CANLAR SERÇEŞME’DE ÇARE ARIYOR

Murtaza Demir

Alevi-Bektaşilerin yakıcı sorunları ve çözümüne dair öneriler, 10-11 Eylül günlerinde Hacıbektaş İlçesi Kültür Merkezinde, gelenekte olduğu gibi katılımcılar tarafından, bir muhabbet ortamında konuşulacaktır. Dergâhı temsilen, Sn Veliyettin Hürrem Ulusoy’un çağrıcı olduğu; son yılların en önemli birliğe çağrı toplantısı olacağını düşündüğüm ve arzu ettiğim toplantının camiamıza, birlik gereksinimimize ve ülkemize esenlikler getirmesini diliyorum.

Bu toplantının, ülkemizin daha dinci-İslamcı devlet yapılanmasına doğru evrildiği, muhaliflerin tutuklandığı, hukukun katledildiği ve dikta rejimlerini aratmayacak kadar baskıcı bir hüviyet kazandığı bir süreçte yapılıyor olması, toplantıya farklı anlamlar ve beklentiler yüklüyor. Kuvvetle muhtemeldir ki, Hükümet çevresi “yok saydığı” ve “hiçbir isteğinizi karşılamıyorum: size, varlığınıza ve öğretinize karşıyım; ne haliniz varsa görün” tavrında olduğu Alevilerin bu toplantısını dikkatle izleyecek ve Alevilerle ilgili rotasını, toplantının gücüne, mesajına ve kararlılığına göre belirleyecektir. Demokrasi, laiklik ve temel insan haklarından yana olan çevreler ise; Türkiye’nin en etkili sosyal-siyasal potansiyel gücü olan Alevilerin vereceği fotoğrafa göre tutum alacak, ülkemizin geleceğine dair olumlu-olumsuz beklentilerini gözden geçireceklerdir.

Toplantı, özetle bu beklenti ve şartlar içinde yapılmakta ve tarihi bir değer taşımaktadır. Alevi-Bektaşiler bu toplantıda, bir bakıma kendi geleceklerine karar vereceklerdir. Esarete, yok sayılmaya, devlet bürokrasisinden dışlanmay ve Hükümetin din devleti çabalarına sessiz kalmaya “devam” mı diyecekler; yoksa bugüne değin denenmiş yöntemlerin dışında güçlü ve akli bir yöntem bulup, bu kör olası döngüye itiraz mı edecekler? Gerçekten bütün mesele bu! “Olmak ya da olmamak!..

Bildiğim kadarıyla toplantı gündeminde, öncelikle Serçeşmemizin sağlıklı ve çağdaş kriterlerle yeniden kurumlaşması ihtiyacına çözüm aranacak ve muhakkak bir karara varılacaktır. Bu müşkülün sağlıklı ve özlenen birlik içinde aşılması durumunda, bir takvim içinde diğer beklentilerin ve ihtiyaçların karşılanması, daha sonraki bir takvim içinde mümkün hale gelebilecektir.

Birlik Partisi ve sonrasındaki çeşitli siyasallaşma çabaları, sosyalizm beklentileri, dernek ve vakıf çatısı altında kurumlaşan Alevi örgütlülükleri, federasyon ve konfederasyon tipi örgütlenmeleri, Alevilerin sorununa yeterince çare olmadı. Ya da çağdaş anlamda örgütlenerek, sivil-demokratik mekanizmaları harekete geçirmek ve genel idareyi çözüme zorlamak gibi yöntemleri kullanmayı beceremedik. Hem gelenekten savrulup, hem de “kentlilik” bilincini içselleştirmeden, girdiğimiz “çağdaş örgütlenme” yönteminde başarılı olamadık. Böylece hem gelenekten uzaklaştık, hem de çağdaş örgütlenme şansımızı ötelemiş olduk.  

Serçeşmeden umar beklememizin temel nedeni ya da önemli nedenlerinden biri işte bu çaresizliğimizdir. Başımızı taşlara çalıp, ötekileştirme, aşağılama ve haklarımızın gasp edilmesine çare bulamayınca, uzun bir arayış serüveninden sonra yüzümüzü, belki de son şansımız olan Dergâha döndük; onun manevi gücüne, iç disiplinine ve şemsiyesine sığındık… Bu gerçeği tespit edip, bilince çıkarılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Temenni edilir ki, bu “zorunlu sığınma” inanca, gönüllülüğe, içtenlikli kabule dönüşsün; eller, gönüller, akıllar, olanaklar birlensin ve meşruiyet dışı arayışlara ihtiyaç kalmasın.

Kişisel görüşüm odur ki, çare oradadır: ecdadımız çareyi orada aramış, Osmanlının çok uzun ve kapsamlı kanlı istibdat dönemleri karşısında, dergâhın manevi gücüyle ayakta kalınmış, öğreti yaşatılmış, günümüze gelmiştir. Bu nedenle, Dergâhın geleneksel önderliğini tanımak, misyonuna, önderliğine, sorumluluğuna sahip çıkmasını sağlamak bu derecede önemli, hatta yaşamsaldır. Temennim, Dergâhın kapısına, “seyir için değil, aşk için ola” düsturunu göz ardı etmeden, ilim ve hilm içinde gidelim. Bu şiar içinde yüz sürer, çare ararsak, umutla döneceğimize yürekten inanıyorum. Canlara ve candan olanlara saygıyla duyurulur.

Bu duygularla, hiyerarşinin ve koparılan manevi bağlarımızın yeniden tesisini diliyor, aşk-ı niyaz ediyorum.
Aşk ve muhabbetle.

05.09.2011

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*