Aleviler asimile ediliyor

YAZAR: ÖZLEM ZORCAN-BIRGÜN
www.alevi.com

ALEVİ Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Turan Eser, geçtiğimiz günlerde açıklanan ‘2007 Avrupa Birliği İlerleme Raporu’nda belirtildiği gibi bu yıl da Alevilerle ilgili bir gelişme kaydedilmemiş olduğunu söyledi.

Eser, raporu, AKP hükümetinin beş yıllık faaliyetleri içinde Alevilerin sorunlarına çözmeye yönelik hiçbir şey yapmadığının kanıtı olarak nitelendirdi. Raporun Türkiye’de Alevilere yönelik ayrımcılık uygulamalarını ve Alevilerin sorunlarına ilişkin gerçekleri aktarmaktan uzak olduğunu ifade eden Eser, “AKP hükümetinin çözüm önermenin aksine, kasıtlı ve bilinçli olarak Alevilere yönelik ayrımcı uygulamalara ve asimilasyon politikalarına hız vermesi ise ayrı bir gerçekliktir” dedi.

‘İSLAMLAŞTIRMAYA YATIRIM YAPILDI’

Türkiye’de zorunlu din eğitimi sorununun hala devam ettiğini belirten Eser, “Son beş yıldır eğitimde İslamlaştırma sürecine ciddi ideolojik yatırımlar yapılmıştır. AKP hükümeti Suni-Hanefi inanç grubunu resmen kabullenip, farklı inanç gruplarını ve inanmayanları, ‘ötekiler’ diyerek dışlamaktadır. 20 milyon Alevi vatandaşının inancı olan Alevilik konusunda hiçbir resmi makam ya da kişinin ayrım yapmaya hakkı olamaz” diye konuştu. Eser Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin Alevi sorunlarına merhem olmadığını vurguladı.

‘ALEVİ KİMLİĞİ TANINMALIDIR’

Eser, Alevilerin taleplerinden bazılarını şöyle sıraladı: “Alevi kimliği tanınmalıdır. Uluslararası belgelere, insan haklarına ve temel özgürlüklere dayalı eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı ve çoğulculuğu esas alan demokratik bir Anayasa oluşturulmalıdır. Gerçek anlamda laik, sosyal ve özgürlükçü olmayan devlet yapılanmasının değişmesi yönünde reformlar düzenlenmeli, sunni devlet yapılanması terk edilmelidir. Din ve ahlak dersleri zorunlu olmaktan çıkarılmalıdır. Alevi yerleşim bölgelerine cami yapılmasına son verilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılmalıdır. Nüfus cüzdanlarındaki din hanesi tamamen çıkartılmalıdır.”

Basın ve yayın organlarının dinsel hoşgörüsüzlüğü kışkırtan haber ve yayınları engellemek için öz denetim mekanizmaları işletmesi gerektiğini ifade eden Eser, başta siyasiler olmak üzere bütün kamu çalışanlarının insan hakları eğitimi alması gerektiğini de vurguladı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*