ALEVİ ULULARI

KARACAAHMET SULTAN

Kaynakların belirttiğine göre Karacaahmet Sultan,Horasanlı bir Türkmen Beyi’nin oğludur. Gençliğinde psikiyatri dalında öğrenim görmüştür. Daha sonra ruh doktoru olmuş Anadolu ‘ya geldiğinde hem ruh doktorluğu yapmış , hem de bir Alp Eren olarak Hacı Bektaşi Veli saflarında hizmet vermiştir. "Saruhanoğulları zamanında Manisa’dan 773 Muharremin ilk günü (Miladi 1371) de tanzim edilen bir vakfiye senedinde (Süleyman Horosani oğlu Karacaahmet)diye adı geçmektedir. ... Devamını Oku »

BACIYÂN-I RUM (ANADOLU BACILARI ) VE FATMA BACI

PROF. DR. MiKAiL BAYRAM Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, C.6, ss. 365 – 379 GİRİŞ Aşık Paşazade (1481) "Târih-i Âl-i Osman" adlı eserinde Anadolu Selçukluları devrinde Türkmenler arasındaki sosyal zümreleri "Gaziyân-ı Rûm" (Anadolu Gazileri) , "Ahiyân-ı Rûm" (Anadolu Ahileri), "Abdalân-ı Rûm" (Anadolu Abdalları ) , ve "Bacıyân-ı Rûm" (Anadolu Bacıları) diye dörde ayırmıştır.1 Burada üzerinde duracağımız "Bacıyân-ı Rûm" tabirinden ... Devamını Oku »

Ortaçağ Anadolusu’nda Bir Kadın Teşkilâtı: Bâcıyân-ı Rûm

Dr. Selahattin DÖĞÜŞ Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda, Türk unsurların ne türden fedakarlıklar yaptıkları ve nasıl insanüstü bir gayret sarf ettikleri, bugünden bakılınca daha da netlik kazanıyor. Adeta ”kellelerini koltuklarına alarak” Anadolu’nun yeniden İslamlaşması ve Türkleşmesi için çaba sarfeden pek çok Teşkilâtın içinde biri var ki, bir yönüyle benzerlerinden kesin olarak ayrılıyor: Bâcıyân-ı Rûm. Fatma Bacı isminde ve Hacı Bektaş-ı Ve-li hazretlerine ... Devamını Oku »

ANADOLU’DA ULU KADIN KİŞİLER VE HALK İNANÇLARI

ÖZET Yaşar KALAFAT Bu yazıda, Anadolu’da çeşitli yerlerde bulunan ulu kadın kişilere ait türbe, yatır ve mezarlarla ilgili bilgi verilmekte ve bunlar çerçevesinde oluşan halk inançlarından bahsedilmektedir. ABSTRACT In this writing, information is given about the “turbe” (tomb) and “yatır” (a place where a holy man is buried) of “Ulu Kadın”s (woman who are accepted as holy) which are located ... Devamını Oku »

BABA İSHAK

BABA İSHAK Ceyhun Atıf Kansu "Hey oğul, gel gidelim seninle Ferhat iline Sevinin dal dal sarktığı elma bahçelerine Amasya’dır, bir kan gülü açar mağrasında Horasanlı Baba İlyas yolcusu İshak’m Güneşteki kardeşliğin ekmekteki güneşin Türkmen töresinde bir eski devrimcinin Anadolu’nun gökyüzüne vuran öyküsüne Bir yaprak açıp insanın gönül betiğinden Derdi ki,İshak Baba Türkmen "Bizler Oğuz oğluyuz, kutsaldır toprağımız Gökyüzüdür bayrağımız, dolaşır ... Devamını Oku »

SELMÂN-I FÂRİSİ

Eshâb-ı kirâmdan olan Selmân-ı Fârisî hazretleri, İnsanları Hakk’a dâvet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen seçkin ve meşhur sahabilerden biridir. İran asıllı olup, İsfahan’ın Cayy kasabasında doğmuştur. Bir rivayete göre de doğum yeri Râmehürmüz’dür. Doğum tarihi hakkında 4. yy. Ortalarında olmakla birlikte kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Selman-ı Fârisî’n müslüman olmadan önceki ismi, Mâbah ... Devamını Oku »

BİR MADALYON BİR TARİH. ALİ KOÇ BABA VE YAŞAYAN ERKANI.

madalyon.jpg

BİR  MADALYON  BİR TARİH. ALİ KOÇ BABA VE YAŞAYAN ERKANI. Refik Engin 15-16 Mayıs 2003 tarihinde Edirne ilinin Keşan ilçesinde yapılan Uluslararası Keşan Sempozyumu’na bildiri sunmak için gittiğimde, Bulgaristan’dan bildiri sunmaya gelen Kaynak Dergisi Baş yazarı Sabri Alagöz’ün  verdiği dergide bir yazı dikkatimi çekti. Yazı, Kaynak Dergisinde, Georgi Neşev  adlı bir Bulgar tarafından Şeyh Bedreddin adıyla yayımlanmıştı. Önce bu yazı ... Devamını Oku »

Kaygusuz Abdal Sultan

 İsmail Kaygusuz Büyük Mutasavvıf, Alevi Ozanı ve Bilgesi Kaygusuz Abdal Sultan "Ademoğlu yerde ve gökte var olan cümle eşyanın en güzidesidir"  Kaygusuz Abdal 1. Kaygusuz Abdal’a Yeni Ad Bulma (ve Sünnileştirme) Çabalarıabdalmusa07.jpg Alevi-Bektaşi sözlü ve yazılı geleneğinde Kaygusuz Abdal’dan çoğunlukla "Kaygusuz Sultan", "Baba Kaygusuz", "Kaygusuz Baba", "Kaygusuz Sultan Abdal" diye söz edilmektedir. Kendisi şiirleri ve düz yazılarında en çok "Kaygusuz ... Devamını Oku »

Şemseddin Tebrizi

İsmail Kaygusuz Faili Meçhul Bir Siyasal Cinayet Kurbanı Şemseddin Tebrizi (1183/4-1247/8) – Şems’in Tarihsel, İnançsal ve Siyasal Sorunlarının Çözümü Üzerine Bir Deneme – Şemseddin Tebrizi (1183/4-1247/8) bir batıni İsmailidir. Ancak sıradan bir İsmaili değil; Şems (Güneş), Şems-i Tebriz (Tebriz’in Güneşi), Şemseddin Tebrizi (Tebrizli din güneşi), Şemseddin Muhammed, Şemseddin bin Hasan-i İhtiyar, Pir Şemseddin el-Tabriz vb. farklı adlarla çagrilan, İsmaili İmamları ... Devamını Oku »

KIZILBAŞ HALK OZANI KIZILBAŞ PİR SULTAN ABDAL

Ismail KAYGUSUZ  BÜYÜK İSYANCI KIZILBAŞ HALK OZANI PİR SULTAN ABDAL*                           III. I. 1. Pir Sultan Abdal’ın Sazıyla ve Şiirleriyle Sözetmediği Konu Yoktur III. I. 2. Pir Sultan, Erenler Ceminin Bülbülüdür III. I. 3. Celaleddin Ulusoy Pir Sultan İçin Neler Söylüyor? III. I. 4. Pir Sultan’ın Yaşadığı Dönem: Tanık Olduğu ve İçinde Yaşadığı Alevi Halk Hareketleri III. I. 5. Kalender Çelebi, ... Devamını Oku »