Alevi doktor memuriyetten atıldı

Alevi doktor memuriyetten atıldı

 Alevi doktorun insanca sağlık hakkı mücadelesi memuriyetten atılmasıyla son buldu. Cemaate dokunan yanar mesajı verilen ve ilginç gelişmelerin yaşandığı Erzincanda neler oluyor?

Erzincan Mollaköy Beldesi Sağlık Ocağı’nda görev yapan Alevi inancına mensup Doktor Müslüm Doğan memuriyetten çıkarıldı. Mollaköy Beldesine daha kaliteli ve insanca sağlık hizmeti vermek için mücadele veren Müslüm DOĞAN, Memuriyetle bağdaşmayacak davranışlarda bulunmak suçlamasıyla açılan soruşturma sonucunda devlet memurluğundan çıkarıldı.

Erzincan Demokrasi Platformu ve Mollaköy halkı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği öncülüğünde düzenledikleri ortak basın açıklaması ile ayrımcı uygulamaya tepki göstererek doktorun işe iade edilmesini ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Eşit Yurttaşlık Hakkı İçin Ayrımcılığa Hayır / Doktorumuz Geri İstiyoruz / Mollaköy Beldesi Halkı – Erzincan Demokrasi Platformu pankartı açan yüzlerce Alevi vatandaş Ayrımcı zihniyet istemiyoruz , Doktor değil ayrımcılar sorgulansın ve Mollaköy halkı doktorunu istiyor sloganları ve alkışlar eşliğinde bir basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

İlimize bağlı Mollaköy Beldesi, 3000e varan nüfusuyla ve İl merkezine yakınlığıyla avantajlı bir belde olması gerekirken, bu güne kadar bu avantajdan yeterince yararlanamamış yerleşimlerimizden biridir. Belde nüfusunun tamamına yakını Alevidir.

Tarih boyunca bu topraklarda karşılaştığımız her türlü ayrımcılığa, baskı ve katliamlara rağmen bizler, hala bu ülkenin asli bir unsuruyuz. Bu günden sonra da geliştirilecek hiçbir haksızlık ve ayrımcılık politikası da bu gerçeği değiştiremeyecektir.

Alevilerin çoğunlukta oldukları diğer yerleşim yerleri gibi, Mollaköy Beldesi de gerek ülke geneline gerekse de İlimize yapılan yatırımlardan hakça pay alamamaktadır. En temel sağlık ihtiyaçlarını karşılama noktasında bile akla mantığa sığmayacak biçimlerde engeller koyulmakta ve çeşitli bürokratik engellerle, Mollaköy Beldemiz adeta kaderini kabullenmeye zorlanmaktadır.

Buna son örnek ise Mollaköy Beldesi Sağlık Ocağında görev yapan Doktor Müslüm DOĞANın bu haksız uygulamalara karşı çıktığı için, usulsüz soruşturmalar sonucunda Memuriyetten Men cezası ile cezalandırılmasıdır.

Tek amacı Mollaköy Beldesine daha kaliteli ve insanca sağlık hizmeti vermek olan Müslüm DOĞAN hakkında Memuriyetle bağdaşmayacak davranışlarda bulunmak suçlamasıyla açılan soruşturmanın asıl nedeni, çoğunluğu Alevi olan Mollaköye karşı kafalara yerleşmiş olan ayrıl-mcılık kültürü ve bu nedenlere Alevilere para harcanmak istenmemesidir. Bu bir devlet politikasıdır. Oysa ki Molaköy halkı da herkes gibi bu devlete vergi ödemektedir.

Dr. Müslüm DOĞANın Alevi olması ise yaşananların üzerine tuz biber olmuştur. Sağlık Ocağına malzeme isteyen doktora soruşturma açılması ve memuriyetten atılması gibi bir olay başka nerede görülmüştür? Bunun başka bir örneği daha var mıdır? Dilekçe yazmak, nasıl olur da memuriyetten men ile cezalandırılır? Keza Dr. Müslüm DOĞAN hakkında yürütülen soruşturma da usulsüzlüklere doludur. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili disiplin maddeleri gereğince olumsuz sicil alması durumunda başka bir disiplin amiri emrine atanması gerekirken ve bu yapılmadan Men cezası verilemeyecek olan Dr. Müslüm DOĞAN hakkında bu kurala uyulmamış, aynı disiplin amiri tarafından, men cezasının koşulları oluşturuluncaya kadar, kendisine çeşitli disiplin cezaları verilmiştir. Ayrıca kendisiyle aynı dönemde göreve başlayan personelin asaleti tasdik edilirken, Dr. Müslüm DOĞAN bu haktan da mahrum bırakılmıştır. Böylece en küçük bir soruşturma karşısında en ağır cezayı almasının yolu kasıtlı olarak açılmıştır. Bütün bunlar da Dr. Müslüm DOĞANa ve Onun şahsında Mollaköy Beldesine yapılan ayrımcılığın en büyük kanıtıdır!

Dr. Müslüm DOĞAN, hastalara ve Mollaköy halkına saygısız davranmakla ve görevini yapmamakla suçlanmaktadır. Bu ayıptır, zulümdür, günahtır! Mollaköy Beldesinde doktorumuza destek amacıyla toplanan 1500 küsur imza da bunun kanıtıdır. Ayrıca bugün burada toplanan kalabalık da, bu iddiaların sahiplerine verilen en güzel cevaptır!

Bizler, Mollaköy Beldesi halkı olarak yaklaşık 2 yıldır beldemiz Sağlık Ocağında doktor olarak görev yapan Müslüm DOĞANın çalışmalarından ve bizlere olan hizmetinden memnunuz. Bizlere daha iyi sağlık hizmeti verme çabasından dolayı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından haksız ithamlarla soruşturma açılarak meslekten men ettirilmesinin, bizlere ve beldemize yapılan büyük bir haksızlık ve ayrımcılık olduğuna inanıyoruz. Doktorumuza ve beldemize karşı yapılan mezhepsel ve siyasal ayrımcığın sona erdirilerek, doktorumuzun göreve iade edilmesini ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz.

Devlet memurluğundan men edilen doktor, yargıya başvurdu

ERZİNCAN’ın Mollaköy Beldesinde yaklaşık 19 aydır hekim olarak görev yapan 30 yaşındaki Müslüm Doğan, sağlık sorunlarını gidermek için verdiği dilekçeler yüzünden önce uyarı, ardından meslekten ‘men’ cezası aldı.

2007 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 15 Mayıs 2008 tarihinde Mollaköy Beldesinde bulunan sağlık ocağında doktor olarak göreve başlayan Müslüm Doğan, devlet memurluğundan men edilmesini ‘ayrımcılık’ olarak nitelendirdi. Dr. Doğan " Ben yöre halkına daha kaliteli hizmet verebilmek için 30’dan fazla dilekçe verdim. Ama hiçbir sonuç alamadım. Bunun üzerine kurumları, başbakanlığa ve diğer bakanlıklara şikayet ettim. Önce uyarı cezası, ardından memuriyetle bağdaşmayacak işler yaptığım iddiası memuriyetten atıldım. Bende Sivas İdare Mahkemesine dava açtım" dedi.

Sağlık Müdürü Mesut Turan ise görevini ihmal, hastalara bakmak yerine şikayet dilekçeleri ile asılsız ihbarlarda bulunan Dr. Doğan’ın görevine 15 Ocak 2010’da son verildiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığının hışmına uğrayan pratisyen doktor Doğan’a, Eğitim Sen ve Pir Sultan Abdal Dernekleri destek verdi. Belde halkı Dr. Doğan’ın göreve iade edilmesini istedi.

Kaynak: www.ntvturk.com

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*