ABF TÜM ALEVİ-BEKTAŞİ DERNEKLERİNE AÇIK MEKTUBUMUZ VE ÇAĞRIMIZDIR.

TÜM ALEVİ-BEKTAŞİ DERNEKLERİNE, CEMVAKFI’NA, ALEVİ OCAK VAKIFLARINA, DERGAHLARINA, YÖRE DERNEKLERİNE, İNANÇ ÖNDERLERİNE,  ALEVİ AYDINLARINA,  SANATÇILARINA VE ALEVİ DOSTLARINA,
AÇIK MEKTUBUMUZ VE ÇAĞRIMIZDIR.

Sevgili Başkan,   Sevgili Dostlar

Son günlerde Türkiye kamuoyunu “AKP’nin Alevi Açılımı” olarak tartıştıran, fakat bugüne kadar AKP hükümetince resmen sahiplenilmemiş bu proje ve arka planı karşısında sizlerle görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz. Bize göre AKP Hükümeti, Alevilerin sorunlarını evrensel hukuk normları ve insan hakları çerçevesinde değil, daha çok Sünni teolojinin izin verdiği çerçeve içinde kalarak “çözmeyi” ya da çözmek istiyor gibi görünerek, AB’ne “demokrat-uzlaşmacı” görüntüsü vermek istiyor. Ancak hükümetin bu niyeti; samimiyet derecesi, konunun doğrudan muhatabı olan bizler tarafından kamuoyunun gözü önünde de mutlaka test edilmesi gerekiyor.

“AKP’nin Alevi Açılımı” denilen bu nabız yoklama ihtiyacını, Alevilerin her türlü takdirin üstünde olan saygıdeğer duruşu ve onların demokratik sivil örgütlerinin sürdürdüğü demokrasi-insan hakları mücadelesinin sonuçlarından sadece biri olarak görmek gerekir. Son 20 yıldır Alevi toplumun örgütlü mücadelesi ve çalışması sonucu, Aleviler giderek kendi kurumlarının çatısı altında örgütleniyor. Gelinen  noktada, Alevilerce açılan davalar, AİHM’nin zorunlu din dersleri ile ilgili kararı, AB ilerleme raporunda ifade bulan eleştiriler ve Alevilerin hak arama mücadelesini yükseltmesi, milyonlarin Alevi-Bektaşi etkinliklerinde buluşması, AKP hükümetini, Alevi sorunu konusunda sıkıştırmıştır. Buna ek olarak, Alevilerin uluslar arası lobi faaliyetlerinin sonucu olarak, AKP hükümeti dış politik temaslarında “Alevilere yönelik ayrımcı uygulamalar” konusunda sık sık eleştiriler almaktadır.

AKP hükümeti-zihni yapısı, özgün-geleneksel Alevilikten ve bunun var olma mücadelesini veren demokratik Alevi örgütlenmesinden son derece rahatsızdır. Bu zihniyet Aleviliğin orijinal-geleneksel yapısını hazmedememektedir. Bu nedenle de Aleviliğin sorunlarını demokratik ve eşitlikçi bir anlayış içinde çözüm arayışımızdan rahatsız olan, görmezden gelen; hatta varlığımızı, ödediğimiz bedelleri, emeğimizi, onurlu duruşumuzu yok sayan AKP hükümeti, “AKP güdümlü Alevi kurumu” kurmayı hedefliyor. Bu tavır, Alevilerin olduğu kadar, onlar ve ülkemizin daha iyi standardı olan demokratik seviyelerde yönetilmesi mücadelesi veren Alevi kurumlarına da bir hakarettir: Çoğulculukdan, toleranstan, bir arada yaşama kültüründen bihaber olmaktır. 60. Hükümetin asli görevlerini bir kenara bırakıp, Alevi kurumları arasına nifak sokmaya çalışması, AKP güdümlü bir dernek kurma çabası içinde olması asla kabul edilmeyecek, izin verilmeyecektir.

Alevilere yönelik ayrımcılık uygulamalarının, dışlanma pratiklerinin ve “mahalle baskısının” AKP hükümeti ile daha da arttığına tanık olduğumuz bir dönemde, tüm Alevi-Bektaşi kurumlarının, Alevilerin temel hak ve taleplerini elde etmek için asgari müştereklerde buluşması zorunludur.   AKP, diyalog kültüründen uzak yaklaşımları ile çözümü ve diyalogun önünü tıkamaktadır.  Alevilerin sorunlarının demokrasi, laiklik, temel insan hakları ve hukukun evrensel ilkelerini referans alarak çözülmesine uzak duruyor.  Alevi kurumlarını dışlayan ve beş yıldır Alevilere randevu vermeyen tutumu ile uzlaşma ve diyalog kültürünün değil, ancak “Ben AKP’yim, yaptım oldu ve bitti” mesajı verilmek istenmektedir. Yani AKP “Alevisiz Alevi sorunu çözmek” istiyor.  Siyasi ve demokrasi prensipleri ile hiçbir ilişkisi olmayan “kucaklaşma” ile “çözüm” yolları bulunamaz ve “açılımlar” sunulamaz. Çözümün yolu önce Alevileri ve onların kurumlarını tanımaktan geçer. AKP bugüne kadar sürdürdüğü tutumu ile Alevi kurumlarını tanımamıştır. Muhatap kabul etmemiştir. Başbakan sırtını Alevileri dönmüş ve hükümet adına bugüne kadar hiç bir resmi açıklama yapmamıştır. Kamuoyuna Alevilerin kurumları için, “ellerinden oyuncaklarını aldık” diyen, bir AKP söylemi diyalog dili ve samimiyet göstergesi olmaktan da uzaktır. AKP hükümeti son beş yılda üç hükümet kurmuştur. Bu üç hükümetin programında ve çalışmalarında Alevi sorunun çözümü yer almamıştır.

AKP Yeni Dernek Kurdurmak Yerine, Yıllardır Faaliyeti Olan Kurumlar ile Doğrudan Masaya Oturmalıdır.
Alevi toplumunun sorunlarının çözümüne katkı sunmak için tüm Alevi-Bektaşi kurumlarının (Federasyon, vakıf, dernek, dergah, vs.) AKP karşısında güçlü bir Alevi Platformu kurarak, demokratik ve hukuksal zeminlerde hak arama yollarını güçlü şekilde kullanması gerekiyor.  ABF olarak, tüm Alevi-Bektaşi kurumlarını, AKP hükümeti karşısında ortak hareket etmeye ve taleplerimizi güçlü bir ses ve birliktelikle savunmaya davet ediyoruz.
Alevi kurumları olarak bu güçlü birlikteliğimizle, AKP hükümetine tanıtmalıyız. Türkiye ve Aleviler, AKP’nin değil, Alevilerin “Alevi Açılımını” dinlemelidir. Bunun için tüm Alevi-Bektaşi kurumlarının bir araya gelip, AKP karşısında “Aleviler Ortak Çözüm Platformu”nu oluşturması zorunludur. 

“Aleviler Ortak Çözüm Platformu” Çalışması İçin Gelin canlar Bir Olalım.
Alevilerin artık ne istediğini herkes biliyor. Laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletinin, demokrasinin ve laikliğin evrensel ilkelerine uygun bir şekilde kurumsallaşmasını ve Sünni-Hanefi mezhebinin egemenlik konumuna son verecek bir hukuksal zemin yaratılmasını talep ediyoruz.

ABF olarak, Alevi-Bektaşi kurumlarını, Alevilerin temel talep ve sorunlarının çözümü konusunda ortak paydalarımını öne çıkartmaya, Alevi toplumunun inanç özgürlüğünü engelleyen ve hukuksal alandaki tüm hak ihlallerine karşı güçlü bir baskı gücü yaratmaya çağırıyoruz.

ABF olarak siz dostlarımızın bu çağrımıza ilişkin görüşlerini en kısa zamanda tarafımıza bildirmenizi saygılarımla rica ediyor ve gelen cevaplar çerçevesinde ilk tarihi buluşmamız için, yeni yılın Ocak ayında, bizden çözüm bekleyen Alevi toplumuna müjde vermek istiyoruz.

Sevgi ve Muhabbetlerimle

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU

Turan Eser, Genel Başkan

Not: Çağrımıza ilişkin görüşlerinizi ve kararınızı 05 Ocak 2008 tarihine kadar, aşağıdaki kriterler göre doldurup federasyomuzun iletişim adresine bildirmeninizi rica ederiz.

“Aleviler Ortak Çözüm Platformu” Çağrısına katılıyoruz/Katılıyorum.

KURUMSAL KATILIM İÇİN
Kurumun Ünvanı & Adresi Başkanın Adı ve Soyadı Tel. Nr. E.Mail

BİREYSEL KATILIM İÇİN
Adı ve Soyadı Ünvanı Tel. Nr. E.Mail

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU
Sokullu Mehmet Paşa Caddesi İğde Sokak No: 24  Dikmen  – Ankara
Tel: 0312 480 15 55 Faks: 0312 480 15 75
E-mail : [email protected]  web: www.alevifederasyonu.com

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*