DERVİŞ BABA’NIN ALEVİ-BEKTAŞİ GÜLMECE EDEBİYATINDAN ŞİİRLEŞTİRDİĞİ ÖRNEKLER

“Bayezid Bistami’den Yunus ve Kaygusuz Abdal’a, Azmi’ye ve Harabi’ye ulaşan makam-ı naz’da Tanrıyı sorgulama ve şeriat dogmalarına kafatutma, Alevi-Bektaşi inanç ve düşüncesinin simgesel temsilcisi Baba Erenler, Bektaşi Babası, Bektaşi vb. halktan tiplemelere kadar inip fıkralarda-nüktelerde ortaya çıkmıştır. Mutasavvıfların, özellikle batıni mutasavvıf ozanların Tanrıyla hesaplaşması, sorgulayıp eleştirmesi onu kendi maddesel özünde yokettiğinden kendilerine, yani insana yönelmektedir. Böylece makam-ı naz’da kendi kendileriyle konuşup hesaplaşmaktadırlar. Onun için Alevi-Bektaşi mizahını (gülmecesini) oluşturan fıkralarda işlenen maddi yaşam, toplumsal yergiler ve tanrıyı sorgulamaya yönelik konular, uygulanan davranış biçimleri felsefi materyalizmin kapsamı içindedir; basitleştirilerek halka indirilişidir…” (İsmail Kaygusuz, Görmediğim Tanrıya Tapmam, Alev Yayınları; İstanbul, 1996, s.105,116))

Düzyazı ve serbest şiirle ifade edilen her türlü duygu ve düşünce, ölçülü şiirle, yani halk şiiriyle de engelsiz anlatılabilir. Bu anlayıştan hareket eden Derviş Baba, halk şiiri ögelerini, yani vezin ve kafiye (ölçü ve uyak) kullanarak çok sayıda Alevi-Bektaşi fıkralarını şiirleştirmiştir:

Bir yorum

 1. Merhaba değerli canlar,

  Emeğinize, yüreğinize sağlık,
  Hızır Hak yardımcınız olsun,

  Kimi şiirlerini beğendim. Alevilik tarihi ile ilgili araştırma kitabıma düzelterek koymak istiyorum. Rızanız var mı?

  Bu düzeltilmiş şiirleri de size gönderiyorum.
  Aşkla,

  Not:
  İleride kısmet olur da gelirsem tekkenize kitaplarından vermek isterim. Sattığınız kitabın parası tekkenize kalsın.

  BELLİDİR GİDECEĞİN YER

  Kahta kaymakamı çok kurnaz mıydı?
  Ortada kalmış bir kararsız mıydı?

  Müftüyü dinler ben sendenim der
  Baba’yı görünce ona meyleder

  Bir türlü ikisin denk getiremez
  Karşılıklı söyletip bir dinleyemez

  Derkene birgün bu fırsat çıktı
  Babadır kahvede gözüne çarptı

  Müftüyle birlikte içeri daldı
  İbrahim Baba’nın yanına vardı

  Çay kahveler derken sohbet de arttı
  Kaymakam ortaya sorunu attı

  “İbrahim Baba ve Müfti efendi
  Her ikinizi de severim” dedi

  “Biriniz Alevi biriniz Sünni
  Bu Ömer Osman der sen ise Ali”

  “Müfti çar-i yari göğe yükseltir
  Baba Eylibeyt’e canını verir”

  “Herkes inancını savunsun şurda
  Söz veriyorum şu huzurunuzda”

  “Kazananın elini öpeceğim
  Ve hep onun ardından gideceğim”

  Müfti efendi dedi ki “ben hazırım
  Çar-i yar sahabe verir huzurum”

  “Resul gören göze ben inanırım
  Muaviye’yi de ashab tanırım”

  Bu minval üzere çok sözler etti
  Bir kez bile anmadı Ehlibeyti

  İbrahim Baba’ysa kızdı köpürdü
  Ama bell’etmedi sade öksürdü

  Dedi “ne söylerim ben bu adama
  Resul’u göreni seviyor ama”

  “Hep yanıbaşında evindekini
  Fatma Ali Hasan ve Hüseyin’i”

  “Yani ev halkını sevip saymıyor
  Emevi soyuna saygı duyuyor”
  “Benim kaymakamım sana gelince
  Söyleyeceklerimi düşün derince”

  “Farzet ki Muhammed peygamber sendin
  Diyelim kapıdan içeri girdin”

  ” Masamda Ali’yle kızı torunu
  Oynarken bir kaptı kaçtı oyunu”

  “Müftünün yanında Bekir’le Osman
  Ömer Muaviye Yezit ve Mervan”

  “İşte bunca basit senin tercihin
  Belli değil midir gidecek yerin”

  Müfti hemen kalkıp dışarı çıktı
  Herkes arkasından şöyle bir baktı

  Kaymakam elini öptü Baba’nın
  Talip oldu ona kesti kurbanın

  Derviş Baba türabı erenlerin
  Gerçeğin demine HÜ diyenlerin.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*