İBADET ERKANLARI

FARKLI İNANÇ ve KÜLTÜRLERDE Nevruz Bayramı

Ali Duran Gülçiçek: FARKLI İNANÇ ve KÜLTÜRLERDE Nevruz Bayramı „Nevruz”, „Newroz” veya „Roz-i nau” kelimesinin Türkçe karşılığı „yeni gün” demektir. (Farsça ve Kürtçe’de new/nau „yeni”; ruz/ roz „gün” demektir). Güneşin koç burcuna girdiği 21 Mart’a rastlayan Nevruz, ilkbaharla birlikte, yeni bir hayatın, canlılığın, bereketin ve bolluğun başlangıcını simgeler. Hiristiyanlıktaki Osterfest (Paskalya Bayramı) ile çok yakın benzerlikleri olan 21 Mart Nevruz ... Devamını Oku »

Hz. ALİ´NİN DOĞUM GÜNÜ VE SULTAN NEVRÛZ

Hz. ALİ´NİN DOĞUM GÜNÜ VE SULTAN NEVRÛZ Mustafa Düzgün Akademi Başkanı 1. Nevrûz ve Yılbaşı: Nev-rûz Farsça bir sözcük olup, yeni-gün anlamına gelir. Ne ki sözcük başlangıçtaki bu anlamıyla kalmamış, zamanla ve işlevlerine uygun olarak yeni-yıl. yeni-yıl’ın ilk günü, baharın gelişi ve doğanın canlanışı gibi anlamlar kazanmıştır. Arapça eserlerin çoğunda nayrûz diye de geçer. Türkiye’de “Mart Dokuzu”, Türki diye adlandırılan ... Devamını Oku »

İkrar Erkanı

İkrar erkanı: Bektaşiliğe girmek / Yoloğlu olmak isteyen CANın tarikata alınması ile ilgili erkandır. Tarikat’a girmek isteyen kimse Mürşid’ine ikrar verir. Yeminli söz vererek Mürşid’in elini tutar. Mürşid de kendisini tarikata kabul etmekle nasip verir. Devamını Oku »

Düşkün Kaldırma Erkanı

Düşkün Kaldırma Erkanı Alevilerde düşkün kaldırılması sırasında dede düşkünün sırtına alaca değneği Allah-Muhammet- Ali aşkına otuz üçer kez sembolik olarak vurur, buna (Erkan çalmak) denir. Düşkün kaldırılması sırasında günahlarından arınması için alaca değnekle sembolik olarak dövülen düşkünden bu vuruşların bedeli olarak alınan para vb.lerin verilmesine (Erkan değneği hakkı) denir. Uygulamada düşkünü meydana getirirler, vücudunun üst yanı çıplaktır. Meydan eşiğine baş ... Devamını Oku »

Mürşitlik (Halifebabalık) Erkanı

Mürşitlik (halifebabalık erkanı): Hacı Bektaşi Veli Hazretleri makamında vekaleten oturan zatın temsilciği olan bu makama Çelebilikte peygamber soyundan olan kimseler gelebilmiştir. Mücerret kolunda ise böyle bir kural yoktur.Bununla birlikte Halifebabalık kolu ikiye ayrılır. Halife Baba olacak zat önce yeterlilik sınavına tutulur. Bu sınav Merkez Dergah olan Hacı Bektaş’da olur. Hacı Bektaş Veli merkez Dergahı dışında Halifebabalık erkanı yürütülemez. Babalık erkanı ... Devamını Oku »

Dervişlik Erkanı

Dervişlik erkanı: Nasip verilip tarikata alınan ve muhib olan canların içinde, bu göreve yeterli kimselerin bir üst makama alınma erkanıdır. Dervişlik makamına alınan can aynı zamanda rehberlik görevini yürütebilecek ehliyettedir. Bu nedenle özel tarikat elbisesiyle giydirilir. Dervişlik makamına alınan muhib, rehberlik yapabilme bilgileriyle bilgilendirilmiştir. Aksi taktirde yeterli olmayanlar dervişlik yapamazlar. Devamını Oku »

Ayin Cem Yürütme Erkanı

Ayin cem yürütme erkanı: Ayin cemler her Perşembe Cuma akşamları yürütülür. Yürütülme aşağıdaki sıra içinde gerçekleşir. a-) Dergahın temizlenip hazırlanması, b-) Çerağların uyarılması c-) Muhib canların cemevine gelmeleri, gülbenklerini almaları, d-) Mürşid’in imamlığında iki rekat tarikat namazının kılınması, e-) Evrat ve ayetlerin, salavatların okunması ve birinci secde, f-) Duaz-ı imamların okunması, zikir ve ikinci secde, h-) Semahlara gidilmesi, sofraların kurulması, ... Devamını Oku »

Babalık Erkanı

Babalık erkanı: Ahlaki olgunluğu yanında tarikat ilmine ait bilgilerde de yeterli kimselerin merasimle giydirilmesi erkanıdır. Baba olacak zat Mürşid veya Halifebaba başkanlığında kurulan bir komisyonda yeterlilik imtihanına alınır. İmtihanda adaya muamelat’a ait tüm sorular ile ibadet’e ait sorular sorulur. Örneğin; şeriat, tarikat, marifet, hakikat kapıları ve bunlarda bulunan kırk makam hakkında sorular sorulur. Tarih ve felsefe gibi ilimlerden tarikat ile ... Devamını Oku »