Eylenme Turnam

Ali Kaykı

Vardığın yerlere selamım götür
Eylenme Turnam cânândır gözleyen
Kalmadı mecalim dertlerim çoktur
Eylenme Turnam cânândır bekleyen

Yüreğim yangında gönlüm nârdadır
Yaprağım solgunda gülüm hardadır
Zalimler talanda özüm dârdadır
Eylenme Turnam yârândır bekleyen

Huzura varınca bir niyaz olsun
Alıver aşk ile cümlesi görsün
İzin ver dostları kendisi sorsun
Eylenme Turnam Şahımdır bekleyen

Halimiz haline malum olsa da
Gözümüz yaştadır sen söyle duysun
Davamız mahşere kadar sürse de
Eylenme Turnam Hünkârdır bekleyen

Gel derim nazlı yâr devran sürelim
Bu yoldan giderek aşka erelim
Sır içinde sır var bunu bilelim
Eylenme Turnam Pirimdir bekleyen

Budak Ali’m ser hoş duman baştadır
Kirpiğin ok olmuş yayın kaştadır
Veli’den verilmiş mekan Arştadır
Eylenme Turnam Ali’dir bekleyen

Aleviyol, 16.03.2004
Kültür & Sanat

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*