Ah Hüseyin Şah Hüseyin – MERSİYELER

ŞAH HATAYİ

Ah Hüseyin Şah Hüseyin

Bugün matem günü geldi

Ah Hüseyin Şah Hüseyin

Senin derdin bağrım deldi

Ah Hüseyin Şah Hüseyin

 

Kerbela’nın önü yazı

Yüreğimden çıkmaz sızı

Yezitler mi kırdı sizi

Ah Hüseyin Şah Hüseyin

 

Bizimle gelenler gelsin

Serini meydana koysun

Hüseyin’le şehid olsun

Ah Hüseyin Şah Hüseyin

 

Kerbela’nın yazıları

Şehid düştü gazileri

Fatmana’nın kuzuları

Ah Hüseyin Şah Hüseyin

 

Kerbela’nın önü düzdür

Geceler bana gündüzdür 

Şah Kerbela’da yalnızdır

Ah Hüseyin Şah Hüseyin

 

Hür şehit atından düştü

Kafirler başına üştü

Müminlere matem düştü

Ah Hüseyin Şah Hüseyin

 

İşte geldi bahar yazlar

Yazı yazlar, güzü güzler

Fatmana yolların gözler

Ah Hüseyin Şah Hüseyin

 

Kerbela’nın önü çağlı

Benim ciğerciğim dağlı

Hazret-i Ali’nin oğlu

Ah Hüseyin Şah Hüseyin

 

Atan Ali, anan Fatma

Dert üstüne dertler katma 

Didarından mahrum etme

Ah Hüseyin Şah Hüseyin

 

Fatmana zülfünü çözer

 Ağlayı ağlayı gezer

Müminlerin bağrın ezer

Ah Hüseyin Şah Hüseyin

 

Gazel oldu bahçe bağlar

Dumanlıdır yüce dağlar

Şah Hatayi yanar ağlar

Ah Hüseyin Şah Hüseyin

 

KUL HİMMET

İmam Hüseyin’in Yasıdır Deyü

Fatm’Ana başına kara bağladı

İmam Hüseyin’in yasıdır deyü

Kamber ciğerini od’a bağladı

İmam Hüseyin’in yasıdır deyü

 

Fatma Ana görmüş idi düşünü

Dua etti Hakka varsın işini

Keşiş bin altına aldı başını

İmam Hüseyin’in yasıdır deyü

 

Umarım yezide koymaya vefa

Ali’nin oğluna çok oldu cefa

Tıraş olmadı Muhammed Mustafa

İmam Hüseyin’in yasıdır deyü

 

Âşık da o nasın yüzüne bakmaz

Öğüşmüş kuşlar suyunu içmez

Coşkun sular gibi çağlayıp akmaz

İmam Hüseyin’in yasıdır deyü

 

Kul Himmet’im böyle çıktı falımız

Havran ile Mervan kesti dilimiz

Ol Ali’ye malum oldu halimiz

İmam Hüseyin’in yasıdır deyü

 

PİR SULTAN ABDAL

Su İçmeyip Şehit Olan Hüseyin

Dedesi Hüseyin’i verdi hocaya

Elif be demeden çıktı heceye

Günde bir kafir kırardı geceye

Su içmeyip şehid olan Hüseyin

 

Hüseyin’in de yapılıdır odası

Daim Haktan gelir onun gıdası

Dal boyunca nazar kılmış dedesi

Su içmeyip şehid olan Hüseyin

 

Hüseyin’i de götürdüler asmaya

Yezidler ulaştı başın kesmeye

Ali oğlu değil ki mürvet basmaya

Su içmeyip şehid olan Hüseyin

 

Pir Sultan Abdal‘ım ellerim bağlı

Yezidin elinden ciğerim dağlı

Muhammed torunu Ali’nin oğlu

Su içmeyip şehid olan Hüseyin

 

 

 

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*