Ali Kaykı’dan Güzel Sözler

Esinlerimiz:

Bir bilgenin dediği gibi „Hiç bir söz yoktur ki; güneş altında söylenmemiş olsun“.

Bizden kaynaklanan bu sözler düşüncemizle iç dünyamızın derinliğine daldığımızda esinlerimizdir. Önceleri pek önemsemediğim sözleri sonraları not almaya başladım. İşte benzerlerinin olabileceği bu sözler, zaman zaman düştüğüm kısa notlarım ve yazılarımda, şiirlerimde de kullandıklarımdır.

GÜZEL SÖZLER

Ali KAYKI:
*** Aramak düşüncenin hareket noktası, bulmak varıştır. Düşünen insan, varılan her hedeften sonrasının da olduğunu / olabileceğini varsayandır.
 
*** Asıl gelişmişlik teknolojide değil, insanda olmalıdır. Böylelikle doğa da tahrip edilmemiş olur.
 
*** Baba oğlunu kendinden ileriye taşıyamamışsa, ya beceriksizliğindendir ya da oğlunun haylazlığından…
 
*** Benliğini aşmış, hakikatte evrenselleşmiş insan birey olmaktan çıkmış ve kendi varlığını insana degil, insanlığa adamış olandır.
 
*** Bilim ile bilimsellik ile içiçedir. Gönlümüzün arılığa ihtiyacı olduğu kadar, akıla da ihtiyacı vardır. Akıl bilmek ile olur, insan ne kadar çok bilirse o kadar akıllıdır.
 
*** Bilmek anlamak değildir. Ezbercilik de dolaylı bir bilme metodudur. Bilinen hemen unutulabilinir, ama anlaşılmış olan kolay kolay unutulmaz.
 
*** Dünyanın en aptal insanı, kendinden cahil olanın öğüdünü tutandır.
 
*** Her ağacın kurdu kendinden olsa da, bu her meyvesi kurtlu olacak anlamına gelmez.
 
*** Her nesne önce pişer, devamında yanar. Oysa insan, yana yana pişer.
 
*** Herşey en iyi yaşanıldığı kadar bilinir.
 
*** Hiçbir şey yok olmaz, aslına döner.
 
*** İnsan bildiğinden değil, bilmediğinden korkmalıdır. Korkusuz olmak için bilmediklerinizi öğreniniz. Öğrendiğiniz güzelliği ise sevip sahipleniniz.
 
*** Karşılığı olmasa da insanlık için yapılan her fedakarlık, güzelliğe doğru atılan bir adımdır.
 
*** Mutlaka unutmamamız ve olması gereken, düşüncemizin kaynağının sevgi olmasıdır. Düşüncenin temelindeki sevgi bizi; doğruya, güzelliğe, dolayısı ile özgürlüğümüze götürür.
 
*** Sadece bir şeye koşullanıp ondan başkasını kabul etmemek cahilliktir.
 
*** Size birisi bir fenalık ettiğinde kızıp karşılık vermişseniz, biliniz ki gururunuz okşanmıştır. Siz birine bir fenalık ettiğinizde kendinize kızıp, ondan hemen özür dilemişseniz biliniz ki onurunuz okşanmıştır.

*** Var olan herşey insanda mevcuttur. Öğrendiğimiz her yeni şey, varlık alemindeki keşiflerimizdir. Kendimizi bugün keşfedersek yarınlardaki aramalara gerek kalmaz.

*** Zaman içinde sabır ile hareket ederek bilmek istemek ve aramak, insana istediğini ve aradığını buldurur

*** İnsanların en iyi bildikleri, kendi pratiklerinden öğrendikleridir. Bu da her zaman için geçerli olan "değişmez doğru" değildir. Zaman içinde olan her şey değişkendir.

*** Asalet insanın özündedir. Asil insan, özü ile bütünleşmiş olandır.
 
*** Ne kadar gizlemeye çalışsak ta, sözlerimiz, gözlerimiz ve pratiğimiz gönlümüzün aynasıdır.

*** Düşmanına bile dürüst ol. Dürüstlüğün ona örnek olsun.

*** Hakk’ın huzuruna genişlemiş göbek ile değil, arınmış ve aydınlanmış gönül ile çık. Bunu gören Rabbin, mekânından hoşnut ve senden de razı olsun…

*** Güzelliği yaşayamamış insanlar, kötülüğün ne derece zararlı olduğunu bilemezler.

*** Aykırılık; insanlık için doğru yerde ise güzellik, yanlış yerde ise ihanettir…

*** Aşk ile temizlenen/aydınlatılan gönül pırıl pırıldır. İnsan, işte bu parıltıda kendi gerçekliğini görür.

*** Ham ervah kusuru hep başkalarında arar, Hakikat ehli Arifler ise kendilerinde.

*** Güneş orada ise, aydınlığını görebilecek göz sendedir.

*** Dilleri, dinleri ve renkleri ne olursa olsun insanlar hep aynıdırlar. Farklılık, bildikleri ve isteklerindedir.

*** İlk önce var-lık olduğumuzu anlayalım. Sonra can taşıdığımızı bilelim. Ve Allah’ın en kutsal hazinesine ihanet etmeyelim.

*** Bazı insanlar gereksiz o kadar çok şey okurlar ve öğrenirler ki, asıl okumaları-öğrenmeleri gerekeni düşünemezler. Yani kendilerini…

*** Çabaları insanlara zulum edip sonlarını hazırlamak olanlar, bunun yanlışlığını ancak kendi sonları gelince anlar. Ama ne çare sondadırlar.

*** Nereden geldiğini bilmeyene, kim olduğunu öğretemezsin.

*** Sevgi güzelliktir. Paylaşıldıkça güzelleşir.

*** Akıl bilginizden değil, daha çok gönül bilginizden emin olun. Akıl insanı her zaman olmasa da çok kere yanıltabilir fakat gönül öyle değil.

*** Gönül, bilgisini gönül gözü ile gösterir. Gönül gözü de ancak arındırılmış, aydınlanmış gönülden görür.

*** İnsanlığın olmadığı yerde özgürlük te olmaz.

*** Sevdalarımız bizim ateşimizdir. Önce ateşimizi yakarız, sonra o ateşte kendimizi…

*** Kendi nefsim için düşmanıma dahi haksızlık edip kötülük yapmaktan bütün alemlerin Rabbine sığınırım.

*** İnsan, en büyük, en zor ve mutlaka çözülmesi-bilinmesi gereken bir bilmecedir.

*** Akıl ne kadar bilgili olursa olsun Aşkın bir damlasıdır. Çünkü; Gönül coşar, Aşk yaratır ve akıl öğrenir. Bunun için aklın her zaman bir sınırı vardır. Ama gönlün ve Aşkın sınırı yoktur.

*** Hakk’ın sevgilisi olmuş insanlar, ölümsüzlüğün de kaderleri olduğunu bilsinler.

*** Ne kadar çok bilirsen bil, bilgin ile öğünme. Sana bunları öğretenin de bir öğretmeninin olduğunu hiç unutma!

*** Bir kimse düşünce ve davranışlarıyla eşşeklikte diretirse ona insan olduğunu hatırlatmakta ısrarcı olmayın.

*** İnsana zulmedenler hayvanlığını yaşayamamış olanlardır.

*** Deryanın ortasına atılan bir leş arınır, derenin ortasına atılan kokutur.

*** Türkiye’de genellikle trafiğe uyuluyor, kurallarına değil.

*** İnsanlığın dört temel ögesi; sevgi, bilgi, rıza ve güzel ahlak (Edeb) olmalıdır.

*** İnsanların inandıkları, doğrularıdır.

*** Var olmuş ile, var olacak olan kimde mevcut ise; ezel ile ebed te ondadır.

*** Bazı meseleleri kimileri yaşadıkça, kimileri de düşündükçe daha iyi anlar

*** Sende kalan sırrının sana zararı olmaz

*** İnsanların niyetlerinin ne olduğunu bilmeden kendi niyetini (sırrını) açığa vurma. Yoksa amacına ulaşmana engel teşkil edebilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*