MUAMELAT’A AİT ERKANLAR

CENAZE HİZMETLERİ NASIL YAPILIR

CENAZE HİZMETLERİ NASIL YAPILIR? CENAZE NASIL KALDIRILIR? OKUNACAK DUALAR Viyana Alevi Kültür Birliği Kazım Balaban-Seyyit Miktat Güler (Ağuiçen Ocağı) Kelime-i Tevhid : La ilahe İllallah Alevi ve Bektaşi’lerin Kelime-i Şahadeti : Eşhedü enne Muhammed’ün Resülullah. Eşhedü enne Aliyy-ün Veliyullah, Vasiyi Resülullah. Üçler : Allah, Muhammed, Ali. Beşler : Hz. Muhammed, Hz. Fatma, Hz. Ali, Hz Hasan ve Hz. Hüseyin. Peygambere ... Devamını Oku »

ALEVİLİKTE SÜNNET ERKANI

Sünnet Erkânı: Hasan Ali İçlek Dede Çocuğunu sünnet edecek aile en az bir veya iki hafta önceden lokmasını da yanına alarak çocuğuyla birlikte kirvesini ziyaret eder. “Sünnet erkânı”nın yapılacağı günü ve koşuları birlikte kararlaştırırlar. Kirve; olanakları ölçüsünde bir takım hediyelerle birlikte, sünnet erkânının yapılacağı  gün ya da bir süre önce  kirvesinin evine gider. Çocuğunu sünnet edecek olan aile kendi yakınlarını, ... Devamını Oku »

Doğum Ve İsim Verme Erkanı

Doğum ve isim verme erkanı Doğum yapan kadın lohusalık süresi içinde yatakta tutulur. Her tür yorguluktan korunmaya çalışılır. Bu süre içinde komşuları tarafından sırayla beslenir. Ev boş bırakılmaz, yemeği getiren aile tarafından şenlendirilir. Çocuğun doğduğu günden itibaren üçüncü veya yedinci günü arasında Rehber, Mürşit ve eğer bunlar yoksa olgun bir derviş tarafından ad verme merasimi yapılır. Bebek yıkanır, güzelce sarılır. ... Devamını Oku »

ALEVİLİKTE KİRVELİK İKRARI

ALEVİLİKTE KİRVELİK İKRARI Hasan Ali İçlek Dede Sünnetin, özelikle inanıştan kaynaklanan örf, adet ve gelenekle birlikte bir ikrar bağı olarak görülmesindeki ana etken, insan sağlığı açısından biyolojik ve tıbbi bir öneme sahip olmasıdır. Farklı toplum ve dinlerde geleneksel kültür haline gelen bu  uygulamanın elbetteki inançsal ve sosyal boyutları gözardı edilmemelidir. Konun tarihsel boyutu, Halil İbrahim Peygamber dönemine kadar gerilere uzanır. ... Devamını Oku »

ALEVİLERDE ÖLÜMLE İLGİLİ RİTÜELLER

ALEVİLERDE ÖLÜMLE İLGİLİ RİTÜELLER Ali AKTAŞ Sosoyolog Ölümden korkum yok, o benden korksun Cehennem var ise, günahım yaksın Cennet güzellikleri seyrana çıksın Sevgi muhabbete özendim, yeter. Ali İzzet ÖZKAN GİRİŞ Dünyada her toplumun/topluluğun bir inancı bulunmakta, bu inançlara uygun olarak da cenaze törenleri yapılmaktadır. Alevi toplulukları da inanç sistemlerine uygun olarak cenaze törenlerinin gereklerini yerine getirmektedirler. Alevilerde, yaşanılan yerleşim alanının ... Devamını Oku »

Evlilik Ve Nikah Erkanı

NİKÂH DUASI Dede Şinasi Koç Nikâh iki gencin veya bir erkekle bir kadının gönül rızasiyle karı koca hayatının devamı için mes’ud olmaları ba­kımından yapılan dua törenidir. Bu dua dinî yönden tatbik edilip çağımıza kadar devam edip gelmektedir. Ama resmiyette geçerli değildir. Önce resmi nikâhın akdedilmesi zorunludur. Gayri meşru yollarda nikâhsız evlilik gerek kanunen ve gerekse dinî bakımdan suç teşkil etmektedir. ... Devamını Oku »