KIZILDELİ SULTAN

Sivas Kaynaklı Cönklerde Kızıldeli

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Doğan Kaya Anadolu’da ve Rumeli’de inanç önderleri söz konusu edildiğinde başta Hacı Bektaş Veli, Mevlânâ, Yunus Emre olmak üzere, Abdal Musa, Hacım Sultan, Said Emre, Balım Sultan, Eşrefoğlu Rumî, Kaygusuz Abdal, Muhyiddin Abdal gibi pek çok ulu zat hatırlanır ve bunların arasında Kızıldeli namıyla bilinen Seyit Ali Sultan’dan da mutlaka söz edilir. Kızıldeli’nin hayatı hakkında ... Devamını Oku »

TARİHİ BELGELER IŞIĞINDA KIZILDELİ SULTÂN (SEYİT ALİ SULTÂN) DERGÂHI

YAZAR: AHMET HEZARFEN Büyük velilerden, erenlerden, alp-erenlerden birisi de hiç şüphesiz Balkanlar’ın İslamlaşmasında, Türkleşmesinde çok önemli görevler üstlenip, etkisi çok büyük olmuş Kızıldeli Sultan yani Seyyid Ali Sultan’dır. Osmanlı’nın ilk kuruluş döneminde yaşamış ve İslamiyet’in yüce değerlerinin Alevi İslam anlayışı ile Balkan topraklarına ulaşmasını sağlamış inanç önderlerinden birisi olan Kızıldeli Sultan yani Seyyid Ali Sultan’ın kurduğu dergah zamanında bölgenin en ... Devamını Oku »

Tire’de Kızıl Deli Sultan Zaviyesi

  Batı Anadolu’nun ve Balkanların Türkleşmesinde ve yurt edinilmesinde etkin adlardan olan Kızıl Deli Sultan’ın asıl adı Ali’dir. “Seyyid Ali Sultan Velayetnamesi” adıyla adına efsaneler üretilen bu Türkmen kocası, Bektaşilerin gözde adlarından olup, aynı zamanda Hacı Bektaş Veli Dergahı postnişinlerindendir. Kızıl Deli Sultan’ın belgelerde kimi kez Kızıl Divane olarak işlendiği de görülmektedir. Tire’deki Kızıl Deli Sultan Zaviyesi, kentin tarihi coğrafyasında ... Devamını Oku »

Seyyid Ali Sultan Kızıldeli Evlatları

MUSTAFA İYİDOĞAN ŞİMDİ YAZACAĞIM SECERE, VELİ (VELİYÜDDİN) ÇELEBİNİN SİLSİLESİNİ ANLATMAKTADIR. VELİ ÇELEBİNİN OĞLU, MUSTAFA ÇELEBİ, SİVAS- YILDIZELİ’NİN DOĞANLI KÖYÜNDE YATMAKTA, EVLATLARI OLARAK MEZARINI YAPTIRDIK. BU MUSTAFA ÇELEBİNİN İKİ OĞLU OLMUŞ; VELİ VE ALİ. ALİ DEDENİN İKİ OĞLU OLMUŞ; GAZİ VE MUSTAFA. MUSTAFA DEDENİN OĞLU, YUSUF DEDE (YANİ BABAM) SECERELER BABADAN OĞULA VERİLİR, BABA KİMİ İSTERSE O EVLADINA VERİR VE BANA ... Devamını Oku »

BEKTAŞİ GELENEKLERİNDE AVRUPA’YA İKİNCİ GEÇİŞ

SEYYİD Ali SULTAN (KIZILDELİ) SÖYLENCESİ Doç. Dr. Belkıs Temren Dil v Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Hıristiyan Avrupalıların Müslüman Türkleri bulundukları topraklarda kabul edebilmelerinde ve uzun süre bir arada barış içinde yaşayabilmelerinde, İslam dini ile tanışmalarının Batıni bir yol olan Bektaşilik aracılığıyla olmasının büyük payı vardır. Bektaşiliğin hümanist dünya görüşü, insana verdiği değer ve semavi dinlerin kutsal günlerinin hemen tümüne ... Devamını Oku »

KIZILDELİ OCAĞINDA MUSULCA SÜREĞİ

  HAZIRLAYAN Mustafa çetin dede Mustafa Çetin dede 02,08,1949 yılında Edirne ilinin Havsa kazasındaki Musulça köyünde doğmuştur.İlkokulunu Musulça köyünde başarılı bir şekilde bitirmiştir.17 yaşında Fatma hanım ile evlenmiştir biri oğlan biri kız olmak üzere 2 çocuğu vardır.1966 SEYDALİ SULTAN(kızıldeli) ocağında Cem katılıp ikrar almıştır ve aynı yıl müsayip olmuştur.1970 yılında ise zakirlik postuna oturmuştur 14 yıl zakirlik postuna hizmette bulunduktan ... Devamını Oku »

TRAKYA VE BALKANLARDA BEKTAŞİLİK

TRAKYA VE BALKANLARDA BEKTAŞİLİK Refik Engin Önce Trakya’da Ehli-Beyte bağlı olan , tanıtmaya çalışacağımız bu tarikatların günümüzde bazı kişilerce ALEVİ olarak adlandırılması yanlıştır . Günümüzde Trakya’da ehl-i beyte bağlı tarikatları iki bölümde inceleyebiliriz .Bunlardan biri Balım Sultan evveli Bektaşi erkânına bağlı olan  ocaklar ile  Balım Sultan erkanına bağlı olanlardır. Diğeri ise Ehli Beyte bağlı olan Şeyh Bedreddiniler olarak inceleyebiliriz. Hacı ... Devamını Oku »

Kızıldeli Sultan Dergahı Hakkında Tarihi Belgelerden Bir Örnek

clip_image001.jpg

KIZILDELİ SULTAN DERGAHI’NI ZİYARET EDEN İRAN ELÇİSİ VE GURUBUNA YARDIM EDİLMESİ YAZI: 28 Ramazan sene 975 (Şubat 1568), Padişah 2. Selim (Sarı Selim) dönemi, o yıl Lehistan (Polonya) ile yapılan BARIŞ’ın yenilenmesi, Avusturyalılarla yapılan 8 yıllık BARIŞ’ın yenilenmesi. KİMDEN: Divân–ı Hümâyûn’dan KİME: Hasköy, Dimetoka, Baba–Eski, Edirne, Bergos (Lüle–Burgaz) Hahrabolu, Karıştıran, Malkara, Çorlu, Podosçuk (Tekirdağ), Ergene, Silivri, Hâslar (Küçük–Çekmece ve Büyük–Çekmece) ... Devamını Oku »

Kızıldeli Sultan Gezi Notları

YUNANİSTAN GEZİ NOTLARI Ayhan AYDIN Yunanistan, 15/18 Nisan 2005 Prof. Dr. Cemal Kafadar’ın danışmanlığını yaptığı ve bugüne kadar oldukça emek verildiği anlaşılan Şeyh Bedreddin Belgeseli’ni hazırlayan Ajans 21 ekibiyle düştük yollara. Türklerin Balkanlar’daki ilk yerleşim bölgesi olan Batı Trakya Türk topraklarına… Türklüğün soluk alıp vermeye devam ettiği, iliklerimize kadar akıncıların ve erenlerin kutlu nefeslerini hissettiğimiz emsalsiz güzellikteki yaylalara doğru uzandıkça ... Devamını Oku »

Kızıldeli Sultan Ocağı Dedeleri ile Söyleşiler

YUNANİSTAN’da SEYYİD ALİ SULTAN (KIZILDELİ) DERGAHI ZİYARETİ VE TÜRK-YUNAN DOSTLUĞU* Ayhan AYDIN Yunanistan, 21/22 Kasım 2004 Seyyid Ali Sultan Tekkesi Vakfı Koruma Heyeti Başkanı Hasan Çengel’in, henüz yasallaşmamış olsa da, çok ciddi çalışmalar yapmak istediği görülen Heyet adına bize ilettiği davete uyarak, 20/23 Kasım 2004 tarihleri arasında Yunanistan’daki Batı Trakya Bölgesine, CEM Vakfı adına yaptığımız gezi gerçekten dolu dolu geçti. ... Devamını Oku »