Seyyid Battal-Şücaeddin Veli-Üryan Baba

AKADEMİ YENİ BİR KİTAP YAYINLADI

Değerli bilim adamı Doç. Dr. Yağmur Say’ın, Seyyid Battal-Şücaeddin Veli-Üryan Baba konulu araştırması, Alevi Akademisi Yayınları arasında çıktı. Akademi Başkanı Mustafa Düzgün’ün bu kitaba yazdığı Önsöz’ü aynen yayınlıyoruz.

İnsanlarımızın Seyyid Battal-Şücaeddin Veli-Üryan Baba adlarına yabancı olmadıkları, bir hayli tanışık oldukları biliniyor. Bunlar inanç ve kültür dünyamızın unutulmaz uluları. Hele Seyyid Battal Gazi’nin oldukça abartılı yaşam öyküsünü, insanoğlunun gücünü ve kavga serüvenlerini işleyen çeşitli anlatımlar yüzyıllardır zevkle okuna geliyor. Bu yüce kişilerin şahsında işlene gelen kahramanlıklar, aktarılan keramet ve hikmetlerle, insanlarımızın duygu ve duyuşları, dilek ve tutkuları da ustaca yansıtılmış, efsanevi olduğu kadar örnek kişilikler yaratılmıştır.

 Değerli bilimadamı Doç. Dr. Yağmur Say’ın, Seyyid Battal-Şücaeddin Veli-Üryan Baba/Kült Alanları ve İnanç Temelleri konulu bu çalışmasının; söz konusu diğerlerinden farklı bir kapsama, ayrı bir niteliğe sahip olduğunu, okuyucu eline alır almaz hemen farkedecektir. Konu tarihsel, toplumsal, kültürel ve inançsal boyutlarıyla ele alınmış; bilimsel yöntem ve ölçütlere gerekli dikkat ve özen gösterilerek irdelenmiş. Bu araştırma sayesinde, Seyyid Battal-Şücaeddin Veli-Üryan Baba gibi uluların tarihimizdeki yer ve konumları, rol ve etkileri daha bir belirginlik kazanmış bulunuyor. Bu üç sırataşının inanç ve kültür tarihimizde oluşturdukları özgün halkalar, büyük bir duyarlık ve özenle ortaya konulmuş, konunun aydınlatılması yönünde üstün ve verimli bir çaba sergilenmiştir.

İnanç ve kültür tarihimize ilişkin olarak, özellikle son yıllarda hızla boyveren  araştırma-inceleme ürünü eserlerin peş peşe yayınlanmaya başlaması, sadece ülkemiz ve insanlarımız bakımından değil, kültürel kaynaşma ve etkileşimin bu denli hız ve önem taşıdığı bir dönemde, insanlık kültünün gelişip güçlenmesine de önemli katkılarda bulunduğu gözardı edilmemeli. Yaşanmakta olan bu yeni sürecin getirdiği sancı ve sıkıntılar ne olursa olsun; ırk, din, dil, etnik köken ayırımı gözetmemekle birlikte aynı zamanda bu tür farklılıkları da saygı ve toleransla karşılayan; sevgi, dostluk, eşitlik, kardeşlik ve barış penceresinden dünyaya bakan, insana ve insanlığa seslenen evrensel değer ve yaklaşımları öne çıkarmak, hiç kuşkusuz Türkiye’nin gelecekteki yeri ve vizyonu açısından da yaşamsal bir önem taşımaktadır. Denebilir ki ülkemiz, bu alanda dünyanın en önde gelen zengin ülkelerinden biri, hatta en zengin olanıdır. Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Seyyid Nesimi, Pir Sultan Abdal gibi daha yüzlerce inanç, düşün ve yaşam bilgesinin yetiştiği bir ülke kültür yoksulu olabilir mi? Ancak sorun tüm bu değerlere sahip çıkmakta; yaşanılan yeni sürecin gerek ve zorunluluklarını da dikkate alarak sorumlu bir kültür politikası izlemekte; dar, katı, çarpık ve yoz yaklaşımları terketmekte, özgünlüğünü zedelemeden evrensel ve çağdaş bir yaklaşımı orataya koymakta yatmaktadır. Tam da bu noktada öncelikle bilimadamlarına, aydın ve araştırmacılara büyük görev ve sorumluluk düştüğü ortadadır.

Alevi Akademisi olarak bilimadamı, aydın ve araştırmacılarımızın ürünlerine büyük değer vermekte, araştırma ve yayın çabalarına, olanaklarımız oranında katkı sağlamayı başlıca görev saymaktayız. Yeter ki Sayın Yağmur Say’ın bu araştırmasında görüleceği gibi, söz konusu eser, nefes borularımızı açıcı, geçmişimizi ve geleceğimizi aydınlatıcı olsun.

Daha nice güzel çaba ve ürünlerin muştusunu yaşayacağımıza olan inancımla, başta yazarımız olmak üzere, emeği geçen tüm herkesi yürekten kutluyorum.

YAĞMUR SAY

SEYYÎD BATTAL GAZİ
SÜCÂEDDÎN VELÎ
ÜRYAN BABA

Alevi Akademisi

Baiertaler Str. 96
69168 Wiesloch / Deutschland
Telefon: 0049 (06222) 30 56 96
Fax: 0049 (06222) 30 56 97
http://www.aleviakademisi.de

İRTİBAT BÜROSU / TÜRKİYE
Gençlik Parkı İçi Eski Göl Gazinosu
Sanat Kurumu Ulus / ANKARA / TURKEY
Tel.: 0.312 309 48 59
Fax: 0.312 309 48 59
ALEVİ AKADEMİSİ YAYINLARI

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*