Alevi aşkı ve çiçekçi dükkânı!

Alevi aşkı ve çiçekçi dükkânı!

 Sample Image

Alevi aşkı ve çiçekçi dükkânı!
Madımak Oteli çiçekçi dükkânı olacakmış.
Alevilerin “Madımak müze olsun!” çağrısı ve sürdürdükleri kampanyaya AKP’nin yanıtı ‘çiçekçi dükkânı’ oldu.
Türkiye’nin seçkin aydınlarının; genç, yaşlı, kadın erkek 35 cevherin ateşe verildiği Madımak Oteli’nin altındaki lokanta, müzeye değil çiçekçi dükkânına dönüştürülecekmiş.
AKP böyle uygun görmüş.
Bu ara Alevilerin gönlünü kazanmakla meşgul olan hükümet, ‘biraz ticaret biraz ziyaret’ tutumuyla 35 ilerici insanın yakılarak katledildiği caniliğin üstünü çiçekle örterek sorunu çözeceğini, Alevilerin gönlünü fethedeceğini düşünüyor.
AKP Hükümeti’nin direktifinden sonra Sivas valisi hemen işe başlamış. Gerici faşist güruh tarafından ateşe verilen otelin alt katında lokanta işleten esnafa biraz para verilerek, başka bir yere taşınmasına olanak yaratılmış. Ve çiçekçi dükkânı için kollar sıvanmış.
Çiçekçi dükkânına, karanlık güçler tarafından yapılan katliamı kınayan bir de küçük levha asacaklarmış.
İnsanların ateşe verildiği bir mekânın et lokantası olarak kullanılması utancının, çiçekçi dükkânı ile ortadan kalkacağını düşünüyorlar. Lokanta çiçekçiye dönüştürülünce bu ayıptan, bu yüz karası durumdan kurtulacaklarını sanıyorlar.
Peki Maraş, Çorum, Malatya ve daha önceki Sivas katliamları ve Alevilere yönelik onca saldırı ve hakaret ne olacak?
Madımak Oteli’nin girişinde bir et lokantasının işletilmesi ayıbından kurtulmak için atılan bu adım olumludur, ancak gerçekle yüzleşmek yerine, bu durumu çiçekçi dükkânı ile örtmeye çalışmak ise tam bir maskaralık!..
Yapılması gereken, Alman hükümetinin 5 Türkiye vatandaşının hayatını yitirdiği Solingen katliamından sonra yaptığını yapmaktır. Gerçekle yüzleşmektir. Yapılması gereken, Madımak katliamını ve Alevilere yönelik gerçekleştirilen diğer katliamları açık olarak lanetlemektir. Devletin tutumunu mahkum etmek, hükümetlerin bu sorun karşısındaki tarihi hatalarını açıkça kabul etmek ve mahkum etmektir. Bir zihniyeti, bir tarihi yaklaşımı, sakat bir bakış açısını mahkûm etmektir.
Yapılması gereken, Alevilerden özür dileyerek daha önce gerçekleşen katliamlara da atıfta bulunarak, Madımak Oteli’nin “Barış ve Kardeşlik Müzesi” yapılması için adım atmaktır.
Tıpkı 29 Mayıs 1993’te neonazi gerici faşist güçler tarafından Solingen’de Genç ailesinin evinin kundaklanması ve beş kişinin yanarak ölmesinden sonra bu evi satın alan Alman hükümetinin, burayı bir müzeye çevirdiği gibi. Solingen’de hayatını kaybeden 5 insanın anısına 5 ceviz ağacı dikildi. Ve evin çevresi bahçe haline getirildi.
AKP Hükümeti de bunu yapmalıdır. Eğmeden bükmeden, evirmeden çevirmeden bunu yapmalıdır.
Zira gerçeklerle, kendi tarihiyle, hataları ve kusurlarıyla yüzleşme cesareti göstermeyenlerin sağlıklı bir yol alması mümkün değil. Açık tutum almayanlar, bir tutumu ve zihniyeti mahkûm etme cesareti göstermeyenler, olası katliamların önünü de alamazlar. Bundan sonra bu tür katliamlarla karşılaşmak istemeyenler açıkça tutum almalı, lanetlemeli ve kardeşlik için ne gerekiyorsa onu yapmalıdırlar.
AKP, her gelişmede olduğu gibi bu olayda da takiye yapmaktadır. Sureti haktan gözükerek, gerçeklerin üstünü örtmektedir.
Yükselen tepkiler karşısında bir şeyler yapmak zorunda kalan, artık Alevileri görmezden gelmenin mümkün olmadığını gören AKP Hükümeti, bir kez daha Alevilere, Alevilerin örgütlerine ve ilerici kamuoyunun sesine kulak vererek Madımak Oteli’ni ‘Barış ve Kardeşlik Müzesi’ne dönüştürmek yerine; ‘girişimci’ ruhu da elden bırakmayarak ‘esnafça’ davranmakta, orta yol bulmaya çalışmaktadır. 37 insanın (2’si otel görevlisi) yanmasını bir yana bırakan AKP, ‘Ne şiş yansın ne kebap’ fikrindedir.
Böylece hem Alevilerin hem de katliama güç ve destek verenlerin gönlünü kazanacağını hayal etmektedir. Ama esas olarak katliamı gerçekleştiren güçlere ve tarihsel sakat zihniyete arka çıkmakta, destek vermektedir.
Bu anlaşılır bir durum, kabul edilebilir bir tutum değil. Ne Aleviler ne de insanlık bunu kabul eder. Yapılması gereken, göz boyamak amacıyla girişimlerde bulunmak değil, Alevilere kulak vermektir. Alevilerin örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine, barış ve kardeşlikten yana, ayrımcılığa karşı olan güçlere ve temsilcilere kulak vererek, 35 aydının yakılarak katledildiği Madımak Oteli’ni, ‘Barış ve Kardeşlik Müzesi’ yapmaktır.

Ender İmrek  / Evrensel

[email protected]

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*