MAKALELER

Diyanetin Alevilik Söylemi-İlmilik Kisvesiyle Asimilasyon

Ayfer Karakaya-Stump Alevîlik ve cemevleri tartışması hız kesmeden devam ediyor. Bütün açılımlarını bir bir kapatan AKP, dinî inanışlar ve değerler konusunda 12 Eylül rejiminin çizgisini iyice benimsemiş bulunuyor. Tayyip Erdoğan’ın “tek din” vurgusunun bir dil sürçmesi olmadığı her geçen gün daha da aşikâr olurken Alevîliğe takıntısı ayyuka çıkıyor. Alevîleri camilere çağırırken bir yandan da Baasçılıkla suçlayan bu zihniyet ne yapmaya ... Devamını Oku »

ALEVİLİĞİN İÇERİDEN ASİMİLASYONU

İbrahim Bahadır / Almanya / Kırmızı Haber Son zamanlarda sadece Aleviler değil, Alevilikte tarihi dönemden geçiyor.  Geleneksel birikimleri ve kurumlarını sürdüremeyen Alevi guruplar, günümüzde oldukça kafa karışıklığı yaşamaktadır. Gelenekten yetişmiş bir entelektüel gurup devir almayan günüz Aleviliği ciddi bir çıkmazın içindedir. Bu açık, modern dönemde milliyetçi eğitim kurumlarında yetişen kadro ile kapatılmaya çalışıldı. Fakat onların Sünni ağırlıklı bir eğitimle onların ... Devamını Oku »

Makâlât-ı Hacı Bektaş Veli*

H.B.V.Makalat

Kaygusuz’un TÜYAP’ta yaptığı yeni kitabını tanıtım konuşması: MAKÂLÂT-I HACI BEKTAŞ VELİ* İsmail Kaygusuz 1) Makâlât’ın Yazılış Üzerine   Makâlât’ı, Hacı Bektaş’ın bizzat kendisi mi Arapça yazmıştır, yoksa kendisinden edinilen ve öğrenilen bilgiler, biri tarafından mı Arapça kitap haline sokulmuştur? Kesin bilinmemektedir. Zamanın İmamının ve büyük inanç önderlerinin sözlerini, konuşmalarını yaşarken veya ölümünden sonra müritleri-öğrencileri tarafından toplayıp kitaplaştırma geleneği 5.İmam Muhammed ... Devamını Oku »

DİYANET ALEVİLERE HANGİ KOŞULLARDA KUCAK (ŞUBE) AÇIYOR?

İsmail Kaygusuz Diyanet İşleri Başkanlığı  Cumhuriyet’in Hanefi Şeriatı Kurumudur Kuruluşunun ikinci yılında bir Anayasa (Kanun-i Esasi) ile resmileşen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, fazla zaman geçirmeden, Osmanlı Şeyhü’l İslamlığının yerini alacak olan Diyanet İşleri Reisliği’ni kurdu. Dinsel dogmalarla İmparatorluk halklarının yaşam biçimini belirleyen, fetvalarıyla devlet yönetiminde sınırsız yetkili, padişahları da yönlendirmiş Şeyhü’l İslamlığın sınırlandırılmış bir dinsel otorite olarak kalmasında yarar görülmüş. Şeriat ... Devamını Oku »

Alevilik – Bektaşilik’te Sevgi Ve Aşk

Alevilik – Bektaşilik’te Sevgi Ve Aşk Anlayışı Aşk Makamı Ali Kaykı Genelde sevgi ve aşk kelimelerinin gerçekten içerik olarak ne anlama geldiğini çoğumuz bilmiyoruz. Özellikle Alevi/Bektaşilerin bu anlamdan uzak kalmış olmaları çok acı. Aşk, Alevi/Bektaşi inanç ve öğretisinin derinliğinin temel niteliği, varılmak istenilen en son durak olan fenafillâh, yani varlıkta yok olma, yani kesretten vahdete ulaşma ki, bu vuslata erme ... Devamını Oku »

NAGUALİZM BAĞLAMINDA ŞAMANİZM VE IRKÇILIK

semanizim-irkcilik.jpg

Hasan Hüseyin Mert “Nagualizm, İspanya öncesi Meksika büyücülerinin kendi inanç sistemlerine verdikleri isimdir. (…) (…) günlük algımızı değiştirmek için tasarlanmış, sıra dışı bir ilginin fizik ve ruhsal görüngülerini üreten, bir grup tekniğe dayanır. (…) Nagualizm, dinimize ya da bilimimize benzer biçimde, binlerce yıl boyunca toplumsal kabul gören bir uygulama oldu. Zamanla, uygulayıcılarının Toltek adını aldığı, bir felsefi önerme türü olarak, ... Devamını Oku »

İSTİLA DEVİRLERİNİN KOLONİZATÖR TÜRK DERVİŞLERİ VE ZAVİYELER

    İSTİLA DEVİRLERİNİN KOLONİZATÖR TÜRK DERVİŞLERİ VE ZAVİYELER Prof. Dr. Ömer Lütfi BARKAN Vakıflar Dergisi, s. II, Ankara, 1942, sf. 279-304. Selçuk-Bizans hudutlarında yaşayan bir uç beyliğinin, diğer emsalinin mazhar olmadığı bir talihle, pek kısa bir zaman içinde tarihin seyrini asırlarca değiştirecek kuvvetli bir imparatorluk haline girivermesi hâdisesi, son zamanlara kadar birçok malûmları noksan bir muadele şeklinde vazedildiği veyahut ... Devamını Oku »

(XIII-XV. y.y.) Anadolu’nun İskânı ve İslamlaşmasında Dervişlerin Rolü

Giriş Nazif VELİKAHYAOĞLU XIII ve XV. yüzyıllar arası, bir makale için oldukça geniş bir zaman dilimidir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışı, Beylikler döneminin istikrarsızlığı, Osmanlıların uç beyliğinden cihanşümul bir devlet haline dönüşü bu dönemde meydana gelmiştir. Anadolu’da büyük tahribatlara yol açan ve Selçukluları metbu’ bir devlet haline getiren Moğol istilası ile Timur- Yıldırım çatışması da belirtilen yüzyıllar arasında cereyan etmiştir; Ekonomik ... Devamını Oku »

Mum Söndürme İftirasının [1] Kökeni ve Tarihsel Süreçi

Imre Adorján “Mum Söndürme” İftirasının[1] Kökeni ve Tarihsel Süreçte Gelişimiyle İlgili Bir Değerlendirme 1. Giriş Cinsellikle ilgili yasaklara sahip olan herhangi bir toplumun bütün kanunlarında, orgia iftirası çok etkili silah olabilir.[2] Bu iddianın her sözü, sufilere karşı kullanılan “orgia iftirasına” tamamen uyar. Resmi idare yöneticilerince Sünniler arasında dağıtılan “masal”, yüzyıllarca hiç değişmedi. Günümüzde de kimi ortodoks Sünnilerce, ki onlar sufilerin ... Devamını Oku »

Alevi Bektasi Müzik Kültürü Sempozyumu

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür  Vakfı Genel Merkezi ALEVİ-BEKTAŞI MÜZİK KÜLTÜRÜ  SEMPOZYUMU 14-15 Mayıs 2005, Ankara “21. YÜZ YIL TÜM DÜNYADA ANADOLU MÜZİĞİNİN YÜZ YILI OLACAKTIR” Nevzat ÜÇYILDIZ Prodüktör ve Rejisör İLETİŞİM :  TRT Ankara Televizyonu, TRT Sitesi A  Blok No: 726 OR-AN ANKARA +90.312.490 4300 / 2659   – +90.312.491 2822 –  +90.533.370 7000 e-mail : [email protected]  “21.YÜZ YIL ANADOLU  ... Devamını Oku »