Reiki

Reiki (Reyki diye okunur) Japonca bir sözcük olup evrende her yerde var olan enerjidir. Ve kelime anlamı olarak Evrensel Yaşam Enerjisi’dir.
Reiki, binlerce yıllık geçmişi olan ve ilk olarak Tibetli Lama’ların RAKU-KEİ adı altında kullandıkları bir tedavi yöntemidir.
Ancak ezoterik olarak "yüce kaynağın bilincini taşıyan, ruhsal amaçla çalışan yaşam gücü enerjisi" açıklaması anlamını daha iyi ortaya koyar. Yani Reiki, bir ruhsal şifa tekniğidir.
19. yüzyılda Japon Dr. Mikao Usui tarafından yeniden ortaya çıkarılmış ve insanlığa sunulmuştur.
Reiki, bedende meydana gelen enerji dengesizliklerini ve negatif enerji blokajlarını çözebilmek için yetersiz veya eksik kalan kendi enerji bedenimizi dengeleyip, tamamlayarak ve temelde bilinç değişikliği gerçekleştirerek ruhsal, dolayısıyla da fiziksel iyileşme sürecini başlatmamız yolunu açar.
Bu doğal enerji, evrende yaratıcı güç tarafından kişilerin elleri ile akar. Şöyle ki; Bütün dünyada var olan ve yeni çağ döneminde Türkiye’de bir doğal şifa ve tamamlayıcı tıp yöntemi olarak her gün yaşam biçimimizin parçası olan Reiki pek çok kişi tarafından; gerek ruhsal gelişim, gerek bedensel gelişim, gerekse zihinsel gelişim amacı ile kullanılan evrensel yaşam enerjisidir. Aynı zamanda şifa etkili bir enerjidir. İnisiye olan kişi ellerini kullanma yolu ile Reiki enerjisini aktarmaktadır.
Bir master tarafından inisiye olan kişi bu enerjiyi kullanabilir. Günümüzde tamamlayıcı terapi olarak dünyada hastane ve kliniklerde kullanılmaktadır. Ancak modern tıbbın yerini tutmaz, sadece tıbbi tedavinin yanı sıra bedensel, zihinsel ve ruhsal arınmanın da ilk basamağıdır diyebiliriz. Hem şifa arayanlar hem de şifa vermek isteyenler Reiki’ den faydalanabilirler, bu enerjiyi almak isteyen kişi, nasıl ki yaşama geliş amacı varsa evrensel yaşam ve şifa enerjisini kullanırken de bir amaca sahip olmaktadır.
Bireyin kendi kendini tedavide kullandığı yaşam enerjisinde; Reiki enerjisini verme yetkisine sahip bir kişi bir başka kişiye bunu aktarıyorsa; enerjiyi akıtan kişi vericidir, çünkü kanaldır, enerjinin aktığı kişide alıcıdır. Eller ise birer araçtırlar. Burada Reiki enerjisi ise güç görevini, şifa gücü görevini üstlenmektedir.
Reiki’nin iyileştirme şekli, ince düzeydeki enerjiyi eller yoluyla vücudun enerji sistemine aktarma yöntemidir. Bedenimiz kas, kemik, sinir, damar, organ vb. yapılardan oluşmaktadır. Aynı zamanda bedenimizde ince düzeyde bir enerji sistemi vardır. Ve bu sistem aracılığıyla; evrensel yaşam gücü enerjisi; bedenimizde dolaşır. Bu ince düzeydeki enerji sistemi fiziksel bedenimizi saran enerji bedeninde oluşur, düşünce ve duygularımızın işlemine katkıda bulunur. Enerji bedenlerin Chakra denilen enerji merkezleri vardır. Chakralar yaşam gücünün fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal bedenlerdeki dolaşımına imkan sağlayan subap gibidir. Bedenimizde enerji meridyenleri ve nadilerimiz vardır. Bunlar ırmak gibidirler ve evrensel yaşam gücü enerjisini fiziksel bedenin tamamına taşırlar. Bu yolla bedenimizin sistem ve fonksiyonlarının dengelenmesini sağlarlar.
Fiziksel vücudumuz canlıdır, çünkü evrensel yaşam gücü enerjisi onun içinde dolaşır. Vücudumuz yaşam gücünün düşük olduğu zamanlar daha kolay hasta olur, fakat yüksek olduğu ve enerjinin serbestçe dolaşabildiği zaman da sağlığımızın korunması ve devamı çok daha kolaydır. Yaşam gücü enerjisinin akışını ve dolaşımını zayıflatan ve engelleyen bir unsur da strestir. Stres çelişen düşünce ve duygulardan doğar ve ince düzeydeki enerji sistemine yerleşir.
Stresi oluşturan öğeler arasında korku, kaygı, şüphe, kızgınlık, endişe ve huzursuzluk gibi duygu ve düşünceler vardır. Tıbbi araştırmalar strese sürekli maruz kalan bir bedenin kendi kendini onarma, yenileme ve koruma yeteneğini bloke ederek zayıflattığını belirtmiştir. Amerikan Stres Enstitüsü, doktorlara başvuranların %75 ile %95 inin stres reaksiyonu sonucu rahatsızlıklar olduğunu tespit etmiştir. Çözülmemiş stresin etkileri hafif baş ağrısından kalp hastalığı, sindirim bozuklukları, solunum ve deri hastalıkları gibi büyük çapta sağlık sorunlarına kadar çeşitlilik gösterebilir.
Reiki, çözülmemiş stresin fiziksel ve duygusal etkilerini gidererek enerjiyi dengeler ve canlılık kazandırır. Meridyenleri ve chakraları yavaşça ve etkili bir şekilde açar, enerji bedenlerini temizler ve insanı rahatlatarak huzur duygusu verir.
Evrensel Yaşam Enerjisi Hepimizde Vardır.
Aslında hepimiz bu evrensel yaşam enerjisi ile doğmaktayız. Artık araştırmalardan biliyoruz ki, insanın fiziksel bedeninin etrafında, onu kuşatan bir de enerji bedeni vardır. Bu enerji bedende çakra adını verdiğimiz 7 adet de enerji merkezi vardır. Doğduğumuz zaman temiz ve açık olan bu çakralar, dünyada yaşarken öfkelerimizle, kıskançlıklarımızla, hırslarımızla, egolarımızla kirlenip yarı kapanır. Yarı kapalı olan enerji merkezlerimiz, evrendeki var olan kozmik enerjiyi bedenimize tam olarak aktaramaz. Dolayısıyla bir çok hastalığın ortaya çıkmasına sebep olur. Reiki’nin temel prensibi, tıkalı olan veya dengesiz çalışan bu enerji merkezlerini açıp, dengeli çalışmasını sağlamaktır.
Reiki enerjisinin aklı ve şuuru vardır. İnisiye olan kişi bu enerjiyi kullanırken akıl ve şuur sahibi olan bu enerjiden kanal olarak oldukça pozitif anlamda yararlanır. Somut veriler elde eder. . Özel bir yeteneğe sahip olmanızı gerektirmez, fakat bu enerjinin bilinçli kullanılması çok önemlidir.
Reiki ustaları kendi tecrübelerini Reiki’nin özünü değiştirmeden öğretiye eklemektedir. Son yıllarda Reiki hızla dünyaya yayılmaktadır.
Reiki geleneksel tıp tedavisi görmekte olan hastaların iyileşme sürecini %50 hızlandırmaktadır. Ellerin kullanıldığı her türlü tedavi şeklinde (değişik türdeki masajlar, akupresür v.s) Reiki enerjisi geçerlidir. Reiki, beden ve ruhu dengelediği gibi, zihni de güçlendirir.
Reiki bir din değildir ve hiçbir inanca bağlı tutulmaz. Çünkü ister inanın ister inanmayın inisiye olduktan sonra bu enerji kullansanız da kullanmasanız da vücudunuzdan akar, kaybolmaz. Reiki bir din yada tarikat değildir. Bir kişi yada zümreye ait değildir. Kullanımı son derece kolaydır. Enerji aktarımı sırasında uygulama yapılan kişiye, o kişiden de uygulama yapan kişiye herhangi bir problem geçmez. Reiki, uygularken konsantrasyon şart değildir. Siz inanmasanız bile o çalışır ve şifa verir.
Enerji alan hastanın da her zaman pozitif düşünceler içinde olması faydayı arttırır. Şunu unutmamak gerekir ki, kişi ne kadar enerji (şifa) alırsa alsın, düşüncelerini pozitif yönde değiştirmediği sürece fayda göremeyecektir.
Reiki fiziksel, zihinsel, duygusal sorunların tümünde kullanılabilir. Japonya, Amerika ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde Reiki klinikleri bulunmaktadır. Türkiye’de de son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
REİKİ’Yİ ÖĞRENMEK
Bu yöntemi öğrenmek için bir iki gününüzü vermeniz yeterli olur. Öğretim sırasında enerji iletme yeteneği, tüm insanlarda bulunan tedavi kanallarını açan bir işlemle, öğretmenden öğrenciye geçirilir. Bu işleme inisiyasyon denir. İnisiyasyon kelimesi kök olarak, Latince "initiatio" dan gelir. İngilizce ve Fransızca’da da aynıdır. Osmanlıca karşılığı ise, "tedriş, irşad" olup, Türkçe anlamı "öğretme, yolu gösterme, başlatma" dır.
Reiki, iyi olma haline dayanan bir zihin-ruh-beden birlikteliğidir. Aynı zamanda çok basit ve doğal bir sağlık metodudur. Kişi ellerini yukarıya açarak Reiki enerjisi için bir kanal görevi yapar. Enerji ile çalışan her terapist Ki veya yaşam enerjisini kullanır ancak hepsinin kullandığı reiki enerjisi değildir. Reiki evrensel enerjinin özel bir frekansıdır ve ancak buna uyumlanmış kişiler tarafından kullanılır. Bu uyumlama Reiki öğretmeni tarafından inisiasyon yapılarak öğrenciye geçirilir. Uyumlama kişinin taç, kalp ve el çakralarının bir Reiki öğretmeni tarafından özel bir teknik kullanılarak Evrensel Reiki enerjisinin frekansına açılması ve ayarlanmasıdır.
Öğretmen uyumlama işlemi esnasında Reiki enerjisinin kaynağı ve öğrenci arasında özel bir bağlantı kurar ve öğrencinin çakraları ile enerji bedenine Reiki sembolleri yaşam boyunca kalmak üzere yerleştirir. Reiki’nin her seviyesinde yeni bir uyumlama ile enerji frekansı yükseltilir. Bu uyumlamadan sonra kişinin tek yapacağı şey enerjiyi akıtma arzusuyla ellerini gerekli yerlere yerleştirmektir ve Ki otomatik olarak akmaya başlar. Burada unutulmaması gereken; kişi bu enerjiye sadece bir kanal olmuştur. Bütün iyileştirmelerde sadece kanal görevi yaptığını unutmaması gerekir.
Reikiye uyumlanmakla kişi yüksek frekanslı ve saf Reiki enerjisine bağlanır. Bu saf ve güçlü enerji kişinin hem fiziksel hem de enerji bedenlerindeki toksik ve düşük frekanslı enerjileri dağıtacağı için uyumlamadan sonra fiziksel ve duygusal bir arınma süreci geçirmek mümkündür. Bu bir kaç gün sürecek sırt ağrıları veya duygusal dalgalanmalar olabilir. Bol su içip dinlenerek bu toksinlerden arınabilirsiniz.
Reiki güçlü bir enerjidir. Sadece fiziksel şifa getirmekle kalmaz, ruhsal denge meydana getirir, geçmişe ve geleceğe gönderilebilir.
Kısaca özetlersek, insan Reiki uyumlaması alınca şu evrelerden geçer:
1.    Ellerdeki ve bazen ayaklardaki çakralar aktive olur ve buna bağlı olarak "ısınma", "iğnelenme" ve "elektriklenme" gibi hisler başlar. Çoğu zaman kalp ve başın üzerinde de elektriklenme hissi uyanır.
2.    Sonraki 21 günlük süre içinde beden olumsuz enerjetik kalıplarından sıyrılmaya çalışır ve hafif hastalık ya da huzursuzluk benzeri rahatsızlıklar gelir gider. Genellikle bunların arasında hafiflik hissi, neşe ve derin bir sükunet duyumsanır.
3.    Hayat "hızlanmaya" başlar. Uzun zamandır süregelen sorunlar beraberinde çözümleri ile karşımıza çıkar. Çözümü görüp görmemek bize kalmış birşeydir, dolayısıyla Reiki’nin esas iyileşme süreci sayılan "dönüşüm" her insanda farklı hızla gelişir. Kronik rahatsızlıklar varsa bunlar aniden nüksedebilir ve beraberinde rahatsızlıkların nedenlerini temsil eden bazı olaylarla eşzamanlı gelişirler. Olayların çözümü ile rahatsızlıkların giderilmesi arasındaki bağlantıları görebilmek, dahası bunları kabul edebilmek, zaman alır.
4.    Aynı şekilde yaratıcı güç de artar çünkü serbest kalmaya başlar. Bu güçle hayatımızdaki olaylara yön vermeye başlarken, bu yönün ne olacağı konusundaki isteklerimizin de eskisine göre değişmeye başladığına tanık oluruz.
5.    Reiki’nin etkilerinden biri de sezgi gücünün (intuition) hızlanmasıdır. Süreç hızlandıkça Reiki olan insanın etkileştiği insanlar da değişebilir.

REİKİ KULLANIM ALANLARI
REİKİ Enerjisini Almak İçin Herkesin İhtiyacı Olan Birkaç Neden
REİKİ İLE İLK YARDIM
Trafik kazaları ile karşılaştığımızda her an karşılaşabileceğimiz bir olay. Ambulans gelene kadar Reiki enerjisi ile yaralı olan kişiyi sakinleştirmek ve müsait ( yani yaralı olmayan çakra) bölgesinden enerji akıtmak şartıyla ani şok’ tan kurtulmasını sağlamak, mümkündür. Elbette öncelik çevrede ilk yardım eğitimi görmüş kişinin olmalıdır. Ayrıca güncel hayatta ufak tefek kazalar, burkulmalar v.b, böcek ısırıkları v.b, durumlarda da hemen Reiki enerjisinden faydalanmak mümkündür. Bölgenin üzerine Reiki enerjisini vermek kesik, yara v.b, durumların tedavi gelişimini hızlandırırken, böcek ısırıklarını zehirlenme v.b., bir süre Reiki enerjisi akıtma yöntemi ile zehirli maddeyi vücuttan atmak mümkündür.
PRATİK REİKİ TEDAVİSİ
Otobüs v.b. bir araçta yolculuktasınız yada iş yerinizde çalışıyorsunuz ve çevrenizin dikkatini çekmek istemiyorsanız. Bir elinizle çakra bölgelerinizi düzenli aralıklarla ( her bir bölgeye en fazla 3 – 5 dakika) koyarak Reiki enerjisini akıtmak suretiyle stres’ ten kurtulursunuz. Ve yalnızca tek bir bölgeye günün stres’ i vurduysa hemen o bölgeden tüm vücudunuza da Reiki enerjisini akıtabilirsiniz. Ayrıca ilaçlarımızda da bu enerjiyi kullandığımızda, ilaçları yan etkilerinden arındırırken, tedavi yararını hızlandırıp üç – dört kat arttırıcı güce sahiptir.
HAMİLE KADINLAR, BEBEKLER VE REİKİ
Reiki enerjisinden belki de en çok yararlanabilecek kişiler hamile bayanlardır. Çünkü; kolay doğum yapmanızı, kolay hamilelik geçirmenizi, bebeğinizin ve sizin sağlıklı olmanızı, doğum sonrası Reiki enerjisini akıtmak suretiyle bebeğinizin gelişiminin sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz. İnisiye olduktan sonra yada Reiki terapisi alan hamile bayan ilk 4,5 – 5 aylık gebelik devresini tamamladıysa bebeğin bu enerji ile tüm hareketlerini normalde zaman zaman farkındalığını yaşama imkanına sahip olan kişi enerji yardımı ile bebeğin hareketinden öte taleplerinin farkındalığını yaşamaktadır. Bebeği düşürme riski ortadan kalkar. Bebek sahibi olmak isteyen kişilerde, düzenli Reiki terapisi ile üretim gücünün artışı söz konusudur.
 
YAŞLILIK VE REİKİ
Yaşlı kişilerin kendisi inisiye olduysa Reiki enerjisini düzenli bir biçimde akıtmak suretiyle tüm yaşlılık sorunlarını minimuma indirger. Yada aileden bir birey Reiki inisiyasyonu olduysa Reiki enerjisini yaşlı olan aile bireyine düzenli bir biçimde akıtmak suretiyle terapi uygulayarak oluşabilecek hastalıkları ve riskleri ortadan kaldırırken , doktor tedavisinin yanında tamamlayıcı ve hızlı bir biçimde iyileşmesine yardımcı olan bu Reiki enerjisinden faydalanabilirsiniz.
GENÇLER VE REİKİ
Ergenlik dönemi problemlerini ve hatta rahatsızlıklarını örneğin; vücut biçimi, gelişimi, fiziksel görünüm sorunlarını, cilt problemlerini, stres, okul sorunlarını, hedeflerini v.s, tüm bu sorunları Reiki enerjisinden faydalanıp çözümleyebilir, sağlık problemlerinize tamamlayıcı tedaviyi kullanabilirsiniz.
HAYVANLAR VE REİKİ
Hayvanların tedavilerinde, stres’li hayvanların problemlerini çözmede, rahatlamalarını sağlamada, saldırganlıklarını kontrolünüz altına almada, kolaylıkla hayvanınızı eğitmede Reiki enerjisinden faydalanabilirsiniz. Yaralanmalarında da Reiki’ yi kullanabilirsiniz.
BİTKİLER VE REİKİ
Bitkilerinizin üretiminin artmasında, daha sağlıklı olmalarını sağlayan Reiki enerjisinden faydalanabilirsiniz.
MİNERALLER VE REİKİ
Doğal taşlarınıza Reiki enerjisini vermek suretiyle, taşlarınızın negatif enerjiden arınıp, pozitif enerji ile dolmasını sağlayabilirsiniz. Kristallerinizin daha canlı görünmesini sağlamak, programlanabilen kristal kuvars taşlarınızın programını (yani sizin hedefinizi yüklemeniz halinde) hızlandırılmış biçimde görevini yerine getirmesini sağlarsınız. Değerli taşlarınızın da çok daha sağlıklı korunmasını sağlarsınız.
YİYECEKLER – İÇECEKLER VE REİKİ
Yemeklerinize ve içeceklerinize Reiki enerjisini vermek suretiyle zararlı maddelerin vücudunuza girmesini engellerken gıda ve içeceklerin faydalarını üç ila dört kat arttırabilirsiniz. Böylece daha sağlıklı bir biçimde beslenmiş olursunuz.
 
EVİMİZ – İŞİMİZ VE REİKİ
Evimize ve iş yerimize Reiki enerjisini vermek suretiyle korumaya alabiliriz. Ayrıca tüm negatif etkilerden arındırabilirken, bereket ve bolluğumuzu da arttırabiliriz. Bütün eşyalarımız, giysilerimiz v.b. için bu enerjiyi kullanabiliriz.
ÇOCUKLAR VE REİKİ
Çocuklarımıza Reiki enerjisini uygulamak şartıyla onları daha sağlıklı, daha pozitif enerji dolu, okul hayatlarında daha başarılı bir duruma getirmek Reiki enerjisinden faydalanmamızla gerçekleşir. İçe dönük çocukları aktif ve sosyal, Depresyondaki veya hiperaktif çocukları daha sakin bir beden, zihin ve ruh etkili Reiki enerjisi ile dengeleyebilirsiniz.
DÜNYA BİRLİK, BÜTÜNLÜK VE BARIŞI İÇİN REİKİ
Sadece kendimiz ve çevremizle kısıtlı olmayan Reiki enerjisini tüm dünya için kullanabiliriz. Her geçen gün zorlukların kalktığı, yaşam şartlarının daha iyiye gittiği, savaş olmadan birlik ve bütünlük içinde, yardımsever bir dünya ve tertemiz bir atmosfer her bir bireyin hakkıdır. Ve Reiki enerjisi ile bunları gerçekleştirmek mümkündür.
AYRICA….
Reiki enerjisini ulaşmak istediğiniz en büyük hedefiniz, hastalıklarınız varsa yada hastanız varsa tüm hastalıklarda tıp tedavisi yanında çabuk iyileşmeyi istiyorsanız işte Reiki’ nin tedavi hızlandırıcı şifa enerjisinden yararlanabilirsiniz. Daha pek çok hedef için ve pek çok konuda, pozitif anlamda hızlandırıcı yani olayların gelişimini çabuklaştırıcı etki yaratan evrensel yaşam enerjisi ve şifa enerjisinden yararlanmak için bir çok nedeniniz olmalı öyle değil mi?
REİKİ’ nin Ruhsal Yaşam Kuralları:
Sadece bugün için mutlu, huzurlu ve beden, zihin, ruh çerçevesinde özün ol.
Sadece bugün için bereketin, bolluğun, sağlığın için şükran dolu yaşa. Sadece bugün için dürüst çalış ve dürüst kazan.
Sadece bugün için çevreni, küçük&büyük farkı gözetmeksizin saygı ile karşıla.
Sadece bugün için endişelenme, hak ettiğini ilahi plan nihayetinde alacağını bil.
Sadece bugün için öfkelenme ve negatif düşünme, kötü söz söyleme.
Sadece bugün için korunmakta olduğunun ve şu anda yaşamanın farkındalığını yaşa.
Sadece bugün için tüm canlılara eşit davran, sevgi paylaşımını eşit ver.
REİKİ İLKELERİ
•    Bu dünyada şu anım için şükranlarımı sunmaktayım.
•    Bu dünyada şu anım için öfkelenmemeyi tercih ediyorum.
•    Bu dünyada şu anım için endişe duymadan yaşamaktayım.
•    Bu dünyada şu anım için işimde dürüst çalışıyorum.
•    Bu dünyada şu anım için çevreme şefkatli davranmaktayım.
EVRENSEL YASASI
•    Ne ekersen onu biçersin.
•    Ne yaparsan onu hak edersin ve bulursun.
•    İğneyi önce kendine sonra başkasına batırmalısın.
•    Tanrı başlangıç ve evren kaynaktır,
•    Reiki enerjisi kişinin içinde ve Reiki koşulsuz sevgi’ dir.
Bu yazı candanreiki.com sitesinden alınmıştır.

Kutsal Ateşler Reikisi
Etiketler: reiki   kutsal   ateşler   ateş  
Sacred Flame Reiki diğer kaynaklarla (fizik ve spiritüel) aynı noktaların altını çizmektedir, SFR aklınıza, vücudunuza ruhsal gelişmenize yardımcı olacak meditasyonlar ve gözünde canlandırmaları da kapsayan bir rehber şeklindedir. Herhangi bir sembolü  SFR metotları basit ama oldukça etkilidir.
Sacred Flame Reiki diğer kaynaklarla (fizik ve spiritüel) aynı noktaların altını çizmektedir, SFR aklınıza, vücudunuza ruhsal gelişmenize yardımcı olacak meditasyonlar ve gözünde canlandırmaları da kapsayan bir rehber şeklindedir. Herhangi bir sembolü  SFR metotları basit ama oldukça etkilidir.  
SFR diğer  Reiki formlarından daha etkili, daha güçlüdür. Bu sizin karar vereceğiniz kişisel bir algılayıştır. Bütün Reiki enerjileri aynı kaynaktan gelmektedir. Aradaki fark bu kaynağa nasıl bağlandığımızla ilgilidir.
Size inançlarınızı değiştirmeniz için tavsiyeler ve önerilerde bulunmayacağız. Bu ifadeler tüm dinlerin öğretilerin temelinde yatan olgulardır. Sizin şu anki inançlarınızı değiştirmenize gerek yok. İsteğim kutsal bakış açısına sahip olmanız aksi taktirde SFR var olmayacaktır.
Sacret Flame’in bize neler sunduğuna dönmek istiyorum. SFR bize metafiziksel duyularla ilgili hediye verir aynı zamanda fiziksel dünya hakkında da. Bir dakika için, SFR’nin neler sağlayabileceğini düşünelim;
Metafiziksel olarak konuşacak olursak alev elementleri negatif enerjilerden korumak için kullanılır. Alev korunma, güven ve temizlik için kullanılan semboldür. Alev bizim ruhsal açlığımızı besler, farkındalığımızı artırır. Alev içimizde yanmaktadır. Görevini yerine getirebilmesi için gerekli egzersizleri sürekli olarak yapmalıyız. Alev bize aşağıdan ve yukarıdan gelen bir hediyedir. Ateş elementi spiritüel ışıkla birlikte ruhumuzun izlediği yolun görülebilmesini sağlar.
Şimdi, ateş elementi bizim duygusal tarafımız için ne yapar? Büyük bir ihtimalle meditasyonun mum ışığına odaklanarak yapıldığını duymuşsunuzdur. Genel olarak bu metot Tratak olarak bilinmektedir bunu daha sonra, tekrar konuşacağız. Eğer bu tip bir meditasyon denediyseniz etkisinin nasıl olduğunu bilirsiniz, aklınız ateşle çok özel bir bağlantı kurar.
NİYETLER
Sacret Flame Reiki’yi yapmadan önce niyet etmek her zaman için iyi bir fikirdir. Bu Reiki enerjisini açmak ve senin üzerinden akmasına izin vermektir. Eğer niyetinden emin değilsen bunu içine sormalısın. İşte bir kaç örnek: "Reiki (kişinin ismi veya her ne ise) en büyük iyiliği için benim üzerimden ona doğru ak" veya "(Kişinin ismi) falanca kişinin probleminin kaynağını bul ve şifalandır." veya "Sacred Flame seansım iyi geçsin" veya sadece "Sacred Flames Reiki" demeniz yeterli olacaktır. Her türlü niyet uygun olacaktır aklınıza ne geliyorsa o şekilde söyleyebilirsiniz. Niyetinizi boş bir kanaldan iyileştirme enerjisine yönlendirmeyiniz.
Unutmayın ki enerjiyi yönlendiren siz değilsiniz. Reiki nereye gideceğini bilir problem kaynağı konusunda rehberlik yapın. Sezgilerinize güvenin. Pozisyonunuzu alın ve sadece olun.
HAYIRLI OLAN SONUCA YÖNELMEK 
Sonuçların gitmesine izin vermeyi öğrenmek gerek. Reiki nerenin ihtiyacı olduğunu bilebilen zeki bir enerjidir; Sadece her türlü durumda en yüksek hayrınız ve için işleyecektir. Bazen bizim hayrımız için olan bazı olayları kabul etmemiz zor olabilir. Mesela; istediğimiz bir işe girememek veya sevdiğimiz insanın bizi sevmemesi gibi. Her zaman olayları değerlendirirken umut verici, olumlu tarafından bakmalıyız. Mesela trafikte saplanıp kalmış isek, bu başımıza gelebilecek bir kazadan kurtulduğumuz anlamına gelebilir. Şunu unutmamak gerekir ki Reiki her zaman hayır için çalışır. Saf, şartsızdır. Reiki’nin kötü olduğu bir zaman yoktur. Böyle düşünenler Reiki’nin gerçek anlamını bilmeyenlerdir. Reiki her zaman sizin en yüksek hayrınız için çalışır.
İnsanlar şahane şeylerden korkmadıkları zaman şahane şeyler onları ziyarete gelirler.
TRATAK
Tratak gözlerinizle veya aklınızla mum alevine veya başka bir objeye odaklanılarak yapılan bir yoga pratiğidir.
Tratak beyninizin iki yansını dengeler ve melatonin hormonun salgılanmasına neden olur (melatonin kanser riskini ciddi şekilde azaltan hormon) Tratak sizin konsantrasyon yeteneğinizi de güçlendirir.
3 adım ötenize göz hizanıza mum koyun. Gözlerinizi kapatın ve soluğunuza odaklanın bir-iki dakika. Yavaş ve düzenli nefes alın ve bunu yaparken derinden derine rahatladığınızı hissedin. Şimdi gözünüzü açın ve birkaç dakikalığına alevi gözleyin. Dikkatinizin alevden dağılmasına izin vermeyin. Eğer bu imajinasyon kafanıza iyice yerleştiyse ve gözlerinde bir acıma veya sulanma hissediyorsanız yavaşça gözlerinizi kapatın. Eğer görüntü solarsa gözlerinizi açın ve bu pratiği konsantrasyonunuz artana kadar devam ettirin.
MUM ALEVİ YENİDEN DOLUMU METODU
Bu metot çok basit bir metoddur. Sizin yeniden yapılanmanızı ve hayatınız için gerekli olan enerjiyi almanıza yardımcı olurlar.
Meditasyonunuz için bir beyaz (tercih) muma ihtiyacınız olacak. Mum yaklaşık 2 adım ötenizde ve kalp veya göz hizanızda durmalıdır. Kendi kutsal alanınızı kurmalısınız bunu yaparken kendi özel kelimelerinizi kullanabilirsiniz.
Gözlerinizi kapatın.
Bütünün ve kendinizin en yüksek hayrı, iyileşmesi, yeniden yapılaması için niyet edin.
Gözlerinizi açın ve aleve odaklanın. Mum alevinden çıkan ışınlan görene kadar mum alevinin altına üstüne odaklanın.
Ellerini yuvarlak bir şey tutar gibi yaparak kutsal alevin içine doğru aktığını hayal edin ve bu imajinasyona mümkün olduğunca odaklanmaya çalışın Şu anda ışınların sizin üçüncü göz çakranıza aktığını hayal edin. Işınları çakranızda nerde görmek istiyorsanız oraya koyun ama alevin yanında değilsiniz.
Aynı imajinasyonu kalp çakranız içinde yapın.
Bu çalışmayı istediğiniz kendinizi kötü hissettiğiniz her bir bölgeniz için yapabilirsiniz.
Her birimiz her ne düşünüyorsak onun sonucuyuz.

Altın Üçgen Reikisi
Etiketler: altın   üçgen  
Bu enerji astım, AIDS, kanser, kalp, hepatit, bazı ilaçlar ile şifa bulunamayan kronik hastalıkların şifalandırılmasında çok etkili çalışır. Her zaman başarı sağlayamasa da şifa verme oranı çok yüksektir.
Bu enerji astım, AIDS, kanser, kalp, hepatit, bazı ilaçlar ile şifa bulunamayan kronik hastalıkların şifalandırılmasında çok etkili çalışır. Her zaman başarı sağlayamasa da şifa verme oranı çok yüksektir. Özel bir ruhsal çalışma tekniği olup değişik şekillerde kullanılabilir. Bu Mısır enerji sistemine uyumlandıktan sonra, bu enerjiyi harekete geçirerek, kendinize veya bir başkasına şifa verebilirsiniz. Bu enerjiyi devamlı kullanırsanız ve enerjiyi 3. gözünüzün üzerinde canlandırırsanız, zihinsel ve telepatik özelliklerinizi arttırmanıza yardımcı olur. Bu enerjiye bir Altın Üçgen Reiki’si hocası tarafından uyumlandıktan sonra enerjiye bedeninizde akmasını söyleyin, gözünüzü kapatırsanız 3. gözünüzün olduğu yerde alın çakranızda Altın Üçgen Piramidini görecek veya hissedeceksiniz. Uyumlandıktan sonra sizde başkalarını bu enerjiye uyumayabilirsiniz ve ilk şifacılık çalışmanıza bu enerji ile başlayabilirsiniz, bu konularda hiçbir başka eğitim almamış olsanız bile. Altın Üçgen şifası kişilere uzaktan da etkili olarak gönderilebilir, zamandan  ve  mekandan  bağımsız  çalıştırılabilir.  Enerjiyi  alanında, gönderenin de içinde çok güzel duygular yaratır. 
ŞİFAÇILARI BEKLEYEN VE ÇOK DİKKATLİ OLMALARI GEREKEN TUZAKLAR
Ego, ego, ego.
Negatif duygularınızı olabildiğince bastırın.
Enerji yalnızca bir diğer insana yardımcı olmak için verilmelidir, onu yaralamak ve canını acıtmak için değil.
Sevgi lafını devamlı hatırlayın ve hissedin, o enerjinizi arttırır, saflaştırır ve parlatır. Mantra olarak sevgi kelimesini kullanın, nasıl etkili çalıştığına siz bile şaşacaksınız.
ALTIN ÜÇGEN SORU VE CEVAPLARI
1)  Kullandığım mevcut şifa sistemi ile beraber altın üçgen enerjisini kullanabilir miyim?
Evet kullanabilirsiniz, altın üçgen enerjisi çok özel bir enerjidir ama bütün diğer enerji sistemleri ile beraber uyumlu çalışır. Diğer enerji sistemlerinin iyileştirici etkilerini yüzde yüz arttırır. Seans sırasında enerjiyi alan kişi derin sıcaklık ve hafif titreşim deneyimler. Bazı kişiler çok acayip soğuk hissine de kapılabilir. Bu sistemle fiziksel seviyeden çok ruh seviyesinde çalışırsınız.
2) Enerjiyi kullanırken hastaya dokunmam lazım mı?
Hayır, ben şifa verdiğim kişilere hiç dokunmuyorum.
3) Şifa gönderirken kişinin iznini almalı mıyım?
Şifa göndereceğiniz kişinin iznini almak elbette iyi fikir.

Kaynak: Sakinenerji.com

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*