Kayıp Parola?
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • red color
 • green color
  Üye Paneli  
Ana Sayfa arrow İçerik arrow TRAKYA VE BALKANLARDA BEKTAŞİLİK
TRAKYA VE BALKANLARDA BEKTAŞİLİK Yazdır
TRAKYA VE BALKANLARDA BEKTAŞİLİK

Refik Engin
Önce Trakya’da Ehli-Beyte bağlı olan , tanıtmaya çalışacağımız bu tarikatların günümüzde bazı kişilerce ALEVİ olarak adlandırılması yanlıştır .

Günümüzde Trakya’da ehl-i beyte bağlı tarikatları iki bölümde inceleyebiliriz .Bunlardan biri Balım Sultan evveli Bektaşi erkânına bağlı olan  ocaklar ile  Balım Sultan erkanına bağlı olanlardır.
Diğeri ise Ehli Beyte bağlı olan Şeyh Bedreddiniler olarak inceleyebiliriz.

Hacı Bektaş Veli sonrası Bektaşiliği uygulayanlar , günümüzde Anadolu’da Trakya ve Balkanlarda halen devam etmektedir . Devam edenler içerinde Seyit Ali Sultan’a bağlı Kızıldeli Bektaşileri ile Abdal Musa erkanına bağlı olanlar bilinmektedir .
 
Balım Sultan  evveli Bektaşi  erkanı  uygulayan ,  Trakya’daki  Ehli Beyt tarikatları  şunlardır:
Seyit Ali Sultan  erkanı   uygulayan  Kızıl Deli  Bektaşileri ve aynı tarikatın evladiye kolu olan ,  Ali Koç Baba Bektaşileridir.
 Otman Baba ve Akyazılı Sultan Bektaşileri  Trakya’da Babailer  olarak bilinmektedirler.

Trakya ve Balkanlarda Hacı Bektaşi Veli sonrası Bektaşiler:

Seyit Ali Kızıldeli Sultan yolu erkanına bağlı  olan Er oğulları.
Eroğlu kavmi(Eroğulları)topluma verilen bu ad’a  sadece Mehmet Eröz’ün Alevilik ve Bektaşilik adlı eserinde  rastladık. Halk ise kendilerine DAĞLI   dendiğini söylüyorlar. Zamanla Eroğlu isminin yerine Dağlı sözü lakap olarak yerleşmiştir.

 Seyit Ali Sultan döneminde belli  bir zaman kabilenin tümüne Kızıldeli denmiştir.
Bu Yunanistan sınırları içinde olan Dimetoka kentinde bulunan Kızıldeli tekkesinden dolayı bu adı almıştır . Bu kabilenin bir kısmı ise Bulgaristan’daki Alvanar ,Veletler ve Küçükler köylerine yermişlerdir .
Yörede bulunan Kızıldeli ırmağı hem kabileye hem de Seyit Ali Sultan’a  lakap  olarak verilmiştir.
Kızıldeli Vakfı 1402 yılından  başlayarak çeşitli zamanlarda  bazı padişahlar tarafından varlığı kabullenilmiş ve gerekli yardımlar yapılmıştır.
Yıldırım Beyazıt zamanında  vakfın sınırları Büyük Viran bucağı,Tanrı bükü ve  Turfillu Viranı olarak kayıtlarda yer almaktadır .Sultan Selim zamanında ise vakfın sınırları Ak Viran ,Tatar Viran, Kavacık, Tatarlık mezraları olarak kayıtlara geçmiştir.
1927 yılında  Seyit Ali Sultan KIZILDELİ VAKFINA   bağlı  yirmi dört  köyün varlığı bilinmektedir. Bu köylerin isimleri şunlardır:

Kanberler   ,Ahlatçıköy  ,Yılanlı, Karaören , Kütükli ,  Mesimler ,.Encekköy ,Kirezli   ,Dervent  ,Armutlu, Aşağı Tekke , Ömerler , Pir Pınarları ,Hacı Bağı1, Sarp Dere,  Maskarlar, İmanlar,.Elebiler, Sucahla,.Büyük Dervent,Seçek sırtı,  Horasan Karısı, Ballıkaya,  Cuva koru, .Aşağı Mahalle,.Kuş Pınarı ve  Yazılı Taş’tır.

Bu listeye ilave olarak Kuşanlar ve Çilingirler köyleri de vardır. Bulgaristan’ın Kırcaali sanacağına bağlı  Ortaköy ,(İvaylov-grad)Yukarı ve Aşağı Yörükler köy  sakinleri bu topluma aittir.
Kızıldeli yolunu devam ettirenler, Dedelerini , Balım Sultanlılar gibi ehli olanlardan seçiyorlar .Bunların hala bu toplumun tümünü temsil eden bir lider seçemediklerini görüyoruz.
Kızıldeli ocağında halen AREN olarak adlandırılan bir  topluluk da vardır. Halk arasında AHREN veya AREN denilmektedir . Bu toplumun aslında Pomak Türklerinden bir gurup olduğu  söylenmektedir.

Bugün Marmara Bölgesinde tespit ettiğimiz Kızıldeli koluna bağlı  merkezler şunlardır:
Tekirdağ,merkeze bağlı Işıklar köyü, Malkara’ya bağlı olan köyler, Yeni Dibek, Sarı Polat,Yaylagöne, Edirne Uzunköprü’ye bağlı Kavak mahallesi,Meriç ilçesi ve Umurca, Nasuhbey, Feruzköy, Çöp köy,Akıncılar, Harmanlı,Çavuşlu, Maksutlu, Alibeyköy, Büyük  ve Küçük Altıağaç, Eskiköy Yakupbey, Çoban Pınarı, Türkobası ,Tevfikiye, Balaban, , İbriktepe, Yeniköy, Hıdırağa,Köşan Çiftliği,Musulca ve İskender köyleri Lüleburgaz’ın  Evrensekiz, Kırklareli’de İslambey,(Bulgaristan ORTAKÖY DEN GELENLER  kumrular ,İslambey ve orta köye yerleşmiş.) Kumrular ve İnece köyü de bu kabile  köylerindendir.

Bursa ilinde Ortaköy,Atıcılar ,İsmetiye ,(Kelesen)Gül Bahçe mahallesinde  3 adetdede ve 4 adet ocak vardır.
 Eminbey  Çiftliği mahallesinde de bir ocak bulunmaktadır . Yine Bursa ilinin  Orhangazi’ye bağlı Orta köy, Bursa’ya bağlı Kazıklı köyü,Yalova’ya bağlı Aşağı  ve Yukarı Kocadere,Gökçedere köyleri, İnegöl’e bağlı Kurşunlu, Kemalpaşa’ya bağlı Kumkadı,Bursa’nın Kestel ilçesi, İznik’e bağlı Kurşunlu da Kızıldeli yoluna bağlıdırlar.

 ALİ KOÇLULAR.
Bu kabilenin  Rumeli’ye  Seyit Ali Sultan ile birlikte  yerleştiği sanılmaktadır. Kabilenin kesin olarak kaç yılında  ikiye ayrıldığı bilinmemektedir .
Bulgaristan’da  Veletler ,Küçükler ve Alvanar köylerinde toplu olarak bulunuyorlarmış. İsliven e bağlı köyler imiş.
Bu kabileden olanların  bulundukları yerler ; Tekirdağ’ın Muratlı İlçesi,buraya bağlı Aydın Köy, Kırklareli’de, Devletliağaç, Umurça, Terzidere,Taş tepe(Tas tepe) Demirköy,Hamza Bey, Küçük Karıştıran, Evrensekiz, Sivriler.  Çorlu da Paşaalan, Çorlu ve Sağlık  mahallesinde toplu halde bulunmaktadırlar. Aynı toplumun Eskişehir’de Seyit Gazi’ye bağlı Büyük Yayla ,Bozhöyük  köyleri vardır.
 
BABAİLER .Aslında Otman Baba ya bağlı olanlara verilen addır .Babailiğin Balkanlarda  16. yüzyıldan itibaren yayılmaya  başladığı sanılmaktadır.  

Çorlu’da  bulunan Babailer ise aslında  Balım Sultan evveli Bektaşiliği uygulayan Otman Babanın  uyardığı Bektaşilerdir.
Bedri Noyan Trakya da ve Balkanlarda Bektaşilik araştırmasında bu gurupların Bektaşi olduklarını delilleri ile ispat etmiş.
Trakya da Babailerin çoğunluğu Çorlu ilçesindedir. Edirne de  Köşan Çiftliği ile Lüleburgaz da Turgutbey , Pancarköy , Pınar başı, İğneler, Ahmet bey,Çorlu’da, Beyaz köy,Türkmenli, Türkgücü, Yenice ,Çanta, Çorlu da Kovacık Mahallesi. Tekirdağ merkezine bağlı Hüsunlu,   Gündüzlü ve Köse İlyas  köyleri ile İstanbul Çatalca’ya bağlı Çanakça  köylerine yerleşmişlerdir .

 İstanbul’un Zeytin burnu,Sefa köy ve Feruz köy de toplu halde bir arada bulunmaktadırlar. Burada başlarında  tarikatı yöneten liderleri vardır.


Babailerin geliş yeri Bulgaristan’dır. Alan mahalle, Pındıcak, Koşukavak, Koca kışla ,Güveçler, Koçaşlı,  Beyköy, Hasköy, Karamanlar, Bocuklu,Sürmenler Kararlar, Balolar, Elmalı  köylerine ilave olarak Kırcaali yöresinde  Babalar   köyünün   Dede mahallesi , Kayaaltı  (sürmenler).Mandacılar  köyleridir. Türkiye sınırları içinde Lüleburgaz a ve Çanakkale civarlarına da göç edenler olmuştur .

AKYAZILI SULTAN’a bağlı  olanlar.

Akyazılı Sultan :Bektaşiler arasında  yaygın bir söylentiye göre, Hacı Bektaş Veli ardalarındandır. 16.cı yüzyılda yaşamıştır. Asıl adı İbrahim’dir. Otman Baba’nın yol evladıdır. 

Tekirdağ iline bağlı  Çorlu ilçesinin ÇEŞMELİ köyünde bulunan AKYAZILI ya bağlı olanlar da Babailerden pek farklı değildir .
Bulgaristan’ın Varna  vilayetine bağlı Şumnu  ilçesinin Aşağı Kumluca köyü  halkının  Akyazılı erkanına  bağlı olduklarını biliyoruz . Akyazılıların bir kısmı  hala İstanbul’da Zeytinburnu ve Bahçelievler’de oturmaktadırlar. 1927 yılında Çeşmeli ve  Sel Veli çiftlikleri satın alarak ÇEŞMELİ köyünü kurmuşlar.
 Daha sonraki yıllarda  da buraya yerleşenler olmuş.  Hala Aşağı Kumluca köyünde akrabalarının var olduğunu  erkanlarını sürdürdüklerini söyleniyor .
Çeşmeli ve Sel Veli çiftliklerinin sahibi Ragıp Paşa imiş . Bu yörede  pek çok yerleşin yeri bu kişiye aitmiş .Akyazılar kendilerini Hazret-i Pire yani Hacı Bektaş a bağlı göstermektedirler .

Köken bakımından Bektaşi köyleri olarak bilinen Kara Hıdır, Bayramşah,Dambaslar, Kömür köy Midye Sinanlı,Sinan Paşa,Kırklareli’de Pınar hisar’ın Erenler köyü( köyün kökeni Kızıldelidir.Bildiri sunulduğu zaman tespit edilememişti)Bu köylerin nereden geldikleri tespit edilememiştir.
Tekirdağ’ın bazı köylerine Bulgaristan’dan gelip yerleşen  bazı guruplar köken olarak Bektaşi  olmakla beraber bu gün  Sünnileşmişlerdir.

Bunlar ,Bulgaristan’ın Karinabat  merkezine bağlı Hıdırfakı(Vezenkov) Yusuflu ,Malaniç, Rupça, Taşarası ve Sadova, Kiremitlik  köylerinden gelenler Bektaşi kökenlidirler. Bu gün Husunlu köyünde bu kökenden bazı aileler vardır. Bu merkezlerden  bazı aileleri  İsparta  ve Konya civarlarına  gönderilmişler. Bazı aileler  oralara yerleşirken  bazıları Tekirdağ  ve çevresine  bazıları da büyük merkezlere yeniden göç etmek zorunda kalmışlar. Bu gün Tekirdağ’a bağlı Husunlu köyünde bu kökenden bazı aileler vardır . Aynı zamanda bu köyde  Bulgaristan’ın Kocakışla köyünden gelip yerleşen Babailer de vardır .

AMUCA KABİLESİ VE  BABAGAN KOLUNA  BAĞLI  BEKTAŞİLER.

Trakya da Balım Sultan Erkanı uygulayan en büyük gurup AMUCA  topluluğudur. Trakya’daki Balım Sultan Erkanı’nı uygulayan Babagan kolu Bektaşilerin merkezi Tekirdağ’ın Kılavuzlu köyüdür. Amucaların ve Trakya Babagan kolu Bektaşilerini  temsilen   Kılavuzlu köyünde ikamet eden Halife Halil Tiryaki Baba’dır. Balım Sultan Erkanı’na göre Babagan kolu Bektaşileri şuan İzmir’de ikamet eden Dedebaba Ali Hayder Ercan ‘a bağlıdırlar.
Sayıca kalabalık olan çift tarikatlı olan Amucalar gelmektedir .Bu kabile 1868 den beri Bektaşi ve Şeyh Bedreddinin tarikatlarına bağlıdırlar . Bu kabile çift tarikatlıdır . 1868 yılında büyük bir kısmı Bektaşiliğe geçmesine rağmen hala küçümsenmeyecek bir kısmı kabilenin Şeyh Bedreddin tarikatına mensuptur .Amucların Doğu Trakya’da  1877 yılında yedi köyleri olması nedeni ile bu köyler civarlarına yerleşim daha fazla olmuştur . köylerin 24 tanesi Kırklareli iline iki tanesi Tekirdağ’a biri Eskişehir’e diğer iki adeti Balıkesir’e bağlı köylerimizdir. Bunlar Ertuğrul ve Köseler köyleridir . ( Kaynak kişilerin verilerine göre  kesinleşmemiş olmasına ramen  2003 yılında Eskişehir’de 3  Balıkesir’de 9 İzmit’te 2 köy adı tespit edilmiş.) Büyüklerimizin verdiği adlar ile Bu günkü Balıkesir iline bağlı Yenişar  köyü ve Şıpka köyü olması gerekmektedir .(Bu köylerin İzmit ilinde olduğu söylenmektedir ) Ayrıca Eskişehir’de bulunan eski adı Belören veya Beleren olan bu günkü adı Şükranlı köyünün de tamamı olmasa bile bir kısmının Amucalardan olduğu bilinmektedir . Ayrıca Meriç’in Harmanlı köyünde halen 20 hanenin  ,Bulgaristan’ın Harmanlı köyünden  gelip yerleştiği bilinmektedir .Trakya’da adını Bolca Ana Kadın evliyası olarak duyuran yeni adı ile Mutlu köyde Amucaların köylerinden  Dikencelilerin  var olduğunu , Bolca Ana ziyaretimiz sırasından  köy Muhtarı Naci Yardımcı’dan öğrenmiştim. (Bu kayıtta köy adının aslında Dikence değil Dikenlik olduğunu sonradan öğrendim .Dikenlik köyü Amucalardan değildir . Halk Dikence ile Dikenliğin aynı olduğunu sanması bizi yanıltmıştır .)
Buda bize göstermektedir ki Amucaların 1877 yılı göçü sırasında adını sanını bilmediğimiz pek çok köye ve büyük yerleşin yerlerine dağılmış oldukları sanılmaktadır .
Trakya haricinde kabilenin bir kısmının Bulgaristan’da olduğu bilinmektedir . 1989 göçünde  Türkiye’ye gelenlerin bazıları buradaki  köylerimizle irtibat kurmuş  çoğunluğu ise aradan uzun zaman geçmesi dolayısıyla yeni yerleşim yerlerine  gitmişlerdir .

Amuca Kabilesi köken olarak ERTUĞRUL  Gazi soyundan gelmektedir .İki köyünün adı Ertuğrul’dur. Tarih kayıtlarında   Amuga,Amuca,  ve  Amucalı  adları ile yer   almaktadırlar.

 Haleb Rakka ve daha sonraları Kayseri’de görülmüşler. Kayseri’de kabile Şeyh Bedreddini  tarikatına  bağlı iken Kırklareli’nin o zamanki adı ile KEŞİRLİK  bugünkü adı ile Kofcağız ilçesinin  Ahmetler köyüne yerleşiyorlar. Burada kısa zamanda içinde on  köy kuruyorlar. Kırklareli (Kırkkilise) kayıtlarında  bu 10 köyün bazılarının isimlerine rastlanılmaktadır . 
 En  eski kayıt 1491 yılında Malkoçlar köyü adına bulunmuştur.

Zamanın en işlek taş yolu(Halk arasındaki adı ile İpek yolu)üzerinde olan bu köyve diğer köylerimiz2.Mahmut döneminde Ahmet köyü tekkesinden tarikat liderleri  Bulgaristan’ın Yenişar (Gorno novo selo)köyüne göç ettirilmiş . Bu göç anında bir çok dağılmalar olmuş ve köy sayıları bu devrede artmıştır . Köylerin ne kadarında Amucaların olduğu bilinmemektedir .

Şeyh Bedredini Babaların tümü Bulgaristan’ın Yenişar köyü  kökenlidir .1877 yılında 33 adet Amuca köyü olduğu yaşlılarımızca söylenmektedir .Bazı köylerimiz Bulgaristan’ın yeni rejim döneminde  birleştirilerek büyük köyler oluşturulmuştur .
1877 yılı sonrasın da Trakya’da eski köylere ilave olarak 19 köy kurulmuştur .Bunlara ilave Anadolu’da kesinleşen köy sayımız 3 tür .(yukarıda ilaveler hakkında bilgi vardır )
Ayrıca Babagan kolunun 11 Halife Baba liderinin bir adeti Kılavuzlu köyünde bulunmaktadır .Bu köyden şimdiye kadar 2 Halife Baba ve 4 adet Mürşit yetişmiştir .
Ayrıca Şarköy ve Mürefte’de ki , Çorlu ,Muratlı’daki dağınık Bektaşilerde Kılavuzlu köyüne bağlıdırlar .Kırklareli köylerinin de  Bektaşilerinin bağlı oldukları yer Tekirdağ’ın Kılavuzlu Köyüdür .Şarköy ve Mürefte civarında bulunan Sarı Keçe Türkmenlerinin tamamı da Kılavuzlu köyüne bağlıdırlar .

Amuca Kabilesinin  köyleri :
 Tekirdağ’da Kılavuzlu ve Arzulu, Kırklareli‘de, Topçular, Malkoçlar, Beyci ,Aşağı ve Yukarı Kanaralar, Ahlatlı, Karaabalar, Ahmetler, Devletliağaç, Kapaklı, Tatlıpınar, Kocatarla,Koruköy ,Düzorman, Yörüklerbayırı, Kızılcıkdere, Deveçatağı, Karıncak, Çeşmekolu, Yenitaşlı, Yenibedir, Turgutbey,Umurca, ve Osmaniye, İstanbul’da Beşyüzevler, Taşlıtarla, İkitelli Parseller, Çorlu ilçesinin Reşadiye mahallesinde ikamet ederler.

Bunların 18 adetinde Bektaşi 7 adetinde ise Bedreddini tarikatına devam edenler vardır .Bazı köylerimizde ise Bedreddini Bektaşi beraber bulunmaktadır .Köylerimizin bazıların da ise aynı toplumun Sünnileşmiş mensupları vardır .
Amucalar ın Şeyh Bedreddini tarikatında  Baba ve dede seçilmesi.

1491 yılından bu yana (Bu rakam resmi evraklarda bulunan en eski kayıt esas alınmıştır)Amucaların  dini  görevini KARAOĞLU ABDAL AHMET BABA  soyundan gelen  iki kol  yürütmektedir.
Bu kişiler   Karaoğlu Abdal Ahmet Babanın  oğlu  Abdal Ahmet ve  Hacı Tahir’dir.
Baba adeti 2003 yılına kadar hala 4 olarak sınırlı tutulmuş .Bu 4 adet babanın Osmanlı dönemlerinde  ne kadar uygulandığını bilemiyoruz. Bu gün Abdallar kolu ile  Hacı Tahirliler  den ikişer baba bulunmaktadır. Bu gün 2002  yılın sonunda  Hakka yürüyen en kıdemli baba olan Kısmet Aktaş baba  bu sayının gerektiğinde arttırılmasında bir  sakınca  görmüyorum demişti .2002 yılı içinde ehlilere babalık vereceğini Kısmet Aktaş baba söylemişti .(Vefat evveli konuşmalarımızda)Bu  4 baba 7 yılda bir  hizmet tazeleme Şeyh Bedreddini erkanına göre yük indirme yapmaktadır.
Babalar soydan seçilmesine rağmen   kendilerine  MANEVİ SEYYİT  demektedirler. Bu konuyu Kısmet Aktaş baba  ile konuştuğumda,oğlum Refik, biz Amucalar Türkmen’iz  hiçbir zaman  bu yolu Arap seyitliğine dayanarak   yürütmeyiz demişti .Bizim Şeyhimiz Bedreddin de Seyyit değildi. Ama seyitten  el aldığı için biz de onun gibi  Manevi olarak bu yolda hizmet veriyoruz demişti.
Şeyh Bedreddinilerde nasip alma Abdal Musa Bektaşilerine benzemektedir. Erinin eteğine eşi tutunarak baba ya teslim olmaktadırlar Musahiplik  yoktur.

-SARIGÖLLÜLER-
SARIGÖL yöresinde ki halk Anadolu’dan gelerek buraya yerleşmiş. Bunlara KONYARİ  denilirmiş. Bektaşi olduklarından Karaman ve Konya dan buralara  gönderilmiş bu yöre halkı dil , gelenek ve inancını da taşımaktadır .

Sarıgöl  kazası Yunanistan’ın Kayalar sancağına bağlı  merkezlerdendir.

Bu ilçede 4 adet Bektaşi tekkesi bulunmaktadır . ilçe halkı Anadolu’dan gelip yerleşen göçmenlerdir . Bunlara KONYARİ de denir . Bu yerleşme Fütühat (Fetih) ile birlikte olmuştur . Bunlar dil ,gelenek ve göreneklerini olduğu gibi korumuşlar .Çoğunlukla  Bektaşi’dirler. 

SARIGÖL ‘e bağlı  köyler:

Erdoğmuş ,Karaağaç, Karacalar Durutlar, Topçular, İnobası,Bayraklı, Cuma, Haydarlı,  Cerelli,Okçular   köyleri gölün etrafını çevirmiştir.

Bu bölge MUSTFA KEMÂL ATATÜRK’ün annesinin soyunun  olduğu bölgedir.

Zübeyde Hanım aslen  Selanikli olmadığını ,babası Sufi Feyzullah Ağa’nın ise  Selanik e yakın Langezeli olduğunu belirttikten sonra ailenin kökenine ait şöyle yazıyor.

“Ailenin bağlı bulunduğu kök hakkında  bazı nakiller yapılmıştır.Bu nakillere göre Zübeyde’nin  ataları ,Rumeli’nin Osmanlılar  tarafından fethi sırasında  Anandolu’dan Rumeli’ye göçülen  ve batı Makedonya’daki  Vadina ilçesinin batı tarafındaki SARIGÖL bucağına yerleşen  Türkmen boylarındandır. Bu boyların  Anadolu’da  Konya ve Aydın tarafından bu topraklara  gelmiş oldukları sanılır. Feyzullah Ağa’nın atalarının da  Sarı göl den Selanik taraflarına  Langaze ye (Langada) göçmüş olmaları mümkündür. Ailenin içinde kendilerinin  eski Yörüklerden oldukları hakkında söylentiler vardır. Nitekim Mustafa da , daha ileride ve bağnazlık şekli almadan ,kendi atalarının eski Yörük-Türkmen aslından geldiğini bahsedecektir.”

Aynı eserde Mustafa Kemal’in anne ve Baba kökeniileilgili şu bilgileri veriyor .

Annesi Zübeyde Hanımın  Osmanlıların  Konya Karaman  bölgesinden  Rumeli’ye göç ettirerek  yerleştirdikleri Yörüklerden bir aileye   mensup olduğu anlatılır.
Dedikten sonra Zübeyde Hanımın ,fatih Sultan Mehmet döneminde  1466 yılında Karamanoğullarını ortadan kaldırıp  burdaki Yörüklerden  Rumeli’ye gönderilerek iskan edilen ailelerdendir. 

SARI KEÇELİ TÜRKMENLERİ-

Yunanistan’ın  Selanik iline bağlı Vardar nehri yakınında  bulunan  Gevgeli ilçesi, Nutya, Kara Sinanlı,Alçaklar,Vodina,  Kılkış , Mayadağ,Poroy köylerinden  mübadele ile  göç ettirilmiştir. Bu  toplum  Tekirdağ  iline bağlı  Köseilyas ve Semetli köylerine ilave olarak Şarköy ilçesinin ,Uçmak dere,Gazi köy, Hoşköy, Kirazlı,Çınarlı ,Yukarı  ve Aşağı Kalamış, Mürefte, İğdeli bağlar köylerine yerleşmişler. Bir kısmı ise İstanbul, Bursa,İzmir,Balıkesir,Çanakkale,Edirne ve Kırklareli’ne yerleşmişlerdir.

Bu yerleşim yerlerinde bulunanlardan hala Bektaşiliğe   devam edenler vardır . Bu topluma SARI KEÇELİ lakabı  giysilerindeki sarı renklerden dolayı verilmiş.
Yunanistan a Konya Karamana dan göç ettirildiklerini söylüyorlar. Bu göçün tarihi kesin olmamakla beraber Yavuz Sultan Selim zamanında olduğu  söylenmektedir. Halk arasındaki söylentilere göre  Çaldıran zaferi sonrası  sürüldükleri sanılıyor. Pek çoğu kendi toplumlarının lakabını maalesef bilmemektedirler. Çoğunlu hala  köylerde bulunanların Yunanistan dan geldikleri yerler ile anılmaktadırlar. Diğer Bektaşi gurupları gibi Horasan kökenli olduklarını söylüyorlar. Nutya köyü bu toplumun kalabalık olarak bulunduğu köylerden imiş.
Uçmak Der köyü ilk zamanlarında 700 haneye ulaşan bir muhacir  akınına uğrar .Zamanla buradan yukarıda belirttiğimiz  yerlere göç oluşur .
1975 yılına kadar  Sarı Keçeli Türkmenleri  Bektaşi yolu erkânını  kendi aralarından yetiştirdikleri  mürşitler ile yürütmüşlerdir.1975 yılında Şarköy e bağlı  Eriklice  Köydeki  Ali Baba Hakka yürüyünce  Sarı Keçeliler mürşitsiz kalmışlardır. O zamanlar  Tekirdağ’ın Kılavuzlu köyüne   gelip giden İstanbul da ki Bektaşi Babalardan Avni  Özöz  buraya geçici olarak ta olsa bir mürşidin  gitmesi için   Kılavuzlu köyündeki üç mürşide  teklif eder. 1983 yılında  Halife olan Cafer Baba ve Hüseyin Baba  kendi aralarında o yıllarda yeni Baba olan  Halil Tiryaki babanın  genç olduğu için   görevi   ona devrederler.
1975 yılından  2003 yılına kadar aralıksız Sarı Keçe Türkmenlerine  mürşitlik etmektedir.

Bu toplum  kendi arasında  1975 yıllarından evvel hızlı bir şekilde   Bektaşi erkanından uzaklaşması  Halil Tiryaki Babanın günümüze kadar çok zor şartlarda hizmet yapmasına yol açmıştır .Halife Tiryaki Babaya en büyük yardımıNafiz İnal Derviş yapmıştır .  Toplum kendi bireylerinden çekindiği için etraf köylerin de artan baskıları ile  yeni lider yetiştirememiş dıştan gelen mürşitlere  bağlı kalmıştır.

-KAYALAR BEKTAŞİLERİ-

Babagân koluna bağlı olan guruplar içinde yer alan bu toplum, günümüzde; Kırklareli,Keşan,Tekirdağ,Manisa ,İstanbul Sefaköy’de  toplu halde mahalleler   kurmuşlardır.  Bu  toplum  mensuplarının  tümü Bektaşi  kökenli Yunanistan’ın Kayalar kasabası ve çevre köylerdendir.

KAYALAR  kökenli bu toplumun 1400 yılı sonrası  Konya’nın YAZILAR köyünden Yunanistan’a göç ettiklerini söylenmektedir.
Bu yöre Türkleri 1923 mübadelesinde Anadolu Rumları ile değiştirilmiş . Eski yurtlarındaki tarihi tekkelerin kim bilir ne haldedir . Günümüzde ise yollarını unutmakla beraber kökenlerini inkar etmediklerini görüyoruz.

LANGAZA BEKTAŞİLERİ.

Babagan kolu Bektaşilerinin  bir kolu da  Yunanistan’ın  Langaza  ilçesinden gelenlerdir. Bozlu,Kılgıç,Kırepe  ve  Armutçu ,köyleri  bu toplumun tespit edilen köylerindendir. 

Edirne’ninKöse Ömer,Kırklareli’nin Ariz Baba ,Ulu Konak (Tekke Şeyhler)Koca Hıdır (Koca Hızır)köyleri de Bektaşi tarikatı köylerindendir .

MAKEDONYA BEKTAŞİLERİ.

Makedonya’nın KÖPRÜLÜ  kasabasından gelen Bektaşiler,erkan olarak Babagan kolu Bektaşiliğine bağlıdırlar. Muratlı ilçesinde Makedonya’nın Köprülü kasabasından gelenler, Çeltikçi ,Cumal’dan gelenlerin bir kısmı da hala  Tekirdağ’ın Kılavuzlu Köyüne bağlı olarak törelerini devam ettirmeye çalışmaktadırlar Makedonya’nın  Üsküp  sancağına bağlı  İştip  kasabasının, Kiliseli , Diğinler ve Hamzabeyli’ Tatarlı,Hacı Bekli,   Karaotmanlı, Koçular, köyleri de aynı    kökenlidirler.

Köprülü ve çevresinden gelip de  bu gün İstanbul’un Sefaköy’ü kuranlar yine aynı halkın mensuplarıdır. Ancak bu halkın çoğunluğu Manisa civarlarına dağılmışlardır.
Aynı yöreden gelen Muratlı ilçesine yerleşen Yıvanlı köylüler ise Sünni imişler. Yıvanlı köyünden gelen Bektaşilerinde olduğu biliniyorsa da köyün Sünni olarak adlandırılması büyük çoğunluğunun sünni olması ve daha sonraları Türkiye’ye geldiklerinde  yola devam etmemeleri göstermektedir.
 Tekirdağ’ın Kayı köyü ilk mensupları  köken olarak Bektaşi olmalarına rağmen bu gün ,Sünnileşmiştir.
Bulgaristan’ın KöseAbdi ,Asvalt köy ,Kayalık köylerinin Bektaşi kökenli olduklarını biliyoruz. Bu köylerin Bektaşiliğin hangi koluna bağlı olduğunu bilemiyoruz.
Edirne’nin Karababa ,Hıdırağa İskenderköy Kemal köy ve KarakOç köylerinin tarikatlarına devam edip etmediklerini bilemiyoruz .

TORLAKLAR ve  SARI SALTIKLAR .

Halen Bulgaristan’da ,Trakya ve Anadolu’da  çeşitli bölgelere göç etmiş olan TORLAKLAR ve SARI SALTUK müritlerinin hangi  yerlerde ikamet ettikleri ise  bilinmemektedir. Torlakların bir kısmı Kırklareli merkezinde ikamet etmektedirler.
Sarı  Saltık  müritlerinden olduklarını tahmin ettiğimiz topluluk hakkında kısa bilgimiz şudur .
12 adet köyleri olduğu ve yakın zamanda bunların  HANEFİ oldukları bilinmektedir. En büyük özelliklerinden  birisi Türklerin Rumeli’yi almadan evvel Balkanlara gelmiş olmalarıdır .Türkler  fethederken  gelip biz sizinle aynı ırktanız dedikleri için fetih zamanında bu 12 köye dokunulmamış. Madem ki bizdensiniz o halde çitlerinizi beyaza boyayın bizde bilelim demişler .Ve bu topluma tabi olanlara  ÇITAK  denilmeye başlanmış. Bu  Çıtak  lakabın tüm toplumu kapsamadığını  bize bilgi veren  kişinin anlatımlarından öğreniyoruz. Çünkü aynı toplumun  bireylerinin genellikle tarikata devam edenleri  ile devam etmeyenleri  arasında  kişisel de olsa ayrımcılık var olmuştur. Lüleburgaz’ın Çiftlik köyü (1912 yılında kurulmuş),Yaya başı,  ,Doyran ,ve Tekirdağ da Barbaros bu toplumun yerleştiği  köylerdendir. Ayrıca İstanbul ve bilhassa Kapalı çarşı tarafına yerleşilmiştir.

Bu toplum göç ederken  bu yörelere iki koldan gelmiş.Birinci kol :Uduva, Kaliskova Piriva(Pirivadi)Cestova,Kavukova .İkinci gurub ise, Pavuşli, Veyselli, Göreli,(Görice) Arazli,Bahçeli Doyran,Valandova, Kalkova, Piriştina, Milatkova .Kabilenin büyük ihtimalle KONYARLARDAN oldukları sanılıyor.

Haritalarda bu köylerin  Makedonya ,Yunanistan ve Bulgaristan topraklarında  olduklarını görmekteyiz.
Ayrıca Cem Dergisinin ekim 1999 yılı 94 .sayısının 32,33 sayfalarında Ahmet Hazerfen’in  Kızılbaş köyleri olarak  adlandırdıkları bizim Bektaşi olarak bildiğimiz  köyler , Silistri’ye bağlı Kızılburun ,Rahman ışık ,Eski Balabanlar ,Köseabdi Mumcular ,Arslanköy ,Ak Kadınlar ,(Dulova) Tutrakan köylerinde Denizler ve Karalar’dır .Bu köylerden göç edenlerin büyük merkezler haricinde  nerelere yerleştiklerini tespit edilememiştir .Aynı adlapek çok Bektaşi köyü olması dolayısıyla bir yanlışlığa meydan vermemek için adlarını belirtmek zorunda kaldık.
<< Her ne kadar küçük değişikler yapılmış ise de  köy adlarından tutun toplum adlarına varıncaya kadar değişiklik yapılmıştır .Bazıları 2001 Ankara kongresinde belirtilmiştir . Trakya ve Balkanlarda Bektaşilik araştırmamızda pek çok bilinmeyenleri yakın zamanda açıklamayı umuyoruz.)

Kaynak kişiler
1.    Ahmet Çilingir.1933  ilkokul .Yeniköy Edirne.
2.    Ali Akgül..Küçükler/Kotil.Bulgaristan.1920-1995.  İlkokul.
3.    Ali Günay.1955.Bursa..Lise.
4.    Emin  Gümüştaş.Yunanistan/Gümülcine.1941. İlkokul.
5.    Fazlı Ertekin.1946 .Ordu/Mesudiye.Üç yol. Üniversite.
6.    Hamdi Coşan.1945.Osmanlı /Tekirdağ. Öğretmen
7.    Hamza Koçerdin .Alvanar Bulgaristan/Türkiye.   1915-1997  ilkokul
8.    Kemal Özcan.1930 .Yunanistan Babalar köyü. İlkokul.
9.    Mehmet Şilli . Sarıpolat(Teslim)Malkara Tdağ.1951.Tıp Fak.
10.    Naci Yardımcı. İlkokul.Mutlu Köy.Bababeski Kırklareli. 1952.
11.    Nazmi  Güneş .1948.Tekirdağ.Grafik sanatçısı.
12.    TuranYılmaz.1944.Çorlu /Tekirdağ..İlkokul.
13.    Veli Ertunç.1957.Bulgaristan/Babalar Köyü.Lise.


BU ARAŞTIRMA  ULUSLAR ARASI ANADOLU İNANÇLARI KONGRESİNDE 23/28 EKİM 2000  TARİHİNDE  ÜRGÜP/NEVŞEHİR’ DE  BİLDİRİ  OLARAK   REFİK ENGİN   TARAFINDAN  SUNULMUŞTUR.

Kaynak: www.refikengin.com


Favori olarak ekle (249) | Bu yazıyı web sayfanızda alıntılayın | Görüntüleme sayısı: 16710 | Yazdır | E-posta

  Yorumlar (5)
RSS yorumları
1. Yazan ali, 31-12-2009 16:17
KAYALAR kökenli bu toplumun 1400 yılı sonrası Konya'nın YAZILAR köyünden Yunanistan'a göç ettiklerini söylenmektedir. 
Bu yöre Türkleri 1923 mübadelesinde Anadolu Rumları ile değiştirilmiş. Eski yurtlarındaki tarihi tekkelerin kim bilir ne haldedir . Günümüzde ise yollarını unutmakla beraber kökenlerini inkar etmediklerini görüyoruz. Yazmış olduğunuz yazıda, yollarını unutuklarını beyan etmektesiniz beyanı kayalar kökenli Bektaşileri olarak kabul etmiyoruz . Kayalar Bektaşileri Anadoluda, Samsun, Tokat, Yozgat, Amasya da yaşamaktadırlar. Manisada ki Halife Babayla yollarını aynen sürdürmektedirler.
2. Yazan Ali Haydar, 29-01-2010 13:08
Refik ENGİN tarafından, site özel ilitişim adresine gönderilen cevabı aşağıdaki gibidir. 
 
 
Merhaba 
Trakya da bulunanların neredeyse tamamı ve dağıldıkları yerlerde büyük 
çoğunluğunun sünnileştiğini ben tespit ettim. Osmanlı arşivi 1924 sonrası 
yaşanan mübadeleyi arşiv kayıtlarında köy köy vermektedir. Sadece bir 
kaçına ulaşın bakalım kaç adeti hatırlıyor.Bektaşiliğe devam etmeleri beni 
memnun kılar. Ama gerçekleri de yazmak gerek. Niğde yöresindekiler in 
tamamı sünnileşmiştir. 
Refik ENGİN
3. Yazan Mustafa Eyidoğan website, 25-03-2010 21:10
==İCAZET-NAME 2== 
 
( İCAZET-NAME 2 NİN ÇEVRİMİ; BU SECERE KERBELA İMAM-I HÜSEYİN DERGAHINDAN VERİLMİŞ DERVİŞ ALİ HALİFENİN SOYKUTÜĞÜDÜR) 
 
BİSMİLLLAHİRRAHMANİRRAHİM 
(ESİRGRYEN BAĞIŞLIYAN TANRI ADIYLA) 
 
1) BESMELEDEN SONRA SECEREDE YER ALAN İLK METİN, KURAN-I KERİMİN FETİH SURESİNİN İLK BEŞ AYETİDİR Kİ, ANLAMI ŞUDUR; YA MUHAMMED! DOĞRUSU BİZ SANA ULU MAKAMIMIZDAN (HÜDEYBİYYE ANDLAŞMASI İLE) AÇIK BİR FETİH, BÜYÜK BİR ZAFER SALADIK. TA Kİ ALLAH, BÖYLECE SENİN GÜNAHINDAN GEÇMİŞ VE GELECEK OLANI BAĞIŞLASIN, SANA OLAN NİMETİNİ TAMAMLASIN VE SENİ DOĞRU YOLA İLETSİN. VE YARDIMIYLA SANA ŞANLI BİR ZAFE VERSİN. İMANLARINA İMAN KATSINLAR DİYE MÜMİNLERİN KALPLERİNE GÜVEN VE HUZUR İNDİREN ODUR. GÖKLERİN VE YERİN ORDULARI ALLAHINDIR. ALLAH HERŞEYİ BİLENDİR. HERŞEYİ HİKMETLE YÜRÜTENDİR. O BU LÜTUFLARIYLA, MÜMİN ERKEKLERLE MÜMİN KADINLARI, ALTLARINDAN IRMAKLAR AKAN VE İÇLERİNDE EBEDİ KALACAKLARI CENNETLERE KOYAR, ONLARIN KÖTÜLÜKLERİNİ ÖRTÜP BAĞIŞLAR, İŞDE BU, ALLAH KATINDA BÜYÜK BİR KURTULUŞDUR.  
 
2) DÖRT ADET YUVARLAK MÜHÜRDE ŞUNLAR YAZILIDIR:  
KERBELA ŞEHİDİ HAZRET-İ İMAM HÜSEYİNİN MEŞHEDİNİN MÜHRÜDÜR; 
NADI ALİYYEN MASHAR-ÜL ACAİB  
TECİDÜHU AVNEN LEKE FİNNEVAİB 
Lİ İLALLAHİ HACETEN KÜLLİ HEMMİN VE 
GAMMİN SEYENCELİ 
BİNURİ VELAYETİKE YA ALİ YA ALİ YA ALİ  
ALİ, HASAN, HÜSEYİN, ALİ, MUHAMMED, CAFER, MUSA, ALİ, MUHAMMED, 
ALİ, HASAN, MUHAMMED.  
 
3) ORTADAKİ DAİREDE BULUNAN YAZI ŞUDUR: 
ALLAHÜMME SALLİ ALA MUHAMMED-İN-İL MUSTAFA VE ALİYYEL - MURTAZA 
VEL HASAN VE HÜSEYN-İ ŞEHİD-İ KERBELA 
VE ZEYN-EL- A BİDİN MASUM-İ PAK VE MUHAMMEDİ- İL- BAKIR  
VE CAFER-İS- SADIK 
VE MUHAMMED TAKİ 
VE ALİYYÜN- NAKİ 
VE HASAN- İL ASKERİ 
VE MUHAMMED MEHDİ 
RIDVAN- ULLAHİ ALEYHİM ECMAİN 
MEHD-İ ALEL- KURAN KİRAMEN ALESSALAT YA ALİ (14 KEZ YA ALİ YAZILMIŞ) 
4) BUNLARDAN SONRA İSE, YAZILI METİNDE ŞUNLAR BULUNUYOR; 
HÜ& BU İCAZET-NAME (SECERE) HAZİRET-İ İMAM HÜSEYİNİN (SELAM ONA) YÜCE ASİSTANESİNDEN VERİLMİŞTİR; 
SONSUZ HAMD VE ŞÜKÜR, NASIN (TÜM İNSANLARIN VE YARATILMIŞLARIN) RABBİNE OLSUN Kİ; ULU PEYGAMBERLERİN ŞEREFLİ (İZZETLİ) MEZARLARINI (TÜRBELERİNİ) BÜTÜN HALKA (İNSANLARA) KIBLEGAH (KIBLE YERİ) EYLEDİ VE ŞEREF VE İZZET (ULULUK) SAHİBİ EVLİYANIN (ERENLERİN) YÜCE MEHŞEDLERİNİ (ŞEHİD DÜŞTÜKLERİ YERLERİ VE KUTSAL TÜRBELERİNİN BULUNDUĞU YERLERİ) HER HAS (SEÇKİN VE BİLGİLİ İNSANLAR) VE DİĞER BÜTÜN HALKA İBADET YERİ EYLEDİ. VE SONSUZ DUA VE SELAM O RESÜL- İ EMİNE (GÜVENİLİR HZ. MUHAMMED MUSTAFAYA) LAYIKTIR Kİ, BÜTÜN HADİSLERİNDE (GÜZEL SÖZLERİNDE) DOĞRUDUR VE İSYAN (ALLAHIN EMİRLERİNİ YERİNE GETİRMEME, GÜNAH İŞLEME, SUÇLULUK) DEVASINDA (ÇARE VE DERMAN BULMAKTA) TABİB- İ HAZIK (TAM İLİM SAHİBİ DOKTOR)DUR. 
VE SONSUZ SELAMLAR, GÜZİDE EHLİ BEYTİNE VE SEÇKİN ASHABINA (DOSTLARINA) Kİ HER BİRİ PEYGAMBERLİK MAKAMININ SEMASINDA BULUNAN BİRER PARLAK YILDIZ VE HİDAYET (HAK YOLU) SEMASINDA PARILDIYAN YILDIZLARDIR. 
 
ŞİMDİ GELELELİM BUNDAN SONRA ANLATACAĞIMIZ GERÇEKLERE;  
DİN ERBABI (DİN EHLİ, BİLGİNLER, TANRI DOSTLARI) VE YAKİN ESHABININ (KESİN BİLGİ SAHİPLERİNİN) EVRENSEL BİLGİ, GÖRÜŞ VE HÜKÜMLERİNE GÖRE GİZLİ DEĞİLDİR Kİ; ŞANI YÜCE ALLAH, ERENLER-EVLİYALAR VE DOĞRU YOLU GÖSTEREN DİN ÖNDERLERİ ( ONİKİ İMAMLAR VE ONLARIN SOYUNDAN GELENLER) Kİ NÜBÜVVET AĞCININ MEYVALARI VE VELAYET BAHCESİNİN NURU OLAN EVLİYALARIN VE IMAMLARIN SEVGİLERİNİ ( MUHABBET EDİLMELERİ GERÇEKTİĞİNİ) KUL LA ESELÜKÜM ALEYHİ ECRA, İLLEL-MEVEDDETE FİL KUBRA YANİ; 
YA MUHAMMED! SEN ÜMETİNE DE Kİ; SİZE BİLDİRDİĞİM DİN HÜKÜMLERİNE KARŞILIK OLARAK BENİM EHL-İ BEYTİME SEVGİDEN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMEM. (ŞÜRA SÜRESİ; AYET 23) AYETİ GEREĞİNCE, 
BÜTÜN İNSANLARA (MÜMİNLERE) FARZ KILDI VE ONLARA (EHL-İ BEYTE VE MÜBAREK SOYUNA) MUHABBET GÖSTERİLMESİNİ DE; (BUNLAR; ALİ, FATİME-TİL ZEHRA, HASAN, HÜSEYİN-İ KERBELA. CENABI ALLAH BUYURUYOR Kİ; LEVLAKE LEVLAÇ LEMLAHİL EFLAÇ YANİ HASAY-I ALİ ABA CENAB-I ALLAH BUYURUYOR Kİ; DÜNYAYI SİZİN İÇİN YARATTIM, SİZİ KENDİM İÇİN YARATTIM, CÜMLE ALEM SİZE MUHABBET ETSEYDİ, CEHENNEMİ HALK ETMEZDİM. BUNLAR; HZ. MUHAMMED, İMAM-I ALİ, HZ, FATİME-TİL ZEHRA, İMAM-I HASAN, İMAM-I HÜSEYİN ŞEHİDİ KERBELA. HZ. MUHAMMED BUYURDU Kİ; ALLAHIM! BEN ONLARI (ALİ-FATİME-HASAN- HÜSEYİNİ) SEVİYORUM VE ONLARI SEVENLERİ DE SEVİYORUM HADİS-İ ŞERİFİ GEREĞİNCE BÜTÜN İMAN EHLİNE MUTEBER (GEREKLİ) KILDI. VE BU AZAMET SAHİBİ TOPLULUĞUN (EHL-İ BEYTİN VE ONLARIN KUTSAL SOYUNDAN GELEN SEYYİDLERİN) MÜBAREK TÜRBELERİNE İBADET ETMEYİ VE ONLARA KOMŞU OLMAYI SEÇEN MÜMİNLERİN, YAPTIKLARI İBADETLERDE KAZANACAKLARI SEVAPLARIN İKİ KAT DAHA FAZLA SEVAP OLACAĞINI VE BU TÜRBELERİ ZİYARETE GELENLERİN GÜNAHLARININ AFFOLACAĞI, EŞİĞİNE NİYAZ EDİLEN YÜCE MAKAMLARI VE ULU DERGAHLARI, CİHANI AYDINLATAN GÜNEŞ GİBİ ZAHİR VE GÖKYÜZÜNDE DOLANAN AY GİBİ BERRAK, VE FIRDEVS BAHCESİNİN KÜBBESİNDEKİ TAHT GİBİ YÜCE OLAN RÜTBELERİ, DUALARIN KABUL OLUNDUĞU YER, VE HER İSTEĞİN, HER DİLEĞİN YERİNE GELDİĞİ MAKAM OLDUĞUNDAN ŞÜPE EDİLMEZ, VE BU TARİKATDA (YOL VE ERKANDA) GÜMRAH OLAN (AYRILAN, YOLUNU, KAYBEDEN, SAPITAN) KİMSE, HAKİKAT SIRRINA (ENEL- HAK GERÇEĞİNE) EREMEZ. BU TAKDİRCE, BU ULU MAKAMA TALİB VE BU DEĞERLİ RÜTBEYE İSTEKLİ OLANLARDAN VE İNANCINDA SADIK VE İTİKADINDA İHLASLI OLAN SEYYİD DERVİŞ HALİFE,NİN SOY KÜTÜĞÜ; 
 
BABASI ES- SEYYİD ŞEYH SÜLEYMAN, 
BABASI ES- SEYYİD ŞEYH BİLANUHUR, 
BABASI ES- SEYYİD ŞEYH DEMİR ,  
BABASI ES- SEYYİD ŞEYH BUDAĞ, 
BABASI ES- SEYYİD ŞEYH KARA ALİ  
BABASI ES- SEYYİD ŞEYH ŞABAN  
BABASI ES- SEYYİD ŞEYH ÇOBAN 
BABASI ES- SEYYİD ŞEYH KARA BABA 
BABASI ES- SEYYİD ŞEYH SERSEM ALİ İLK DEDE  
BABASI ES- SEYYİD ŞEYH SEYİD ALİ SULTAN (KIZILDELİ) 
BABASI ES- SEYYİD ŞEYH İBRAHİM  
BABASI ES- SEYYİD ŞEYH AHMET ( HACI BEKTAŞI VELİNİN ANNESİNİN BABASI 
BABASI ES- SEYYİD ŞEYH MUSLİHÜDDİN  
BABASI ES- SEYYİD ŞEYH MUHAMMED 
BABASI ES- SEYYİD İMAM-I HASAN-ÜL-ASKERİ 
BABASI ES- SEYYİD İMAM-I ALİYYÜN- NAKİ 
BABASI ES- SEYYİD İMAM-I MUHAMMED-ÜN TAKİ 
BABASI ES- SEYYİD İMAM-I ALİ MUSA RIZA SULTAN-I HORASAN HAN 
BABASI ES- SEYYİD İMAM-I MUSA-İ KAZIM 
BABASI ES- SEYYİD İMAM-I CAFER-İ SADIK  
BABASI ES- SEYYİD İMAM-I MUHAMMED BAKIR  
BABASI ES- SEYYİD İMAM-I ZEYNELABİDİN MASUM-İ PAK 
BABASI ES- SEYYİD İMAM-I HÜSEYİN-İ KERBELA  
BABALARI İMAM-I ALİ (ALLAH CÜMLESİNDEN RAZI OLSUN).  
 
 
VE (BUNLARIN BAĞLI OLDUKLARI) HAZRET-İ SEYYİD-İ SADAT VE ŞEFİ-İ EHL-İ ARASAT VE MEFHAR-İ MEVCUDAT (TÜM VARLIKLARIN ÖVÜNCÜ, PEYGAMBERLERİN ÖNDERİ) MUHAMMED MUSTAFA (SALAT VE SELAMIMIZ ONA OLSUN) 
BABASI ABDULLAH 
BABASI ABDÜLMUTTALİB  
BABASI HAŞİM 
BABASI KÜSAY 
BABASI ABDUL MENAF 
BABASI ADNAN 
BABASI HAZRET-İ İSMAİL 
BABASI HAZRET-İ İBRAHİM (ALLAHIN SALATI OLSUN), 
BABASI HAZRET-İ META  
BABASI RAM 
BABASI NUH ALEYHİSSELAM, 
BABASI İDRİS VE HAZRET-İ DANYAL VE HAZRET-İ ŞUAYB VE HAZRET-İ HIZIR VE HAZRET-İ İLYAS VE HAZRET-İ İSKENDER-İ ZÜLKARNEYN VE HAZRET-İ LOKMAN, BABASI ABDULLAH, BABASI HAZRET-İ İSHAK, BABASI İBRAHİM ALEYHİSSELAM VE ANUŞ VE BERD VE HAZRET-İ ŞİT ALEYHİSSELAM, BABASI ADEM (ALLAHIN SALAT RAHMETİ CÜMLESİNİN VE BİZİM ÜZERİMİZE OLSUN)  
 
ŞİMDİ GELELİM BURADA ANLATMAK İSTEDİĞİMİZ ESAS KONUYA; 
SEYYİD SÜLEYMANIN OĞLU SEYYİD DERVİŞ ALİ, YÜZ SÜRÜP KERBELA DERGAHINA GELİNCE, (DERGAHDA BULUNAN BİZLER) ŞAHİTLİK VE SÖZ  
BİRLİĞİ İLE KARAR VERDİK Kİ; 
SEYYİD DERVİŞ ALİ GERÇEK EL-FAKR (HAK- MUHAMMED-ALİ BENDESİ VE EHL-İ BEYT SOYUNA BAĞLI) VE ZAHİD (İBADETİNDE BİR ZAT) VE MUHTACLARA VE FAKİRLERE YARDIM (HİZMET) EDİCİDİR. ADI GEÇEN BU SEYYİD DERVİŞ ALİYE MUTLAK (KESİN) BİR İCAZET (İZİN VE SECERE) VERDİK Kİ; 
SECDEYE (SEYYİDLİK POSTUNA) OTURSUN, FARZ OLAN SALATI (NİYAZI, İBADETİ) EDA ETSİN, VACİB OLAN ZEKATI ÖDESİN, KABEYİ TAVAF ETSİN, MUHARREM ORUCUNU TUTSUN, GELİP GİDEN M,SAFİRLERE HİZMET GÖTÜRSÜN (KONUKLARI AĞIRLASIN), ZİKRİ TELKİN EDİP AHDİ VE TEVBEYİ YENİLESİN, MUHTAÇLARA VE FUKARAYA VE İNSANLARDAN VE MÜSLÜMANLARDAN GELEN KİMSELERE ( KONUKLARA) HİZMET (AĞIRLAMA) GÖREVLERİNİ YAPSIN, ZİYARETE GELENLERİN 
SAÇLARINI TIRAŞ VE YIKAMA İŞLERİNİ YERİNE  
GETİRTİRSİN. LİBAS VE HIRKA GİYİNSİN, SANCAĞI TUTSUN. ÇERAĞI UYANDIRSIN (YAKSIN) GÜZEL SESLE ÜSÜLÜNE UYGUN OLARAK KURAN-I KERİM OKUSUN VE KELİMEY İ TEVHİD GETİRSİN& 
BÖYLECE HAZRET-İ İMAM HÜSEYİNNİN (TANRININ SELAMI ONA OLSUN) KERBELADA BULUNAN ASİSTANESİN!DE BULUNAN BEKTAŞİ TEKKESİNİN POSTNİŞİNİ OLAN SOYU HZ. MUHAMMED!E VE EHL-İ BEYTE ULAŞAN, SALİH, DEĞERLİ VE SOYLU OLAN ŞEYH MUHAMMED DEDEDEN (TANRI ONU KUTSASIN) BU SECERE VE GÖREV TEVARÜS OLUNMUŞ (VERİLMİŞ) VE İCAZET VERİLMİŞTİR. YANİ, ESASEN ŞUNU BİLDİRMEK İSTİYORUZ; 
İMAMLARIN (ONİKİ İMAMIN) VE ERENLERİN OCAKLARINA GELİP, ONLARIN ZİYARETLERİ İLE MÜŞERREF VE MÜMTAZ OLUP ( MANEVİ YÜCELİĞE ERİŞİP) VE ÇÜNKÜ BU ŞEREFLİ (KUTSAL) MEKANLAR DUALARIN VE DİLEKLERİN KABUL OLUNDUĞUNA ŞÜPHE EDİLMEYİP, BU SEBEPTEN İSLAM PADIŞAHININ İŞİNİN VE ÖMRÜNÜN VE DEVLETİNİN UZUN OLMASI İÇİN VE TÜM KADIN VE ERKEK MÜMİNLER İÇİN LAYIK OLDUĞU ŞEKİLDE ZİYARET VE DUA EDİP, İKİ DÜVAZİMAM OKUYUP VE KUTSAL KERBELADA BULUNAN HACI BEKTAŞ-I VELİ TEKKESİNDE BULUNAN BÜTÜN FUKARAY-I BABULLAH (TANRI DERGAHINA YÜZ SÜRÜP EL AÇAN) LAR NAZARINDA (KATINDA) VE SEYYİD- İ SADATIN (ALİ EVLATLARININ, SEYYİDLERİN) HUZURUNDA KAZAN KAYNATIP VE CANLA-BAŞLA SAFA-NAZAR OLUP (SEYYİDLERİN VE ERENLERİN MANEVİ BAKIŞI, RIZA VE DUALARI İLE HUZURA, RAHATA VE TEMİZLİĞE ERİŞİP) VE KENDİSİNE SORFA VE ÇERAĞ  
HAVALE OLUNUP (VERİLİP) VE HAKKINDA HAYIR DUALAR OKUNDU VE GÜLBANKLARI ÇEKİLDİ VE TANRI DERGAHININ (KERBELA İMAM HÜSEYİN TÜRBESİNİN) TÜM FUKARASI (DERVİŞLERİ) SEYYİD DERVİŞ ALİ HALİFE DEN RAZI VE ŞAKİR (ŞÜKREDİCİ) OLDULAR VE BU NURLU ASİSTANENİN (KERBELA DERGAHININ) NURUNDAN AYDINLANAN ÜNLÜ EMİRLER (SOYLULAR, SEYYİDLER) VE DEVLET (MAKAM VE SERVET) SAHİPLERİ VE NİMET DAĞITANLAR VE YÜCE SEYYİDLER VE ŞERİAT KADILARI (YARGIÇLARI) VE YÜKSEK DERECELİ ALİMLER VE ŞED VE YED SAHİPLERİ (EL ALMIŞ VE KUŞAK KUŞANMIŞ OLANLAR) TARİKAT VE BİAT SAHİBİ OLAN HAZRETLERDEN RICA VE NİYAZ OLUNAN ŞUDUR Kİ; 
BU ASİSTANENİN (HAZRET-İ İMAM HÜSEYİN DERGAHI NIN) HATIRI İÇİN, ADI GEÇEN ZATIN (SEYYİD DERVİŞ ALİ HALİFE NIN) ÜZERİNDEN MERHAMET VE İNAYET (İLGİ DESTEK VE YARDIM) NAZARLARINIZ ESİRGENMEYE VE ÜSTÜN NİTELİKLİ VE DEĞERLİ ESERİYLE NASİP ALINA VE DİLDE DİLEKLERE GÖNÜLDE MURATLARA ERİŞMİŞ OLUNA.  
VE ONA (SEYYİD DERVİŞ ALİ HALİFEYE) GÖSTERİLECEK İZZET VE HÜRMET (SEVGİ VE SAYGI) VE ŞEFKAT BU CANİBE (BU ULU DERGAHA) GÖSTERİLMİŞ GİBİDİR. VE MÜRİD (TALİB) VE MUHİBLERİ TARAFINDAN KENDİSİNE HER NE AİT OLURSA (SUNULURSA, VERİLİRSE) HELAL OLMUŞ OLSUN. 
VE TALİB VE MUHUBBİ OLAN CANLAR, BU ASİSTANENİN (KERBELA DERGAHININ) HATIRI İÇİN, ADI GEÇENE (SEYYİD DERVİŞ ALİ HALİFEYE) KEMAL-İ İZZET VE HÜRMET (SON DERECE SAYGI) GÖSTERSİNLER. 
HÜDAYA (HAK- MUHAMMED- ALİ, EHL-İ BEYT YOLUNA) UYANLARA SELAM! 
BU SECERE ( İCAZETNAME) NİN YAZILDIĞI TARİH; 
HİCRİ; 1170 YILI, CEMAZİYEL AYININ CUMA GÜNÜ. (MİLADİ: 1757). ASLINDAN TÜRKÇEYE ÇEVİREN MEHMET YAMAN.  
YAZIMINDA HAZIR BULUNANLAR ŞAHİTLER;  
1---SEYYİD MUHAMMED, 2---MUHAMMED DEDE, 3--ALİ DEDE, 4---DEDE İSMAİL, 5---DERVİŞ AHMET, 6---DERVİŞ İSMAİL 7---DERVİŞ HASAN 
 
BUSEGERE DEVRİŞ ALİ HALİFENİN SOY KUTUĞÜ KERBELADAN İMAM HÜSEYİN DERCAHINDA VERİLMŞ BU İKİNGİ SEGERE BİRİNGİ SECERE DEBENDE MEVGİT ODA KERBELADAN VERİLMİŞ HALİFELİK BERATI 
NOT DEVRİŞ ALİNİN OĞLU VELİYETİNHALİFE ONUN OĞLU MUSTAFA HALİFE 
MUSTAFA HALİFENİN OĞLU ALİ DEDE ONUN OĞLU MUSTAFA DEDEONUN OĞLU YUSUF DEDE YANİ BABAM BENMUSTAFA İYİ DOĞAN BİLGİ EDİNMEK İSTİYEN MUSTAFA İYİDOĞAN TL05423235390 SAYGILARIMLA
4. ÜÇÜNCÜ SEGERE VELİYETİN ÇELEBİNİN HALİFE
Yazan Mustafa Eyidoğan, 25-03-2010 21:16
SECERE 3 
 
BU İCAZET- NAMENİN VERİLDİĞİ, YUKARIDA ADI 
GEÇEN DERVİŞ ALİ HALİFENİN İKİ OĞLU 
OLMUŞ. 1.Sİ VELİ HALİFE, 2.Sİ, BIDA HALİFE. VELİ HALİFE SİVASA GÖÇMÜŞ. BIDA HALİFE MALATYADA KALMIŞ. VELİ HALİFE, ŞARKIŞLANIN İĞDECİK KÖYÜNDE VEFAT ETMİŞ VE MEZARI ORADA.  
TORUNLARI OLARAK MEZARINI YENİDEN YAPTIRDIK. KÖYDE KURBAN KESTİK, CEM YAPTIK. KÖY ÇOK MODERN, HER EVDEN YÜKSEK TAHSİLİ OKUMUŞLAR VAR. OTUZ SENEDİR ORAYA BİZDEN GİDEN OLMADI. 
BABAM (YUSUF DEDE) GİDERDİ. BABAM, YUSUF DEDE KÖYDEKİLERE HİZMETLARI ÖĞRETMİŞ. ÇOCUKLARINIZI OKUTUN DEMİŞ 
HİZMETLERI NOKSANSIZ YAPIYORLAR, ORAYA KALABALIK AKRABALAR OLARAK GİTTİK, ÇOK HÜRMET ETİLER, ÇOK MEMNUN KALDIK. TÜM KÖYE SEVGİ, SAYGILAR VE HÜRMETLERİMİ SUNARIM. EMEKLİ HAVA ALBAY ABİM VE AMCA OĞLU ALİ DEDE VE KÖYLÜLER HEP BİRLİKTE DEMLENDİK, BENDE KÖYE BİR DEYİŞ YAZIP-SÖYLEDİM; 
---1-- 
GÖNÜL ARZ EYLEDİ KALKTI YÜRÜDÜ 
CEDDİMİN KÖYÜNÜ GÖRMÜYE GELDİM 
ÖZÜMDEKİ BENLİK YANDI ERİDİ 
MEZARINA YÜZÜM SÜRMEYE GELDİM 
--2-- 
AŞIK VELİ, GÖK VELİ DİYEREK 
ABDAL MUSA KIZIL DELİ DİYEREK 
İÇİMDE SEVGİNİZ DOLU DİYEREK 
İNANIN SİZLERİ GÖRMEYE GELDİK 
--3-- 
TARİKİM BEKTAŞ-I PİRE BAĞLIYIM 
CEDDİM KIZIL DELİ ERE BAĞLIYIM 
BENDE REHBER OĞLU YOLA BAĞLIYIM 
ERENLER CEMİNİ SÜRMEYE GELDİK 
--4-- 
İYİDOĞANIM BAĞLI KALDIM YOLUMA 
HEM ELİME, HEM BELİME, HEM DİLİME 
İKRAR VERDİM CEDDİM GÖK VELİYE 
VERDİĞİM İKRARDA DURMAYA GELDİM 
--------------- 
ŞİMDİ GELELİM, ORADA YATAN GÖK VELİ DEDENİN 
İCAZET- NAMESİNİN YAZIMINA 
---------------------- 
İCAZET- NAME -3-  
 
BU GÜÇLÜ VE HERŞEYİ BİLEN ALLAHIN TAKDİRİDİR (YASİN- 38) 
YARDIM ALLAHDANDIR VE FETİH YAKINDIR, MÜMİNLERİ MÜCDELE; YA MUHAMMED, YA ALİ.  
ALLAHÜMME SALLİ ALA NÜRİ MUHAMMED-EL- MUSTAFA 
ALLAHÜMME SALLİ ALA NÜRİ ALİYYEL- MURTAZA 
ALAHÜMME SALLİ ALA HADİCE-TEL- KÜBRA 
ALLAHÜMME SALLİ ALA FATIMA-TEZ- ZEHRA 
ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA NURİ İMAM HASAN HULK- I RIZA 
ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA NURİ İMAM HÜSEYN- İ ŞEHİD-İ DEST-İ KERBELA  
ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA NURİ İMAM ZEYN-EL- ABİDİN (ÇARDE-İ MASUM-I PAK) 
ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA NURİ MUHAMMED- EL- BAKIR 
ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA NURİ İMAM CAFER-İ SADIK 
ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA NURİ MUSA-İ KAZİM  
ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA NURİ İMAM MUHAMMET TAKI 
ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA NURİ İMAM ALİ NAKİ 
ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA NURİ İMAM HASAN-ÜL ASKERİ 
ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA NURİ İMAM MUHAMMED MEHDİ  
SAHİB- ZAMAN KUTB-ÜD- DEVRAN HUCCET-ÜL BURHAN SELAVAT-ULLAHİ  
ALEYHİM ECMAİYN, 
EVVELİN, AHİRİN, ZAHİRİN, BATINİN, TAYYİBİN- EL- TAHİRİN 
LA FETA İLLA ALİ LA SEYFE İLLA ZÜLFİKAR  
(ALİDEN ÜSTÜN YİĞİT, ZÜLFİKARDAN KESKİN KILIÇ YOKTUR). BU DUAYI HER NE NİYETE OKURSAN KABUL OLUR. 
 
BİSMİLLAHİRAHMANİRRAHİM 
 
VE BİHİ NESTAİN. (YARDIMI YALNIZ ALLAHTAN DİLERİZ) 
GİZLİ İLİMLERLE, ARİFLERİN GÜNÜLLERİNİ HAZİNE GİBİ ZENGİN KILAN ALLAHA HAMDOLSUN. ALLAH, BUNU LÜTFETMEYE KADİRDİR. MARİFETE  
BİLGİSİNİ, İSTEDİĞİ KULLARINA BOL BOL İKRAM EDİCİDİR, SİZLERİ BİR SURET ÜZERE YARATAN ODUR. O ALLAH Kİ ONDAN BAŞKA TANRI YOKTUR; GAYBBI (GİZLİYİ) VE AÇIK OLAN GÜRÜR. O, ESİRGEYEN VE BAĞIŞLAYANDIR. ŞEHADET EDERİM Kİ ALLAHDAN BAŞKA TANRI YOKDUR. TEKDİR, EŞİ VE BENZERİ YOKTUR. VE YİNE ŞEHADET EDERİM Kİ  
HZ. MUHAMMED ONUN KULU VE PEYGAMBERİDİR; PEYGAMBERLER ARASINDA ONU SEÇEREK GÖNDERDİ, ONA EHL-İ BEYTİNE (SOYUNA) VE ASHABINA VE EZVACINA SONSUZ SELAMLAR OLSUN. 
 
HZ. MUHAMMED BUYURDU Kİ; BENİM SAHABELERİM YILDIZLAR GİBİDİR; HANGİSİNE UYARSANIZ DOĞRU YOLU BULURSUNUZ. 
VE YÜCE ALLAH BUYURDU Kİ; YARDIM ALLAHTANDIR VE FETİH YAKINDIR 
VE HZ. MUHAMMED BUYURDU Kİ; KİM BİR MÜSLÜMAN KARDEŞİNİN İHTİYACINI GİDERİRSE, ALLAHI TAALA DA ONUN İHDİYACINI GİDERİR!! 
VE HZ. İMAM ALİ KEREMULLAHÜ VECHE BUYURDU Kİ; ULULUK ÜÇ ŞEYLE OLUR; TEVAZU SAHİBİ OLMAKLA, AFFEDİCİ OLMAKLA, İHSAN (İYİLİK) EDİCİ OLMAKLA  
HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELİ BUYURDU Kİ; MARİFETTEN BİR DAMLA TADMAYA ÇALIŞMAK, ÇOK İBADET YAPMAYA ÇALIŞMAKDAN ÜSTÜNDÜR. BU DA ALLAHIN EMİRLERİNE UYMAK, YASAKLARINDAN KAÇINMAKLA SAĞLANIR. 
ULU TANRI ŞÖYLE BUYURUYOR; ELÇİM MUHAMMED SİZE NE BUYURDUYSA (GETİRDİYSE) ONU ALINIZ, NELERİ YASAKLADIYSA ONARDAN KAÇINSIN NEFS-İ LEVVAMEYİ (KÖTLÜĞE SÜRÜKLÜYEN NEFSİ) YENMELİ, NEFİS MUTMAINNEYİ (MUTLULUĞA ERİŞMİŞ NEFSİ) DE İBADETLE YÜCELTMELİDİR. BÖYLECE ULU MAKAMLARA VE MERTEBELERE ERİŞİLİR. KUL HAKINA RİAYET EDİLMELİDİR. AZ ŞEYE KANAAT ETMEK GEREKTİR. TANRI BUYURUR Kİ;  
ERKEK OLSUN KADIN OLSUN, KİM Kİ HAYIR AMELLER İŞLERSE, İŞTE O GERÇEK MÜMİNDİR, BÖYLELERİNE DÜNYA VE AHİRET HAYATINDA MUTLULUK BAĞIŞLARIZ! 
 
SEYYİD VELİYÜDDİN HALİFENİN) 
SOY KÜTÜĞÜ 
(SECERESİ) 
 
HADİM-ÜL- FUKARA VEL-MESAKİN (YOKSULLARA YARDIM VE HİMMET ELİNİ UZATAN) HZ. ELHAC BEKTAŞ VELİ (TANRI YÜCE SIRRINI KUTLU KILSIN) HAZRETLERİNİN TARİKAT-I ALİYYESİNE BAĞLI, SİVAS ŞARKIŞLANIN İĞDECİK KÖYÜNDE OTURAN SEYYİD ALİ SULTAN KIZILDELİ EVLATLARINDAN OLAN SEYYİD VELİYÜDDİN HALİFE Kİ, ONUN BABASI SEYYİD DEVRİŞ ALİ HALİFEDİR. 
 
SEYYİD VELİYÜDDİN HALİFENİN SOYKÜTÜĞÜ 
 
1---SEYYİD VELİYÜDDİN HALİFE 
2---SEYYİD DERVİŞ ALİ HALİFE 
3---SEYYİD SÜLEYMAN 
4---SEYYİD YALANUK 
5---SEYYİD DEMİR BABA (ROMANYA DELİ ORMANDA DERGAHI OLAN) 
6---SEYYİD BUDAK 
7---SEYYİD KARA ALİ 
8---SEYYİD ŞABAN 
9---SEYYİD ÇOBA 
10---SEYYİD KARA BABA  
11---SEYYİD SERSEM ALİ BABA  
12---SEYYİD ALİ SULTAN KIZIL DELİ  
SEYYİD ALİ SULTAN EVLATLARINDAN SEYYİD VELİYÜDDİN HALİFE (ALLAH ÖMRÜNE BEREKE VERSİN)NİN HAL VE KAALİNE (SÖZ VE DAVRANIŞLARINA) BAKILDIĞINDA KENDİSİNE BU MUTLA İCAZET VERİLMİŞTİR Kİ; POST SAHİBİ OLUP POSTUNA OTURSUN, FARZ OLAN (İBADETİ VE NAMAZ VE NİYAZI) EDA ETSİN, ZEKAT VERSİN HACCA GİTSİN, ORUÇ TUTSUN, GELİP GİDENLERİ AĞIRLASIN, TELKİN İLE AHD VE TEVBEYİ YERİNE GETİRSİN, MUHTACLARA VE TÜM İSLAM HALKINA GEREKLİ HİZMET GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRSİN Kİ, BU GÖREVLER ŞUNLARDIR; SAÇLARIN KESİLMESİ, LİBAS, HIRKA, ALEM, DELİL UYARMAK, TEHLİL VE TEKBİR GETİRMEK. 
KUB-ÜL- ARİFİN HZ.HÜNKAR HACI BEKTAŞ-I VELİNİN DERGAHINDA POST-NİŞİN OLAN VE DÖNEMİN HALİFESİ, HACI BEKTAŞ-I VELİ EVLATLARINDAN:  
 
ES-SEYYİD NEBİ DEDE-BABANIN SOY KÜTÜĞÜ 
SAHİH TARİKAT SİLSİLESİ ŞUDUR; 
 
1----ES-SEYYİD NEBİ DEDE-BABA 
2----BABASI SEYYİD ŞEYH FEYZULLAH (DÖNEMİN ŞEYHİ, POST SAHİBİ, 
PİRLERİN KUTBU, İLM-EL YAKİN SAHİBİ, MÜRŞİD, HADİM-ÜL- FUKARADIR,  
TANRI RAHMET EYLESİN) OSMANLILAR ŞEYH FEYZULLAHI, İSTANBULA  
SÜRMÜŞLER, GÖZETİM ALTINDA TUTMUŞLAR, ORADA HASTALANMIŞ VE 
VEFAT ETMİŞ. MEZARI ŞAH- KULU DERGAHINDA. MEZAR TAŞINDA ŞUNLAR  
YAZILI;  
(ELESDEDEN BERİ GEL ZİYARET EYLE PİRİ SADAKULLAHİ SIRIL AZİZ-  
HACI BEKTAŞI EVLATLARINDAN FEYZULLAH ÇELEBİ-) 
3---- ŞEYH ABDULLATİF EFENDİ 
4---- ES- SEYYİD ŞEYH BEKTAŞ EFENDİ 
5---- ES- SEYYİD EL-HAC FEYZULLAH EFENDİ 
6---- ES- ŞEYH ALİ EFENDİ 
7---- ES- ŞEYH ELVAN EFENDİ 
8---- ES- ŞEHİD EŞ-ŞEYH ABDÜLKADİR EFENDİ 
9---- ES- ŞEYH HÜSEYİN EFENDİ 
10-- ES- ŞEYH EL-HAC ZÜLFİKAR EFENDİ 
11-- ES- ŞEYH YUSUF EFENDİ (ZEHİR İÇİRMİŞLER ŞEHİT EDİLMİŞ) 
12-- ES- ŞEYH KASIM EFENDİ 
13-- ES- ŞEYH HASAN EFENDİ  
14-- ES- ŞEYH BEKTAŞ EFENDİ  
15-- ES- ŞEYH KALENDER EFENDİ 
16-- ES- ŞEYH MÜRSEL BALI EFENDİ 
17-- ES- ŞEYH RESUL EFENDİ 
18-- ES- ŞEYH BEKTAŞ EFENDİ 
19-- ES- ŞEYH YUSUF BALI EFENDİ 
20-- ES- ŞEYH MAHMUD EFENDİ 
21-- ES- ŞEYH İSKENDER EFENDİ 
22-- ES- ŞEYH GENÇ KALENDER EFENDİ  
23-- ES- ŞEYH RESUL BALI EFENDİ 
24-- ES- ŞEYH BALIM SULTAN 
25-- ES- ŞEYH MÜRSEL BABA (BALIM SULTANIN BABASI ) 
26-- ES- ŞEYH HIZIR LALE BABASI  
27-- EL- HAC BEKTAŞ-I VELİ EL- HORASAN-İ (KUTB-ÜL ALEM, İLMİ LEDÜN  
SAHİBİ, SULTAN-I KAMİLİ ŞEYH-İ SAMEDANİ. (TANRI, YÜCE SIRINI  
KUTLU KILSIN)  
28-- SULTAN İBRAHİM SANİ 
29-- SULTAN MUSAYI SANİ 
30-- SULTAN MÜKERREM- ÜL- MÜCAB 
31-- İMAM MUSA-İ KAZIM 
32-- İMAM CAFER- İ SADIK 
34-- İMAM MUHAMMED BAKIR 
35-- İMAM ZEYN- EL- ABİDİN 
36-- İMAM HÜSEYİNİ ŞEHİD-İ KERBELA  
37-- İMAM ALİ (KERREM-ALAHÜ VECHE HAYBER FATİHİ) 
 
BU BELGE OSMANLI ARŞİVLERİNDE MEVCUTTUR.  
 
BU YOLU (TARİKAT YOLUNU) HACI BEKTAŞ-I VELİYE KADAR SÜRENLER ) 
 
1-- EL- HAC HÜNKAR HACI BEKTAŞ-I VELİ 
2-- SULTAN HOCA AHMET YESEVI 
3-- MUHAMMED HANİFİ  
4-- İMAM RIZA HORASAN 
5-- İMAM MUSAY-I KAZM 
6-- İMAM CAFER- İ SADIK 
7-- İMAM MUHAMMED BAKIR 
8-- İMAM ZEYN-EL- ABİDİN 
9-- İMAM HÜSEYİN 
10- İMAM ALİ ( K.V.) 
11- MUHAMMED- EL- MUSTAFA (FAHR- İ KAİNAT) 
12- CEBRAİLİ EMİN 
13- ALLAH TEALA (CENAB-I RABB-ÜL-ALEMİN, CELLE-LALÜH) 
 
 
BU İCAZET-NAMENİN (SECERENİN) YAZILMASININ SEBEBİ VE GEREĞİ ŞUDUR Kİ;  
AZİZ CEDDİM (CEDD-İ AZİZİM) SULTAN-ÜL ARİFİN-İ EZELİ, VE BURHAN-ÜL- AŞIKİN-İ LEM YEZELİ HAZİRET-İ HÜNKAR EL- HAC BEKTAŞ-I VELİ (KADDES-ALLAHÜ SIRRAH-ÜL HAFİ VEL CELİ) HAZİRETLERİNİN TARİKAT- I ALİYYESİNE MÜNTESİB, SİVAS ŞARIŞLA İĞDECİK KARİYESİNDE (KÖYÜNDE) KAİN (BULUNAN) SEYYİD ALİ SULTAN EVLADLARINDAN SEYYİD DEVRİŞ ALİ HALİFENİN OĞLU SEYYİD VELÜYEDDİN, TARİKAT-I EVLİYAYI KABUL EDİP, YEDİNE (KENDİSİNE) SOFRA VE ÇERAĞ VE SENK VE TIĞ VE İZN- İ İCAZET VE İNABET (HALİFELİK,DEDE-BABALIK YAPMASI İÇİN MÜHÜRLÜ BELGE) VERİLDİ. VE HALİFELİK SAFA- NAZAR KILINDI (SUNULDU). VE DE HAVALET (RUHSAT) VERİLDİ Kİ MÜRİD TUTUNA VE MUHİB EDİNE VE TARİK- I EVLİYAYI (ERENLER YOLUNU) ZİNDE (CANLI) TUTUP YÜRÜTE, VE TARİKAT ERENLERİ BUNA MANİ VE RAFİ (ENGEL) OLMAYALAR.  
İCAZET-NAMEMİZİN MÜCUBİNCE (GEREĞİNCE) AMİL OLALAR (İŞ GÖRELER). ESENLİK VE MUTLUKLAR HAK YOLDAN (EHL-İ BEYT YOLUNDAN) GİDENLERİN OLSUN. ALLAH TAALANIN YARDIMI İLE YAZIMIZ TAMAMLANDI. 
BU İCAZET-NAME 14 ŞABAN 1234 TARİHİNDE YAZILDI.  
ŞAHİD VE HAZIR BULUNAN İMZA VE MÜHÜR SAHİPLERİ ŞUNLARDIR: 
 
1-- ES- SEYYİD NEBİ DEDE- BABA (HACI BEKTAŞ DERGAHI POSTNİŞİNİ) 
2-- ES- SEYYİD MEHDİ BABA (HACI BEKTAŞ TÜRBEDARI) 
3-- İBRAHİM DEDE (HACI BEKTAŞ DERGAHI AŞÇISI) 
4-- AHMET BABA (HACI BEKTAŞ DERCAHI EKMEKÇİSİ) 
5-- MUHAMMED DEDE 
6-- DAİ MUSTAFA ÇELEBİ ( HACI BEKTAŞ VELİ EVLATLARINDAN) 
7-- DAİ KALENDER ÇELEBİ (HACI BEKTAŞ VELİ EVLATLARINDAN) 
8-- DAİ SUNULLAH ÇELEBİ (HACI BEKTAŞ VELİ EVLATLARINDAN) 
9-- DAİ DEDE ÇELEBİ (HACI BEKTAŞ VELİ EVLATLARINDAN) 
10- DAİ HALİL ÇELEBİ (HACI BEKTAŞI VELİ EVLATLARINDAN) 
11- DAİ VELİ ÇELEBİ (HACI BEKTAŞI VELİ EVLATLARINDAN) 
12- VE DİĞER İLERİ GELEN ZEVAT (BU İCAZET- NAMENİN İMZALANMASINDA HAZIR VE ŞAHİT BULUNMUŞLARDIR) 
 
=== S O N === 
YAKLAŞIK MİLADİ 1820 TARİHİNDE, 2.MAHMUD DÖNEMİ. 
ÇEVİREN MEHMET YAMAN, ERZİNCAN KEMALİYENİN OCAK KÖYÜNDEN, HIDIR APDAL SULTAN EVLATLARINDAN. 
 
SECERELER BURADA TAMAMLANDI, BUNLARI BURAYA AKTARAN: MUSTAFA İYİDOĞAN ( DEDE). 
İRTİBAT NO; 0542 323 53 90 SEC
5. ALEVİ BEKTAŞI CEMİNDE ON İKİ HİZMET
Yazan Mustafa Eyidoğan, 25-03-2010 21:26
ANADOLU ALEVİLİĞİ, HACI BEKTAŞ DERGAHINDA OTURAN, TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İLK MECLİS BAŞKANI OLAN; ÇELEBİ CEMALETTİN EFENDİMİN VE DEDEM MUFTAFA DEDENİN CEMDE GÖRÜLEN HİZMETLERİNİ AŞAĞIDA YAZACAĞIM. (DEDEM 45-- SENE CEMALETTİN ÇELEBİYE VEKİLLİK ETMİŞ, BABAM DA CEMALETTİN EFENDİNİN TORUNU OLAN ALİ RIZA ÇELEBİYE 32-- SENE VEKİLLİK YAPTI. BEN DE HİZMETLERİ BABAM YUSUF DEDEDEN ĞRENDİM.),  
DESTURU PİR 
 
BİZİM YOLUMUZDA; 1-- ABDAL MUSA CEMİ, 2-- BİRLİK CEMİ, 3- GÖRGÜ CEMİ, 4-- LOKMA CEMİ, 
GÖRGÜ CEMİ 
 
GÖRGÜ YAPILACAK YERDE PEYİK (CEME DAVET EDEN KİŞİ) TOPLANILMAK İÇİN HERKESE HABER VERİR. ÖNCELİKLE, TOPLANAN CANLAR ARASINDA KENDİ ARALARINDA ANLAŞMAZLIKLARI BULUNANLAR, DEDE VE HUZURDA BULUNAN CANLAR TARAFINDAN İKNA EDİLEREK ANLAŞMA YOLUNA GİDİLİR, ÇÜNKÜ KİŞİNİN CEM AYİNİNE KATILABİLMESİ ( KİMSEYLE BİR HUSUMETİNİN OLMAMASI) İÇİN, ÖNCEDEN BU SORGUNUN YAPILMASI GEREKİR. DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE HİÇ BİR İNANÇ SİSTEMİNDE BULUNMAYAN BU YOL TANRI SEVGİSİ BESLENEN ALEVİ- BEKTAŞI İNANCINDA MEVCUTTUR. TANRI HUZURUNA EL YÜZ YIKAMA ŞEKLİNDE DEĞİL, GÖNÜL TEMİZLİĞİNİ DE KATARAK ÇIKARLAR,  
 
ALEVİ BEKTAŞİLERDE CEM AKŞAMLARI OLUR, YANİ KİMSENİN İŞİNE MANİ OLMAZ, HİZMET SAHİPLERİ 12 KİŞİDİR, BUNLAR; 1 --DEDE (CEMİ YÖNETEN), 2 -- PEYİK (CEME DAVET EDEN), 3--GÖZCÜ (CEMDE SÜKÜNETİ SAĞLIYAN), 4 --BEKCİ (DIŞARDA CEMEVİ VE ÇEVRESİNİN EMNİYETİNİ SAĞLIYAN) 5--FERRAŞ (HİZMET ARALARINDA SÜPÜRGE ÇALAN, 6-- SELMAN (İBRİKDAR, NAMAZ ÖNCESİ ABDEST SUYUNU DÖKEN), 7-- KURBANCI (KURBANI KESİP HAZIRLIYAN), 8 --ÇIRAKCI (ÇIRAK UYANDIRAN) 9--ZAKİR ( DEYİŞ VE MİHRAÇLAMAYI SÖYLEYEN, 10 -- SEMAHCI (SEMAH DÖNEN), 11 SAKKACI, 12 -- SOFRACI (CEMDE LOKMA DAĞITAN).  
HERKES GÖREVİNİ ÖZENLE YAPAR, CEME LOKMA GELİMİŞSE, LOKMALARINI GÖREVLİLERE VERİRLER, DEDE GÖZCÜ NEZRİNDE MEYDANDAKİ LOKMA SAHİPLERİNE DUA EDER;  
ALLAH ALLAH, İSTEKLERİNİZ KADİM OLA, MURATLARINIZ HASIL OLA, DİLDEKİ DİLEKLERİNİZİ GÖNÜLDEKİ MURATLARINIZI HAZRET-İ PİR VERE, LOKMALARINIZ KABUL OLA, GELDİĞİNİZ YOLDAN, DURDUĞUNUZ DARDAN, ETTİĞİNİZ NİYETTEN HAYIRLAR BULASINIZ, GERÇEĞE HÜ DUASINI OKUR. 
 
CEM EVİ DOLDUKDAN SONRA, GÖZCÜ HİZMET SAHİPLERİNİ MEYDANA DAVET EDER. SAĞ BAŞTA GÖZCÜ OLMAK ÜZERE, SIRAYLA HİZMET SAHİPLERİ DARA DURUR. GÖZCÜ ERCEMALİ MUHAMMED, PİR KEMAL-İ HASAN VE HÜSEYİN ALİ RA BÜLENDE SELAVAT DER 
. DEDE; 
ALLAH ALLAH, HİZMETİNİZ KABUL OLA MURATLARINIZ HASIL OLA HAZIR GAYIP BATIN CEMDE BULUNAN ERENLERİN NUR-İ CEMALLERİ AŞK OLA, ONSEKİZ BİN ALEMLE BİRLİKTE CÜMLE MÜMÜN MÜSLÜM KARDEŞLERİMİZ HAK MUHAMMED, ALİ, DUALARIMIZI KABUL EDE, EHLİ BEYİT YOLUNDAN AYIRMAYA, DİL BİZDEN KEREM HÜNKAR EFENDİMİZDEN OLA, GERÇEĞE HÜ DER. 
HİZMET SAHİPLERİ MEYDANA NİYAZ EDER DEDE TECEL TEVELLA, HAKA YAZILA GERÇEĞE HÜDER. HİZMET SAHİPLERİ MEYDANA NİYAZ EDER, GÖREVİNİN BAŞINA GEÇER. 
SÜPÜRGECİ  
MEYDANA GELİR, MEYDANI SÜPÜRÜR, ALLAH MUHAMMED YA ALİ DER. ÜÇ KEZ SÜPÜRGE ÇALAR, DEDENİN KARŞISINDA SÜPÜRGEYİ KOLTUĞUNUN ALTINA ALIR, SAĞ AYAĞINI, SOL AYAĞININ PARMAĞININ ÜZERİNE KOYUP, YARIM EĞİLEREK HAMDULİLLAH PİRİMİZ OL HACI BEKDAŞ-I VELİDİR, ÜSTADIMIZ KIRKLAR CEMİNDE, SEYYİD-İ 
FARRAŞDİR, ER CEMAL-İ MUHAMMED, PİR KEMAL-İ HASAN HÜSEYİN ALİ RA BİLENLERE SELAVAT DER.  
DEDE HİZMETİN KABUL, MURADIN HASIL OLA, SEYYİD-İ FERRAŞ EFENDİMİZİN HAYIR HİZMETİ ÜZERİNİZDE OLA, GERÇEĞE HÜ YA ALİ DER. SÜPÜRCECİ MEYDANA NİYAZ EDER YERİNE OTURUR. SIRA 
SELMANIN  
GÖREVİNDEDİR; GÖREV SAHİPLERİ MEYDANA GELİR BİR KADIN BİR  
 
 
 
ERKEK , ERKEK SU DÖKER, KADIN HAVLUYLA KURULAR. SONRA ZAKİRDEN BAŞLAYARAK SUYU DÖKDÜKDEN SONRA,KENDİ ELLERİNE DÖKER DARA DURURLAR, DESTURU PİR, BEN GÜLAMI HAYDARIM ADUDAN ETMEM HAYFU PAK, BİZE HİZMETTİR , KIRKLAR MEYDANINDA SELMANI PAK, ERCEMALİ MUHAMMED PİR KEMALİ HASAN HÜSEYİN ALİ RA BİLENDE SELAVAT DER. 
DEDE ALLAH ALLAH, HİZMETİNİZ KABUL OLSUN, YÜZÜNÜZ AK OLSUN SELMANI PEKİN HİZMETİ ÜZERİNİZDE OLSUN GERÇEĞE HÜ 
YA ALİ DER HIZMETCİ NİYAZ EDER YERİNE OTURUR SECCADE SERİLİR 
AKŞAM NAMAZI 
VE SIRA AKŞAM NAMAZINA BAŞLAR. DEDE SORAR; CANLAR CEME BAŞLAMADAN ÖNGE GÖNÜLLERİMİZİN BİR OLMASI GEREKİYOR, İÇİNİZDE KÜSKÜN, DARGIN VARSA GÖNÜL AÇIKLIĞI İLE ORTAYA DÖKSÜN, KÜÇÜK BÜYÜĞÜN ELİNİ, BÜYÜK KÜÇÜĞÜN YÜZÜNÜ ÖPSÜN, BARIŞMAYAN CEMDEN KALKSIN. ERENLER CÜMLEMİZ BU CEMDE BACI KARDEŞİZ DEDE ÜÇ DEFA SORAR; GÖNÜLLER BİR Mİ? AŞIKA NİŞAN, DAVAYA DELİL İSTERLER ÖYLEYSE NİŞAN GÖSTERİN DEDENİN SÖZÜNE UYARAK MEYDANA NİYAZ EDERLER, DEDE EYVALLAH CANLAR HAK CÜMLEMİZDEN HAK RAZI OLSUN, CANLAR KUSUR İŞLER, HÜNKAR BAĞIŞLAR GÖZCÜNÜN EDEP ERKAN DEMESİ ÜZERİNE MEYDANDA BULUNAN HERKES DİZÜSTÜ OTURUR, BACILAR DARA KALKAR, DEDE NAMAZA BAŞLAR;  
 
DESTURU PİR LAFETA İLLA ALİ LA SEYFE İLLA ZÜLFİKAR ÜÇ DEFA SÖYLER VE DUAZİMAMA BAŞLAR  
-- 1 -- 
 
SEVER CANİ FEDA İLE AŞIKLAR TÜRLÜ BAŞINA 
NAZAR EYLE BU DERGAHA OLA AŞK BİR CEDASINA 
YEDİ YERDE NİYAZIM VAR İKİ KAŞIN ARASINA 
YAZIL SITKI BİSMİLLAH CEMAL-I FET DUASINA 
-- 2 -- 
YEDİ ESNA YEDİ HÜSNA SENİ SÖYLER 
YEDİ İKLİM YEDİ IKVAN SENİ SÖYLER 
YEDİ DERYA YEDİ DENİZ SENİ SÖYLER 
YEDİ YERDE NİYAZIM VAR İKİ KAŞIN ARASINA 
-- 3 -- 
MUHAMMED MUSTAFA SENSİN 
ALİY-EL MÜRTAZA SENSİN  
HASAN HÜSEYİN HAKKA YAKIN 
İMAM ZEYNEL ALİ ABA SENSİN 
YEDİ YERDE NİYAZIM VAR İK KAŞIN ARASINA 
-- 4 -- 
İMAM-I BAKIR CAFER-İ SADIK 
İMAM-I MUSA-I KAZİM İMAM-I ALİ RIZA SENSİN 
TAKİ NAKİ ŞAH ASKERİ MEHDİYİ HÜDA SENSİN 
YEDİ YERDE NİYAZIM VAR İÇİ KAŞIN ARASINA 
-- 5 -- 
VERANİ ABDAL SANA KURBAN  
TALİPLER RAHBERE ÜHVAN 
FAKIRAM KAPINA GELDİM BİR AVUC AHİLE İHSAN 
YEDİ YERDE NİYAZIM VAR İKİ KAŞIN ARASINA 
YAZILI SITKI BİSMİLLAH CEMALI FET DUASINA 
============ 
LAFETA İLLA ALİ LASEYFE İLLA ZÜLFİKAR 
-- 1 -- 
ASUMANIN HAVASIDIR OL MUHAMMED MUSTAFA 
MEZHEBİMDİR BİRİSİ ALİ-YEL MÜRTEZA 
BİRİNE DEDİ HABİBİM BİRİNE DEDİ ASLANIM  
OL HÜDA İKİSİ BİR NURDUR EYLE PÜR SEFA 
-- 2 -- 
OL ALİDİR PİTVAYI EMBİYAYI VE EVLİYA 
ONUN İÇİN DEDİ İSA İNCİLİNDE İLİYA 
-- 3 -- 
PADIŞAH-I ALEM OLDU CİSMİNİ CAN EYLEDİ 
ŞU CİHAN SULTANINA KENDİNİ FERMAN EYLEDİ 
SÜRETİ ADEMDEN GELDİ KENDİNİ GÜRHAN EYLEDİ 
YER YÜZÜNDE İSMİNİ ŞAH-İ MERDAN EYLEDİ 
======= 
OL ALİDİR PİTVAYI EMBİYAYI VE EVLİYA 
ONUN İÇİN DEDİ İSA İNCİLİNDE İLİYA 
-- 4 -- 
HAK TAALA VARLIĞINI VERDİ ABU GİLA 
ALEL ESMAYI YAZDI LEVHÜ KULÜ DİLE 
HER GELEN PEYGAMBERLER İLE REHNUMA OLDU BİZE 
GÜDÜR ETİNDEN BİNDE BİRİNİ SÖYLESEM GELMEZ DİLE 
=========== 
OL ALİDİR PİTVAYI EMBİYAYI VE EVLİYA 
ONUN İÇİN DEDİ İSA İNCİLİNDE İLİYA 
--5 -- 
ÇIKTI MİHRACA MUHAMMED GÖRDÜ ASLAN-I ALİ 
CEBRAİLE SORDU KİMDİR BU VELİ  
VER HATEMİNİ BULMAK İSTERSEN YOLU 
ANDA GÖRDÜ SÖYLÜYEN ŞAHI MERDANIN DİLİ 
========= 
OL ALİDİR PİTVAYI EMBİYAYI VE EVLİYA 
ONUN İÇİN DEDİ İSA İNCİLİNDE İLİYA 
-- 6 --  
GURRETİL AYNIDIR HEM HASAN HÜSEYİN-İ KERBELA 
ALEMİN ÇEŞMİ ÇIRAĞI ZEYNEL ALİ ABA 
BAKIR-I CAFER-İ SADIK DERDİ BENİM SIRRI EVLİYA  
ONLARIN HAKKINDA NAZIR OLDU HAKTAN ELETA 
============== 
OL ALİDİR PİTVAYI EMBİYAYI VE EVLİYA 
ONUN İÇİN DEDİ İSA İNCİLİNDE İLİYA 
-- 7 --  
MUSAY-I KAZİM DEKİ ELİMİN DERYASIDIR 
ŞAH ALİ MUSA RIZA HAKKIN ELLAL ESMASIDIR 
MUSTAFANIN SIRRI VE ALASIDIR OL MUHAMMED TAKİ 
HAK BİLMİŞEM 18 BİN ALEMİN ALASIDIR 
-- 8-- 
OL ALİDİR PİTVAYI EMBİYAYI VE EVLİYA 
ONUN İÇİN DEDİ İSA İNCİLİNDE İLİYA 
============ 
NAKİNİN ASKERİNİN BENDE OLMUŞAM KULU 
MUHAMMED MEHDİYE DEMİŞDİR BELLİ 
HACI BEKDAŞ-I VELİ KANBERİYE SUNDU ELİ  
ZAHİRİNDE BATININDA SÖYLÜYEN HERKESİN DİLİ 
========================== 
OL ALİDİR PEYSUFAYI EMBİYAYI EVLİYA 
ONUN İÇİN DEDİ İSA İNCİLİNDE İLİYA  
 
LAFETA İLLA ALİ LASEYFE İLLA ZÜLFİKAR 
-- 1 -- 
YENİYLE BİR DERDE DÜŞTÜM  
DERMANIM KIZILDELİ 
ŞARABIN LEBİNDEN İÇTİM 
MEY VEREN KIZILDELİ 
-- 2 -- 
EVVEL İSMİ SEYİD ALİ 
KÜLLÜ HİKMET EYLEYEN 
AYAĞINI ATEŞ EDİP KAZANINI KAYNATAN 
MAHRUM ETME VER MURADIM SAN BENİM KIZILDELİ 
-- 3 -- 
YA NİGE METETMEYİM EVLİYALAR ŞAHINI 
HÜSNÜN GÖREN AŞIKLAR FİGANI  
ARŞA ÇIKTI AYAN OLDU AHİMİZ 
HEM PİRİM USTADIM SEN BENİM KIZILDELİ 
-- 4 -- 
FATİMA ANA AH EYLEDİ HÜSEYİNİN YÜZÜNÜ 
SEVDİĞİM SENDEN İSTERİMDERDİME DERMAN 
HAZİRETİ HÜNKAR SANA VURDU ELİF TACINI 
RUM ELİNE BEY OLAN SULTANIM KIZILDELİ 
-- 5 -- 
ALİ FATİME HASAN HÜSEYİN VARAN 
İMAM ZEYNELE YÜZÜNÜ SÜREN 
MUHAMMET BAKIRLA BİR OLAN 
VER MURADIMI SULTANIM KIZILDELİ 
-- 6 -- 
CAFER KAZİM MUSA IRIZAYA EREN 
TAĞI NAĞIASKERİ İMDAT ET BİZE 
MUHAMMET MEHDİ İLE BİR GELE 
SENSİN BENİM SULTANIM KIZILDELİ 
-- 7 -- 
EY VERANI BİR PUNARDA İSBAT ETTİ KENDİNİ 
ARAYANLAR BURDA BULSUN ARZEDEN BENİ 
HÜSNÜN BEDİR AYA BENZER CEMALİN ĞÜNEŞ 
 
HAK MUHAMMET ALİYE YOLDAŞ OLAN KIIZILDELİ 
=========== 
NADELİ MASARI ACAYİBİ TECUDİAVEN NEKE İLLALLAH VE NURİ NUBEİTİKE  
YA MUHAMMED YA MUBAİMED VE SRRI İLAHİYETKE YA ALİ YA ALİ EDİRİKNİ EDİRİKNİ YA HASAN EDİRİKNİ YA HÜSEYİN-İ KERBELA AKŞAMLAR HAYRI İÇİN DİYELİM ALLAH ALLAH  
 
AKŞAMLAR HAYIR OLA, HAYIRLAR FETH OLA, ŞERLER DEF OLA, MÜNAFIKLAR BERBAT OLA, MÜMİNLER ABAD OLA, SIRLAR MESUR OLA, HAK MUHAMMED ALİ YARDIMCIMIZ OLA, ON İKİ İMAM ONDÖRT MASUM-U PAK ONYEDİ KEMERBEST EFENDİLERİMİZ KATARINDAN DİDARINDAN AYIRMIYA, ÜÇLERİN BEŞLERİN YEDİLERİN KIRKLARIN KAYIP ERENLERİN DUALARI ÜZERİNİZDE HAZIR VE NAZIR OLA, PİRİMİZ ÜSTADIMIZ HÜNKAR HACI BEKDAŞ-I VELİ HASTALARIMIZA ŞİFA DERTLERİMİZE DEVA, MİLLETİMİZİN VATANIMIZI DÜŞMANDAN KORUYA ŞEHİTLERİMİZE ALLAHDAN RAHMET, GAZİLERİMİZE SAĞLIK VERE, İSTİKLAL SAVAŞIMIZIN KAHRAMANI LAİK CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU MUSTAFA KEMAL VE ARKADAŞLARININ DA RUHLARI ŞAD OLSUN DİL BİZDEN 
KEREM HÜNKARDAN OLSUN GERÇEĞE HÜ DUASINI OKUR, CEMAAT DOĞRULUR, DEDE BERCEMALİ MUHAMMED KEMAL-I HASAN HÜSEYİN ALİYİ BİLANDARA SELAVAT DER. CEMAAT SELAVAT GETİRİR 
ÇIRAK UYARMA 
ÇIRAK UYARMASI ON İKİ HİZMETİN SEKİZİNCİSİDİR. 
======== 
HİZMETİN SAHİBİ HİZMETİ YAPMAK İÇİN LAMBAYI ALIR MEYDANA DURUR VE ÇIRAĞI RUŞEN, FAHRİ DERVİŞAN ZUHURU İMAM HİMMETİ, PİRAN PİRİ HORASAN KÜŞADI MEYDAN KUVVEYİ ABDALAN KANUNİ EVLİYA GERÇEK ERENLER DEMİNE HÜ DER. NE KAYIP HAZIR AYNI CEM ERENLERİNİN GÜL CEMALLAARINA AŞK OLSUN.  
ÇIRAKÇI; BİSMİLLAHİRRAHMANİRAHİM. ALLAHÜ NURU SEMAVETİVEL ARZİ MESELİHİ NURİ KEMİŞKATİ FİHA NÜSPAHİN NİL MÜSPAHİN FİZ CACETİN KEHENNE KEV KEBİN DÜRÜYÜN MİNSECERETİN MUBAREKEDİN ZEYTUNETİN LA ŞARYİYETİN VELA GARBİYETİN YEKADU ZEYTUA YÜDÜ VELİ EVLEM TEMTASIR NARİN NURİN YEYTULUHI Lİ NURÜ MENYAŞAÜ VE EDİBİRULLAHİ EMSALİ LİNNASI VALLAHİ BİR KÜLLAÜ ŞEYİN ALİM SADAK ALİYÜL AZİM DER  
==========  
AYET BİTİ ŞİMDİ DUAZİMAMI; 
 
ALLAH ALLAH ÇÜN ÇIRAĞI FAHRİ UYANDIRDI OL HÜDANIN AŞKINA  
SEYİDİ KEVNEYNİ MUHAMMED MUSTAFANIN AŞKINA,  
SAKİYİ KEVSER ALİYEL MÜRTEZANIN AŞKINA, 
HEM HATİCEYİ, FATIMA HAYRUNNİSANIN AŞKINA,  
ŞAH HASAN-I HULKİ RIZA, ŞAH HÜSEYİN-İ KERBELANIN AŞKINA,  
OL İMAMI EVLİYA, ZEYNEL ABANIN AŞKINA,  
MUHAMMED BAKIR-I OLKİM NESLİ PAK-I MURTAZA CAFERİ SADIK, 
İMAMI NEHNUMANIN AŞKINA,  
MUSA-İ KAZİM, İMAM SERFİRAZI EHLİ HAK, HEM ALİ MUSA RIZANIN AŞKINA,  
ŞAH TAKİ VE NAKİ, HEM HASAN-ÜL ASKER-İ OL MUHAMMED MEHDİYİ  
SAHİP LİVANIN AŞKINA, 
PİRİMİZ HÜNKARIMIZ HACI BEKTAŞ-I VELİNİN AŞKINA  
HASRETE YANIP YAKILAN AŞIGANIN AŞKINA 
KUDBİL EVLİYANIN AŞKINA 
MERCAMALİ MUHAMMED KEMAL-İ HASAN HÜSEYİN ALİYİ BİLADARA SELAVAD 
AŞIK ÜÇ DUAZİMAM SÜRER 
 
RUŞAN OLDU ÇIRAĞI KANUNU EVLİYA 
EHLİ FAHROLDU BÜRANİ REHRİMA VERELİM 
CANDAN SELAVAD ENDERUNİ BÜRÜYA  
PİRİMİZ HÜNKARIMIZ HACI BEKTAŞ-I KÜDBİ EVLİYA 
EVEL AHİR BATINA AŞK OLSUN 
DER NİYAZ EDER VE ÇIRAĞIN KULAĞINI BÜKER  
 
MER CEMALİ MUHAMMED KEMAL-İ HASAN HÜSEYİN  
MUHAMMED MUSTAFAYA SELAVAT 
MERCAMALİ MUHAMMED KEMAL-İ HASAN HÜSEYİN 
ALİYEL MÜRTEZAYA SELAVAD 
ERCAMALİ MUHAMMED HASAN HÜSEYİN  
 
MÜRŞÜT-İ SAHİBİ ZAMANI SELAVAD ÇIRAĞI KALDIRIR  
 
SEYİDİM SAADAT MUHUBBİ SAADAT GÜLEVSEYİ  
MEVCUDAT ALEMİ SIRRI VEL HAKİKAT 
MUHAMMED MUSTAFAYA SELAVAT DER. 
 
RÜŞAN FAHRİ DEVRİŞAN MÜNKÜR PERİŞAN YETİŞ YA ŞAHİ MERDAN  
MERCEMALI MUHAMMED KEMALI HASAN HÜSEYİN DER  
DEDE DUASINI OKUR;  
ALLAH ALLAH HAYIR HİZMETİN KABUL OLSUN  
MURADIN HASIL OLSUN ERDEN BAKIM HAKDAN NAZAR OLSUN EFENDİM 
DERGAHINA KABUL ETSİN DER,  
HİZMETCİ SECCADEYİ TOPLAMAR, DUAYA DURU  
ÇIRAĞI RÜŞAN FAHRİ DEVRİŞAN MÜNKÜR PERİŞAN YETİŞ YA ŞAHİ MERDAN  
MERCEMALI MUHAMMED KEMALI HASAN HÜSEYİN DER  
DEDE DUASINI OKUR;  
ALLAH ALLAH HAYIR HİZMETİN KABUL OLSUN  
MURADIN HASIL OLSUN ERDEN BAKIM HAKDAN NAZAR OLSUN EFENDİM DERGAHİINA KABUL ETSİN DER HİZMETCİ YERİNE OTURUR. 
 
 
KURBAN DUALAMAK 
KURBAN SAHİBİ KURBANI ORTAYA GETİRİP ÖN AYAĞININ SAĞINI KALDIRIP KURBANIN YÜZÜNE TUTAR VE BERCEMALİ MUHAMMED KEMALİ HASAN HÜSEYİN ALİRA BİLENLERE SELAVAT DER.  
DEDE ŞU AYETİ VE DUAZİMAMI OKUR; 
 
BİMİLLAHİRRAHMANİRAHİM 
ELHAMDÜRÜLLLAH, ELHAMDÜRÜLLAH ELHAMDÜRÜLLAH, ELAPDACI VEL MEHRACI VAHİ BURAK LEHÜ VATI SEMAVATI ETİYULLAHİ VE ETİ RESÜLLULLAH GULLA ECREN VEL MÜETTELİL FİL KURBAN KURBANI HALİLFERMANI CELİL ,CANI İSMAİL, TÜYÜ CEBRAİL,TEKBİRİ BIÇAK BİSMİLLAHÜ ALLAHÜ EKBER BİSMİLLAHİ ALLAHÜ EKBER, VELİLLAHİ HAMD, VELLAHİ HAMD, LEHEVLE VELA GUVVETİN İLLA BİLLA ALİYÜL AZİM KURBAN AYETİ BİTTİ, ŞİMDİ DUAZİMAMA BAŞLAR  
 
LAFATA İLLA ALİ LASEYFE İLLA ZÜLFİKAR  
-- 1 -- 
ÇÜN BU ÇARKI BÖYLE KURDU TA TEZELDEN PELVE DİGAR  
NOKDAY NURİ MÜBÜVETTE HAKİKAT AŞİKAR 
SÜREYİ TAHA YASİN VERDİ CİBRİLİ YADİGAR 
LAFETA İLLA ALİ LASEYFE İLLA ZÜLFİKAR. 
-- 2 -- 
VASFINI SÖYLE İNCİL KURAN TEVRADI ZABUR 
GULFÜ VALLAH MECLİSİNDE ŞARABAN TAHUR 
HAMDÜRÜLLAH AŞKIN İLE LUŞ EDENLER KILDI ZUHUR 
LAFATA İLLA ALİ LA SEYFE İLLA ZÜLFİKAR 
-- 3 -- 
ŞAH HASAN HAKKI RIZADIR BİR İMAMI 
ŞAH HÜSEYİN KERBELADIR NURİ AYNI MÜMİN 
DİN İLE İMAN ÇIRAĞI İMAM ZEYNEL ABİDİN 
LAFETA İLLE ALİ LASEYFE İLLA ZÜLFİKAR 
-- 4 -- 
SEVMİŞEM BEN CANI GÖNÜLDEN BAKIR İLE CAFERİ 
ŞAH KAZİM MUSA RIZADIR ŞAKERİYEM ŞAKERİ 
MUHAMMED TAKİDİR BU CİHANIN SERVERİ 
LAFETA İLLA ALİ LASEYFE İLLA ZÜLFİKAR 
-- 5 -- 
HEM MUHAMMED NAKİDİR DU ÇEŞMİMİN TUYASI 
BİR GÜMEN ASKERİ DİLİMDE DAYIMA ŞAHİ CİHAN 
FEYZİYEDİR FEYZİYE ERİŞTİ MEHDİYİ SAHİP ZAMAN 
LAFETA İLLA ALİ LASEYFE İLLA ZÜLFİKAR 
============= 
DEDE DUA OKUR CEMAAT ALLAH ALLAH DER 
NADALİ MASARİ ACAYİBİ AVENNİKE İLLALLAH VE NURİ  
MÜBEVİTİKE YA MUHAMMED YA MUHAMMED YA MUHAMMED, VE SIRRI VİLAYETKE YA ALİ YA ALİ EDİR KNİ YA HASAN YA HÜSEYİN, ALLAH ALLAH ALLAH MUHAMMED ALİ, PİRİMİZ HACI BEKTAŞ-I VELİ, AKŞAMLAR HAYIR OLA ŞERLER DEF OLA MÜNKİRLER BERBAT OLA, MÜMİNLER ŞAD OLA HAK MUHAMMED ALİ YARDIMCIMIZ OLA, ONİKİ İMAM ONDÖRT MASUMU PEK, ONYEDİ KEMER BESD KURBANIMIZI KABUL EDE, KIRKLAR YARDIMCIMIZ OLA , DİL BİZDEN KEREM HÜNKARDAN OLA, GERÇEĞE HÜ  
DUADAN SONRA CEMAAT DOĞRULUR, DEDE;  
 
MERCEMALİ MUHAMMED KEMAL-İ HASAN HÜSEYİN ALİYİ BİLANDARA SELAVAT DER, CEMAAT SELAVAT GETİRİR. ALLAH KABUL ETSİN DER 
 
 
 
 
ZAKİR DÖRT DERGAH ÜZERİNE DEYİŞ SÖYLER: 
-- 1 -- 
GÖZÜM AÇTIM BU GAFLETTEN UYANDIM 
SULTAN SEYİT ALİ SANA SIĞINDIM 
FARK EYLEDİM İMAMLARA DAYANDIM 
SULTAN SEYİT ALİ SANA SIĞINDIM 
-- 2 -- 
AYAĞINI KAZANIN ALTINA YAKTI 
HÜNKAR HACI BEKTAŞ HALINA BAKTI 
ALİ İSMİNE KIZILDELİLİK TAKDI 
SULTAN SEYİT ALİ SANA SIĞINDIM 
-- 3 -- 
AYAĞINI YAKMAYINCA PİŞMEDİ  
KAYNADI AMA KAZANINDAN TAŞMADI  
BUNDAN İÇMİYEN AŞIKLAR COŞMADI 
SULTAN SEYİT ALİ SANA SIĞINDIM 
-- 4 -- 
BİR KERAMET İNEN ALDI NASİBİ 
BİN KERAMETİ VAR EN KÜÇÜĞÜ BU 
KABENİN BİNA TAŞINI KURAN O 
SULTAN SEYİT ALİ SANA SIĞINDIM 
-- 5 -- 
DÖRT USTADIR DÖRT DUVARIN ÖRÜSÜ 
MADEM O İMİŞ BİR ELMANIN YARISI 
ALİ VELİ DERLER CÜMLE VARİSİ  
SULTAN SEYİT ALİ SANA SIĞINDIM 
-- 6 -- 
NUH İLE BERABER GEMİYİ ÇATAN 
KAYANIN BAŞINDAN KENDİNİ ATAN 
AĞCA DAĞDA URUM ELİNDE YATAN 
SULTAN SEYİT ALİ SANA SIĞINDIM 
-- 7 -- 
HEM ORDAN BAŞ GÖSDERDİ HEM DE BURADAN 
CANIM KURBAN OLSUN MERDOĞLU MERDE 
NEREDE ÇAĞIRIRSAM HAZIRDIR ORDA 
SULTAN SEYİT ALİ SANA SIĞINDIM  
-- 8 -- 
VELİM İYİDİR BİR İKRAR GELMİLEM 
EVVEL AHIR BEN BURAYI BULMUŞAM 
SEN SULTANSIN BEN GÜNAHKAR OLMUŞAM 
SULTAN SEYİD ALİ SANA SIĞINDIM  
 
XXXXXXXXXXXXXX 
-- 1 -- 
AKDENİZ YAKASI AYDIN ELLERİ 
KUŞLAR GİDER PİRİM ABDAL MUSAYA  
CEMALİN GÖRÜNCE YÜRÜDÜ DAĞLAR  
TAŞLAR GİDER PİRİM ABDAL MUSAYA 
-- 2 -- 
KATARDAN AYRILAN TURNA KUZULAR 
HER ANDIKCA SİNELERİM SIZILAR 
İRİLİ UFAKLI EMLİK KUZULAR 
KOÇLAR GİDER PİRİM ABDAL MUSAYA 
-- 3 -- 
SEYİT ALİ, ABDAL MUSA EMİR SEYİDE 
ÜÇÜ BİR KARDEŞ DİR EHLİ BEYİDE 
CÜMLE ALEMİ KAYIT EDE DEFDERE 
BAŞLAR GİDER PİRİM ABDAL MUSAYA 
-- 4 -- 
BABA KAYĞUSUZ DAN ALMIŞ CAFDİNİ 
BİLİN Mİ İBRAHİM ETHEM VAKTİNİ 
PADİŞAHLAR TACI İLE TAHTINI 
YOKLAR GİDER PİRİM ABDAL MUSAYA 
-- 5 -- 
VELİM EYDÜR DÖRT DERGAHDAN EVELİ 
SEYİT ALİ ABDAL MUSA BEKDAŞ-I VELİ 
ŞAH HÜSEYİN AŞKINA DİDEMİN SELİ 
ÇAĞLAR GİDER PİRİM ABDAL MUSAYA 
XXXXXXXXXXXX 
-- 1 -- 
GEL EFENDİM AĞLATMA BENİ ŞAH-I MERDAN AŞKINA  
DÜ CİHANIN RANİMASİ Şİİ YEZDAN AŞKINA 
ŞAHIM HASAN PİR HÜSEYİN KERBELA MEYDAN İÇİN 
LÜTFEDİP BAĞIŞLA CÜRMÜM ALİ SÜPHAN AŞKINA 
-- 2 -- 
İMAM ZEYNEL ABİDİN'İN ABİNA UMDUMUSA  
ARAYIP ÖZÜNDE BAKİRİ BULDUNUSA  
CEDDİN EVLAD-I MUHAMMET CAFER'İ BİLDİN İSE  
RAHME GEL OL ŞAH-I MERDAN ALİ ÜMRAN AŞKINA  
-- 3 -- 
SEYİT MUSA'YI KAZIM'DIR EHL-İ BEYTİN SERVERİ 
CANİ AŞKI NUŞ EDENLER MÜPTELADIR EKSERİ 
SAHİ ŞEHİDİ HORASAN İMAM RIZA'DAN BERİ 
MÜPTELAYI MERHAMET KIL KALB-İ VİRAN AŞKINA  
-- 4 --  
EY VİRANİ ÇIKMA YOLDAN DOĞRU RAHA GEL BERİ  
MUHABBET ŞEVKAT SENİNDİR EY HASAN-ÜL ASKERİ  
EVLİYALAR SERFİRAZİ HACİ BEKTAŞ-I VELİ  
SEN GANİSİN VER MURADIM MEHDİYİ MEHDİYİ SAHİBİ AŞKINA 
DEDE DUA EDER 
ALLAH MUHAMMET ALİ HÜNKAR HACI BEKDAŞI VELİ HAYIR HİZMETLER KABUL OLA HAK ERENLER KABULEDE GEÇAHA HÜ 
 
DEDE NASİHAT EDER 
HACI BEKTAŞ-I VELİNİN BEŞ ŞÖHRETİNİNİ NASIL ALDIĞIN ANLATIR, HACI BEKTAŞ-I VELİNİN BABASI SULTAN İBRAHİMİN (SANİ HORASAN PADIŞAHI) EVLADI OLMAMIŞ, YAŞLANMIŞ ULEMALARI TOPLAMIŞ, BENİ EVLADIM OLMADI DEMİŞ, İÇLERİNDEN LOKMAN-I PELENDER SİZ BİR SORFA SERECEKSİNİZ GELEN GİDEN YİYECEK, SORFA BEREKETİYLE ALLAH SİZE BİR EVLAT VERECEK DEMİŞ. SORFA SERİLMİŞ BİR SENE YENMİŞ İÇİLMİŞ. BİR SENE SONRA SULTAN İBRAHİMİN HANIMI GÜMENLENMİŞ, BABASI, OĞLAN OLURSA MUHAMMED, KIZ OLURSA FATİMA DEMİŞ. VAKTİ SAATİ GELMİŞ, ANNESİ DOĞUM YAPMIŞ. ANASINDAN SU VE KAN GELMEMİŞ, ÇOCUK YERE DÜŞMÜŞ, EBELER KALDIRAMAMIŞLAR, EBELER BU BİR BEKTAŞ DEMİŞLER VE ADI BEKTAŞ KALMIŞ. MUHAMMED BEKTAŞ, BEŞ YAŞINA GELMİŞ ÇOK AKIL BALİK OLMUŞ, BABASI LOKMAN-I PELENDERE BUNUN HOCASI SENSİN, BUNU SEN OKUTACAKSIN DEMİŞ. HOCA OKUTMUŞ, BİRGÜN HOCA OKULA ERKEN GELMİŞ, SINIFTA BEKTAŞIN YANINDA İKİ NURANİ ADAM VARMIŞ, HOCA İKERİ GİRİNCE KAYIP OLMUŞLAR, HOCA BEKTAŞ BUNLAR KİMDİ? DEMİŞ, BEKTAŞ BİRİ DEDEM MUHAMMED MUSTAFA, ŞARİATİ ÖĞRETİYORDU, BİRİ ATAM ALİYÜL MURTAZA, TARİKATI ÖĞRETİYORDU HOCA ANLAMIŞ Kİ BEKTAŞ BOŞ DEĞİL, OKULDA SU YOKMUŞ, TALEBELER SIRAYLA SU GETİRİRLERMİŞ, SIRA BEKTAŞA GELMİŞ, BEKTAŞ; HOCAM BİR DUA ETSENDE BAHÇEDEN SU ÇIKSA DEMİŞ. HOCA BEKTAŞ BENİM GÜCÜM YETMEZ, SEN DUA ET BİZ AMİN DİYELİM DEMİŞ. BEKTAŞ ELİNİ KALDIRMIŞ DUA ETMİŞ, HOCA VE TALEBELER AMİN DEMİŞ. BAHÇEDEN SU ÇIKMIŞ, GÜLDÜR GÜLDÜR AKMIŞ. HOCA DA BEKTAŞA HÜNKAR DEMİŞ HÜNKAR DEMEK, KERAMET EHLİ DEMEK, HÜNKARLIĞI BURADA ALMIŞ. HOCA HACCA GİTMİŞ, HACDA ARAFAT DAĞINDA ARKADAŞLARLA OTURURKEN;, BİZİM EVDE HEVLA VARDIR OLSADA YESEK DEMİŞ. BEKTAŞ BİR ANDA ANNE HOCAM HEVLA İSTEDİ DEMİŞ, BİR KABA HEVLA KOYMUŞ VE BEKTAŞ BİR ANDA HOCANIN YANINA GELMİŞ ANNEM HEVLA GÖNDERDİ DEMİŞ VE HEVLAYI VERMİŞ. HOCA ARKADAŞLARIYLA HELVAYI YEMİŞLER. HOCA HACDAN GELMİŞ, ARKADAŞLARI HACCIN KABUL OLSUNA GELMİŞLER, HOCA HACI BEN DEĞİLİM HACI BEKTAŞ DEMİŞ, ARKADAŞLARI; BİZ BUNCA ZAMAN GELİRİZ BU BAHÇEDE SU YOKTU, BU SU NERDEN ÇIKTI? DİYE SORDUKLARINDA, HOCA; BEKTAŞ ÇIKARDI, HACDA CANIMIZ HEVLA İSTEDİ, BİR ANDA HACA HEVLA GETİRDİ, HACI BEN DEĞİLİM, HACI, BEKTAŞ DEMİŞ MİSAFİRLER BEKTAŞA; GEL BAKALIM PİRSİZ KERAMET OLMAZ, PİRİN KİM? DEMİŞLER, BEKTAŞDA; SUYUN ÇIKDIĞI YERDEN SUSAM YAPRAĞI BİTMİŞ, KİM SECCADE ALIP SUSAM YAPRAĞI ÜZERİNDE YAPRAKLAR KIRMAŞMADAN HACET NAMAZ KILARSA BEN ONU PİR TUTUNURUM DEMİŞ. BEKTAŞA BİZİM GÜCÜMÜZ YETMEZ, SEN KILARSAN BİZ SENİ PİR TUTUNURUZ DEMİŞLER. BEKTAŞ; DESTUR DEMİŞ, SECADEYİ ALMIŞ, SUSAM YAPRAĞI ÜZERİNDE HACET NAMAZ KILMIŞ VE YERİNE OTURMUŞ. DEMİŞLER Kİ; BİZ SENİ PİR TUTUNDUK SEN KİMİN SIRRISIN? BEKTAŞ; BEN ALİNİN SIRRIYIM DEMİŞ. BİZ ALİNİN NIŞANLARINI BİLİRİZ DEMİŞLER, ALNINDA, SIRTINDA, AVCUNUN ORTASINDA YEŞİL BEN VARDI DEMİŞLER. BEKTAŞ BAKABİLİRSİNİZ DEMİŞ BAKMIŞLAR ÜÇÜDE MEVCUD VE BEKTAŞI PİR TUTUNMUŞLAR.  
 
HAZRET-İ HÜSEYİN ŞEHİT OLUNCA PEYGAMBERİN ALİNİN FATİMENİN EMANETLERİ, MUHAMMED HANİFİDE KALMIŞ, ŞEYH AHMET YESEVİ MUHAMMED HANİFİ SULFUNDAN, TÜRKİSTANDA Kİ DERGAHINDA İHTİYARLAMIŞ, OĞLU HAYDAR-I SULTAN KÜÇÜKMÜŞ, DERVİŞLER; SEN IHTIYARLADIN OĞLUN EMANETLERE SAHİP ÇIKAMAZ, EMANETLERİ KİME İSTERSEN ONA VER DEMİŞLER, O DA; EMANETLERİN SAHİBİ VAR, GELECEK DEMİŞ. BİR GÜN ONU İYİCE DARALTMIŞLAR, DEMİŞ Kİ ; KAPILARI KAPATIN KİLİTLEYİN, OTURUN HALKA OLUN DEMİŞ, OTURMUŞLAR HALKA OLMUŞLAR, BAKMIŞLAR Kİ ORTALARINDA BİR ABDAL OTURUYOR. DEMİŞLER Kİ; SEN KİMSİN? BİZ KAPILARI KİTLEDİK, HALKA OLDUK, SEN NERDEN ÇIKTIN? DEMİŞ Kİ; BİR ANDA HORASANIN NİŞABUR ŞEHRİNDEN BURAYA GELEN SİZİN KİLİTLİ KAPINIZIDA DİNLEMEZ HOCA AHMET YESEVİ; EMANETLERİN SAHİBİ GELDİ DEMİŞ. DERVİŞLER; VAY BİZE VERMİYOR DA BİR ABDALA VERİYOR DEMİŞLER. HOCA AHMET YESEVİ DEMİŞ Kİ; EMANETLER ÖYLE GARİP Kİ, (DERGAHDA DARI YIĞILIYMIŞ) SECCADEYİ ALIP DARININ ÜSTÜNDE DARI KIRMAŞMADAN HACET NAMAZI KILACAK, GELİP ŞU SANDALYEYE OTURACAK, TÜM EMANETLER YERLİ YERİNE KENDİ BAŞINA GELECEK PEYGAMBERİN TACI BAŞINA KONACAK, DİĞER EMANETLER YERLİ YERİNE GELECEK, AKLINIZ KESERSE BUYURUN, BANA ÇOK HİZMET ETTİNİZ DEMİŞ. KİMSENİN AKLI KESMEMİŞ, DEMİŞLER Kİ BU ABDAL BUNU YAPARSA, BUNUN HAKKIDIR BEKTAŞ; DESTUR DEMİŞ SECCADEYİ ALMIŞ, DARI KIRMAŞMADAN HACET NAMAZ KILMIŞ, SANDALYEYE OTURMUŞ, TAC BAŞINA KONMUŞ, EMANETLER YERLİ YERİNE GELMİŞ. HOCA AHMET YESEVİ; SENİ RUM ELLERİNE BAŞ KILDIK, GİT ORAYA, ORDA SERSEM- BUDALALAR ÇOKTUR, ONLARI İRŞAT ET DEMİŞ, ORADA BİR ATEŞ YANARMIŞ, DERVİŞİN BİRİ BİR KÖSAĞ ALMIŞ, ATMIŞ, BU NEREYE DÜŞERSE SENİN VATANIN ORASI DEMİŞLER, O KÖSAĞ HALA YAŞAMAKTA, BALIM SULTANIN TÜRBESİNİN ÖNÜNDE DUT VERMEKTE, BAŞI HALA BELLİ, YANİ YANIK. 
 
ŞİMDİ HACI BEKTAŞ-I VELİNİN ŞÖHRETİNİ SAYALIM; 
 
1-- BABASI; ADI MUHAMMED DEDİ 
2-- EBELER YERDAN KALDIRAMADI; BEKTAŞ,KOYDU 
3-- MEKTEPTEN SU ÇIKARDI; HÜNKAR ADI ALDI 
4-- HACA HEVLA GÖTÜRDÜ; HACI ADI ALDI 
5-- SUSAM YAPRAĞINDA NAMAZ KILDI; PİRLİK ALDI  
6-- DARI ÜZERİNDE NAMAZ KILDI; VELİLİK ALDI 
7-- EMANETLERİ ALDI; KUTBİ, ABDALLIK ALDI.  
 
PİRİMİZ HÜNKARIMIZ HACI BEKTAŞ-I VELİ KUTBİ EVLİYA. HACI BEKTAŞI VELİ HİCRİ, 645- TARİHİNDE DOĞDU, 680 TARİHİNDE ANADOLUYA GELDİ, 738 TARİHİNDE VEFAT ETTİ, 93 SENE ÖMÜR YAŞAMIŞ, 
HACI BEKTAŞ-I VELİNİN OĞLUNUN ADI; HIZIR LALE, ONUN OĞLU; MÜRSEL BALI, ONUN OĞLU; BALIM SULTAN. DEVAMINI VELİYETTİN ÇELEBİNİN VE MUSTAFA DEDENİN SECERESİNDE YUKARIDA AKTARDIK. 
 
AŞIKLAR ÜÇ DEYİŞ, BİR DÜAZİMAM SÖYLER;  
 
ŞİRRİ HAMDULAH DAN 
-- 1 -- 
CİHAN VAR OLMADAN KETMİ ADEMDEN 
HAK İLE BİRLİKDE YEKDAŞ İDİM BEN 
YARATTI BU MÜLKÜ O DEMDEN 
YAPTIM TASVİRİNİ NAKKAŞ İDİM BEN 
-- 2 -- 
ANASURDAN BİR LİBAS BÜRÜNDÜM 
NAR-Ü BADÜ ABÜ HAKTAN GÖRÜNDÜM 
HAYRÜL BEŞER İLE DÜNYAYA GELDİM 
ADEM İLE BİLE BİR YAŞIDIM BEN 
-- 3 -- 
ADEMİN SULFUNDAN ŞİT OLUP GELDİM 
NUH-U NEBİ OLDUM TUFANA DALDIM  
BİR ZAMAN BU MÜLKTE İBRAHİM OLDUM 
YAPTIM BEYTULLAHI TAŞTAN İDİM BEN 
-- 4 -- 
İSMAİL GÖRÜNDÜM BİR ZAMAN HEY CAN 
İSAK YAKUP YUSUF OLDUM BİR ZAMAN 
EYÜP GELDİM ÇOK ÇAĞIRDIM EL AMAN 
KURT YEDİ VÜCUDUM KAN YAŞ İDİM BEN 
-- 5 -- 
ZEKARİYYA İLE BENİ BİÇTİLER  
YAHYA İLE KANIM YERE SAÇTILAR 
DAVUT GELDİM ÇOK PEŞİME DÜŞTÜLER 
MÜHRÜ SÜLEYMANA SIRDAŞ İDİM BEN 
-- 6 -- 
MÜBAREK ASAYI MUSAYA VERDİM  
RUHU KUDÜS OLUP MERYEME ERDİM 
CÜMLE EVLİYAYA BEN RAHBER OLDUM 
MUCİ MURGİ ŞEPBİ HÜFFAŞ İDİM BEN 
-- 7 -- 
SÜLBİ PEDRİMDEN AHMEDİ MUHDAR 
OLUP DA CİHANA GELDİM AŞIKAR 
ALİ İLE ÇOK TAŞIDIM ZÜLFİKAR 
KUL İKEN ZAT İLE SIRDAŞ İDİM BEN 
-- 8 -- 
TEFEKKÜR EYLEDİM BEN KENDİ KENDİM 
MUCİZE GÖRMEDEN İMANA GELDİM 
ŞAHİ MERDAN İLE DÜLDÜLE BİNDİM 
ZÜLFİKAR BAĞLADIM TIĞ TAŞIDIM BEN 
--9 -- 
SEKAHÜM HAMRUNDAN İÇİLDİ ŞERBET 
KURULDU AYN İ CEM ETTİK MUHABBET 
MEYDANA AÇILDI SIRRI HAKİKAT  
ALDIĞIM ESRARA SIRDAŞIDIM BEN 
-- 10 -- 
HİDAYET ERİŞDİ BİZE ALLAHDAN 
BİAT ETTİK CÜMLE RASÜL ULLAHDAN 
HABER VERDİ BİZE SEYRİ FİLLAHDAN 
SALMANI PAK İLE YOLDAŞ İDİM BEN 
-- 11 -- 
ŞÜKÜR MATLÜBUMU GETİRDİM ELE 
GÜL OLDUM FERYAD-I VERDİM BÜLBÜLE 
CEM OLDUK BİR YERDE EHL-İ BEYT İLE 
KIRKLAR MEYDENINDA FERRAŞ İDİM BEN 
-- 12 -- 
İKRAR VERDİK CÜMLE DÜZÜLDÜK YOLA  
SIRRI FAŞ ETMEDİK ASLA BİR KULA  
KERBELADA İMAM HÜSEYİNLE BİLE 
PAK ETTİM DAMANİ GÜL TAŞIDIM BEN 
--13 -- 
ŞU FENA MÜLKÜNE ÇOK GELDİM GİTTİM 
YAĞMUR OLUP YAĞDIM OT OLUP BİTTİM 
URUM DİYARINI BEN İRŞAT ETTİM 
HORASANDAN GELEN BEKTAŞ İDİM BEN 
-- 14 -- 
SON DAMINDA ŞİRİ HAMDİRULLAH DEDİLER 
GELDİM GİTTİM SIRRIM HİÇ BİLMEDİLER 
KİMSELER BU SIRRI HİÇ BİLMEDİLER 
HER GELEN MAHLUHATA KARDEŞ İDİM BEN  
 
VERANİDEN 
-- 1 -- 
RECİ MEVLABINDAN NİCE YIL EVEL 
ARŞDA MUVALAHDA NURUDU HAYDAR 
GİNGİLİN KAVLİNE HEMİ MÜKEREM 
EVRAHİ KANDİLDE VARDI HAYDAR 
-- 2 -- 
ASLI BİR NURDU BİR NURDU ÜÇ PARE OLDU 
ONURUN BİRİSİ ADEME İNDİ 
AHIRI MUHAMMED MUSTAFA OLDU 
İSRAFİL ACINDA SIRDI HAYDAR 
-- 3 -- 
VELİLERİ NEBİLERİ DOLAŞAN  
BUDAR GÜNÜNDE SÜLEYMANA ULAŞAN 
HUT CENGİNDE ANKER İLE GÜREŞEN 
KABENİN İKİNDE VARDI HAYDAR 
-- 4 -- 
ATARDI KABEDE PUTLARA TAŞI 
EDERDİ KAFİRLERLE CENGİ SAVAŞI 
KATAR DEVE İLE GAFAYIR TAŞI 
EMRETİ ZİRANA YÜRÜTTÜ HAYDAR 
-- 5 -- 
KUL OLUPDA TERAZİYE OTURAN 
GEÇİP ADAYI DA BENDE GETİREN 
ÇIKP KURU AĞAÇTA MEYVE BİTİREN  
KALKTI ADIM ADIM YÜRÜDÜ HAYDAR 
-- 6 -- 
GAH ADEM OLUP BAĞDADA VARAN 
GAH SÜLEYMAN OLUP TAHDA OTURAN 
GAH ASLAN OLUP MEHRACA İREN 
NİCE SÜRELERDE ERİDİ HAYDAR 
-- 7 -- 
VERANİ GÜNAHGAR ESTAFURULAH 
GÖZLERİM Kİ BUNA ŞAHİTTİR ALLAH 
İNBİL TEVRAT KURAN HEM ZABURULLAH 
TEVRATTA İNCİLDE VARDI HAYDAR 
 
AŞIK VELİDEN 
-- 1 -- 
DERDE TABİB OLDUM TABİBİ VARDIM 
VARDIM Kİ TABİBİN DERDİ BENDEN ÇOK 
DERDİMİN DERMANIN TABİBE SORDUM 
SORDUM Kİ TABİBİN DERDİ BENDEN ÇOK 
-- 2 -- 
DERTLİ OLAN DÜŞÜNMESİN BOŞUNA 
NELER GELİR KUL OLANIN BAŞINA 
TERCÜBE EYLEDİM HAKKIN İŞİNE  
HER DERDİ KENDİNE REVA GÖRMÜŞ HAK 
-- 3 -- 
BÖYLE KURMUŞ BU DÜNYAYI KURUNCA 
AĞLAMAYI GÜLMEK İÇİN VERİNCE 
TABİBLER TABİBİ DERTLİ OLUNCA 
BESBELİ Kİ BU DÜNYADA DERTSİZ YOK 
-- 4 -- 
VELİM EYDİR İŞİN AHÜZAR İSE 
HAK SANA YOLDAŞDIR SÖZÜN SAĞ İSE 
BU SÖZÜMDE BİR MÜŞKÜLÜM VAR İSE 
KERBELADA İMAM HÜSEYİNE BAK 
 
DUAZİMAM 
-- 1 -- 
BERİ GEL HEYMİMİ FARZI HÜDADIR 
HAKKI BİLMEK İÇİN ĞYLI MUSTAFADIR 
HAKKI BİLEM DERSEN GEL BİL ALİYİ 
AHU ELMİN KAPISI MUSTAFADIR  
-- 2 -- 
 
HASANIMDIR HÜSEYNİM ZEYNEL ABİDİN 
GÖZÜM NURU İMAM BAKIR BAKİDIR 
BERİ GEL CAFERİ KAZİM MUSA RIZA  
ÖZÜNÜ VER TAKİYE NUTKU SANADIR 
-- 3 -- 
NAKİDİR ASKERİ MEHDİYE HACİT 
OLUP DUR VERANİ NUTKU SANADIR 
 
DEDE DUA OKUR, CEMAAT ALLAH ALLAH DER. DEDE;  
ALLAH ALLAH, HAYIR HİZMETLER KABUL OLA, ERDEN BAKIM OLA, HAKDAN NAZAR OLA, ALLAH DUALARIMIZI KABUL,, DERGAHINA KABUL EDEDİL BİZDEN KEREM HÜNKARDAN OLA, GERÇEĞİN DEMİNE HÜ DER CEMAAT DOĞRULUR. DEDE AŞIKLARIN OKUDUĞU DEYİŞLERE GÖRE 
 
NASİHAT EDER., 
 
ALEVİLERİN İKİ KUTSAL GÜNÜ VAR BİRİSİ; SEVİNÇ, İKİNCİSİ; MATEM.  
SEVİNÇ OLAN HAZRET-İ RESULULLAHIN KADİRHUMDA İMAM ALİYİ VASIL TAYİN ETMESİ, CEBRAİL HAZRET-İ RESULA SON SÜREYİ GETİRİNCE; 
YA MUHAMMED BEN SANA DAHA SURE GETİRMİYECEĞİM 
CENABI ALLAH SENİ HUZURUNA İSTİYOR  
HAZRETİ RESURULLAH KONAKLADI VE MİMBER YAPTIRDI, 
HAZRETİ İMAM ALİYİ YANINA ÇAĞIRDI VE ELİNDEN TUTTU 
EY NAS (YANİ EY ÜMMETİM) SİZE ÖYLE BİR VASİYET 
EDİYİM Kİ BENDEN SONRA DELALETTE KALMAYIN, BENİM  
VEKİLİM ALİ ALİ HAKKINDA HADİSLER SÖYLEDİ; 
LAHMEKE LAHMİ GİSMEKE GİSMİ DEMMEKE DEMMİ 
RUHAKE RUHİ YANİ ALİNİN ETİ ETİMDEN, KANI KANIMDAN CANI CANIMDAN, ALİYİ SEVEN BENİ SEVER BENİ SEVEN, ALLAHI SEVER, ALİNİN DÜŞMANI BENİM DÜŞMANIM, BENİM DÜŞMANIM ALLAHIN DÜŞMANI ORDAKİLER HEPSİ ALİYİ TEBRİK ETTİLER. EBUBEKİR, ÖMER VE OSMANDA OLMAK ÜZERE. AHZAB SURESİ AYET 36; ALLAHIN VE RESULÜNÜN EMİRLERİNE MUHALEFET EDERSE MUHAKAK Kİ APAÇIK DELALETE DÜŞMÜŞ OLURLAR, ALİNİN HALİFELİĞİNİ KABUL ETMEYENLER BU AYETİ OKUMAMIŞ MIYDI?  
ALEVİLERİN KUTSAL GÜNÜ BUGÜNDÜR. 
 
ALEVİLERİN MATEM GÜNÜ; ON MUHARREMDİR, HAZRET-İ 
HÜSEYİNİN KERBELADA ŞEHİT OLDUĞU GÜNDÜR. 
MUHAREM ORUCUNUN ÜÇÜ ŞÜKÜR ORUCU, DOKUZU MATEM ORUCUDUR. ŞÜKÜR ORUCU 1) ADEM ALEYHİSSELAMIN GÜNAHI AF OLUNCU HAVA İLE, YANİ HANIMIYLA KAVUŞUNCA BİR ORUÇ TUTMUŞLAR, 2) NUH PEYGAMBER TUFANDAN KURTULUNCA BİR ORUÇ TUTMUŞ VE ON ÇEŞİT SEBZEDEN ÇORBA PİŞİRMİŞ, AŞURE ÇORBASI NUHDAN KALMIŞ, 3) NEMRUT, İBRAHİM PEYGAMBERİ ATEŞE ATTIRMIŞ, CENABI ALLAH YAKTIRMAMIŞ, YANMAYINCA BİR ORUÇ TUTMUŞ. BU ÜÇ ORUCU PEYGAMBERLER TUTUP VE AŞURE YAPARLAR. 
HAZRET-İ HÜSEYİNİN ŞAHADETİ AYNI GÜNE GELMİŞ. 
HAZRET-İ HÜSEYİN DOĞUNCA CENABI ALLAH CEBRAİLİ 
GÖNDERMİŞ, CEBRAİL YA MUHAMMED ALLAHIN SELAMI VAR, BU ÇOCUĞUN ADI HÜSEYİN KONACAK, HÜSEYİN DEMEK ALLAH KATINDA ÜSTÜN DEMEK CENABI ALLAH İKİ İSİM GÖNDERMİŞ, BİRİ ZEKERİYA ALEYHİSSELAMIN OĞLU YAHYA, DİĞERİ İMAM HÜSEYİN, PEYGAMBER EFENDİM TORUNUNUN ADINI ALLAH GÖNDERDİĞİ İÇİN ÇOK SEVİNMİŞ, ŞADUMAN OLMUŞ. CEBRAİL BAŞIN SAĞ OLSUN, BU ÇOCUK KERBELADA ŞEHİT OLACAK PEYGAMBER EFENDİMİZ NE ZAMAN, KİM ŞEHİT EDECEK, KİM YASINI TUTACAK? DİYE SORMUŞ. CEBRAİL SENDEN, ALİDEN, FATİMEDEN, HASANDAN SONRA, VEFASIZ ÜMMETİN ŞEHİT EDECEK, VEFALI ÜMMETİN DE YASINI TUTACAKLAR DEMİŞ. PEYGAMBER EFENDİM ÇOK ÜZÜLMÜŞ VE AĞLAMIŞ.  
HAZRETİ FATİME VE İMAM ALİ SORMUŞLAR YA BABA SİFTAH ÇOK SEVİNDİN, ŞADUMAN OLDUN SONRA ÜZÜLDÜN, AĞLADIN HAZRETİ RESÜL CENABI ALLAH BU ÇOGUĞUN ADINI HÜSEYİN OLARAK GÖNDERDİ, HÜSEYİN ALLAH KATINDA ÜSTÜN DEMEK, ÇOK SEVİNDİM, ŞEHİT OLACAKMIŞ ONA ÜZÜLDÜM DER. HAZRETİ FATİME; NE ZAMAN? DİYE SORMUŞ. BENDEN ALİDEN, SENDEN, HASANDAN SONRA, KİM ŞEHİT EDECEK?, VEFASIZ ÜMMETİMİZ, YASINI KİM TUTACAK?, VEFALI ÜMMETİMİZ. HAZRETİ FATİME ELİNİ SEMAYA KALDIRMIŞ YARABBİ! HÜSEYİN İÇİN YAZIK OLDU DİYENE, MATEM TUTANA, NE KADAR GÜNAHI VARSA BANA SOR, BANA BAĞIŞLA YARABBİ DEMİŞ. HAZRETİ RESUL DA ŞU HADİSİ SÖYLEMİŞ; MİN VE GAHİ HÜSEYİN-İ LA HAYFİ NAS YANİ; HÜSEYİN İÇİN AĞLAYAN GÖZYAŞI DÖKEN, ORUÇ TUTAN, MATEM TUTANI CEHENNEM NARINA YAKMA YARABBİ DİYE BUYURUYOR. GÖKTEN RAHMET YAĞMAZSA YERDE NİMET BİTMEZ. HAZRETİ İBRAHİM, İSMAİLİ ALLAHA KURBAN ADAYINCI  
KURBAN ETMEK İÇİN BIÇAKLA KESMEK İSTEDİ, BIÇAK KESMEDİ, CENABI ALLAH KESTİRMEDİ VE BİR KOÇ GÖNDERDİ, HAZRETİ İBRAHİM KOÇU KESTİ, HAZRETİ İBRAHİM KENDİ KENDİNE DÜNYADA BENİM GİBİ BİR FERD BULUNUR MU? BİR TEK EVLADINI ALLAHA KURBAN ETTİM DİYİNCE ALLAHDAN NİDA GELİYOR; YA İBRAHİM, SEN KURBAN ADADIN BİZ DE BIÇAĞA KESTİRMEDİK, KOÇ GÖNDERDİK, KERBELADA AHIR ZAMAN NEBİSİNİN TORUNU HÜSEYİN, 72 SÜVARİSİYLE KUMLAR ÜZERİNDE ŞEHİT EDİLECEK, SENİN Kİ ONUN YANINDA GÖZYAŞI DEĞİL, HÜSEYİN SENİN BU ÇOCUĞUN NESLİNDEN GELECEK ONUN İÇİN KESTİRMEDİK HAZRETİ İBRAHİM ÜZÜLÜP, AĞLAMIŞ. ALLAHTAN YİNE NİDA GELİYOR; YA İBRAHİM, HÜSEYİN İÇİN AĞLADINYA, OĞLUNU KURBAN EDMİŞTEN DAHA ÇOK SEVABA ERDİN DİYOR İSMAİLİN BOĞAZINI BIÇAK BİRAZ ZEDELEMİŞ, ANNESİ HACER ÖYLE ÜZÜLMÜŞ Kİ, AĞLAMIŞ VE BİR DAHA İFLAH OLMAMIŞ. HAZRETİ HÜSEYİNİN ANASI FATİME, KUMLAR ÜSTÜNDE YATAN OĞLUNU 124 OK VE KILIÇ YARESİ VE BOĞAZI KESİK VAZİYETTE GÖRSEYDİ NE YAPARDI?  
MÜSLÜMANIM DİYENLER HAZRETİ İSMAİL İÇİN KURBANLAR KESİYORLAR, HACCA GİDİYORLAR, ŞAFAAT İSTEDİKLERİ PEYGAMBERİN TORUNU İÇİN ORUÇ TUTAN VE MATEM EDENLERE, YAKIN ZAMANA KADAR ORUCUNU BOZDURUYORLARDI, ACABA DÜŞÜNMEZLER Mİ KİMİN İZİNDEN GİTİKLERİNİ, DEDESİ HÜSEYİN VE HASAN İÇİN;  
YARABİ, BUNLARI SEVENİ BEN SEVİYORUM SEN DE SEV, BUNLARA DÜŞMAN OLANA SEN DE DÜŞMAN OL DİYOR. ALEVİLER İÇİN, ALEVİLİK DİN DEĞİL DİYENLER KENDİLERİNİN NERDE OLDUĞUNU, KİMİN, HANGİ PEYGAMBERİN ÜMMETİ OLDUKLARINI BEN ANLAYAMIYORUM. 
 
SONRA GÖZLEKCİ DİZ FERAHLANMASI EŞİK YOKLAMASI DER. CEMAATTEN İSTEYEN DIŞARI ÇIKAR, CEMAAT YERİNE OTURURUNCA, CEM BİRLEME BAŞLAR, GÖZCÜ MARİFETE HÜ DER. CEMAAT DİZ KILAR, BACILAR DARA KALKAR. 
 
FERRAŞ GELİR 
 
MEYDANA SÜPÜRGE ÇALAR, ALLAH MUHAMMED, YA ALİ DER SÜPÜRGEYİ KOLTUĞUNA ALIR DUASINI EDER; DESTURU PİR HAMDÜRULLAH PİRİMİZ OL HACI BEKTAŞ-I VELİ ÜSTADIMIZ ALİ, MUHAMMED, SEYİD-İ FERASİDİR, MERCEMALİ MUHAMMED, KEMAL-I HASAN HÜSEYİN, ALİYİ BİLENDARA SELAVAT DER. 
DEDE DUA EDER ALLAH ALLAH HAYIR HİZMETİN KABU MURADIN HASIL OLA SEYİD FERRASI KABULEDE GERÇAH HÜ DER MEYDANA NİYAZ EDER,ÇEKİLİR 
 
IBRIKÇI GELİR,  
YANINDAKİ BAYANLA DEDEDEN BAŞLAR HALKADA OTURANLARIN HEPİSİNE SU DÖKER, BAYAN ELİNDEKİ HAVLUYLA KURULAR VE KENDİ ELLERİNDE DÖKER IBRIĞI SOL ELİNE ALIR, SAĞ ELİNİ GÖĞSÜNE KOR DUASINI OKUR;  
DESTURU PİR, BEN GÜLAMI HAYDARIM ETMEM AHUDAN PEK ÇÜNKÜ BİZE HİZMET OLDU SALMANI PEK MERCAMALİ MUHAMMED CEMALI HASAN HÜSEYİN ALİYİ BİLENDARA SELAVAT DER.  
DEDE DUASINI OKUR;  
ALLAH ALLAH, HAYIR HİZMETİN KABUL, MURADIN HASIL, SALMANI PEKİN HİZMETI KABUL OLDU, SİZİN DE HİZMETİNİZ KABUL OLSUN GERÇEĞE HÜ DER. YERE NİYAZ EDER YERİNE ÇEKİLİR.  
ĞÖRĞÜ  
=============== 
GÖRGÜSÜ YAPILACAK OLAN CANLAR, CEM EVİNDE DEDE HUZURUNDA TOPLANIRLAR SU İLE ABDESI ALARAK, MEYDANA GELİP, MEYDANDA DARA DURURLAR. BELLERİNE, KEMER- BEST DENİLEN KUŞAK BAĞLANIR VE AYAKLARI ÇIPLAK OLUR. RAHBER, GÖRGÜSÜ YAPILACAK CANLARIN SAĞINA GEÇER, MEYDANA NİYAZ EDER AYAĞA KALKAR; 
 
EY CANLAR, ALLAH ALLAH ELİ ERDE, YÜZÜ YERDE ÖZÜ DARI MANSUR DARI, HAK MUHAMMET ALİ YOLUNDA, ERENLER MEYDANI PİR DİVANINDA, CANI KURBAN, TENİ TERCÜMAN, EHLİBEYİT ONİKİ İMAM, ON DÖRT MASUMU PAK EFENDİLERİMİZİN, DOSTLARINA DOST, DÜŞMANLARINA DÜŞMAN OLMAK KAVLİ İLE HAK ERENLERİN ÖĞÜDÜNÜ KABUL ETMEK ÜZERE MEYDANA GELMİŞLER. CEM AYİNİ ERENLERİNİN İZİNİ VE UYGUN GÖRMESİ İLE ALLAH MUHAMMED ALİ YOLUNA HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELİ TARİKATINA KATILMAK DİLERLER. HAKKI GÖRMÜŞ YOLU HAK BİLMİŞ, NESİMİ GİBİ YÜZÜLÜP, MANSUR GİBİ ASILIP, FAZLI CİBİ BORÇTAN KURTULMAK İSTERLER, PİRİN YARDIMINI DİLERLER ALLAH EY VALLAH 
DEDE DİVANDA BULUNAN CANLARA HİTABEN EY ERENLER SİZ BU CANLARDAN RAZI MISINIZ --3 --DEFA SORAR. CANLAR EYVALLAH DER VE OLDUKLARI YERDE MEYDANA NİYAZ EDERLER. BÖYLECE RAZILIKLARINI VERMİŞ OLURLAR. DAVACI OLAN OLURSA, ORADA HEMEN DAVA ÇÖZÜMLENİR. BU BİR NEVİ YOL MAKKEMESİDİR. EĞER ÇÖZÜM SAĞLANMAZ İSE, SUÇLU OLAN GÖRÜLEMEZ. RIZALIĞI ALINAN CANLAR DİZ ÜSTÜ DEDENİN KARŞISINDA OTURURLAR , 
 
DEDE; TÖVBE GÜNAHLARIMIZA, ESTAFURULLAH, ELİMİZLE DİLİMİZLE BELİMİZLE İŞLEDİĞİMİZ GÜNAHLARIMIZLA TÖVBE ESTAFURULLAH, TANRIYA KARŞI İSYAN ETTİ İSEK, TÖVBE ESTAFURULLAH DER VE DUASINI OKUR; 
 
CANI DİLDEN EL BAĞLADIM EVLİYA ERKANINA, HAMDULİLLAH YİNE DURDUM PİRİMİN DİVANINA, EL AMAN SIĞINDIM ERENLER LÜTFİ İHSANINA, BU YOLDA CANIM KURBAN PİRİMİN FERMANINA, ERCAMAL-İ MUHAMMED PİR KEMAL-İ HASAN HÜSEYİN, ALİ RA BİLENDARA SELAVAT DER. 
MEYDANDAKİLER YÜKSEK SESLE ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYİDİNA MUHAMMED VE ALA ALİ MUHAMMED DERLER. DEDE SÖZÜNE DEVAM EDER;  
CEM ERENLERİ HAK CÜMLENİZDEN RAZI OLSUN, SİZ BU CANLARDAN RAZI OLDUĞUNUZU SÖYLEDİNİZ CANLAR İÇİNİZ GÖNLÜNÜZ HAKKA MALUM, SİZİ SİZDEN SORALIM DER , 
CANLAR EYVALLAH DER VE MEYDANA NİYAZ EDERLER, DEDE EY CANLAR GELDİĞİN ALİ YOLU, DURDUĞUN MANSUR DARI, GÖRDÜĞÜN HAK DİYARI, TANRI CESEDİNE CAN VERDİ, KALBİNE İNANÇ VERDİ, TALİP ERENLER MEYDANINDA NE GÖRDÜN NE İŞİTTİN TALİPLER BAŞLARINI KALDIRMADAN HAK GÖRDÜK HAK İŞİTTİK DER, DEDE NİYAZDA BULUNAN TALİPLERE ALLAH EYVALLAH, KAPISINDA DÖKTÜĞÜN VARSA DOLDUR, AĞLATTIĞIN VARSA GÜLDÜR, YIKTIĞIN VARSA KALDIR, DOĞRU GEZ, DOST GÜNLÜNÜ İNCİTME, MÜRŞİDE TESLİMİ RIZA OL, YALAN SÖYLEME, İKİ YÜZLÜ İBADET - İKİLİK KOŞARAK İMAN EDİLMEZ, SÖYLEDİĞİN MEYDANIN, SAKLADIĞIN SENİN TELKİNİNDEN SONRA, GÖRGÜSÜ YAPILAN CANLAR AYAĞA KALKIP DARA DURURLAR. 
DEDE ONLARDAN SONRA ERENLER MEYDANINDA PİR HUZURUNDA, MÜRŞİDE TESLİM OLDUNUZ MU, ALLAH, MUHAMMED, ALİ, ONİKİ İMAM VE EHLİBEYİT SOYUNA İMAN VE İKRAR ETİNİZ Mİ, İMAM CAFER - İ SADIK İŞTİHATI ÜZERE HAK DEDİĞİMİZİ, HAK BİLİP BATIL DEDİĞİMİZE BATIL DEDİNİZ Mİ, DÖRT KAPI KIRK MAKAM HAK MI, ONİKİ YASI MATEM HAK MI, SURETİ HAKTAN GÖRÜNÜP YOLUNUZDAN SAPARSANIZ MAHŞER GÜNÜ YÜZÜNÜZ KARA OLSUN MU? DER. 
MEYDANDAKİLER EĞİLİP NİYAZ EDER, DEDE HAK MUHAMMED ALİ PİRİMİZ, HÜNKAR HACI BEKDAŞI VELİ İKRARINIZDA SABİT KADEM EYLESİN, GERÇEK ERENLER DEMİNE HÜ DER VE DUASINI OKUR.  
GÖRÜLECEK CANLAR DEDENİN ÖNÜNDE DİZ ÜSTÜ OTURUR. DEDE TALİBİN SAĞ ELİN TALİP DEDENİN SOL DİZİNE EL EL ÜSTÜNE KOR. DEDE LA FETA İLLA ALİ LASEYFE İLLA ZÜLFİKAR, NASRUN MİN ALLAHÜ VE FETUN GARİP VE BEŞİRİL MÜMİNİN, YA HABİB, YA MUHAMMED, YA ALİ, PİRİMİZ HÜNKARIMIZ HACI BEKTAŞ-I VELİ, DESTURİ PİR DER VE TALİBİN SIRTINI PENÇE-İ ALİ ABAYI DEDİĞİMİZ, ELİNİN İÇİ İLE SIVAZLAR, ÜÇ KERE YA ALLAH, YA MUHAMMED, YA ALİ DER VE ŞU AYETİ SESSİZ OKUR; YEYDULLAH AYETİ 
CANLAR MEYDANA NİYAZ EDİP ÇEKİLİRLER. 
DEĞERLİ CANLAR, PENÇEY-İ ALİ ABA NE DEMEK; CENABI ALLAH ŞÖYLE BUYURUR; LEVLAKE LEVLAÇ LEM LAHİ EFLAÇ, YA MUHAMMED! SİZ PENÇE-İ ALİ ABASINIZ, DÜNYAYI SİZİN İÇİN YARATTIM, SİZİ KENDİM İÇİN YARATTIM, CÜMLE ALEM SİZE MUHABBET ETSEYDİ CEHENNEMİ YARATMAZDIM, BUNLAR; MUHAMMED, ALİ, FATİME, HASAN- HÜSEYİN. BU BEŞİ PENÇE-İ ALİ ABADIR. ALEVİ - BEKTAŞİLİKTE GÖRGÜ SAĞ ELLE YAPILIR,DEDE PENÇE-İ ALİ ABAYI TALİBİN SIRTINA VURDUĞU ZAMAN HAZRETİ MUHAMMEDİN SÜNNETİNİ YERİNE GETİRMİŞ OLUR. 
 
DEDE BİR TAÇLAMA, DUAZİMAM VE ALAHİMMESALLİYİ OKUR;  
 
DESTURU PİR LAFETAİLLA ALİ LASEYFE İLLA ZİÜLFİKAR 
-- 1 -- 
HUDA KIL MAĞFİRET CÜMLE GÜNAHIM 
MUHAMMED MUSTAFA HAKKI BAĞIŞLA 
VİLAYET MÜLKÜNÜN HEM PADİŞAHI 
ALİYYÜL MURTAZA HAKKI BAĞIŞLA 
-- 2 -- 
RASÜL KİBRİYA YA HEM SER OLAN 
ŞAFAATLA ÜNASA RAHBER OLAN 
MUHAKKAK ÜMMÜHAT-I EKBER OLAN 
HATİCE TÜL KÜBRA HAKKI BAĞIŞLA 
-- 3 -- 
BUDUR ENVAR I BAHRİN ESASI 
GETİRİR LÜ LÜ İ MERCAN I HASI 
SÜRÜP YÜZÜM FATIMADAN RICASI 
BU DEM HAYRÜNNİSA HAKKI BAĞIŞLA 
-- 4 -- 
BUNLARIN KAPISI DARÜL EMANDIR 
ŞEFİ İRÜ SİYAH ASİYANDIR 
KEREM KANİ İMAM DÜ CİHANDIR 
HASAN HULKU RIZA HAKKI BAĞIŞLA 
-- 5 -- 
ALAME LESMA BURCU EL AMAN 
ZİYASINDAN AYIRMA EYLE İHSAN 
KUSURUM ÇOK AMAN ŞAHİ ŞAHDAN 
HÜSEYNİ KERBELA HAKKI BAĞIŞLA 
-- 6 -- 
YÜZÜM YERDE ÖZÜM BİDAR İÇİNDE 
MUKİMİM MÜ MİNİM İKRAR İÇİNDE 
YANDIRMA FAKİRİ HERGİZ NAR İÇİNDE 
İMAM ZEYNEL EBA HAKKI BAĞIŞLA 
-- 7 -- 
MÜHİBBİ EHLİBEYTE EYLE RAHMET  
DİVANI DERGAHINDA BULA ŞEFKAT 
NİYAZIMDÜ CİHANDA VERME ZAHMET 
HÜDA BAKIR BAKA HAKKI BAĞIŞLA 
-- 8 -- 
GÜRÜH UNACİNİN PİŞVASI 
TARİK U MÜSTDKİMİN MUKTEDA SI 
KUL BEŞERDİR OLUR GERÇE HATASI 
Kİ CAFER REHNÜMA HAKKI BAĞIŞLA 
-- 9 -- 
DEDİ MÜRSEL BUNLAR SİZE EMANET 
BİRİ KURAN BİRİ EVLAT TAMAMET 
SEVENİ YARLIĞA YEVMİL KIYAMET 
ŞAH MUSA KAZİM HAKKI BAĞIŞLA 
-- 10 -- 
HORASAN MÜLKÜNÜN ŞAHİ EMİRİ 
İMAM HEŞTERNİN SAHİP SERİRİ 
CEMİ MÜCRİMİYNİN DESTİGİRİ 
ALİ SULTAN RIZAHAKKI BAĞIŞLA 
--11 -- 
BUNLARDAN UMARIZ HER ÇARE HÜMMET 
NEDENLİ KUL GÜNAH İŞLERSE ELBET 
YİNE BİR ZERREDİR OL ŞEMSE NİSBET 
TAKI MAHİLİKA HAKI BAĞIŞLA 
-- 12 -- 
AÇIK RAHMET KAPISI BİNEVAYA 
GELİP DARA DURUR LAR İLTİCAYA 
BU DEMDE AFFI KIL KOYMA CEZAYA 
NAKİ MÜKTEDA HAKI BAĞIŞLA 
-- 13 -- 
BUYUR MAZHAR BİZİ ŞEFKAT LERİNE 
BUDEM CEM OLMUŞUZ HAKİ DERİNE 
SEZA KIL RAHMETİN KEMTERLERİNE 
HASAN- ÜL ASKERİ HAKI BAĞIŞLA 
-- 14 -- 
MUHAMMET MEHDİ ŞAHİ CİHANIN 
BABINDA HAŞRI KIL SAHİP LİVANIN 
MUHİBBİ MAHLASI ALİ ABANIN 
BA İSMİ KİBRİYA HAKI BAĞIŞLA 
-- 15 -- 
ÇAĞARDA MASUMEYNİ BİLDİM EKREM 
SIĞINDI FEVZİYA AFFINA HERDEM 
HUZURU HAZRETİNDE DURDUM EBZEM 
MEDET ALİ ABA HAKI BAĞIŞLA  
===========  
LAFETA İLLA ALİ İLLA ZÜLFİKAR 
-- 1 -- 
ALLAHÜMME SALLİM VE SALLİ ALA SEYİDİNA 
VE SENE DİNA VE MEVLANA VE MÜRŞÜDÜNA 
NURİ CEMALİ HABİBİ HÜDA 
-- 2 -- 
ALLAHÜMME SALLİM VE SALLİ ALA SEYİDİNA 
VE SENEDİNA VE MEVLANA VE MÜRŞÜDİNA 
NURİ CEMALİ MUHAMMED MUSTAFA 
-- 3 -- 
ALLAHÜMME SALLİM, VE SALLİ ALA SEYİDİNA 
VE SENEDİNA VE MEVLANA VE MÜRŞÜDİNA 
NURİ CEMALİ İMAMI ALİYİL MURTAZA 
-- 4 -- 
ALLAHÜMME SALLİM VE SALLİ ALA SEYİDİNA 
VE SENEDİNA VE MEVLANA VE MÜRŞÜDİNA 
NURİ CEMALİ İMAMI HASAN HULKU RIZA 
-- 5 -- 
ALLAHÜMME SALLİM VE SALLİ ALA SEYİDİNA 
VE SENEDİNA VE MEVLANA VE MÜRŞÜDİNA 
NURİ CEMALİ İMAMI HÜSEYİNİ ŞEHİDİ KERBELA 
--6 -- 
ALLAHÜMME SALLİM VE SALLİ ALASEYİDİNA 
VE SENEDİNA VE MEVLANA VE MÜRŞÜDDİNA 
NURİ CEMALİ İMAMI ZEYNEL ALİ ABA 
-- 7 -- 
ALLAHÜMME SALLİ VE SALLİ ALA SEYİDİNA 
VE SENEDİNA VE MEVLANA VE MÜRŞÜDİNA 
NURİ CEMALİ İMAMI BAKIR BAKA 
-- 8 -- 
ALLAHÜMME SALLİ VE SALLİ ALA SEYİDİNA 
VE SENEDİNA VE MEVLANA VE MÜRŞÜDİNA 
NURİ CEMALİ İMAMI CAFERİ SADIK 
-- 9 
ALLAHÜMME SALLİ VE SALLİ ALA SEYİDİNA 
VE SENEDİNA VE MEVLANA VE MÜRŞÜDİNA 
NURİ CEMALİ İMAMI MUSAYİ KAZİM 
-- 10 -- 
ALLAHÜMME SALLİ VE SALLİ ALA SEYİDİNA 
VE SENEDİNA VE MEVLANA VE MÜRŞÜDİNA 
NURİ CEMALİ İMAMI ALİ RIZA HORASAN 
-- 11 -- 
ALLAHÜMME SALLİ VE SALLİ ALA SEYİDİNA 
VE SENEDİNA VE MEVLANA VE MÜRŞÜDİNA 
NURİ CEMALİ İMAMI MUHAMMET TAĞI 
-- 12 -- 
 
ALLAHÜMME SALLİ VESALLİ ALA SEYİDİNA 
VE SENEDİNA VE MEVLANA VE MÜRŞÜDİNA 
NURİ CEMALİ İMAMI ALİYÜL NAĞI 
-- 13 -- 
ALLAHÜMME SALLİ VESALL, ALA MSEYİDİNA 
VE SENEDİNA VE MEVLANA VE MÜRŞÜDİNA 
NURİ CEMALI HASANÜL ASKERİ 
 
-- 14 -- 
ALLAHÜMME SALLİ VE SALLİ ALA SEYİDİNA 
VE SENEDİNA VE MEVLANA VE MÜRŞÜDİNA 
NURİ CEMALİ MUHAMMET MEHDİYİ SAHİBİ ZAMAN 
-- 15 -- 
GÜBÜ DEVRAN HALİFETİ RAHMAN 
MÜRŞÜDİ AHİR ZAMAN EVELİN AHİRİN ZAHİRİNR 
BATININ BİR RAHMETİKE YA ERRAHMANİRRAHİM 
-- 16 -- 
LAFATA İLLA ALİ LASEYFE İLLA ZİÜLFİKAR 
GADA BELA KANDAN GELİR DEF EYLE LİYA  
PERVER DİGAR ZALİMİN BOYNUNDAN GİTMESİN 
-- 17 -- 
TILA TEBER İMAM CAFER KABLİNDE BUYUDU  
MUTABER NADELİ MASARIN TECİVİ İLLALLAH KULLÜ 
HEMMİN VE GAVLÜN LAİR RAHMETİKE YA ERRAHMANİR 
-- 18 -- 
RAHİM YA ALLAH YA ALLAH YA ALLAH  
VE BİNURİ MUBUVETKE YA MUHAMMET YA MUHAMMET YA MUHAMMED  
VE Bİ NURİ VİLAYETKE YA ALİ YA ALİ YA ALİ EDİRİKNİ  
EDİRİKNİ EBUL HASAN EBUL HÜSEYİN 
EBİL TURAP LAVEKE VEL GUVVETİN İLLA ALİYÜL AZİM DER. 
 
DEDE DUA EDER;  
ALLAH ALLAH HİZMETLERİMİZ KABUL MURATLARIMIZ 
HASIL OLA, AĞZINIZ DERT GÖRMEYE ZİKRETTİĞİMİZ 
ERENLERİN EVLİYALARIN HÜMMETLERİ ÜZERİNİZDE  
HAZIR VE NAZIR OLA GERÇEĞE HÜ, YA ALİ 
FERRAŞ MEYDANA GELİR ÜÇ DEFA ALLAH, MUHAMMED YA ALİ DER VE DARA DURURİ SÜPÜRGEYİ SOL KOLTUĞUNA ALIR SAĞ ELİNİ GÖĞSÜNE KOR, DUASINI  
OKUR DESTURU PİR HAMDURULLAH PİRİMİZ OL HACI BEKTAŞ-I VELİ ÜSTADIMIZ KIRKLAR İÇİNDE SEYYİD-İ FERRAŞDIR ERCEMALİ MUHAMMED KEMAL-İ HASAN HÜSEYİN ALİ RA BÜLENDE SELAVAT 
 
DEDE DUASINI OKUR HİZMETİN KABUL MURADIN HASIL OLA SEYYİDİ FERRAŞ EFENDİMİZİN HAYIR HÜMMETİ ÜZERİNİZDE OLA GERÇEĞE HÜ YA ALİ 
 
ZAKİR (AŞIK) MEHRAÇLAMAYA (PEYGAMBERİMİZİN MEHRAÇA GİTTİĞİNİ ANLATAN DUAZİMAM) BAŞLAR; 
 
 
MEHRAÇLAMA (HASRET-İDEN) 
 
(HASRET-İ, HACI BEKTAŞ DERGAHININ POSTİNİŞİNİ, ZAMANIN PADİŞAHI (1890LAR) TARFINDAN AMASYAYA SÜRGÜNE GÖNDERİLEN HAMDULLAH ÇELEBİDİR. SÜRGÜNDE OLDUĞUNDAN DEYİŞLERİNDE HASRET-İ MAHLASINI KULLANMIŞTIR. DAHA ÖNCELERİ ŞİRR-İ HAMDULLAH MAHLASINLA BİLİNİR.)  
 

GÜN DEDİ KARAR EYLEDİ 
YERİ GÖĞÜ ARŞULLAH 
ÇAR ANA YARATTI 
ADEMİ SAFIYULLAHİ 

EVVEL ADEM HAKKI BİLDİ 
BAŞINA ÇOK HALLER GELDİ 
ALNINA BİR TOP NUR İNDİ 
ADEM BİLDİ NURULLAHİ 

VELAKAT KERAMINA DEDİ 
MELEKLER SECDEYE İNDİ 
İBLİS MELUN ETMEM DEDİ 
TAKINDI LANETULLAHİ 

ADEMDEN ZÜRİYET GELDİ 
HAK EMRİ DÖRT GÜRÜH OLDU 
DÖRDÜNE DÖRT TAKAT VERDİ 
OL ZİKRİ FİKRULLAHİ, 

BİR KATRE LÜTFEDEN GELDİ 
ADEMDEN NUR ŞİTE İNDİ 
EHLİ HAKLAR TAKIK BİLDİ 
HEMŞİT NEBİYULLAHİ 

AÇILDI HAŞİMİN IRKI 
MUSTAFA MÜRTAZA FARKİ 
YÜZ YİRMİ DÖRT BİN FARGİ 
İBRAHİM HALİLULLAHİ 

HALİLİN EVLADI GELİP 
OL ZAMAN NUR İKİ OLUP 
APTULMUTALİPDEN ABUTALİP 
BİLENLER BİLİR BİLLAHİ 

APDULLAHDAN NEBİ ZUHUR 
ŞU CİHANA ETTİ FAKİR 
ABUTALİPDEN ETTİ ZUHUR 
ALİYEN VELİYULLAHI 

BU CİHAN GÜNEŞİ AHMET 
VAHI GELDİ OLDU İRŞAT 
MÜNKÜRLER NE BİLSİN AHAT 
OL PİRİ NURULLAHİ 
10 
HAK EMRETTİ CEBRAİLE 
HABİBİM MEHRACA GELE 
ÖNÜNDE DELİLİ BİLE 
CEBRAİL EMİNULLAHİ 
11 
DOSTUN SELAMINI ALDI 
GÖNÜLLERİN SAZ KILDI 
CEBRAİL RAHBER OLDU 
ARZ ETTİLER OL ALLAHI 
12 
SİTRETİL MÜNTAHAYA VARDI 
ORADA CEBRAİL DURDU 
BUNDAN İLERİ SANA DEDİ 
SEN GÖRÜRSÜN OL ALLAHI 
13 
NALİNİN ÇIKARMAK İSTER 
HATİFDEN BİR DESTUR 
ARŞI MUAZZAMAYA İHDAÇ 
NALİNİN HABİBULLAHİ 
14 
ARŞI MUAZZAMADAN GİRDİ 
ORADA ÇOK HALLER GÖRDÜ 
ASLANA BİR NİŞANE VERDİ 
HATEMEN NEBİYULLAHİ 
15 
YETMİŞ İKİ PERDE GEÇDİ 
HAKKIN EMRİ İLE AŞDI 
BİRİNCİ PERDEYE ULAŞTI 
GÖRDÜ HİKMETULLAHİ 
16 
AŞIK MAŞUKUNA VARDI 
HABİB MAKSUDUNA ERDİ 
DOKSAN BİN KELAMI SORDU 
DANIŞDI KELAMULLAHİ 
17 
OTUZ BİNİ ŞERİATTAN 
OTUZ BİNİ TARİKATTAN 
OTUZ BİNİ MARİFETTEN, HAKİKATTAN  
BİLENLER BİLİR BİLLAHI 
18 
BİLENLER BİLİR BİLEN 
HAKİKATA AŞIK OLAN 
GÖRDÜ BİR MAHBUL CİVAN 
HABİB BİLDİ ŞİRULLAHİ 
19 
SÜT ELMA BALDAN ALDI 
KÜDÜRET LOKMASI GELDİ 
İLİSİDE BİR OLDU 
YEDİLER LOKMA T ULLAHİ 
20 
MUHAMMET AYAK ÜZERİNE KALKDI 
DESDUR YA HABİBİM DEDİ 
UTANIRAM YARAP DEDİ 
UZAT DESDİ YETULLAHİ 
21 
AZİZ ALLAH EL UZATTI 
NURU ALEMİ BEZETTİ 
İKİ CİHAN FAHR GÖZETDİ 
GÖRDÜ ALİ KEREM ULLAHİ 
22 
DESDUR ALDI GİTMEK İÇİN 
ALEMİ İRŞAT ETMEK ÜÇÜN 
MÜMİN LERE VERDİ TUT MAK İÇİN 
TEV HİDİ İLLALLAHİ 
23 
KUDRET HAZİNESİN BULUP 
ÖZÜNE İKİ ŞAH GELİP 
ENGURU HADAYA ALIP 
SEÇDE KILDILAR BABU ULLAHİ 
24 
KIRKLAR YOLUNU GÖZETTİ 
VARDI KIRKLARI ŞAD ETTİ 
OTU UBEN NİYAZ ETTİ 
TUTDULAR AŞK ULLAHİ 
25 
SELMANA BİR ÜZÜMVERDİ 
YAR YARİ OLDEMDE GÖRDÜ 
GÜMLESİ PERVANE DÖNDÜ 
TUTDULAR ARŞ ULLAHİ 
26 
KIRKLAR MESTANE OLDU 
ESRARI HAK KABUL OLDU 
FAHRİ ALEM EVİNE GELDİ 
GÖRDÜ ALİ KEREM ULLAHİ 
27 
ALİ ANDA NİYAZ EYLER 
HATEME TEMENA EYLER 
DOHSAN BİN KELAMI SÖYLER 
VERDİ ŞAKİ EMRULLAHİ 
28 
ÇAR ALAMET FAHRİ GELDİ 
MUHAMMET ALİ YE VERDİ 
AHIR SAHİBİ VAR DEDİ 
BEKTAŞİ KADDES ULLAHİ 
29  
ŞAH HASAN HÜSEYİN GELDİ  
İMAM ZEYNEL PARELENDİ 
İMAM BAKIR ŞEHİT OLDU 
RIZAYA BAG LANDILAR BİLLAHİ 
30 
İMAM CAFER DİN RAHBERİ 
MUSAYI KAZİMDİR SERVERİ 
OL ALIM RIZAYA ŞAKERİ 
VERELİM CANI BİLLAHİ 
31 
ŞAH TAKI NAKI ASKERİ 
BUNLAR BİR BİRİNİN YARİ 
MEHDİ MÜMÜNİN İNTİZARI 
TEZ GELE ZAMAN ULLAHİ 
32 
KUTBU ALEM HKLAR 
AMANET SAHİBİNİ BULDU 
CÜMLE ERLER NASİB ALDI 
RIZAYA BAGLANDI BİLLAHİ 
33 
BENDESİNİ ALMIŞ ARAYA  
VARINCA BAKİ SARAYA 
BU HASRET-İ Bİ ÇAREYE 
ŞEFAAT EDER İNŞALLAHİ  
 
AŞIK VELİDEN MEHRAÇLAMA 

SENE BİN İKİ YÜZ YETMİŞ 
YETMİŞ OLA ALLAH ALLAH 
BENİ KENDİ,NE AŞIK ETMİŞ 
ETMİŞ OLA ALLAH ALLAH 

AŞUKI MAŞUKU LEYLA 
BENİ MECNUN ETTİN BÖYLE 
EFENDİM SEN İHSAN EYLE  
ETMİŞ OLA ALLAH ALLAH 

ŞAH HASAN HÜSEYİN GÜLÜDÜR 
İMAM ZEYNEL ELİN KALDIR 
İMAM BAKIR HALİM BUDUR 
BİLMİŞ OLA ALLAH ALLAH 
 
 

İMAM CAFER KAZİM MUSA RIZA 
TAĞI NAĞI İMDAT ET BİZE 
ASKER SARA YARAMIZA 
SARMIŞ OLA ALLAH ALLAH 

VELİM EYDÜR MEHDİ GİDEGİ 
BUDUR ERENLERİN DEDİĞİ 
ÇALINAGAK SUR DÜDÜĞÜ 
ÇALMIŞ OLA ALLAH ALLAH 
 
SAMAH EDENLER AYAĞA KALKAR; 
 
 
AŞIK DEVAM EDER; 
 
VERANİDEN 
-- 1 -- 
LAM ELİF ARŞ SEYRAN EYLEDİM 
HAKKI BİLDİM CİSMİM BİCAN EYLEDİM 
 
KEFNUN EMRİ İLE KILDIK 
TAHTA ÇIKDIM AKLIM SULTAN EYLEDİM 
HEFTİ DERYA SEYRİ UMMAN EYLEDİK 
-- 2 -- 
KEF NUN EMRİ İLE KILDIK MESKENİ 
NUH FELEK BURCUNDAN KURDUM HAYMAYI 
KEŞTEYİ NUHİLE GEZDİK SERTE SER 
 
BEN VERANİ ABDAL FAKİRAM GARİBAN 
ŞÜKÜR DİLDE DOSDU KALPTE MEHMAN EYLEDİK 
 
DİZÜSTÜ ÇÖKEREK DUVAZİMAM OKUR 
-- 3 -- 
ALİ FATIMA HASAN HÜSEYİNİ VERDİM  
ZEYNEL BAKIR CAFERE KAZİME ERDİM 
RIZA TAKİ NAKİ ASKERİ DERDİM  
MUHAMMET MEHDİYE BİR NİYAZ EYLE 
============= 
MİRAÇLAMA BİTİNCE DEDE DUA OKUR; 
 
YA ALLAH YA MUHAMMED YA ALİ, ON İKİ İMAMLAR 
HÜNKAR HACI BEKTAŞ-I VELİ YÜZÜ GÖZÜ HÜRMETİNE 
YAPTIĞIMIZ İBADETLER OKUDUĞUMUZ DUALAR  
SEMAHLAR VE CÜMLE HİZMETLER KABUL OLA, ALLAH 
CÜMLE GÜNAH VE KUSURLARIMIZI BAĞIŞLAYA DOĞRU YOLDAN AYIRMAYA, DİL BİZDEN NEFES HÜNKARDAN OLA GERÇEĞE HÜ YA ALİ DER 
 
SAKKAYI OKUYAN GELİR MEYDANA NİYAZ EDER 
KALKAR ELİNE BİR TAS SU ALIR HİZMETE BAŞLAR  
 
SAKKA HİZMETİ 
 
DESTURU YA PİR VECENLA MİN ELMAYİ SEYİN HAYYUM, ALLAHI KÜMME ECEL ŞİFAYİ KULU DEYİM SELAM ALLAH ALA NÜGRÜ İMAM ŞAH HÜSEYİN VE ALİ İMAM HÜSEYİN VE EVLADI KATL EDİLEN İMAM HÜSEYİN, LANET OLSUN, ALİ EVLADINI KATLEDENLERE, YA HÜSEYİN LÜTFUNA MUHTACIZ EYLE HERDEM EKSAN, YA HÜSEYİN DER DERDİMİZİN DERMANI SENDE, SEN EYLE DERMAN YA HÜSEYİN, KAYRİYE MUHTAÇ KILMA AŞIKANI ELAMAN SEN MEDET KIL, BİZLERE HER VAKIT HER AN YA HÜSEYİN, SET HEZAREN LANET OLSUN OL GURUHU ZALİME ONLAR SENİ ŞEHİT ETTİ LANET OLSUN ONLARA, YA HÜSEYİN İSMİ PAKIN AŞKINLA ZİKREDENİ KIL KAMIYAP BER MURAT ET DİYENLERİ GİRYAN 
YA HÜSEYİN, AŞKINLA VERMEK İÇİN BİR KASE SU ALDIM ELE AŞKINLA İÇENLERE KIL ABU HAYAT YA HÜSEYİN, YA HÜSEYİN EYLE ŞAFAAT KATRESİNDEN DÜŞENE ŞU CİHANDA VER MURADIMIZ, YA HÜSEYİN  
DİYE ÇAĞIRANA ŞANA AŞK OLSUN İÇENLERE RAHMET GERÇEKLERE, LANET SENİ ŞEHİT EDENLERE, SAKA İMAM HASAN ŞAH HÜSEYİN, 
==================== 
VER MURADIMIZ YA İLAHİ ŞU CİHANDA MUSTAFANIN AŞKINA SAKIYI KEVSER ALİYEL, MURTAZANIN AŞKINA, GEÇ HATAMIZDAN MEDET AFFEYLE, KUSURU CÜMLEMİZ OL HATİCE FATİMA HARUN NİSANIN AŞKINA. =============== 
DEFTERİ İSYANIMZ YIRT DESDİ AFFOLA ELAMAN 
ŞAH HASAN ŞAH HÜSEYİN-İ KERBELANIN AŞKINA 
BİZE GÖSTERME AZAP TUZAĞINI ALİ EMİNİ ELAMAN 
OL İMAMI ET GİYA ZEYNEL ALİ ABANIN AŞKIMA 
=============================== 
HAŞRİ KIL MAHŞERDE ALİ AHMET EYLERİ BİZLERİ 
CAFERİ SADIK İMAMI MUSAYI KAZİM ALİ RIZANIN AŞKINA 
ÇARESİZ KOYMA DARINDA LÜTFÜN İLE MAHSAR ET  
ŞAH TAKİ VE NAKİ PÜR SEFANIN AŞKINA 
========================== 
NEFSİMİZİ KILMA MAHCUP ZÜMREYİ NACİDEN ET 
ASKERİ MUHAMMAD MEHDİ SAHİP LİVANIN AŞKINA 
HAŞR EDEREK YANIP YAKILAN AŞIK AMANIN AŞKINA 
PİRİMİZ HÜNKARIMIZ HACI BEKTAŞ-I VELİNİN AŞKINA 
============================ 
BER CEMALI MUHAMMED KEMALİ HASAN  
ŞAH HÜSEYİN ALİ İLE MUHAMMED İN GÜL  
CEMALİNE SELAVAT SELAVAT GETİRİR; 
BERCEMALİ MUHAMMED KEMAL-İ HASAN HÜSEYİN  
ALİYİ BİLENDARA SELAVAT 
 
DEDE DUASINI EDER;  
HİZMETİNİ ŞEHİTLER ŞAHI KABUL ETSİN, SELMAN PAKIN HİZMETİ ÜZERİNDE OLSUN, ALLAH CÜMLEMİZİ BU YOLDAN AYIRMASIN GERÇEĞE HÜ 
 
AŞIKLAR MERSİYE SÖYLER; 
 
ZEYNEL ABİDİN VE KIRKDAN BİR EKSİK KADINLARI KERBELADAN ŞAMA GÖTÜRLERKEN BİR YERDE KONAKLAMIŞLAR HARABE BİR BİNADA KALIRKEN ÜMMÜ GÜLSÜN VE ZEYNEP ANAMIZ YANİ İMAM HÜSEYİNİN BACILARI GECE KAPIDA BEKLERKEN SAHRADAN BİR ATLI, YANİ SÜVARİ BUNLARA DOĞRU GELİYOR ZEYNEP ANA SÜVARİYE ŞÖYLE SESLENİYOR; 
(BENDE BU MESİYEYİ KUMRUDAN YAZDIM) 
=========================== 
BİZİZ BİR CANI YANMIŞ BAHTI KARE 
OLAN DOKUZ CİVANI PARE PARE 
ZELİLİZ DİDE GİRYAN ŞİMİR ELİNDE 
AMAN GELME ESİRİZ EY SÜVARE 
============================= 
EĞER OLSA MURADIN MALI DÜNYA 
SOYDULAR KALMADI BİZDE BİR ÇARE 
FERAVAN GÖZYAŞIM VAR HÜSEYİNE 
AMAN GELME ESİRİZ EY SUVARE 
============================= 
SOLUP HAMUS ANAM ZEHRA ÇIRAĞI 
SALUP DERDE BİZİ BU KAVM I BAĞI 
ÇEKİLMİŞ SİNEME ABBASIN DAĞI 
AMAN GELME ESİRİZ EY SUVARE 
============================ 
SOYUPTUR BİZLERİ BESTİR BU ASKER 
ALUPTUR KALMAYUPTUR BAŞDA MAGFER 
KEFENSİZ CAN VERİP ŞAHZADE EKBER 
AMAN GELME ESİRİZ EY SÜVARE 
============================= 
ÖLÜP SERDARIMIZ BİZ KALMIŞIZ HAR 
YATAN ÇADIRİÇİNDE DİDE HUNBAR 
SEKİNE UYKUDADIR GÖRSE KORKAR 
AMAN GELME ESİRİZ EY SÜVARE 
============================== 
BUGÜN ÇOK ÇEKMİŞİZ DERD İMUSİBET 
KALIPDIR KASIMA NAKAMA HASRET 
KALUP KIRKDAN BİR EKSİK YAŞLI AVRET 
AMAN GELME ESİRİZ EY SÜVARE 
============================= 
HÜSEYİNİ ÖLDÜRDÜLER KERBELADA 
KALUPTUR PEYKERİ URYAN ORADA 
GÖTÜRÜRLER BİZİ ŞAMA PİYADE 
AMAN GELME ESİRİZ EY SÜVARE 
================================ 
KIRILMIŞ AKRABAMIZ NATUVANIZ 
HÜSEYİN VAY NALESİNDEN BAĞRI KANIZ 
YATUP AL İ ALİ BİZ BAŞI BANIZ 
AMAN GELME ESİRİZ EY SÜVARE 
============================== 
 
YIKILSIN NOLA BU ÇARKIN BİNASI 
HARAP OLSUN GÖREM DAR I FENASI 
OĞUL SUZDUR ALİ EKBER ANASI 
AMAN GELME EY ESİRİZ SÜVARE 
================================ 
KENAR OL İMDİ ŞUR U KARŞI KURAM 
TAMAM BİR BİRİNE DÜNYAYI URAM 
GELİRİSEN OL ALAMDARI ÇAĞIRAM  
ALEMDER BABASI İMAMI ALİ 
AMAN GELME ESİRİZ EY SÜVARE 
=================================________________ 
DEME YOK ZEYNEBİN BİR GAMKÜSARI 
ALİ TEK VAR ATAM DİN TACIDARI 
ÇAĞIRIRIM BEN OL DÜLDÜL SÜVARİ  
AMAN GELME ESİRİZ EY SÜVARE  
============================= 
SÜVARİ CEVAP VERİYOR ZEYNEP ANAYA, GELEN SÜVARİ 
BABASI İMAM-İ ALİYÜL MÜRTEZA, KIZINA ŞU CEVABI VERİYOR, 
BU GÜN BEN DE ÖZÜM SAHİBİ AZAYIM 
SİZİNLE AĞLARIM ÇARĞI BEGAYIM 
KIZIM KORKMA ALİYÜL MURTAZAYIM 
İMDADA GELMİŞEM EĞNİMDE KARA 
================================ 
ÖLÜPDÜR SEKİZ OĞLUM NATAVANIM 
SEHERDE KERBELADA NUHA HAVANIM 
SİZE ZEYNEP KIZIMBEN BAŞI BANİM 
BELAYA SABREDİN YOK BAŞ KA ÇARE 
============================= 
DAĞILSIN KERBELA SAHRASI YARAB 
YEZİD İ Bİ HAYAYA VERDİ MATLAP 
SENİNLE ŞAMA GİDEM KORKMA ZEYNEP 
NECEFDE GİRMEZEM HER KEZ MEZARA 
================================ 
EDER KUMRU BU GAMDA AH UFİCAN 
OLUR KIRK YIL BEZMİNDE GİRYAN 
GEZADA EYLERİM DERDİME DERMAN 
YANINDAN KOYMAZAM OLSUN KENARA 
==================================== 
KERBELADAN MEDİNEYE VARDIKLARINDA HAZRET-İ ALİNİN HANIMI CELAL ABBASIN VE ZEYNEP ANANIN ANNESİ ÜMMÜL-BENİ SORUYOR, KIZI ZEYNEP ANAMIZ CEVAP VERİYOR 
======================== 
KIZIM ZEYNEP HANI ŞAHİ MEDİNE 
OLAN CEDİ PEYGAMBERDEN NIŞANE 
SÜRUR U SİNEYİ ZEHRA HÜSEYNİM 
NE OLDU SÖYLE HANIMANE 
==================== 
CEVABI ZEYNEP; 
 
ANA OLDUM O SAHRADA GÜLÜSTAN 
ZEMİNİ KERBELADA KOPTU TUFAN 
HÜSEYNİ KESTİLER LEP TESNE KURBAN 
BOYANDI KUMLAR ÜZRE CİSMİ KANA  
==================  
SUALİ ÜMÜL-BENİ 
 
YANAN KALBİM YİNE KAN İLE DOLDU 
BİNAYI TAKATIM SABRIM BOZULDU 
KIZIM ZEYNEP HANI ABBAS NE OLDU 
HABER VER MEN ALİYİ NETAVANE 
========================= 
CEVABI ZEYNEP; 
 
HABER ALSAN EĞER ABBASI BENDEN 
KAL MIŞDIR PEYKERİ URYAN BEDENDEN 
KALEM OLDU KOLU DÜŞDÜ BEDENDEN 
DÖNDÜ ĞÜL REGİ ZAFİR ANE 
========================= 
SUALİ ÜMÜL BENİ 
 
GİDİNCE KÜFEYE EY CANIM MEDET 
GÖTÜRMÜŞDÜN KIZIM SEKİZ BİLADER 
ANLAR KALSIN HANİ ŞAHZADE EKBER 
NE OLDU YUSUFU ASRI ZEMANE 
============================ 
CEVABI ZEYNEP 
 
ÖLÜP KARDEŞLERİM ŞEHRİ VATANSIZ 
GÜDADA BAŞLARI GEZDİ BEDENSİZ 
ALİ EKBER BALAM ÖLDÜ KEFENSİZ 
ÇIKUP O ÇÖLLERDE FERYAD AŞÜMANE 
=============================== 
SUALİ ÜMÜL BENİ 
 
ÜZÜLDÜ ELLERİM ALİ ABADAN 
YANINDA KİM KALIP PES AKRABADAN 
HANI KASIM NIŞANDIR MÜŞDEBADAN 
GETİR BİRKEZ ONUN HALIN BEYANA 
============================ 
CEVABI ZEYNEP 
 
DUTU TOY KASIMA ŞAHİ ŞEHİDAN 
O TOYDA AĞLADI ENBİYALAR KAN 
ÖLÜP KENDİ OTAĞI NOLDU TALAN 
GELİNİ ETTİLER ŞAMA REVANA 
========================== 
SUALİ ÜMÜL BENİ 
 
NE İÇİN RENGİN SOLUP NUTKUN ÇEKİLMİŞ 
AĞARMIŞ SAÇLARIN EFŞAN DÖKÜLMÜŞ 
HİLALİ NEV GİBİ KADİN BÜKÜLMÜŞ 
DÖNMÜŞDÜR GÜL RENGİN ZAFİR ANE 
============================== 
 
CEVABI ZEYNEP 
 
SOLDU RENCİM HÜSEYİNDEN AYRILINCA  
AĞIRDI SAÇLARIM ABBAS ÖLÜNGE 
ANA NAŞI ALİ EKBER GELİNGE 
BÜKÜLDÜ KAMETİM DÖNDÜ KEMANE 
================================= 
SUALİ ÜMÜL BENİ 
 
YAKIN BİLDİM HARAP OLMUŞ MEDİNE  
KIRILMIŞ ALİ ALİYİ EHLİ KİYNE  
HANİ PES BÜLBÜLÜ SEKİNE NE  
GETİR BİRKEZ ONUN HALİN BEYANE 
=============================== 
CEVAP ZEYNEP  
SEKİNEDE AĞLADI KÜLÜ CİHANI 
BATIRDI YASI ALİ ABAYI 
KURU YERLERDE VERDİ HASTA CANI 
DÖNDÜ GÜLZAR ÖMRÜ TEZ HAZANE 
=============================== 
KARA GÜNLERDE KALDI ALİ ASKAR 
HÜSEYİNDEN SONRA BİN DERDE GİRİFKAR  
OLUP KUMRU BU MATEMDE AZADAR 
GÖZÜ YAŞLI GELİR DAYIM FİGANE . 
================================== 
BUNDAN MERSİYELERDEN SONRA CEM BİTER DEDE OTURANA DURANA SAKİN OLARAK EVİNE GİDENE ALİ YOLDAŞ KANBER KILAVUZ OLSUN DER POSTA NİYAZ EDEN GİDER  
=====================  
NOT POST DEMEEK HAZİRETİ PEYGANBERİN OTURDUĞU MAKAM PEYĞANBERDEN İMAM ALİYE VE ONİKİ İMAMA VE HACI BEKTAŞ VELİ VE ONUN DERCAHINDA POSTU NİŞİN VE BU YOLU SUREN DEDELERİN OTURDUĞU MAKAM SON MUSTAFA DEDE TL 05423235390 
=================================================== 
" .BURAYA BİR ANIMI AKTARIYORU 
 
 
MUĞLA MİLASDA LİSE FELSEFE HOCASI YEREL GAZETEYE BİR YAZI YAZDI; ALEVİLİK NEDİR, DİN MİDİR DİN İSE PEYGAMBERİ KİMDİR, DÜŞÜNÜRÜ KİMDİR, KİMLERE ALEVİ DENİR? BANA BU YAZIYI BİR ARKADAŞ GETİRDİ. BEN DE ONA ŞU CEVABI YAZDIM ; 
ALEVİLİK DİNDİR, TEK TANRIYA İNANIR, ALLAHI BİR BİLİR, RESÜLÜNÜNE ŞAHADET GETİRİR PEYGAMBERİ HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA, ALEHİ SELAM DÜŞÜNÜRÜ MELUN MUAVİYE DEĞİL, İMAM ALİ VE ONUN SOYUNDAN GELEN ONİKİ İMAMLAR VE HACI BEKTAŞ-I VELİ, ALEVİLERİN YOLUNDAN GİTTİKLERİ; 
1) HAZRET-İ MUHAMED MUSTAFA 
2 ) İMAM-I ALİ 
3 ) İMAM-I HASAN 
4 ) İMAM-I HÜSEYİN ŞEHİDİ KERBELA 
5) İMAM-I ZEYNEL ABİDİN 
6) İMAM-I BAKIR 
7 ) İMAM-I CAFER SADIK 
8) İMAM-I MUSAY-I KAZİM 
9 ) İMAM-I ALİ RIZA HORASAN 
10 ) İMAM-I TAKİ 
11 ) İMAM-I ALİYÜL NAKİ 
12 ) İMAM-I ASKERİ  
13 ) İMAM MEHDİYİ SAHİBİ ZAMAN 
14 ) SEYİT MÜKERREM ÜL MÜCAB 
15 ) SEYİT MUSAY-I SANİ 
16 ) SEYİT İBRAHİM-İ SANİ 
17 ) SEYİT HÜNKAR HACI BEKTAŞ-I VELİ 
============================== 
VE ONLARIN SOYUNDAN GELEN DEDELER. 
HAZRETİ İSA ALEYHİSSELAM KATIRA BİNMİŞ DİYE HİRİSTİYAN ALEMİ KÜDÜSDE KATIRIN TIRNAĞINA NİYAZ EDİP YÜZ SÜRÜYOR DA, MÜSLÜMANIM DİYENLER HAZRETİ PEYGAMBERİN SOYUNA KILIÇ ÇEKEN EMEVİLERİN İZİNDEN GİDENLER DİN OLUYOR DA ALEVİLİK NEDEN DİN OLMUYOR? 
PEYGAMBER EFENDİMİZ HAZRETİ İMAM ALİYE SAVAŞ AÇAN BANA SAVAŞ AÇAR DİYOR. CEMEL HARBİNDE ALİYE SAVAŞ AÇAN AYŞEY MÜMİNLERİN ANASI DİYENLER DİN OLUYOR DA, ALİYİ SEVENLER DİN OLMUYOR. AZHAP SURESİ AYET 33; EY PEYGAMBER, HANIMLAR EVLERİNİZDE OTURSUN, SİYASETE ALET OLMASIN KİMSE İLE YÜZ GÖZ OLMASIN DİYOR. ALLAH AZHAP SURESİ AYET 36DA; HER KİM ALLAHIN VE PEYGAMBERİN SÖZLERİNE MUHALEFET EDER, DELALETE DÜŞMÜŞ OLURLAR DEDİĞİ HALDE AYŞ, İMAM-I ALİYE SAVAŞ AŞTI. ONA MÜMİNLERİN ANASI DİYENLERİN GİTTİĞİ YOL DİN OLUYOR DA, ALEVİLİK DİN OLMUYOR. YİNE ALİYE SAVAŞ AÇAN MELUN MUAVİYE, SÜFEYİN SAVAŞINDA MUAVİYENİN TARAFINDA, CEMEL HARBİNDE AYŞENİN TARAFINDA OLAN, KAFİR KATİL YEZİDİN KOMUTANLIĞINDA ÜSKÜDARA KADAR GELİP ORDA ÖLEN EYÜP SULTANI, FATİH SULTAN MEHMET, ÜSKÜDARDAN MEZARINI ALIP EYÜP SULTANA TÜRBE YAPTIRDI, CAMİ YAPILDI. PEYGAMBER EFENDİMİZ; ALİYE SAVAŞ AÇAN BANA SAVAŞ AÇAR, BANA SAVAŞ AÇAN ALLAHA SAVAŞ AÇAR BUYURDU. ALLAHA PEYGAMBERE SAVAŞ AÇANLARIN TÜRBESİNE MUM YAKIP O CAMİDE NAMAZ KILANLARIN DİNİ OLUYOR DA, ALLAH, MUHAMMED, ALİ DİYENLERİN DİNİ OLMUYOR. 
BUGÜN BİLE DİYANET, MUAVİYEYE HAZRETİ MYAVİYE DİYORSA, ONLARIN Kİ DİN OLUYOR DA, ALEVİLİK Mİ DİN OLMUYOR??? 
HAZRETİ PEYGAMBER VEFATINDAN ÖNCE KIZI FATİMEYE,FATİMENİN ANASI HATİCEDEN KALAN FEDEK HURMALIĞINI VERDİ VE DEDİ Kİ; FATİMEYİ İNCİTEN, 
BENİ İNCİTİR, BENİ İNCİTEN ALLAHI İNCİTİR BUYURDU. 
HAZRETİ PEYGAMBERİN ÜÇ OĞLU OLDU; KASIM, İBRAHİM, ABDULLAH. KIZLARI; RAGİYE, ÜMMÜ GÜLSÜM, SÜTTÜ ZEYNEP VE FATİMA. PEYGAMBERİN SAĞLIĞINDA FATİMADAN BAŞKA EVLADI KALMADI. FATİMA DAN BAŞKASINDAN ÇOCUK OLMADI, ONUN İÇİN HASAN VE HÜSEYİN, EVLAD-I RESULDUR. HAZRETİ ALİNİN 36 EVLADI OLDU; 17 OĞLAN, 19 KIZ. SADECE HASAN VE HÜSEYİN EVLAD-I RESUL, DİĞERLERİ EVLAI ALİDİR. PEYGAMBER EFENDİM FATİMADAN BAŞKA EVLADIM KALMADI, FATİME BENİM VÜCUDUMUN BİR PARÇASIDIR DİYOR. FATİMEYİ İNCİTEN BENİ İNCİTİR, BENİ İNCİTEN ALLAHI İNCİTİR DEDİĞİ HALDE HAZRETİ FATİMENİN ELİNDEN (ÖMERİN TESİRİYLE) EBU BEKİR HURMALIĞI  
ALDI. FATİMENIN KAPIYA DAYANIP KAPIYI KIRDILAR. FATİMENİN KABURGASI KIRILDI, FATİME HİÇ DURMADAN AĞLADI. BABASINDAN SONRA ALTI AY YAŞADI VE İMAM ALİYE VASİYET ETTİ; BENİM CENAZEMİ GECE KALDIR 
BENİM CENAZEME GELMESİNLER DEDİ, ALİ BU OLAYLARA MÜDAHALE ETMEDİ. SEBEBİ PEYGAMBER; BENDEN SONRA ZÜLFİKARI ELİNE ALMA DİYE VASİYET ETTİ. MELUN MUAVİYE ALİNİN BOĞAZINA İP TAKSANIZ, SOKAKLARDA SÜRÜKLESİNİZ PEYGAMBERİN VASİYETİNDEN ÇIKMAZ DEDİ. BUNDAN CESARET ALDILAR. ŞİMDİ SİZE SORUYORUM;  
FATİME İNCİNDİ Mİ? PEYGAMBER İNCİNDİ Mİ? ALLAH İNCİDİ Mİ? BUNLARIN PEŞİNDEN GİDENLERİN Kİ DİN OLUYOR DA ALEVİLİK DİN OLMUYOR?? 
 
ALEVİLİK NEDİR? ALEVİ KİME DENİR? NERDEN KALDI? 
PEYGAMBER EFENDİM VEFATINDAN ÖNCE İMAM-I ALİYİ VASIL TAYİN ETTİ VE DEDİ Kİ; ENE MEDİYNETİL İLMİ ALİYÜM BABUHA YANİ BEN İLMİN ŞEHRİYİM ALİ KAPISIDIR KAPIYI AÇMAYAN İÇERİ GİREMEZ ALİYİ SEVMEYEN BENİ SEVEMEZ BENİ SEVMEYEN ALLAHI SEVEMEZ  
PEYGAMBER VEFAT ETTİ, ALİ CENAZEYLE MEŞGUL OLDU. ÖMER KILICI ELİNDE OY TOPLADI, CENAZEYE GELMEDİLER, EBUBEKİRİ HALİFE ETİLER,  
PEYGAMBER BENİM CENAZE NAMAZIMDA BULUNMAYAN BENİM ŞEFAATIMDAN MAHRUM DEDİ, BUNLAR GELİP CENAZEYİ SÖKÜP BİR NAMAZDA BİZ KILAK DEDİLER, TOPLANDILAR CENAZEYİ SÖKMEYE GELİRKEN ALİYE HABER VERİLDİ. ALİ ELİNE BİR KILIÇ ALDI MEZARIN AYAK TARAFINA DURDU PEYGAMBERİN BİN BİR VASİYETİNİ KABUL ETMEDİNİZ BEN DE BİR VASİYETİNİ YAPTIM VE GELİN DEDİ. İÇLERİNDEN BİRİ BEN MUHAMMEDTEN İŞİTİM Kİ ALİ TOPRAKTAN ATA BİNERSE DÜNYA BİR OLSA KARŞI KOYAMAZ, BİZ ŞEFAATTAN MARHUM KALALALIM DEDİLER VE GERİDEN FATİHA OKUDULAR. ALEVİLER TÜRBEYE VE KUTSAL YERE VARSALAR NİYAZ EDERLER. SÜNNİLER GERİDEN DUA OKUR, AYNI KURGU DEVAM EDİYOR. 
İMAM ALİ, EBUBEKİRİN PEŞİNDE NAMAZ KILMAYA GİT

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir.
Lütfen sisteme giriş yapın veya kayıt olun.