Aydınlar Alevilerin Taleplerine Destek Verdi

Aralarında Adalet Ağaoğlu, Yaşar Kemal, Vedat Türkali, Fazıl Say gibi adların da olduğu, 150’den fazla yazar, gazeteci, sanatçı, akademisyen, hukukçu, Alevilere yönelik ayrımcılığın durdurulmasını istedi; Alevi yürüyüşünün taleplerini destekledi; insanları mitinge katılmaya çağırdı.

Aralarında yazar, gazeteci, sanatçı, akademisyen, hukukçuların bulunduğu, sayıları 150’yi aşan aydın, yayımladıkları bir bildiriyle, Alevi örgütlerinin 9 Kasım’da Ankara’da düzenledikleri mitinge destek verdiklerini açıkladı; herkesi mitinge katılmaya davet etti.

İmzacılar arasında Adalet Ağaoğlu, Yaşar Kemal, Vedat Türkali, Aytaç Arman, Büşra Ersanlı, Edip Akbayram, Eşber Yağmurdereli, Fatoş Güney, Halil Ergün, Mehmet Ali Alabora, Melike Demirağ, Muammer Ketençoğlu, Onur Akın, Rutkay Aziz, Sabahat Akkiraz, Yavuz Bingöl gibi adlar da yer alıyor.

Aydınların, Alevilerin eşit yurttaşlık, zorunlu din dersinin kaldırılması, Diyanet’in kaldırılması taleplerini destekledikleri ve "tek dil, din, ırk" anlayışından vazgeçilmesini ve çoğulculuğa dayanan yeni bir anayasa istedikleri çağrı metninin tamamı şöyle:

Özgürlükten, eşitlikten, çoğulcu bir toplumsal yapıdan, gerçek bir laiklikten, toplumsal barıştan yana, ayrımcılığa karşı eşit yurttaşlık hakkını savunan bizler,

Çağlar boyu inkar edilen, horlanan, dışlanan, katliam ve sürgünlerle yok edilmeye çalışılan Aleviliğe yönelik asimilasyoncu uygulama ve anlayışa son verilmesini;

Gerek AİHM ve gerekse Danıştay tarafından zorunlu din dersine ilişkin verilen yargı kararlarının derhal uygulanmasını, 12 Eylül diktatörlüğünün toplumumuza zorla kabul ettirdiği "zorunlu din dersleri" uygulamasına derhal son verilmesini;

Laikliğin evrensel anlamına uygun olarak devletin elini dinden çekmesini, tüm inançlar ve ibadet mekanları karşısında eşit bir mesafede durmasını, bu kapsamda Sünni Diyanet İşleri Başkanlığı’nın anayasal bir kurum olmaktan ve genel idare yapısından çıkarılmasını;

Alevi köylerine zorla cami yapılması ve imam atamalarına son verilmesini, el konulmuş Alevi inanç yerlerinin ve diğer değerlerinin Alevilere geri verilmesini;

İnancı, kökeni, dili, dini, ırkı ve cinsiyeti ne olursa olsun tüm yurttaşlarımızın ayrımcılığa uğramadan temel hak ve özgürlüklere sahip olmaları için "eşit yurttaşlık" ilkesinin yaşama geçirilmesini;

Günümüzde geçerliliğini yitirmiş "tek dil", "tek din" ve "tek ırk" anlayışlarından vazgeçilerek çok kültürlülüğün ve çeşitliliğin zenginliğimiz olduğunun kabul edilmesini;

Farklılıklarımızla bir arada yaşamanın toplumsal barışı getireceğine inanarak, uluslararası belgeler ve yargı kararlarına, insan haklarına ve temel özgürlüklere dayalı eşitlikçi, özgürlükçü ve çoğulculuğu temel alan yeni sivil ve demokratik bir anayasanın oluşturulmasını;

Bu anlamda Alevi Bektaşi Federasyonu’nun "Ayrımcılığa Karşı Eşit Yurttaşlık Hakkı" sloganıyla 7-8-9 Kasım 2008 tarihlerinde ülke çapında başlatacağı "Büyük Alevi Yürüyüşü" ve 9 Kasım 2008’de Ankara’da yapacağı mitingi destekliyor, mitingde olacağımızı ifade ediyor ve tüm duyarlı yurttaşları mitinge bekliyoruz.

Metne imza atanların listesi şöyle:

Abdullah Aydın-Yazar, Abdülkerim Avcıoğlu, Abuzer Palalı, Adalet Ağaoğlu-Yazar, Adnan Bostancıoğlu-Yazar, Adnan Caymaz-Yazar, Ahmet Çakmak-Profesör, Ahmet Erhan-Şair, Ahmet Hakan-Gazeteci, Ahmet Telli-Şair, Ahmet Tulgar-Yazar, Ahmet Ümit-Yazar, Alaattin Us-Sanatçı, Ali Murat İrat-Yardımcı Doçent, Ali Yıldırım-Yazar, Aslı Erdoğan-Yazar, Ayhan Yalçınkaya-Doçent, Aydın Çubukçu-Yazar, Aydın Şimşek-Şair, Ayşegül Devecioğlu-Yazar, Aytaç Arman-Sanatçı, Aziz Çelik-Yazar, Bahattin Günel, Berat Günçıkan-Gazeteci, Berrin Sulari-Sanatçı, Burhan Şenatalar-Profesör, Büşra Erşanlı-Profesör, Cafer Öktem, Cahit Berkay-Sanatçı, Celal Başlangıç-Gazeteci, Celalettin Can, Celal Yıldırım-Doktor, Cezmi Ersöz-Yazar, Dursun Bulut, Doğan Tılıç-Gazeteci, Edip Akbayram-Sanatçı, Enis Sakızlı, Erbil Tuşalp-Gazeteci, Erdoğan Aydın-Yazar, Eren Aysan-Dramaturg, Şair, Erol Katırcıoğlu-Profesör, Eşber Yağmurdereli-Avukat, Fahri Aral, Fahri Özdemir-Yayıncı, Fatoş Güney, Fazıl Say-Sanatçı, Fehmi Yaşar-Yönetmen, Ferhat Tunç-Sanatçı, Fikret Başkaya-Yazar, Fikri Sağlar-Yazar, Gizem Erkan-Yazar, Gülten Kaya, Güray Öz-Yazar, Halil Ergün-Sanatçı, Handan İpekçi-Yönetmen, Hasan Ataol, Hasan Kapıkıran, Hasan Saltık-Yapımcı, Haydar Ergülen-Şair, Hüseyin Atabaş-Şair, Hüseyin Kuzu-Senarist, Işıl Özgentürk-Yazar, İbrahim Kaboğlu-Profesör, İdris Aydın-Yazar, İlknur Birol-Avukat, İpek Çalışlar-Yazar, İsmet Demirdöğen-Gazeteci, Kemal Bingöllü-Avukat, Leman Sam-Sanatçı, Mahmut Temizyürek-Şair, Masis Kürkçügil-Yazar, Mazlum Çimen-Sanatçı, Mehmet Ali Alabora-Sanatçı, Mehmet Bekaroğlu-Profesör, Mehmet Özer-Sanatçı, Mehmet Tüm, Melih Pekdemir-Yazar, Melike Demirağ-Sanatçı, Menderes Samancılar-Sanatçı, Metin Güven-Şair, Metin Özuğurlu-Doçent, Metin Üstündağ-Karikatürist, Metin Peker-Karikatürist, Mihri Belli, Mithat Sancar-Profesör, Muammer Keskin, Muammer Ketençoğlu-Sanatçı, Mustafa Alabora-Sanatçı, Mustafa Şen-Doçent, Müge Caner-Öğretim Görevlisi, Müslim Çelik-Şair, Nazım Alpman-Yazar, Nebil Özgentürk-Gazeteci, Necmettin Çobanoğlu-Sanatçı, Necmettin Salaz-, Nejdet Saraç-Yazar, Neşe Akkuş, Neşe Yaşin-Şair, Nevzat Karakış-Sanatçı, Nihat Behram-Şair, Nimet Tanrıkulu, Oğuz Kaan Salıcı, Oğuzhan Müftüoğlu-Yazar, Onur Akın-Sanatçı, Orhan Alkaya-Şair, Osman Yılmaz, Ömer Türkeş-Yazar, Özcan Alper-Yönetmen, Özgen Seçkin-Yazar, Ragıp Duran-Gazeteci, Ragıp Zarakolu-Yayıncı, Reis Çelik-Yönetmen, Rıdvan Akar-Gazeteci, Ruhi Koç-Doktor, Rutkay Aziz-Sanatçı, Sabahat Akkiraz-Sanatçı, Salim Turgut-Gazeteci, Salman Kaya, Selçuk Polat-Yazar, Selma Ağabeyoğlu-Şair, Semir Aslanyürek-Yönetmen, Sevim Belli, Sezai Sarıoğlu-Şair, Sırrı Süreyya Önder-Yönetmen, Sibel Özbudun-Yazar, Suavi-Sanatçı, Suzan Samancı-Yazar, Süha Tuğtepe-Şair, Süleyman Arslan-Mimar, Şerdil Odabaşı-Avukat, Şükrü Ceyhan-Doktor, Şükrü Erbaş-Şair, Tahsin Yeşildere-Profesör, Tarık Caner, Temel Demirer-Yazar, Tevfik Taş-Yazar, Turan Alıcı-Sanatçı, Uğur Yağmurdereli-Mimar, Vedat Sakman-Sanatçı, Vedat Türkali-Yazar, Vedat Ülger-Yazar, Yalçın Yusufoğlu-Yazar, Yasemin Göksu-Sanatçı, Yaşar Kemal-Yazar, Yavuz Bingöl-Sanatçı, Yelda Reynauld Kaymakçı-Sanatçı, Yılmaz Demiral-Sanatçı, Yüksel Işık-Yazar, Zeki Coşkun -Gazeteci, Zerrin Taşpınar-Yazar, Zeynep Altıok.

TARAFINDAN: BIANET

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*