KURAN

Kuran-ı Natık

Hakk Hüü Dost… Aslında anlatmaya çalışacağımız konu ezel ile ebedten de ötedir. Aleviliğin tamamı ve hedefi/amacı budur. Zahiri inançlardan ayrıldığı ama onları yine varlığında tutarak bütün varlık alemini kapsayan yine "O"dur. Kur’an-ı Natık "Şah damarından daha yakın" olan, her şeyi bilen akıl(Akl-ı Küll)dır. Biz acizane üç-beş kelimemiz ile bunu biraz anlaşılır kılmaya çalışacagız. Yani zamansızlığın varlığında gökyüzünde kayan bir yıldızın ... Devamını Oku »

Kuran’daki İslam’a Çağrı, Kuran Üzerine Görüş ve Araştırmalar

Dr. İsmail Kaygusuz Kısa Bir Giriş Namaz sırasında Kuran sureleri “Türkçe okunabilir mi?”, “ezan dinin simgesidir, Arapça okunmalıdır” vb. tartışmaları yayılırken, Ankara’da Diyanet İşleri Başkanlığı “Güncel Dini Meseleler İstişareler Toplantısı” başlatmış. Dinde reform niteliğinde kararların alınması beklenen bu toplantılarda, çeşitli din uzmanları kurullarının görüşmelerinde Kuran’ın anlaşılmasında yöntemler tartışıldığını okuyoruz. gazetelerde. Diyanet İşleri Başkanı M. Nuri Yılmaz, şu kısa açıklamayı yapıyordu ... Devamını Oku »

Eski Kuran Yorumları Günümüzde Geçerliliğini Yitirmiştir

Eski Kuran Yorumları Günümüzde Geçerliliğini Yitirmiştir Dr. Asghar Ali Engineer İngilizceden Çeviren: İsmail Kaygusuz Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Bardakoğlu’nun Ekim (2004)’de Hürriyet’e Kur’an ayetlerini anlamlandırma/açıklama ve yorumlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylüyordu: “ Tarih boyunca Kuran’ın çeşitli dillere çevirisi ve tefsiri yapılmıştır. Meal ve tefsirler yapıldıkları dönemin bilgi birikimini yansıtmaları sebebiyle Kuran-ı Kerim’in her dönemde insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ... Devamını Oku »

Kuran ve Fatımi İsmaililerin Tavili (Batıni Yorumu)

Asghar Ali Engineer KURAN VE FATIMİ İSMAİLİLERİN TAVİL’İ (BATINİ YORUMU) Kur'an tanrısal, fakat yorumu(tefsir) insanidir. Bundan dolayı çeşitli Kuran ayetlerinin birbirinden farklı yorumları bulunmaktadır. Kuran ayetlerinin yorumundaki farklılıklar daha sonraki bir gelişme değildir; Muhammed Peygamberin dünyadan göçüşünden kısa bir zaman sonra başladı. Peygamberin ileri gelen bir kısım sahabileri birbirinden farklılaşmaya, bozuşmaya başladılar ve zaman geçtikçe bu farklılıklar inançsal görüşlerinde de ... Devamını Oku »