ALEVİ BEKTAŞİ İSLAM İNANCI

MEDİNE VESİKASI / RIZA ŞEHRİ

MEDİNE VESİKASI / RIZA ŞEHRİ

Kazım Balaban

Hz. Muhammed ve diger müslümanlar, Nisan ayından itibaren 16 Temmuz 622 gününe kadar Mekke’den Medine’ye hicret ederler. Hz. Muhammed, Hicretin ilk günlerinde, Mekke’li Muhacir ile Medineli Ensar’ın aile reislerini ya da vekillerini toplayarak, müslümanların nasıl kardeş (musahip) olacaklarına ve Mekke’li müslümanların orada nasıl istihdam edileceklerine dair çalışmalar yapar. Her Mekke’li bir erkek ile Medine’li bir erkek musahip edilirler. Hz. Muhammed kendisine Hz. Ali’yi musahip edinir.

Devamını Oku »

KIRKLAR MACLİSİ MASAL MI ?

Mustafa Cemil KILIÇ Sünni Ve Şii Teologların Yaklaşımları Bağlamında Alevi İnancındaki Kırklar Meclisi Ve Cemine İlişkin Bir Yorum Kırklar Meclisi ve Cemi, Alevi teolojisinin en temel ögelerinden biridir. Bu konuda Sünni ve Şii teologlar, Alevi inancına yönelik mütecaviz bir tutum içerisindedirler. Alevi inancı, söze konu bu saldırgan tutumlara karşı gerekli teolojik güce ve kendi dinsel paradigması çerçevesinde berrak bir tutarlılığa ... Devamını Oku »

EHLİ BEYT KİMDİR?

KAZIM BALABAN Gazeteci-Yazar Ahir zaman Peygamberi, Hz. Muhammed Mustafa, Hakk’a yürüyeceğini anlayınca 23 Şubat 632 tarihinde (2) Gadirhum denilen bir alanda, rivayetlere göre 80 bin kişiyi aşkın bir topluluğa, Deve semerlerinden bir mimber oluşturarak bunun üstüne çıkıp tarihi Veda Hutbesini okudu. Hz. Muhammed Mustafa , ümmetine seslenerek 2 emanet tavsiye etti. 1-Allahın kelamı Kuran-ı Kerim, 2-Ehli Beyt’i. Hz. Muhammed şöyle ... Devamını Oku »

ALEVİLİK GERÇEĞİNİ BİLMEMEK

Yrd. Doç. Dr. Ali YAMAN Bu makale Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan’ın 6 Temmuz 2006 ve 7 Temmuz 2006 tarihli köe yazılarını değerlendirmek üzere kaleme alınmıtır. Yazarın 6 Temmuz tarihli köeyazısının balığı “Aleviler için iki seçenek: Ya káfirsin ya Müslüman”. 7 Temmuz tarihli köeyazısının balığı ise “Alevilere sorular, Nedir Alevilik?” eklindedir. Burada bu yazılardan hareketle genel bazı açıklamalar sunulmaya çalıılacaktır. ... Devamını Oku »

Alevilik’te Cennet Cehennem Anlayışı

Diğer inançlarda olduğu gibi Alevilik’te de Cennet-Cehennem olgusu tartışılmış ve kendi karakterine göre yorumlanmıştır. İnsan dolaylı bilgilerden her ne kadar etkilenmiş olsa da, inancını yaşadığı kadar bilir. Bu onun kendi gerçekliğinden edindiği ve inandığının en doğrusu olan direkt bilgidir. Başkalarının söylediklerine, Tanrı ve Cennet-Cehennem kavramlarında olduğu gibi işine geldiği oranda inanır ya da inanmaz. Bu iki kavram ile bütünleşene kadar ... Devamını Oku »

Cem İbadetimiz

Mehmet YAMAN  İÇİNDEKİLER Önsöz Cem İbadeti Cem’de Sıralama Cem’in Başlaması Süpürge(Faraş) Hizmeti Meydan Postu(Seccade) Hizmeti Dargınlar(Varsa) Barıştırılır Oniki Hizmet Sahiplerinin Meydana Çağrılması Çerağ Uyarma Tezekâr(İbrikçi) Hizmeti Kurban ve Lokmalara Dua Cem’de Mola(Dinlenme) Verme Durumu Cem’in Mühürlenmesi Sakka Suyu Hizmeti Sofra(Kurban ve Lokma) Hizmeti Cem’de Genel Kurallar Devamını Oku »

GÜNCELDEKİ ALEVİLİK TANIMLAMALARINA TOPLU VE ELEŞTİREL BAKIŞ

İsmail Kaygusuz GÜNCELDEKİ ALEVİLİK TANIMLAMALARINA TOPLU VE ELEŞTİREL BAKIŞ İki yıldır Türkiye ve Avrupa’da Alevi-Bektaşi inanç toplumunun başka sorunları yokmuş gibi, bağlı bulunduğu inancın, yani Aleviliğin tanımı- ne olup ne olmadığı üzerinde dar alandan başlayarak genişleyip görsel ve yazılı büyük medyaya ulaşmış tartışmalar yapılmakta ve zıtlaların yaklaşimları sergilenmektedir. Bunları birkaç madde halinde şöyle özetleyebiliriz: 1.Türk-İslam sentezci resmi-inkarcı yaklaşim: Türklerin eski ... Devamını Oku »

Medine Vesikası

Mekkeli Müslümanlar, Nisan ayından itibaren, l6 Temmuz 622 gününe dek Medine’ye hicret ederler. Hz. Muhammed; hicretin daha ilk aylarında, Enes İbn-i Malik’in evinde Mekkeli muhacir ile Medineli ensarın aile reislerini ya da vekillerini toplayarak, bir “şura” oluşturur. Bu şurada, 23 maddelik ortak hareket etme ve Müslümanları nasıl yöneteceklerine ilişkin bir sözleşme hazırlarlar. Daha sonra bu sözleşme; Medineli Yahudileri, Hıristiyanları, Müşrik ... Devamını Oku »

ADALET UĞRUNDA BİR ULU ŞEHİT

Dr. Asghar Ali Engineer Muharrem’in onuncu günü, bütün müslümanlar, ama özellikle Şii (ve Alevi-Bektaşi, İ.K.) müslümanlar için matem günüdür. Bu gün, Peygamber’in Mekke’den Medine’ye göçüşünün(Hicret’in) 61. yılında (M.680) torunu İmam Hüseyin’in şehit oluşunu bize anımsatır. İnsanların konuya  ilişkin olarak sorduğu temel soru şu: Niçin İmam Hüseyin şehit olmayı seçmek zorundaydı? Bu bağlamda, İslam’ın, herşeyin ötesinde, toplumda temel değişiklikler yapmaya hedeflennmiş ... Devamını Oku »

II. Veda Haccı, Ghadir Khum Olayı ve İmam Ali

İsmail Kaygusuz Peygamber hicretten on yıl sonra  yakın yoldaşlarına (sahabilere), farklı bölgelerdeki bütün insanları son haccında kendisine katılmaya çağırmalarını buyurdu. O bu hac esnasında, haccın doğru olarak ve birleştirilmiş biçimde nasıl düzenleneceğini ögretti. İlk kez Müslümanlar çok büyük bir kalabalık halinde önderleri Tanrının Peygamberinin huzurunda toplandılar. Mekke yolunda Peygamberin peşinde yetmiş binden fazla insan vardı. Zilhicce ayının dördüncü günü  yüzbinden ... Devamını Oku »