Alevi Akademisi’nden Basın Açıklaması

Alevi Akademisi’nden Basın Açıklaması

GERÇEKTEN LAİK
GERÇEKTEN DEMOKRATİK
BİR YAPILANMA İÇİN…
  
Birçok Alevi kuruluşu ile kendi alanlarında seçkin birafis.jpg konuma sahip olan çeşitli şahsiyetlerin katılacakları ve Almanya’nın etkili bir eyaletinde yapılacak panel ve müzik dinletisinden elbette önemli beklentilerimiz var. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
1.    Dönemin AKP Hükümeti, Alevi kurum, kuruluş ve çevreleri arasına dalmış; kendi güdümünde örgütler oluşturmaya, çıkar karşılığında peşine takılacak kimseler ayarlamaya başlamıştır. Hedefi geleneksel Emevi çizgisini iktidara taşımak olan böylesi bir iktidarın gerçekten laik ve gerçekten demokratik bir yapılanmaya katkısı beklenebilir mi? Artık takiye, gerçeği örtemez oldu! Çünkü takke düşmüş kel görünmüştür!
2.    Kaldı ki, daha baştan beri gerek Başbakan R. Tayyip Erdoğan, gerek kimi Bakanları, gerekse Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu; Sünni Diyanet’in tüm Müslümanları temsil etmekte olduğunu, Cemevleri’nin ibadet yeri olmadığını,  ibadet yerinin Cami olduğunu, Aleviliği herhangi bir tarikat mesabesinde gördüklerini, her vesile ile açıkladılar. Bundan anlaşılması gereken, bu iktidarın, Aleviliği nasılsa öyle tanımaya ve Alevilerin kendilerini bizzat ifade etme hakkına sahip olduklarını kabullenmeye yanaşmadığı gerçeğidir. Dahası AKP Hükümeti, bir süreden beri inanç üzerinden pazarlık yapmak istemekte ve buna açık kimi kişi ve kuruluşlarla el altından alış-verişe başlamıştır. Bunun Aleviliği saptırmak, asimile edip içini boşaltmak anlamına geldiği ayan-beyan ortadadır. Alevi Akademisi ve Alevi toplumunun ezici ekseriyeti, kapalı kapılar ardında süren bu alış-verişi asla kabul edemezler.
İnanç üzerinden pazarlığa hayır! Alevilik nasılsa aynen öyle kabul edilmelidir! 
3.    Bilindiği gibi Alevi Akademisi, zamanın AABF’si ile birlikte 1997 yılından itibaren, Balkanlardaki Alevi-Bektaşi dergâh ve kurumlarıyla sıcak ilişki içinde olmuştur. Uzun bir süreden beri kopuk olan bu ilişkinin tekrar canlanması için daha fazla beklemenin artık yararsız olduğunu gören, Balkan Alevi dergâhlarının temsilcisi Baba Edmond Brahimi (ki bu toplantımızda konuşmacı olup ayrıca ortak bir basın toplantısı gerçekleştirilecek) ile Alevi Akademisi, karşılıklı olarak söz konusu ilişkileri yeniden canlandırmaya karar vermişlerdir.
4.    Avrupa Birliği Aleviliği nasıl değerlendirmekte ve sorunun çözümü konusunda hangi önlemlerin alınmasını önermektedir? Bu konuda en yetkin ve en emin kaynak olarak Sayın Zeynel Lüle’nin görüşlerine başvurulmaktadır.
5.    AKP Hükümeti’nin Alevilere yönelik olarak izlemekte oluğu inanç üzerinden pazarlık politikasından derin rahatsızlık duymakta olan Karaca Ahmet Sultan Dergâhı Başkanı Muharrem Ercan Dede gibi Alevi kuruluşlarının değerli temsilcileri de bu toplantımıza katılmakta ve bu konuda Alevi Akademisi ile aynı kaygıları paylaşmaktadırlar.
6.    Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç bu toplantımızda, AKP Hükümeti’nin politikasını anlatmak üzere hazır bulunacak, izlenmesi gereken yol ve yöntemler konusundaki düşünce ve önerilerini dile getirecektir.
Görüldüğü gibi, bu toplantımız Alevi toplumu bakımından canalıcı bir öneme sahip. İnsanlarımızdan beklentimiz Akademi’ye sahip çıkmaları ve bizi yalnız bırakmamalarıdır. Manevi desteklerini bizden esirgemeyen Akademi dostlarına, sponsorlarımıza, katılan ve hazır bulunan herkese can-ü gönülden teşekkür ediyoruz.

ALEVİ AKADEMİSİ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*