AKUPUNKTURUN FELSEFESİ ve REİKİ TEKNİĞİ

Batı düşüncesi olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde değerlendirir. Çin düşüncesine göre ise, çeşitli olgular bir bütünlüğün parçasıdır ve birbirleriyle ilişki içindedir.
Düşünce temelindeki bu farklılıklar, tıbbi uygulamada da kendini gösterir. Batı tıbbı analitiktir; derin nedensel bağlantılara girer, ayrıntılı sınıflamalar yapar. Çin tıbbında ise, semptomlar ve bulgular hep birlikte değerlendirilerek toparlanır ve bir bütüne varılmaya çalışılır. Çin tıbbına göre hastalık belirli bir zamanda, belirli bir kişide ortaya çıkan bir olgudur. Hastalık değil, hasta ön planda değerlendirilir. Buna göre, Tradisyonel Çin Tıbbı’nda mental (zihinsel), emosyonel (duygusal) ve fiziksel bulgular birlikte ele alınır.
Vücutta Yin ve Yang adı verilen birbirine zıt, ancak uyum içinde iki eneji vardır. Bunu gösteren ambleme Taiji (Büyük İkilem) denir. Siyah Yin’i, beyaz Yang’ı simgeler. Ancak, Yin’in içinde Yang, Yang’ın içinde de Yin vardır. Yin ve Yang’ın dengelenmesi normalliğe, dengenin bozulması anormalliğe yol açar. Dengesiz Yin ve Yang, denge arayışı içerisinde sürekli kendilerini değiştirirler. Bu dengenin sağlanması için doktor iğneler ile, ilgili akupunktur noktalarını uyararak hastayı tedavi eder.

 REİKİ          
        Reiki, tarihi binlerce sene öncesine dayanan bir Tibet şifa tekniğidir.
1800’lü yılların sonlarına doğru, bir Japon Budisti olan  Dr. Mikao Usui tarafından yeniden
kanalize edilerek günümüze kadar gelmiştir.  Reiki Japonca bir sözcüktür. Rei ve Ki köklerinden oluşmuştur. Rei, evrensel, evrenin ruhu anlamına gelir, Ki yaşam gücü anlamındadır. Ki, her varlıkta var olan ve tüm yaradılışın devamını sağlayan evrensel enerjidir.
            Reiki tekniği, bu evrensel yaşam enerjisini yönlendirip harekete geçirmenin bir tekniği ve sanatıdır. Bu enerji şuurlu olarak, hem fiziksel beden, hem de enerji bedenin çeşitli katmanlarına kişinin ihtiyacı oranında akarak denge ve şifa verir. Reiki, bu enerjiye uyumlu olan herkes tarafından kullanılabilir. Reikiyi kullanabilmek için herhangi bir kültüre, dine veya inanca gerek yoktur.
            Kişi Reikiye uyumlandıktan sonra, bu enerjiyi ne zaman ve hangi amaçla kullanmak isterse, bütün yapacağı şey, ellerini enerjiyi vereceği şeyin veya kişinin üzerine koymaktır. Enerji otomatik olarak akmaya başlar. Reikiyi yönlendiren terapist değil, evrensel şuurdur. Bu nedenle reiki enerjisi kişinin ihtiyacına göre akarak, en çok şifa gereken yerlerde kendi kendine yoğunlaşır.
Reiki hem alıcı, hem de terapist için son derece güvenlidir. Terapistin kendi enerjisi olmadığı için yorucu da değildir. Hastanın karmasını veya rahatsızlıklarını kendi üzerine alma tehlikesi yoktur.
REİKİ NASIL ŞİFA VERİR
Her varlık, evrensel yaşam gücü ile varlığını sürdürür. Bu yaşam enerjisi bedene çakralar yoluyla akar. Beden içerisinde bu enerjinin akış yollarına meridyenler ve nadiler, bedenin çevresindeki enerji alanına da aura denir. Yaşam enerjisi hücrelere ve organlara sürekli akarak, onları tazeler ve çalışmaya devam etmelerini sağlar. Bu enerjinin akışı engellenirse ( öfke, korku, endişe, kıskançlık ve benzeri olumsuz duygu ve düşünceler) bedende bazı aksaklıklar ortaya çıkacaktır. Çünkü negatif duygu ve düşünceler, bu enerjinin akışında bozukluk meydana getirir. Bu bozukluklar ilk önce enerji bedenin katmanlarında ve sonrada fiziksel bedende ortaya çıkar.

Reiki kişiye akarken hem enerji bedendeki, hem de fiziksel bedendeki dengesizlikleri dağıtarak o bölgedeki frekansı yükseltir. Düşük frekanslı enerjinin parçalanarak dağılmasını sağlar. Sonuç olarak yaşam gücünün akışını onarıp, saplıklı ve doğal olarak akmasını gerçekleştirir.

REİKİNİN KULLANIMLARI

Reikinin pek çok kullanım alanı vardır. Bu enerjinin özelliği sadece şifa vermek değildir. Günlük yaşamın hemen hemen her yönüne uygulanabilir. Reiki bitkilere ve hayvanlara da uygulanabilir. Reiki ile besinlerimizi ve içeceklerimizi de şarj edebiliriz. Reikiyi insanları ve mekanları korumak ve temizlemek amacıyla kullanabiliriz. Reiki sembollerini kullanarak daha detaylı konularda çalışmalar yapabiliriz. Reiki sembolleri öğrenciye öğretmeni tarafından uyumlama yoluyla verilir. Semboller son derece güçlüdür. Sembollerin her birinin ayrı anlamı ve görevi vardır. Kişinin geçmiş ve gelecek hayatına, bilinçaltına, karmalarına etki ederek şifa verir..

REİKİNİN FAYDALARI Kronik hastalıklarınızı yavaş yavaş ortadan kaldırır. Bağışıklık sisteminizi güçlendirerek sizi hastalıklara karşı korur. Stresli zamanlarınızda sizi rahatlatır ve sakinleştirir. Korku duygusunu yenmenize yardım eder. Kafanız karışık olduğunda düşüncelerinizi netleştirmenizi sağlar. Ağrı ve acılarınızı azaltır. Düşüncelerinizi doğru noktaya yönlendirmenize yardım eder. Varolan hastalıklarınızın ilerlemesini durdurur. Vücudunuzu toksinlerden arındırır ve zehirli maddelerin atımını sağlar. Duygusal blokajları çözer ve duygusal sorunlarınızı çözmenize yardım eder. Sezgisel yeteneklerinizi ve farkındalığınızı arttırır. Vücudunuzdaki yaraların daha kolay geçmesini sağlar Kötü alışkanlıklarınızdan ve size zarar veren tutumlarınızdan vazgeçmenize yardım eder. İnsanlarla ilişkilerinizde daha sakin ve daha yapıcı olmanıza yardım eder. Sanatsal üretkenliğinizi arttırır ve ilham almanızı kolaylaştırır. Kin, nefret,öfke gibi zarar verici duygulardan sıyrılmanıza yardım eder. Bilinçaltınızdan kaynaklanan sorunları tedavi eder. Kendiniz için daha doğru ve iyi olanı bulmanıza yardım eder. Enerji vererek sizi dinçleştirir ve yaşlanma etkilerini azaltır. Cinsel sorunlarınızın çözülmesinde yardımcı olur. Psikolojik rahatsızlıklarda,fobilerde ve depresyonda olumlu sonuçlar verir. Sevgi ve ilgi duygularınızı artırır ve duygusal ilişkilerinize olumlu katkısı olur. Uykusuzluk, bitkinlik ve isteksizlik gibi sorunlarınızın çözülmesine yardım eder. Fiziksel,psikolojik ve zihinsel sorunların çözümlenmesine yardım etmesi ve diğer pozitif etkileri hem iş yaşamında hem duygusal yaşamınızda hem de sosyal ilişkilerinizde sizi destekleyecek ve çok daha mutlu bir insan olmanıza yardım edecektir

REİKİNİN DERECELERİ

1. DERECE REİKİ

Reikinin tarihini, özelliklerini ve çeşitli el pozisyonlarıyla uygulama yöntemlerini kapsar. Reikinin kişiye ve çevresindekilere nasıl uygulandığı öğretilir. Uyumlama yoluyla kişinin aurası ve çakraları reiki enerjisine açılır.

2. DERECE REİKİ

Reikinin kişiye, çevresindekile ve günlük yaşama uygulanması detaylı olarak öğretilir. Ayrıca enerjiyi çeşitli amaçlarla yönlendiren üç enerji sembolü ve kullanımları öğretilerek kişiye ikinci derece uyumlaması yapılır ve enerjinin frekansı yükseltilir.

3. DERECE REİKİ

1. AŞAMA: 2. Derecenin belli bir süre (3 – 4 ay veya daha fazla) kullanımından sonra 3. derece uyumlaması yapılır ve bu derecenin sembolleri öğretilir.

2. AŞAMA: Reiki öğretmenliği yapmak isteyenler için master inisiyasyonu ve bilgiler verilir.

Dr. Usui’nin keşfettiği bu güçlü enerji ile tedavi metodu günümüzde her yönden şifaya ihtiyacı olan insanlığa ve dünyaya evrensel bir hediyedir…

REIKININ TARIHCESI
Reiki, Hıristiyan bir rahip olan Dr. Mikao Usui (1865 – 1926) tarafından 19.yy’ da yeniden keşfedilen çok eski bir tedavi yöntemidir. Çok eski çünkü Milattan Önce’ ki dönemlerde ilk kullanımı mevcuttur. Daha sonra Hz. İsa döneminde kullanılmış ve M.S. 1800′ lerde tekrar keşfedilip günümüze kadar gelmiştir. Dr. Usui’nin ölümünden sonraki günlerde yazılanlara göre, Reiki sisteminin temelini oluşturan enerji, Mikao Usui’ye Zen Manastırında 21 günlüğüne oruç tutmak, meditasyon yapmak için inzivaya çekildiğinde kendisine 17 yıllık araştırmaları sonucunda gelmiştir. Usui, bu enerjiyi önce kendisinde, daha sonra da çevresindeki insanlara denemiş, muhtelif hastalıkları tedavi edici etkisini gözlemledikten sonra, bilgisini paylaşmak amacı, bu enerjiyle işleyen şifa tekniklerini uygulamak üzere Tokyo’da bir klinik açmıştır. Usui, bu şifa yöntemlerini yalnızca uygulamakla kalmamış, birçok kişiye de öğretmiştir. Daha sonra da insanlara yardım amacıyla şifa gücünü kullanmıştır. Kliniğinin yetersiz kalması nedeni ile, ilerleyen yıllarda Tokyo dışında da yeni bir klinik kurmuştur. Ve yetiştirmiş olduğu üstatlar kanalıyla günümüze dek gelmeyi başaran bir öğretidir. Sırayla tanınan reiki üstatları Chujiro Hayashi, Hawayo Takata tüm dünyaca geleneksel reiki üstatları olarak tanınmaktadırlar. Reiki ile ilgili araştırmalar neticesinde, Usui reiki tekniklerinin Budizm, Şamanizm şifa teknikleri ile benzeştiğini belirtmektedir.

            REIKI  TEKNİĞİ NEDİR ?
•    Reiki tekniği evrensel enerji bilimidir.
•    Reiki tekniği aşkın olarak bilinen temel enerjiye ulaşma ve uygulama tekniğidir.
•    Reiki tekniği öğrenmesi kolay bir tekniktir.
•    Reiki tekniği her zaman, her yerde ve her durumda güvenle kullanılabilir.
•    Reiki tekniği bireysel olarak dönüşüm ve deneyimlerin geliştirilmesi için kullanılabilir.
•    Reiki tekniği içimizden gelen bütün enerjileri, doğal dengemizi bulmak ve yeniden yapılandırmak amacıyla harekete geçirmek için kullanılabilir.
•    Reiki tekniği aydınlanmak ve dönüşmek, olumlu iyilik halini sürdürmek, bütünlemek, desteklemek ve yardım etmek için kullanılabilir.
•    Reiki tekniği kolayca ve güvenli bir şekilde diğer tekniklerle birlikte kullanılabilir.
•    Reiki tekniği kişisel gelişim ve değişim için bir kendine yardım tekniğidir.
•    Reiki tekniği zorlama olmadan işleyen bir tekniktir.
REIKI TEKNİĞİ NE DEĞİLDİR ?
•    Reiki tekniği bir din, bir mezhep ya da bir inanç sistemi değildir.
•    Reiki tekniği bir doğma ya da özel bir öğreti değildir.
•    Reiki tekniği bir çeşit zihin kontrol veya hipnoz değildir.
•    Reiki tekniği bir çeşit ruhsal iyileşme değildir.
•    Reiki tekniği bir çeşit arzulu düşünme, bir fikir, bir düşünce, bir yorum ya da bir teori değildir.
•    Reiki tekniği bir hastalık bilimi ya da tekniği değildir.
•    Reiki tekniği tıbbi bir teknik değildir.
•    Reiki tekniği bir masaj tekniği değildir.

Reiki Nedir?
REIKI bir din veya inanç sistemi değildir. REIKI özel bir yetenek gerektirmez, son derece güçlü fakat bir o kadar da basit olup herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilir.
REIKI sözcüğü iki Japonca kelimenin birleşmesinden oluşmuştur – Rei ve Ki. Kelimelerin yazılışı yanda gösterilmiştir. Üstteki işaret Rei, alttaki işaret ise Ki kelimesinin yazılışıdır. REIKI kısaca ‘Evrensel Yaşam Enerjisi’ şeklinde tercüme edilebilir, ancak her iki kelimenin anlamları aşağıda açıklanmıştır.
Rei – Manevi Bilgelik
"Rei" işaretinin (ideogram) en kabul edilmiş anlamı Türkçe’de "evrensel" kelimesi ile ifade edilebilir. Ancak bu çok genel bir yorumdur. Japon işaretlerinin çok basitten çok karmaşık ve gizemliye (ezoterik) değişen birden fazla anlamları mevcuttur. "Rei" işareti, her yerde bulunan anlamına gelen "evrensel" kelimesi ile ifade edilebilmesine rağmen bu işaretin gizlediği anlam araştırıldığında, bu işaretin Yüksek Bilgi veya Manevi Bilinç şeklinde ifadesi ortaya çıkmaktadır. Bu Tanrı’dan veya Yüksek Benlik’ten gelen bilgeliktir ve herşeyi bilen Tanrısal Farkındalık ‘tır. Tüm bireyleri tamamiyle anlar, tüm problem ve zorlukların nedenini ve onları iyileştirmek için gerekeni bilir.
Ki – Yaşam Enerjisi
"Ki" kelimesi ise, Çince’deki Chi, Sanskrit dilindeki Prana ile aynı anlamdadır. Ki, tüm canlılara hayat veren yaşam enerjisidir. Bu enerji yaşayan tüm varlıkların, yaşadıkları sürece etrafını sarar ve içlerinden akar; ölümle birlikte bedenden ayrılır. Yaşam enerjisinin zayıflaması veya akışının tıkanması durumunda, beden hastalıklara daha duyarlı hale gelir. Bu enerjinin yüksek seviyede rahatlıkla akması durumunda ise hastalanma olasılığı azalmaktadır. Ki fiziksel bedenin yanısıra, duyguların, düşüncelerin ve ruhsal hayatın da temel enerjisidir.
Şifa enerjilerinin birçok çeşidi vardır. Tüm enerji şifacıları, yaşam enerjisi Ki’yi kullanmaktadırlar, ancak hepsinin kullandığı enerji Reiki değildir. Reiki yalnızca uyumlanmış kişiler tarafından aracılık edinilebilen özel bir şifa enerjisidir. Bazı kişiler Reiki ile doğabilmekte olsalar da, Reiki’yi aktarabilmek için bir uyumlama işlemi gerekmektedir. Bundan dolayı, bir Reiki öğretmeni tarafından uyumlanmamış olan şifacıların kullanmakta olduğu enerji Reiki değildir. Bir şifa sisteminin ‘Reiki’ olabilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir.
Reiki uygulayabilme becerisi ancak bir uyumlama işlemi ile gerçekleşir. Bu beceri zaman içinde meditasyon veya diğer çalışmalar sonucu elde edilemez.
Tüm Reiki tekniklerinin kökeni bellidir. Bu teknikler, ilk kanal olan kişiden başlayarak, öğretmenden öğrenciye uyumlama işlemi ile aktarılır.
Reiki, uygulayıcının zihniyle yönlendirilemez. Reiki’yi hangi titreşim veya titreşimlerin gerektiğini bilen Yüksek Bilgi yönlendirir.
Reiki herhangi bir şekilde zarar veremez.
Eğer bir enerji şifa sistemi, yukarıdaki dört özelliğe sahip ise, bir Reiki tekniği olarak nitelendirilebilir.
Unutulmamalıdır ki, Reiki, bir alternatif tıp yöntemi değildir ve hastalıkların teşhisinde çağdaş tıbbın yerini tutmaz. Öte yandan, Reiki, hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı bir şifa yöntemi olmanın yanısıra, esas olarak sağlıklı kişiler tarafından düzenli uygulandığında hastalıkları önleyici harika bir araçtır. Tüm çağdaş ve geleneksel şifa sistemleri ile uyumludur. Tüm tedavi metodlarının iyileştirici etkilerini arttırırken, yan etkilerini azaltır; acıları hafifleterek iyileşme sürecini hızlandırır.
Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de bir doğal şifa ve tamamlayıcı tıp yöntemi olarak günden güne yayılmakta olan REIKI, dünya üzerinde iki milyondan fazla kişi tarafından, gerek şifa, gerekse ruhsal gelişim amacıyla uygulanmaktadır ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. Başta, Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı ülkelerde, pek çok hastane kendi bünyelerinde oluşturdukları ya da destekledikleri ekiplerle hastalarına Reiki uygulamakta ve bütünleyici bir yöntem olarak kabul etmektedirler. Reiki’nin etkileri üzerine bilimsel çalışmalar devam etmektedir.
İnanıyoruz ki, daha pek çok insan hem hastalıkların iyileşmesine yardım amacıyla hem de yaşamlarının niteliğini yükseltmek için Reiki enerjisine aracılık etmeye başlayacaktır
Kısaca, Reiki: zeki, amaçlı, olumlu, şefkatli, güçlü, güvenli, etkili ve sınırsızdır; gerçek anlamıyla evrenseldir; herhangi bir kişiye veya gruba ait değildir.

Reikinin Tarihi
Reiki, Dr. Mikao Usui (1865 – 1926) ile başlayan bir şifa ve ruhsal gelişme enerjisi sistemine verilen isimdir.
Dr. Usui’nin ölümünden sonra, 1927 yılında, onu izleyenlerce dikilmiş olan anıt taşında yazılanlara göre, Reiki sisteminin temelini oluşturan enerji, Mikao Usui’ye Kurama Dağında 21 günlüğüne oruç tutmak ve meditasyon yapmak için inzivaya çekildiğinde gelmiştir.
Usui, bu enerjiyi önce kendisinde, daha sonra da ailesinde denemiş, muhtelif hastalıkları tedavi edici etkisini gözlemledikten sonra, bilgisini paylaşmak amacı ile 1922 yılının Nisan ayında bu enerjiyle işleyen şifa tekniklerini uygulamak üzere Tokyo’da bir klinik açmıştır. Usui, bu şifa yöntemlerini yalnızca uygulamakla kalmamış, birçok kişiye de öğretmiştir. 1923 yılında Tokyo’ya büyük zarar veren Kanto depremi sonrasında kurtulan insanlara yardım amacıyla şifa gücünü kıullanmıştır. Kliniğinin yetersiz kalması nedeni ile, 1925 yılında Tokyo dışında Nakano’da yeni bir klinik kurmuştur.
Kısa zamanda ünü tüm Japonya’ya yayılan Usui, aldığı davetler üzerine ülkesinin muhtelif bölgelerinde eiki sistemini tanıtmaya ve uygulamaya başlamıştır. Bu seyahatlerinden biri esnasında, 62 yaşında yaşama veda etmiştir.
Usui, Reiki şifa yöntemlerini uygulamak üzere kurduğu organizasyona Usui Reiki Şifa Sistemi anlamına gelen Usui Reiki Ryoho Gakkai adını vermiştir. Ölümünden sonra bu organizasyonun liderliği, yetiştirmiş olduğu 16 Reiki öğretmeninden biri olan J. Ushida tarafından devam ettirilmiştir ve halen Japonya’da işlevini sürdürmektedir. Bununla birlikte çağdaş araştırmacılar, Japon kültürünün kapalı gelenekleri nedeniyle, bu topluluğun günümüzdeki öğretileri ve uygulamaları hakkında bilgi edinmekte büyük güçlük çekmektedirler.
Usui’nin yetiştirmiş olduğu 16 öğretmenden bir diğeri olan Chujiro Hayashi, Tokyo’da kendi Reiki okulunu ve kliniğini kurmuş ve öğrencilerine kliniğinde çalışmaları karşılığında Reiki eğitimleri vermeye başlamıştır.
1935 yılında, Hawai doğumlu, Japon göçmeni bir ailenin kızı olan Bayan Hawayo Takata hastalıklarının tedavisi için Hayashi’nin kliniğine gelmiş ve dört ay içinde tamamen iyileşmiştir. İsteği üzerine 1936 yılının baharında Hayashi’den birinci derece Reiki eğitimini almıştır. Bir yıl Hayashi’nin kliniğinde çalıştıktan sonra, 1937 yılında ikinci derece Reiki eğitimini alarak Hawai’ye geri dönmüştür.
Hayashi, 1938 yılının Şubat ayında Hawai’ye giderek, Takata’ya Reiki öğretmenliği eğitimini vermiş ve Takata’nın kendisi tarafından eğitilmiş 13 öğretmenden biri olduğunu onaylamıştır.
Bayan Takata, Hawai’de klinikler açmış, bu kliniklerde hastalarını tedavi etmenin yanısıra, hasta yakınlarına ikinci dereceye kadar Reiki eğitimleri de vermiştir.
1970 yılında Reiki öğretmeni eğitimlerine de başlayan Takata 1980 yılının Aralık ayındaki ölümüne kadar yirmiiki kişiyi Reiki öğretmeni olarak yetiştirmiş ve bu öğretmenlere Master (Üstad) ünvanını vermiştir.
Batıdaki Reiki pratisyenlerinin büyük çoğunluğu bu yirmi iki kişinin öğrencileridir ve hepsi Takata’ya, Hayashi’ye ve Usui’ye bağlanırlar.
Reiki öğretmenleri, yıllar içinde kendi sezgilerini ve algılarını kullanarak; şifa bulmak isteyenlerin ve ruhsal gelişimlerini sürdürürken Reiki ile çalışanların, gereksinimlerine cevap veren yeni teknikler geliştirmişlerdir.
Reiki konusunda yapılan araştırmalar, Usui Reiki tekniklerinin Budizm, Şintoizm, Şamanizm şifa teknikleri ile benzeştiğini belirtmektedir. Reiki hakkında medyumlar aracılığı ile alınan bilgiler ise Reiki’nin çok eskiden beri dünyada olduğunu, hatta efsanevi Atlantis’e kadar dayandığını belirtmektedir.

Uygulamakta ve öğretmekte olduğumuz ‘Usui/Tibetan’ Reiki sistemi, Mikao Usui tarafından geliştirilmiş olan geleneksel "Usui Reiki" yöntemlerine dayanmakta olup International Center for Reiki Training tarafından geliştirilmiş olan yöntemleri ve Frank Arjava Petter tarafından araştırılarak dökümante edilmiş olan Japon Reiki tekniklerini içermektedir. Reiki ile çalışma dört aşamada öğrenilir ve bunlar birbirlerini tamamlayıcı düzeylerdir, hep birlikte tam bir şifa ve ruhsal gelişim sistemi oluştururlar. Herkes her düzeyin eğitimine açıktır. Herkes kendini uygun gördüğü düzeyde öğrenimi bırakabilir ya da öğretmen olabilir. Dereceler insanların birbirine üstünlük sağlaması için değildir.
Reiki I Eğitimi
Reiki I temelde fiziksel düzeyde şifa uygulamaları içindir. Bir günlük eğitim sürecinde yapılan uyumlama işlemi sonucunda öğrenci evrensel yaşam gücü enerjisine açılır. Ellerdeki çakralar açılarak, ellerin şifa niyetiyle bir varlığa dokunulması ile yüksek bir enerjinin o varlığa aktarılması sağlanır.
Öğrenciler kendilerine, başkalarına, hayvan ve bitkilere enerji aktarmayı öğrenirler. Reiki I eğitiminde aşağıdaki bilgi ve teknikler öğrenilir:
•    Reiki’nin tarihçesi
•    Reiki nedir ve nasıl işler ?
•    Reiki prensipleri
•    Standart Reiki el pozisyonları
•    Tüm beden Reiki uygulaması
•    Reiki’nin özel durumlarda kullanımı
•    Gassho Meiso : Gassho meditasyonu
•    Kenyoku : beden ve ruh temizliği
•    Byosen Scanning : beden tarama yöntemi
Reiki I ilerideki tüm seviyelerin temelidir ve en sıklıkla kullanılan el koyarak şifanın öğrenildiği düzeydir.
Reiki II Eğitimi
Reiki II uyumlaması öğrencinin sembol kullanımına açılmasının yanısıra, şifa için aktardığı enerjiyi de artırır. Reiki ikinci derece eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:
•    Reiki II sembolleri ve kullanımları
•    Enkaku Chiryo : uzağa şifa gönderme
•    Zihinsel ve duygusal şifa yöntemleri
•    Joshin Kokyuu-Ho : nefes alma tekniği
•    Reiji-Ho
•    Beaming
Reiki II eğitimi bir gün içinde tamamlanmaktadır.
Reiki III Pratisyen Eğitimi
İki gün süreli Reiki III Pratisyen Eğitimi veya İleri Reiki eğitimi (ART), geleneksel Reiki sisteminin bir parçası değildir. Bu derecede öğretilen yöntemler; William Lee Rand tarafından, yoğun şifa etkileri kanıtlandıktan sonra, Reiki Master olmaya hazırlığın bir parçası olarak veya öğretmenlik yapmak niyetinde olmayıp yalnızca şifa yeteneklerini artırmak isteyenler için eğitim sürecine eklenmiştir. Bu eğitim öğrencinin Usui Master Sembolü’ne açılmasını ve aşağıda sıralanan çok güçlü ve etkili şifa tekniklerini içerir:
•    Usui Master sembolü ve kullanım
•    Hareketli meditasyon
•    Reiki meditasyonu
•    Reiki Rehberleri meditasyonu
•    Aura temizleme tekniği
•    Kristallerle çalışma yöntemleri
•    Koki-Ho : nefesle şifa verme
•    Shu-Chu-Reiki : Reiki grup çalışması
•    Gyoshi-Ho : gözlerle şifa gönderme
Reiki III Öğretmen (Reiki Master) Eğitimi
Bir Reiki Öğretmeni olmak ve sistemi öğretmeye başlamak büyük bir adım ve sorumluluktur. Biz bu yola açılmak isteyen öğrencilerin kendilerinin temizlenip şifa bulmaları için her gün kendilerine Reiki uygulamaları gerektiğine inanıyoruz. Önceki tüm seviyelerde yeterli deneyime sahip olmaları ve şifaya gerçekten güçlü bir duygu ve sebatla bağlanmaları gerekir. Zor vakalar ya da beklenmedik tepkiler karşısında tecrübe kazanmalıdırlar. Bu süreç, Reiki Öğretmeni olmadan önce normalde iki ya da üç sene uygulama gerektirir. Reiki Master/Öğretmenlik eğitimi, Reiki terapistinin diğer kişileri tüm Reiki derecelerine inisiye etmesine hazırlar ve sınıf yönetme, yazılı malzemeyi öğretme ve öğretmen-öğrenci ilişkileri konularında yol gösterir.
Reiki Öğretmenlik eğitimi, haftada bir gün olmak üzere toplam oniki hafta sürmekte ve aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
•    İletişim teknikleri
•    Önyargılardan arınma
•    Empati geliştirme
•    Reiki öğretmeninin sorumlulukları
•    Mikrokozmik yörünge meditasyonu
•    Tibet sembolleri ve kullanımları
•    Mor nefes
•    Şifa uyumlaması
•    Tüm Reiki seviyeleri uyumlama metodları
Reiki öğretmenleri, tüm seviyelerin eğitimlerini verebilir ve pratisyenleri her seviye için inisiye edebilirler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*