Hz. İMAM ALİ-EL MÜRTEZA

Dört Kapı’da Hz. Ali

4 Kapıda Hz. Ali Kazım Balaban (Hz. Ali’nin Erdemleri kitabından) Şeriat kapısında Allahın Aslanı Hz. Ali   Şeriat kapısının makamları: 1.  İman etmek, 2.  Ilim öğrenmek, 3.  İbadet etmek, 4.  Haramdan uzaklaşmak, 5.  Ailesine faydalı olmak, 6.  Çevreye zarar vermemek, 7.  Peygamberin emirlerine uymak, 8.  Şefkatli olmak, 9.  Temiz olmak ve 10.Yaramaz işlerden sakınmak.    Hz. Ali, Müslümanlığı ilk kabul ... Devamını Oku »

Hz. Ali’nin İsimleri Ve Özellikleri

Hz. Ali’nin İsimleri ve özellikleri. Kazım Balaban HZ. Ali’nin ismi anılırken (K.V.- Keremallhü Veche) denir. Bu onun İslam öncesi hiç putlara tapmadan müslüman olduğu için verilmiş bir unvan veya taltiftir. Hz. Ali sahabenin en büyüklerindendir. Hayatta iken Cennetle müjdelenen on sahâbeden biri ve İmamların birincisidir. Arap yarımadasında o zamanlar bir gelenek vardır. Insanlara hitap edildiği zaman çocuklarının ismi okunur ve ... Devamını Oku »

110 Ayet Işığında Imam Ali (as)

                        110 Ayet Işığında Imam Ali (as) Metin GÜLBOL  Elinizde ki bu kitap Ehli Beyt mektebinin büyük alimlerinden olan Seyyit Sadık Şirazi’nin "Kur’an’da Hz. Ali" adli iki ciltlik kitabının özetidir. s:4         1- "Bismillahirrahmanirrahim"         Hafız Suleyman b. İbrahim Kunduz’nin rivayetine göre; İbn-i Talha El-Halebi Şafii Dur-rul mensur adlı kıtabında şöyle rivayet etmiştir:         "Biliniz ki bütün semavi kitapların sırları ... Devamını Oku »

Hz. ALİ’NİN İLMİ ve KUDSİYETİ HAKKINDA

Kazım Balaban. Cebrail, cennetten Hz. Muhammed’e iki tane nar getirdi. Hz. Ali, Resulullah’la karşılaşıp, narları elinde görünce, ‘Şu iki nar nedir elinizde?’ diye sordu; Şöyle buyurdu: ‘Şu gördüğün nübüvvettir ve senin onda nasibin yoktur. Ama ötekisi ilimdir.’ Sonra Allah Resulü onu ikiye böldü ve yarısını Ali’ye verdi, yarısını ise Resulullah’ın kendisi aldı. Ardından şöyle buyurdu: ‘Sen onda benim ortağımsın, ben ... Devamını Oku »

Hz. Ali’nin Mektupları ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi.

Kazım Balaban Değerli Dostlar. Hz. Ali’nin Mektuparını, Medine Vesikası / Rıza Şehri Mutabakatını ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini okuyup karşılaştıralım. Bakalım önümüze nasıl bir İslam tablosu çıkıyor. Bütün bunları yan yana getirdiğimizde şunları görürüz. 1- İnsan Hakları Evrensl Beyannamesi aslında Hz. Muhammed ve Hz. Ali tarafından hazırlanmış, Batı Dünyası ise Evrensel Beyannameyi, Hz. Muhammed’in sunduğu Mutabakattan tam 1326 sene sonra ... Devamını Oku »

ERENLERİN ve OZANLARIN GÖZÜ İLE HZ. ALİ

Kazım Balaban NOT: Bu çalışma Hz. Ali’nin erdemlerini içeren kitapta değerlendirileceği için tüm Erenleri, Ozanları, Şairleri buraya almak mümkün değildir. Bunu Alevi- Bektaşi bakış açısını yansıtması açısından almayı gerekli gördük. Alevi Halk Ozanı ve Şairlerinin neredeyse tamamı Ehli Beyt ve Hz. Ali üzerine şiirler okur, Beyitler çalar, bağlamalarında büyük bir aşkla onu dillendirirler. Onların hepsinden birer örnek buraya almak yer ... Devamını Oku »

Hz. ALİ’NİN ADALETİ

Kazım Balaban BİR OLAYDA BEŞ KİŞİ ARASINDA VERDİĞİ HÜKÜM Esbağ bin Nübâte’den nakledilmiştir: "Beş kişiyi zina suçuyla Halife Ömer’in yanına getirdiler. Halife, onların her birisine şer’î had uygulanması için emir verdi. Orada hazır bulunan Hz. Ali şöyle buyurdu: ‘Ya Ömer, bu onların hakkında verilmesi gereken hüküm değildir.’ Ömer ‘O halde (uygun) haddi onlara siz uygulayın’ dediğinde, Hz. Ali, onlardan birisini ... Devamını Oku »

Hz. ALİ’DEN ALINTILAR

Kazım Balaban 1. Allah’a yemin olsun ki, inen bütün ayetlerin ne hakkında, nerede ve kimin hakkında nazil olduğunu biliyorum. Allah bana düşünen, sorgulayan bir kalp ve açık bir dil vermiştir. 2. Allah’a ant olsun ki, Hayber kapısını cismani kuvvetle değil, Rabbani kuvvetle söktüm. (Hz. Ali’ye Hayber kalesini nasıl kopardın, diye sorduklarında verdiği cevaptan). 3. Allah’ın Resulü bana her birisinden bin ... Devamını Oku »

Hz. MUHAMMED’in, Hz. ALİ HAKKINDA SÖYLEDİĞİ SÖZLERDEN BAZILARI

Kazım Balaban 1. Ali, benim ilmimin haznedarıdır. 2. Ali bendendir, ben de Ali’denim, kendi yerime ancak ben veya Ali eda edebilir. 3. Ali benden, ben de Ali’denim, kendisi de tüm müminlerin Veli’sidir. 4.Ali, benim ilmimin kapısıdır. 5. Ali benim bilgimin kapısıdır. Tebliğe memur olarak gönderdiğim şeyleri benden sonra ümmetime bildiren, açıklayan kişidir. O’nu dinleyin. O’na baş kaldırmak nifaktır. 6. Ali, ... Devamını Oku »

HZ. ALİ’DEN ÖZ DEYİŞLER

Hz. Ali’den Özdeyişler (1) KAZIM BALABAN (2) GAZETECİ – YAZAR 1. Acelenin meyvesi yanlışlıktır. 2. Aç kalmak, alçalmaktan hayırlıdır. 3. Açık kalpli, mert düşman, içinden pazarlıklı dosttan iyidir. 4. Adalet için en büyük talihsizlik, devleti idare edenin zalimliğidir. 5. Adalet, halkın dirliği ve düzeni, idarecilerin ise süsü ve güzelliğidir. 6. Adalet ve eşitliği gözetme, siyasetlerin en iyisidir. 7. Adil ol, ... Devamını Oku »