Dr. A.Yılmaz SOYER

ŞAH HATAÎ’NİN MEŞAYIHNAMESİNDE MÜRŞİD VE MÜRİD ANLAYIŞI

A.Yılmaz Soyyer 13.yüzyılda başlayıp 16. yüzyılda en olgun noktasına ulaşan Safevi Aleviliği,  İran ve Anadolu’yu yani Türkçe konuşan coğrafyayı derinden etkilemiştir. Safevi geleneği Şeyh Safi ismiyle tanınan Şeyh Safiyyüddin Erdebili (ö: 735/1334) ile başlar. Sufi geleneğin merkezi Şah İsmail dönemine kadar Erdebil’dir. Şah Hatai[1] olarak meşhur olan Şah İsmail tasavvufi hareketin ve bu harekete bağlı olarak kurduğu devletin merkezini Tebrize ... Devamını Oku »

8 TEMMUZ, BİR FACİANIN YIL DÖNÜMÜ

A.Yılmaz Soyyer Osmanlı Devleti 8 Temmuz 1826 tarihinde Bektaşiliği yasaklamıştır. Bu olay Yeniçeriliğin tarihe gömülüşünden bir ay sonra olmuştur. Sultan II. Mahmud Topkapı Sarayı’ndaki camide ulema (medrese bilginleri) ve meşayıh (tarikat şeyhleri) ı toplantıya çağırarak Bektaşiliğin yasaklanma kararını aldırmıştır. Ulema zaten Bektaşiliğin yasaklanmasından yana tavır takınmış, tarikat şeyhlerinin bir kısmı bu girişime karşı oldukları halde devletin kararlı tutumu sonucu kapatılışa ... Devamını Oku »

MUHARREM VE YILBAŞI

MUHARREM VE YILBAŞI   A.Yılmaz Soyyer Bu yıl muharrem ve miladi takvimle yeni yıl bir gün ara ile ardı ardına başlıyor. Vitrinler yine ormanlar katledilerek doğadan çalınan çam ağaçları ve yeni yıl hediyelikleriyle süslenmeye başladı; insanlar aile fertlerine ve yakınlarına yeni yıl hediyesi almak için adeta hummalı bir telaş içindeler. Yine eğlence yerleri sabahlara kadar yeni yıla müzik ve dansla ... Devamını Oku »