SERÇEŞME’DE 12 POST

4. NAKİP POSTU – KAYGUSUZ ABDAL SULTAN

İsmail Kaygusuz Büyük Mutasavvıf, Alevi Ozanı ve Bilgesi Kaygusuz Abdal Sultan “Ademoğlu yerde ve gökte var olan cümle eşyanın en güzidesidir” Kaygusuz Abdal 1. Kaygusuz Abdal’a Yeni Ad Bulma (ve Sünnileştirme) Çabaları Alevi-Bektaşi sözlü ve yazılı geleneğinde Kaygusuz Abdal’dan çoğunlukla “Kaygusuz Sultan”, “Baba Kaygusuz”, “Kaygusuz Baba”, “Kaygusuz Sultan Abdal” diye söz edilmektedir. Kendisi şiirleri ve düz yazılarında en çok “Kaygusuz ... Devamını Oku »

1. HORASAN POSTU – PİR HÜNKÂR HACE BEKTAŞ VELİ

ANADOLU’DA ALEVİ-BEKTAŞİ YOLUNUN KURUCUSU BÜYÜK DÜŞÜNÜR HÜNKAR   HACI BEKTAŞ VELİ (1200/9-1270/3) İsmail Kaygusuz   I Hacı Bektaş Veli’yi  Anlamak İçin Doğru Tanımak Gerek Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin (Ö.1270-3) yaşamı boyunca toplum için yaptığı onca güzel işler;  kendisi egemen Sünni yönetimlerin inancına aykırı düştüğünden, ancak birer keramet yumağı olarak günümüze taşınabilmiştir. Halk bilinci onu gönüllerine, iç dünyalarına sultan yapmış; yürüdüğü dağı taşı, ... Devamını Oku »

3. EKMEKÇİ POSTU – BALIM SULTAN

BALIM SULTAN Gülağ Öz Bektaşiliğin ikinci piri olarak kabul edilen Balım Sultan, bugünkü Bektaşiliğin edep ve erkanını kuran, Bektaşilik yolunu çizen, pir olarak gösterilmektedir. 1501 tarihinde 11. Bayazıt tarafından Hacı Bektaş postnişinliğine getirilmiş olup, o zamana kadar Bektaşilikte etkileri, bulunan Kalenderilik, Babailik, Haydarilik, Hurufilik gibi etkileri Bektaşiliğe özgü kurallara çevirmesi ile ünlenmiştir. Bugün Anadolu Alevilerinde Balım Sultan ismi hemen hemen ... Devamını Oku »

6. MEYDANCI POSTU – SARI İSMAİL SULTAN

SARI İSMAİL Yaşamı konusunda aydınlatıcı bilgiler bulunmamasına karşın Sarı İsmail, Bektaşi ve Alevi yazınında isminden en çok söz ettiren pirlerden birisidir. Anadolu’ya 13. yy.da gelmiş olduğu, Hacı Bektaş’a Karaca Ahmet’le birlikte geldiği kayıtlarda işlenmiştir. Hacı Bektaşı Veli’nin en yakın çalışma arkadaşlarından birisi olarak bilinir. Hünkar ona en güvendiği işleri vermiştir. Hacı Bektaş Vilayetnamesi Sarı İsmail’i şöyle anlatıyor. “Birgün Sarı İsmail ... Devamını Oku »

12. MİHMANDAR POSTU – HIZIR ALEYHİSSELAM

ALEVİ İNANCINDA HIZIR-ALİ SENKRETİZMİ Y.Doç.Dr. Yağmur Say ‘Hızır’ kelimesinin İslami kaynaklarda isim olarak değil, bir lakap kabul edildiği, ancak pratikte adı yerine kullanıldığı anlaşılıyor. “Yeşil” anlamına gelen bu lakabından dolayı Hızır’a Şiilikte üstün bir mevki tanınmıştır. Zira bilindiği üzere yeşil renk hem genel olarak İslamın dinsel rengi, hem de Hz. Ali sülalesinin ve dolayısıyla şiiliğin mukaddes rengidir. 12. İmam Mehdi ... Devamını Oku »

11. AYAKÇI POSTU – ABDAL MUSA SULTAN

Abdal Musa Velayetnamesi ve Kaygusuz Abdal Pendnamesi’ni İçeren Veli Baba Elyazması Üzerinde Kısa Bir Sunuş İsmail Kaygusuz İki ayrı metin içeren bu elyazmasının fotokopisi Almanya’da yaşamakta olan değerli dostum ozan Budak Ali (Ali Kaykı) tarafından bize verildi. Kendisi fotokopinin elde edilişi hakkında şunları yazmıştı: “2003 senesinde Elmalı- Tekke Köye gittiğimde Abdal Musa Tekkesi dedelerinden Gündüz Ali Koca Baba Menakıbname’yi bana ... Devamını Oku »