9. İMAM Hz. MUHAMMED TAKİ

Kazım Balaban

İmam Cevad ve İbni Rıza lakabıyla da tanınan İmam Muhammed Taki, İmam Hulki Ali Rıza’nın oğludur. Babasının şehit edilmesinden sonra onun vasiyeti ile 9. İmam oldu. Annesinin adı Ümmü Velat’dır. Muhtemelen 11 Nisan 811 tarihinde Medine’de dünyaya geldi. İmam Taki de diğer ataları gibi bilge bir İmam ve halk üzerinde ciddi bir etkisi olduğu için, 25 Kasım 835 tarihinde onu kendine bir tehlike gören Abbasi Halifesi Mu’tasım’ın tarafından, eski Halife Memun’un kızı olan hanımı Ümm-ü Fazl aracılığı ile zehirlenerek (142) şehit edildi. İmam Taki, 12 İmamlar içinde, iktidarı ellerine geçiren Halifelerin tahriki ile hanımları aracılığı ile zehirletilerek şehit edilen 2. İmam’dır (143). Kabri Irak / Kazimeyn’de, Dedesi İmam Musa-i Kazim’ın yanıbaşında Kureyş mezarlığındadır.

İmam Muhammed Taki’den güzel sözler :

* İlim bir hazine, susmak ve sormak ise onun anahtarıdır.
* Halk, başındaki insanların düzelmesi ile düzelir.
* Söven, sövülür, kızan belaya çatar.
* Fırsatlar bir ganimettir.
* Allah, Peygamberlerden birine vahyetti: "Dünyadan el çekmen (zahid olman), sana peşin bir rahatlık kazandırır. Her şeyden kopup bana yönelmen, seni bana aziz kılar. (Sonuçta bunların hepsi kendin içindir.) Ama benim için düşmanımla düşman veya dostumla dost oldun mu?
* Bizim (Ehli Beyt’in) hem canımız ve hem de malımız Allah’ın, tatlı bağışlarından ve emanet edilen ödünçlerindendir. Dilediği şeyden, bizi memnunluk ve hoşnutlukla faydalandırır. Dilediği şeyi de, ecir ve sevap karşısında bizden alır. Kimin sabırsızlığı, sabrına galip gelirse, ecri yok olur. Biz bu durumdan Allah’a sığınırız.
* Kim bir işe şahit olur da onu sevmezse o işte bulunmayan kimse gibi olur. Kim de bir işte bulunmayıp da o işe razı olursa, o işte bulunan kimse gibi olur.
* Kim bir konuşanı dinlerse, ona tapmış gibi olur. Konuşan Allah’tan konuşursa, dinleyen Allah’a tapmış olur; konuşan Şeytan’ın dilinden konuşursa, dinleyen Şeytan’a tapmış gibi olur.
* İmam Taki’ye ’’Samed"in manası nedir?” diye sordum. İmam: "Samed boşluğu olmayandır."dedi İmam’a "Samedden maksat içi olmayandır diyorlar." dedim. İmam: "İçi olan her şeyin boşluğu da vardır." diye buyurdular. (Aktaran : Davud ibni Kasım)
* Bir işi sağlamlaşmadan önce açıklamak, o işin bozulmasına sebep olabilir.
* Mü’min, Allah’tan olan bir başarıya, nefsinden olan bir öğütçüye ve nasihatçının da nasihatını kabul etmeye muhtaçtır.
* Tövbeyi geciktirmek, aldanmaktır. Vazifeleri hep sonraya ertelemek ise şaşkınlıktır. (Günah işlemek amacıyla) Allah’a karşı bahane aramak, helak olmaya sebep olur. Günah işlemekte ısrar etmek, kendini Allah’ın tuzağından güvende bilmenin sonucudur. (Oysa) “…Allah’ın tuzak kurmasından, hüsrana uğrayan topluluktan başkası güvende olmaz." (144)
* Bu dünyada biz doslarımızla bir birimizden ayrıyız. Ama (ahirette) kimin fikri ve inancı, arkadaşının fikir ve inancının aynısı olursa, nerede olursa olsun o da onunla birlikte olur. Asıl yerleşme yurdu, ahiret yurdudur.”
* Kulların şükrü kesilmezse, Allahın bol bağış ve ihsanda bulunması kesilmez.
* İmam Muhammed Taki’ye sordular. ’’ Zina yapan bir kişinin zina yaptığı kadınla evlenmesi hakkında ne dersin; bu helal mıdır?" İmam cevap verdi. "Kendisinden veya başkasından hamile olup olmadığı anlaşılana kadar sabretmelidir. Çünkü, onun kendisiyle ilişkide bulunduğu gibi başkasıyla da ilişkide bulunması mümkündür. Hamile olmadığı anlaşıldıktan sonra isterse onunla evlenebilir. Bu kadın, bir kişinin, ilk önce hurmasını haram olarak yediği ve daha sonra da onu satın alarak hurmasını helal olarak yediği bir hurma ağacına benzer."
* Adamın biri: "Bana nasihat edin." deyince İmam Taki,: "Kabul eder misin? diye sordu. O adam: "Evet, kabul ederim." dedi. Bunun üzerine İmam : "Sabrı kendine yastık et, fakirlikten çekinme, şehvetleri (lezzetleri) terket, heva ve hevese muhalefet et ve bil ki, Allah’ın gözünden uzaklaşamazsınız. Öyleyse nasıl bir halde olacağına dikkat et.”

DİPNOTLAR :

1.    İrşad- Müfid, s.297. Usul-u Kafi, c.1, s.492-497. Delail-ul İmame, s.201-209. Menakıb-ı İbn-i Şehraşub, c.4, s.377-399. Fusul-ul Mühimme, s.247-258. Tezkiret-ül Havas, s.358.
2.    Hanımı aracılığı ile zehirletilen ilk İmam Hz. Hasan’dır. Muaviye, Mervan aracılığı ile İmam Hasan’ın eşi Cude’yi eşine karşı tahrik etmiş ve şayet İmamı zehirlerse onu oğlu Yezid ile evlendireceğini söyleyerek Hz. Hasan’ın şehit edilmesine sebep olmuştu.
3.    Allah’ın tuzağından (kurtulacaklarına) emin mi oldular? Ziyana uğrayan topluluktan başkası, Allah’ın tuzağından emin olmaz.(Araf : 99)

……
……

12 İMAMLARIN SECERESİ

•    20 Nisan 570 : Hz. Muhammed Miladi tarihe göre Pazartesi günü sabaha karşı Mekke’de dünyaya geldi. (Kaynak: M.A. Balaban) (Bazı kaynaklar doğum gününde birleşmelerine rağmen, doğum yılını 571 olarak belirtirler) Baba adı Abdullah, Anne adı Amine’dir. Kureyş Kabilesinden ve Haşimi soyundandır. 8 Haziran 632 tarihinde Medine’de 63 yaşında Hakk’a yürüdü (vefat etti).

•    23 Şubat 632 : Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi. Hz. Muhammed bu hutbede ümmetine 2 emanet tavsiye etti. 1- Allahın kelamı Kuran-ı Kerim, 2- Ehl-i Beyt’i. ‘’Kuran ve Ehl-i Beyt ipine sım sıkı sarılın. Kevser Havuzunda her iki emanet bir birinden ayrılmadan bana ulaşacaktır. Ehl-i Beyt’im, Nuh’un gemisi gibidir. Gemiye binenler kurtuldular, binmeyenler helak oldular’’.  ( Ehl-i Beyt, Hz. Muhammed’in ailesi demektir ve 1- Hz. Muhammed, 2- Hz. Ali, 3- Hz. Fatma, 4- Hz. Hasan ve 5- Hz. Hüseyin olmak üzere toplam 5 kişidirler.

•    26 Ağustos 632 veya 22 Kasım 632 : Hz. Fatma, Resullallah’ın Hakka yürümesinden sonra karşılaştığı zulüm ve haksızlıklara daha fazla tahammül edemeyerek Medine’de 23 yaşında Hakka yürüdü. Hz. Fatıma 18 Ocak 609’da Mekke’de dünyaya geldi. (Bazı kaynaklar 605 tarihinde doğduğunu iddia ederler). Anne adı Hz. Hatice, Baba adı Hz. Muhammed.

———– —————————————————————————————————————————————————————————————————-

•    24 Ocak 661 : 4. Halife ve ilk İmam  Hz. Ali (asıl adı Abd’ül Menaf, doğumu 21 Mart 598 (veya 21 Mart 599) Mekke /Kâbe), İbni Mülcem adlı bir Harici tarafından 63 yaşında şehid edildi. Kabrinin Necef’de olduğu sanılıyor.  (Kimi kaynaklar Hz. Ali’nin şahadetini 28 Ocak 661 olarak açıklarlar K.Balaban)  Anne adı Fatma, Baba adı Ebu Talip.

•    11 Nisan 624 : 2. İmam ve Ehl-i Beyt mensubu, Hz. Muhammed’in torunu, Hz. Ali ve Hz. Fatma’nın oğulları Hz. Hasan, Medine’de dünyaya geldi. 25  Mart 670 veya 18 Eylül 670 tarihinde 47 yaşında Medine’de zehirlenerek şehit edildi. Anne adı Hz. Fatıma, Baba adı Hz. Ali.
•    25 Mart 670 : 2. İmam Hz. Hasan şehit edildi. Emevi devletinin ilk Halifesi Muaviye, İbnil Hakem adındaki özel doktoruna hazırlattığı zehiri yardımcılarından Mervan’a verip 2. İmam Hz. Hasan’ı zehirlemesi için vermiştir.  Mervan, Medine’ye gelerek, Emevilerden Kuttame adındaki bir kadının evine giderek onun Hz. Hasan’ın eşi Cude’yi evine çağırmasını istemiştir. Kuttame’nin evine gelen Hz. Hasan’ın eşi Cude, Mervan’ın ‘’Eğer bu zehir ile kocan İmam Hasan’ı zehirlersen, Halife Muaviye seni oğlu Yezid ile evlendirecek’’ sözleri ile onu kandırmış ve 2. İmam Hz. Hasan’ı zehirleterek şehit etmiştir. Muaviye daha sonra Cude’yi oğlu Yezid ile evlendirmemiş, sözleşmeyi inkar ederek, Hz. Hasan’ı zehirlemesini bahane ederek onu öldürtmüştür. (Bazı kaynaklar şehadet tarihini 18 Eylül 670 olarak geçmektedirler)

•    10 Ekim 680 : İslâm peygamberi Hz. Muhammed’in kızı  Hz. Fatıma’nın ve İlk İmam Hz. Ali’nin oğlu, 3. İmam Hz. Hüseyin, Irak / Kerbela’da Emevi Hükümdarı ve Halifesi Yezid’in askerlerinden Şimr tarafından Kerbelâ’da kafası kesilerek 57 yaşında şehit edildi. İmam Hüseyin, 25 Şubat 625 tarihinde Medine’de doğmuştur. Anne adı Hz. Fatıma, Baba adı Hz. Ali.

•    10 Ocak 659 : 4. İmam, Hz. Zeynel Abidin, Medine’de dünyaya geldi.
•    17 Ekim 713 : 4. İmam Zeynel Abidin, Emevilerin 6. Halifesi Abdülmelik oğlu 1. Velit tarafından zehirlettirilerek 57 yaşında şehit edildi. Kabri Medine’de Baki mezarlığındadır. Anne adı Şehriban, Baba adı Hz. Hüseyin.

•    10 Nisan 677 : 5. İmam Muhammed Bakır, Medine’de dünyaya geldi. Babası 4. İmam Zeynel Abidin, annesi İmam Hasan’ın kızı Fatıma’dır. Bazı kaynaklar İmam’ın doğum gününü 16 Aralık 676 olarak geçerler.
•    28 Mart 733 : 5. İmam Muhammed Bakır, Emevi Halifesi Hişam’ın kardeşi oğlu İbrahim bin Velid bin Abdulmelik’in tarafından, 57 veya 58 yaşında iken zehirletilerek şehit edildi. Künyesi  ’’Ebu Cafer’’ ve  yaygın lakabı ’’Baki’’ olan 5. İmamın Babası 4. İmam Zeynel Abidin, annesi İmam Hasan’ın kızı Fatıma’dır. 38 yaşında imam olup imameti 19 yıl sürmüştür. Bazı kaynaklar İmam Bakır’ın şehadet tarihini 28 Ocak 733 olarak geçerler. Naaşı Medine’nin Baki mezarlığındadır.

•    23 Mayıs 699 : 6. İmam Cafer’i Sadık, Medine’de doğdu.
•    22 Ocak 766 : 6. İmam Cafer-i Sadık, Abbasil Halifesi Ebu-l Abbas’ın emri ile Mansur-u Devaneği tarafından zehirletilerek 67/ 68  yaşında şehid edildi. Kabri Medine /Baki mezarlığındadır.  ( Bazı kaynaklar da bu olayın 10 Mart 765 tarihinde olduğu bildirilmektedir) Anne adı Ummuferve (Ümmü Ferve) veya Necibe, Baba adı Muhammed Bakır.

•    8 Kasım 745 : 7. İmam Musa – i Kazım hazretleri, Medine’nin Ebra bölgesinde dünyaya geldi. Babasının adı 6. İmam Cafer-i Sadık, Annesinin adı Hamide’dir
•    1 Eylül 799 : 7. İmam, Musa-i Kazım Hazretleri, Abbasi 2. Halifesi Harun el Reşit tarafından zehirlettirilerek 55 yaşında şehit edildi. Mezarı Irak /Kâzımeyn kentindedir.

•    29 Aralık 765 : 8. İmam Ali Rıza (Hulki Rıza) Hazretleri Medine’de doğdu. Babası  7. İmam Musa-i Kazım, anne adı Necime (Necibe) Hatundur.
•    24 Ağustos 818 : 8. İmam Rıza, 53 yaşında iken Abbasi Halifesi Memun tarafından zehirletilerek şehit edildi ve İran’ın şimdi Meşhed denilen Tus şehrinde defnedildi.

•    11 Nisan 811 : 9. İmam Muhammed-ül Takiy Medine’de dünyaya geldi. ( Babası, 8. İmam Ali Rıza, Annesi Ümmü Velat veya Sebike Hanımdır.
•    25 Kasım 835 : 9. İmam, Muhammed – ül  Takıy ( İmam Muhammed Taki) Hazretleri, 24 yaşında iken hanımı tarafından zehirlenerek şehit edildi. Kabri İran / Kazımeyn’dedir.

•    27 Ekim 827 : 10. İmam Aliyyün Naki (İmam Ali – el Naki) Hazretleri Medine’de dünyaya geldi. (Bazı kaynaklar İmamın doğum tarihini  16 Eylül 829 olarak geçerler). Babası 9. İmam Muhammed Taki, Annesi Semmane Hanımdır.
•    28 Haziran 868 : 10 İmam Ali’yyün Naki hazretleri 41 yaşında iken Abbasi Halifesi tarafından zehirletilerek şehid edildi. Kabri Irak’ın Samira kentindedir.

•    27 Ekim 846 : 11. İmam Hasan – ül Askeri Hazretleri Medine’de dünyaya geldi. ( Babası 10. İmam Aliyyün Naki (İmam Ali – el Naki) Hazretleri, Annesi Susen (Hudeys veya Hunes)’dir. Bazı kaynaklar İmam’ın doğum gününü 2 Aralık 846 olarak geçerler.
•    27 Eylül 873 : 11. İmam Hasan – ül Askeri Hazretleri, Abbasi Halifesi Mu’temed tarafından 27 yaşında iken zehirlenerek şehit edildi. (Bazı kaynaklar 2 Ocak 874 tarihi olarak geçerler) Kabri Irak’ın Samira’dadır. Baba adı, 10. İmam Ebu Muhammed Ali-yül Naki, Anne adı Susen veya Hudeys’dir. İmameti 6 sene sürmüştür.

•    30 Temmuz 869 : 12. İmam Muhammed Mehdi ( Muhammed Mehdi Said – i zaman) hazretleri Irak’ın Samira kentinde dünyaya geldi. İmam Mehdi Samara kentinde bir mağaraya girerek burada sır oldu. Anne adı Nergis, Baba adı Hasan-ül Askeri.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*