CENAZE HİZMETLERİ NASIL YAPILIR

CENAZE HİZMETLERİ NASIL YAPILIR?
CENAZE NASIL KALDIRILIR?
OKUNACAK DUALAR
Viyana Alevi Kültür Birliği
Kazım Balaban-Seyyit Miktat Güler (Ağuiçen Ocağı)

Kelime-i Tevhid :

La ilahe İllallah
Alevi ve Bektaşi’lerin Kelime-i Şahadeti :
Eşhedü enne Muhammed’ün Resülullah.
Eşhedü enne Aliyy-ün Veliyullah, Vasiyi Resülullah.

Üçler : Allah, Muhammed, Ali.

Beşler : Hz. Muhammed, Hz. Fatma, Hz. Ali, Hz Hasan ve Hz. Hüseyin.

Peygambere Selâm :

Esselâtu vesselâmü aleyke Ya Resülullah,
Esselâtu vesselâmü aleyke Ya Habibullah,
Esselâtu vesselâmü aleyke Ya Keremullah,
Esselâtu vesselâmü aleyke Ya Ekremel Ekremin,
Esselâtu vesselâmü aleyke Ya Şefi-i Ruz-i Arasat.

Tekbir :

Esselâtu vesselâmü aleyke Ya Resülullah,
Esselâtu vesselâmü aleyke Ya Habibullah,
Esselâtu vesselâmü aleyke Ya Seyyidel evveline vel âhirın,
Velalâ cemi-ül Enbiya-i vel Mürselin,
Vel hamdü lillâh-i Rabbil Alemin.

Derleyen Seyyit Miktat Güler
Viyana Alevi Kültür Birliği Yayınları No : 1 / Mayıs 2005 / Viyana

………

Viyana’lı Canlarımıza ve diğer bölgelerdeki dostlarımıza…!

Viyana Alevi Kültür Birliği, Türkiye’den gelen biz Aleviler tarafından 1990 yılında kuruldu.
Zamanla Derneğimizin bünyesinde bir çok hizmet yanında, çeşitli kurslar da verilmeye başlandı. Gün geldi Semah kursu, gün geldi Saz kursları, gün geldi çarpık eğitim sistemi yüzünden okula gidemiyen canlarımıza okuma-yazma kursları verildi. Şu anda da dernek bünyemizde Saz, Bilgisayar, Almanca, İngilizce ve Okula giden çocuklara okul derslerinde çeşitli destek kursları ve Cenaze kaldırma eğitim kursları verilmektedir. Artık çok çeşitli hizmetler için geniş salonlarımız ve bir de Kütüphanemiz var.
Tunceli / Hozat /Yeni ismi Karabakır köyü doğumlu, Ağuiçen Ocağına mensup Miktat Güler Dede misafir olarak Avusturya’da bulunduğu sırada, derneğimizin ihtiyacı olan Cenaze Hizmetleri kursunu yerine getirmiştir.
Sevgili Dedemize ve bilgisayarda bu kitabın hazırlanmasına yardımcı olan Derneğimizin Üyesi Sayın Kazım Balaban’a teşekkür ederiz.
Ayrıca bu Kitap Derneğimizin Yayını olarak yayınlanmaktadır.

Viyana Alevi Kültür Birliği Yönetim Kurulu adına

Başkan Hasan Ayık
Mayıs / 2005 / Viyana

İrtibat ve Telefonlarımız :

Viyana Alevi Kültür Birliği Derneği Tel : 0043- 1 – 729 83 75
Viyana Alevi Kültür Birliği Derneği Fax : 0043- 1 – 729 88 25
Viyana Alevi Kültür Birliği Derneği E-Mail : [email protected]
Seyyit Miktat Güler / Avusturya Cep : 0676 925 88 20 :
Seyyit Miktat Güler / Mersin Ev : 0090 324 320 45 82
Seyyit Miktat Güler / Ankara Ev : 0090 312 482 05 68
Seyyit Miktat Güler / Türkiye Cep : 0090 536 38 65 943
Viyana Alevi Kültür Birliği Derneği Adresi : 1210 Wien, Schererster 4
…….

İçindekiler :

1. CENAZE KALDIRILMA HALİ : Sayfa…..
2. KEFENİN BİÇİLMESİ : Sayfa…..
3. HAKKA YÜRÜYEN KİŞİNİN HELAL’LIĞININ ALINMASI : Sayfa…..
4. CENAZE NAMAZI : Sayfa…..
5. MEVTANIN KABİRE VERİLMESİ : Sayfa…..
6. ÖLEN MEVTAYA VERİLECEK TELKİN : Sayfa…..
7. TAZİYE VERME : Sayfa…..
8. 40. ve 52. GÜNLERİNDE OKUNAN DUA : Sayfa…..
9. SOFRA DUASI : Sayfa…..
10. NİKÂH DUASI : Sayfa…..

1 / CENAZE KALDIRILMA HALİ

Bir erkek veya bayan Canın Hakka yürümesi halinde yanında bulunan biri Besmele çekerek Hakka yürüyen kişinin gözlerini kapatır. Temiz bir bez ile çenesini bağlar. Elbisesini çıkarır ve ayaklarını düzeltir. Kollarını yanlarına düzgün bir şekilde uzatır. Başından ayaklarına kadar temiz bir örtü çekerek üstünü kapatır. Ve Cenazenin yıkanma / kaldırılma işlemine başlanır.
Cenazeyi kaldıran İmam şöyle dua eder. ‘’Allahım, şu fani dünyadan baki dünyaya geçen ve önünü sana çevirmiş er / hatun kişi oğlu veya kızını Allah rızası için bedenini Dünya kirlerinden yıkayıp temizlemeye niyet ettim.’’
İmamın dışında ölüyü, kendisini en yakını olduğu bilinen kişi yıkar. Erkeği erkek, bayanı gene bir bayan yıkar. Kadın kendi kocasını yıkayabilir. Fakat erkek kendi eşini yıkayamaz. Ancak bir bayanı gerektiğinde eşinin de yıkayabileceğine dair Hadisler vardır.
Bluğ çağına (gençlik yaşına) henüz gelmemiş kız çocuklarını erkekler, erkek çocuklarını da bayanlar (kadınlar) yıkayabilir.
Yıkayıcının yanında 4 adet sünger bezi, 4 çift eldiven bulunur. Su kaynatılarak ılık hale getirilir. Şampuan veya sabun temin edilir ve eldiven takılarak ceset yıkanmaya başlar.
Ceset yıkanmaya Besmele (Bismillahirrahmanirrahim) okunarak başlanır. Evvelâ avret yerleri (cinsel alanları) temiz bir şekilde yıkanır.
Mevtayı (Cesedi) yıkayanın yanında yardımcı bulunur ve birlikte mevtayı oturur duruma getirirler. Ve karnını sıvazlayarak mevtanın karnında bulunan havanın çıkarılmasına çalışılır. Ve avret yerleri son bir kez daha temiz yıkanır.
Yıkayıcı elindeki süngeri bırakarak eldivenini ve süngerini değiştirir. Kullanılmamış bir çift eldiven takar. Yeni bir sünger alarak mevtanın başını ve yüzünü tertemiz yıkar. Ağzına, dudaklarına 3 defa su verir. Sonra burnuna 3 sefer su döker. Kulaklarına mes verilir. (su dökülür)

Daha sonra vücudun ayak kısmının yıkanmasına başlanır. Önce sağ ayak, sonra sol ayak temiz bir şekilde yıkanır. Her yıkanan ayağa, sonunda üçer defa su dökülür. Sonra önce Sağ eli, sonra sol eli dirseğine kadar kadar temiz bir şekilde yıkanır. Her yıkanan yere ‘’Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ehl-i Beyt ‘’ denilerek 3 defa su dökülür. Mevta sol tarafa çevrilir. Sağ tarafı baştan ayağa kadar 3 defa temiz bir şekilde yıkanır. Sonra Mevta sol tarafa döndürülerek aynı işlem sol taraf için yapılır.
Daha sonra Mevta baştan ayağa kadar ‘’Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Al,’’ denilerek üçer defa daha su dökülür ve böylelikle Mevtanın yıkanma işlemi sona ermiş olur. Bu sayede Mevtaya Boy Abdesti verilmiş olur.

2 / KEFENİN BİÇİLMESİ :

Kefen hiç kullanılmamış temiz bir bezden oluşur. Eskiden Mevtayı yıkamak için eskiden kefen bezinden eldiven dikilirdi. Şimdi ise hazır kullanılmamış sünger ve eldivenler vardır ve eski usul uygulamalara gerek kalmamıştır.
Bağlama ipi olarak kefen bezinden 10. cm. Genişliğinde 150 cm. Uzunluğunda 3 adet bağ kesilir. Mevta tabuta konulurken kabire indirmek için, biri omuz hizasında, biri bel üzerinde ve biri de ayaklarından bağlanır.
Mevtayı kabire indirdikten sonra sonra bağlanan bağlar çözülür.
Yakasız gömlek 2 kat olarak Mevtanın boyun kökünden ayaklarına kadar olan uzunlukta kesilir. Ortasında Mevtanın kafası geçebilecek bir delik açılır. Bir katı Mevtanın altına serilir. Mevtanın başı ortada ki deliğe denk getirilerek başından geçirilir. Üst katı da Mevtanın üzerine örtülür ve ilk defa bu yakasız gömlek giydirilir.
Eteklik Mevtanın boyu uzunluğunda bütün gövdeyi saracak şekilde genişçe kesilir. Mevtayı yana çevirerek altına sererek sağından ve solundan tümüyle Mevtaya sarılır. Sargı Mevtanın boyundan yaklaşık 60 Cm. Kadar uzun kesilmelidir.
Uzun kesilmesinin nedeni Mevtanın baş ucundan düğüm vurulacağı için uzun olması şarttır. Mevta Kadın / Bayan ise kefen bezinden bir baş, bir de göğüs örtüsü kesilir.
Son sargı bezi düğümlenmeden evvel biri başına sarılır, diğeri de göğsünün üstüne atılır. Ondan sonra ayak ile baş uçları düğümlenir, bağlar bağlanır ve Mevta tabuta konur. Böylece kefenleme işi tamamlanmış olur.

3 / HAKKA YÜRÜYEN KİŞİNİN HELALLIĞI’NIN ALINMASI:

Cenaze kefenlendikten sonra Musalla taşı (üzerine Mevta konulacak taş) üzerinde Mevta Kıbleye çevrilerek indirilir. Ve İmam olan kişi Mevtanın göğüs hizasında (istikametinde) durarak Kıbleye döner ve orada bulunan Cemaatten şu rızalığı ister.

‘’ Ey Ehli Cemaat, Kapı, Komşu ve Hısım akraba. Merhum (Hasan Efendi veya Hatun Fatma Bacı) bu fani (geçici) dünyadan, Baki (kalıcı) dünyayı mekân tutmuştur. Bunun alacaklarına ve vereceklerine Ana, Baba, Eş, Kardeş ve Çocukları kefildirler. Sizlerinde üzerinizde bulunan dünya ve Ahirete ait haklarınızı Helâl edip kendisinden razı mısınız? Diyerek 3 defa sorar.

Cemaat genellikle hep bir ağızdan şöyle cevap verir.

‘’ Razıyız’’ veya ‘’ Razıyız, Allah da razı olsun’’ derler.

İmam daha sonra Cemaate döner ve şu soruyu sorar.

’’ Ey Ehli Cemaat, Kapı, Komşu ve Hısım akraba. Merhum (Hasan Efendi veya Hatun Fatma Bacı’yı) nasıl bilirdiniz, Nasıl görürdünüz?

Diyerek 3 defa sorar.

Cemaat genellikle ‘’ İyi bilirdik, iyi görürdük’’ diye cevap verirler.

Ancak bazı yörelerde, genellikle batı kentlerinde ‘’ Allah bilir’’ diye cevaplayan Alevi toplulukları da vardır.

Daha sonra aşağıda yazılı şekilde bulunan dualar birlikte okunur.

Ali İmran Suresi, 185. Ayet ;

Le tebtübelevünne fiemvaliküm ve enfüsülküm vele tesmeunne minellezine ütül kitabe min kabliküm ve minellezine eşreku ezen keira ve intasbiru ve tettekü fe inne zalike min azmil ümür.
—————————————–
Taha Suresi 55. Ayet : Ve lekat eraynahü ayatina külleha fe kezzebe ve eba.
—————————————————
‘’Bismillahirrahmanirrahim. Essalatü vesselamü alâ Seyyidina Muhammed’in ve ala Ali Seyyidine Muhammed’in ve ala Ali etbai Muhammed’in ve elhamdülillahirabilial alemin’’

Ey Gökleri ve yerleri yaratan kadir mutlak Tanrım. Merhum (….. Bacımız / Kardeşimiz) bu fani dünyadan, Baki dünyayı mekân tutmuştur. Yüzünü sana çevirmiş ve Affına sığınmıştır.
Bir eşi ve benzeri olmayan Allahım. Rahman ve Rahim olan da sensin. Yer de sensin, gök te sensin. Esirgeyen de sensin, bağışlayan da sensin. Dönüş sanadır.

(Ali İmran 185 ) Zaten herkes ölümü tadacaktır. (Taha 55-) Diyorsun ki Sizi topraktan yarattım. Toprağa vereceğim ve tekrar topraktan çıkaracağım.) İnandık ve iman ettik. Kıyamet günü herkes günahlarını sana eksiksiz ödeyecektir. Ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulan kimse kurtulmuştur. Bu dünya geçici yararlanmadan başka bir şey de değildir.

Bunun için Merhum (Hasan Efendi veya Hatun Fatma Bacı) bu dünyadan bilerek veya bilmeyerek yapmış olduğu günahlarını

• Adem-i Seyfullah,
• Ruh-i Nebiyullah,
• Şit-i Naciyullah
• İbrahim-i Halilullah,
• İsmail-i Teslimullah,
• Musa-i Kelamullah,
• İsa-i Ruhullah,
• Muhammed’i Habibullah,
• Ali’yil Veliullah,
• Ve Ehl-i Beyti Resülullah hakkı için bağışla Ya Rabbi.
• Hatice-tül Kibriya,
• Fatime-tül Zöhre’nin yüzsuyu hürmetine, Cehennem Nar’ını, Kabir Azab’ını gösterme Ya Rabbi. Amin. Amin. Amin.

El Fatiha:

1. Bismillahirrahmanirrahim
2. El hamdü lillahi rabbil alemin
3. Er rahmanir rahıym
4. Maliki yevmid din
5. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn
6. İhdinas sıratal müstekıym
7. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. Amin.

Türkçe Anlamı :
1 – Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla,
2 – Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur,
3 – O Rahman ve Rahim’dir,
4 – O, din gününün sahibidir,
5 – (Ya Rab!) Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz,
6 – Bizi doğu yola eriştir.
7 – O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna. Gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil. ’’Allah Rahmet Eylesin’’

İsteyen kitapçıkta bulunan başka duaları da ekleyebilir.

4 / CENAZE NAMAZI:

Öncelikle Cenaze namazına durmak için herkes abdestli olmak zorundadır. İmam olan kişi Mevtanın göğüs hizasında duracak şekilde yüzünü Kıbleye dönerek (Er kişi niyetine, hatun kişi niyetine, masum kız çocuğu niyetine, masum erkek çocuğu niyetine diyerek Mevta bunlardan hangisi ise)

’’ …. Allah rızası için namaza’’ ‘’Hz. Muhammed ve Ehl-i Beyti için salavate, Meyit için duaya, dört Tekbir ile bilenler duasını, bilmeyenler –UYDUM hazır olan İmama- diyerek Hakka yürüyen kişi için duaya duralım’’

Cemaaten bilenler İmamla birlikte duaya eşlik ederler, bilmeyenler de bilenlere uyarlar.

İmam olan kişi Kabirin 3 adım gerisinde Kıbleye dönerek ‘’Allahü Ekber’’ der ve dört defa Tekbir okur. Bu arada Erkek kişiler ellerini göbek üzerinde birleştirirler. Bayanlar da ellerini göğüs üzerinde birleştirirler.

Burada Sübaneke duası okunur.

Dua : Sübhaneke. Allahümme ve bilhamdike ve tebereke’smük ve teala ceddüke ve celle senaaüke ve lailaha ğayrük.

Türkçe Anlamı : Ey Allahım. Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Senin şanın yücedir. Seni daima böyle anar ve böyle överim. Senin adın mübarektir. Azamet ve Celalin yüksektir. Seni anmak yücedir. Senden başka İlah yoktur.

Ve hep birlikte ‘’Allahu Ekber’’ denir.

Eller inmeden ikinci Tekbir okunur. Allahu Ekber, Allah hümme salih, Allah hümme barik duaları aşağıda ki gibi hep birlikte okunur.

‘’Allah hümme salli, Ala Muhammed’in ve ala Ali Muhammed’in kema salleyte Ala İbrahim’e, ve Ala Ali İbrahim’e inneke hamidün Mecid’’

‘’Allah hümme barik Ala Muhammed’in ve Ala Ali Muhammed’in kema barekte Ala İbrahim’e ve Ala Ali İbrahim’e inneke hamudün Mecid’’

Allah Hümme Salli Duasının Türkçesi :

‘’Ey Allahım. İbrahim ve İbrahim’in ailesine rahmet verdiğin gibi Muhammed’e ve onun ailesine de rahmet ver. Şüphesiz sen en çok övülensin. Şanı yücesin’’

Allah Hümme Barik Duasının Türkçesi :

‘’Ey Allahım. İbrahim ve İbrahim’in ailesine bereket verdiğin gibi hz. Muhammed’e ve onun ailesine de bereket ver. Muhakkak ki sen en çok övülensin. Şanı yücesin’’

Ve burada tekrar hep birlikte ‘’Allahu Ekber’’ denir.

Eller inmeden ‘’Allahümme ğfir li’’ duası okunur.

‘’Allahumme ğfir li hayyine ve meyyitina ve şahidina ve ğaibina ve zekerina ve ünsânâ ve sagrina ve kebirina Alahümme men ahyeytehü minna feahyilhi ala. La İslami ve men teveffeytehü minnâ fe-teveffehû alâ’l-iman. Ve hüssa hazâ’l-meyyite bi’r-ravhi ve’r-rahati ve rahmeti ve’l-magfirati ve’r ridvan Allahumme in kâne muhsinen fezid fi ihsanihi ve in kâne musi en fetecâvez anhu ve lekkihi’l-emne va’l-buşrâ ve’l-keramete ve’z zulfâ.
Rahmetike ya arhamme rahimin’’

Türkçe Anlamı : Ey yüce Allahım. Dirimizi ve ölümüzü, burada olanımızı ve olmıyanımızı, erkeğimizi ve kadınımızı, Küçüğümüzü ve büyüğümüzü bağışla.
Ey yüce Allahım. Bizden yaşattığını temiz ahlâk üzerine yaşat. Bizden Rahmetine aldığını iman üzerine aldır. Bu Merhume rahat, huzur, mahrifet ve rıza ihsan eyle.
Ey yüce Allahım. Eğer bu iyi ise iyiliğini arttır. Günahı var ise günahından geç. Bunu güven, müjde, ikram ve yakınlık ile karşıla. Ey merhametlilerin merhametlisi. Rahmetinle bunu yap.

Ve tekrar hep birlikte ‘’Allahu Ekber’’ denir.

Essallamu aleyküm ve Rahmetullah denilerek, sağ omuzu hizasında başlar sağa çevrilir, selam verilir. Sonra sağ eller indirilir ve tekrar Essalamu Aleyküm ve Rahmetullah denilerek başlar sol omuz hizasından çevrilerek selam verilir. Sonra sol eller indirilir.

Cenaze namazı bu şekilde sona erer.

Cenaze dualarında Fatiha Suresi de okunabilir.

Not : Buraya kadar olan uygulama erişkin erkekler ve erişkin kadınlar içindir.

Yaşı küçük Masum kız ve erkek çocuklar için şu dua okunur.

Ey yüce Allahım. Bu masum (oğlancağızı veya kızcağızı) bizden önce cennete ulaştır. Ey yüce Allahım. Bu masumu bizim için ecir, sevap ve ahiret nimeti kıl. Bu masumcağızı bizim için şefaatçı kıl ve şefaatini kabul buyur.’’

Burada tekrar Allahüekber denilir.

Essallamu aleyküm ve Rahmetullah denilerek, sağ omuzu hizasında başlar sağa çevrilir, selam verilir. Sonra sağ eller indirilir ve tekrar Essalamu Aleyküm ve Rahmetullah denilerek başlar sol omuz hizasından çevrilerek selam verilir. Sonra sol eller indirilir. Cenaze namazı bu şekilde sona erer.

Bu aşamadan sonra sıra Mevtanın mezara konulma işlemine gelir.

5 / MEVTANIN KABİRE VERİLMESİ:

Mevta kabire konulurken, biri omuz hizasında, biri belinde, biri de ayaklarına bağlı olan bağlar çözülür ve Mevtanın yakasız gömleğin yüz kısmı açılır hale getirilir.
Ve Mevta Kıbleye taraf çevrilir. Altı yumuşak toprak ile beslenir. İmam olan kişi burada kabrin başında ’’Bismillahi ve billahi ve ala milleti Ressulullah’’ dedikten sonra İmam, Kuranı Kerim’den Yasin-i Şerif, (gerekirse Yasin Duası) ile beraber Mülk (Tebareke) Suresini, Matem duasını, İhlas Suresini, Felek Suresini, Nas Suresini, Rebbena atına Ayetini / Duasını, Bakara Suresinin ilk 5 Ayetini okuduktan sonra Hatım Duasını, son olarak da Fatiha Suresini okur ve Def’in işlemleri sona erer.

Duaların okunması sırasında Yasin Suresinin çok uzun olması sebebiyle gerekirse Yasin Suresi niyetine kısa olan Yasin-i Şerif Dua’sı da okunabilir. Ayrıca bu surelerin tümünün okunması oldukça fazla zaman aldığı için bunlardan bir kısmının okunması yeterli olabilir.

Kısa olan Yasin-i Şerif’i Bağışlama Duası :

Sadekalahül’azıym. Subhane rabbiyel aliyyil’a’lel vahhab. E’uzü billahimineş’şeytanir’raciym.
Bismillahirrahmanirrahim.
‘’Elhamdü lillahi Rabbil’alemiyn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeıyn.
Allahümme inni es’ elüke Sabren Cemila. Ve kalben Selima ve lisanen zakira ve duaen müstecaba, ve Kitaben yemina, ve rizkan helale, ve na’imen müğima, ve Cenneten ve harira ve nadreten ve surürâ. Ya Kadiye’l Hâcât. Ve Ya mucibe’d Da’vat, ya Kaşife’d Durri ve’l belliyyat. Ya alime’s sırri ve’l hafiyyat, İkd-ı haceti fi hazihi’s Saa’ti’l Mübâreketi bi hürmeti Ya’sin ve’l Kur’anil hakıym. Fe iza kâda emran feinnema yekülu lehu. Kün feyekün, Fesübhane’llezi biyedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceün.

Yasin-i Şerif Bağışlama Duası’nın Türkçe Anlamı :

Ya Rabbi. Okuduğum Yasin-i Şerifi yüce katında kabul eyle.Sevabını sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın aziz, latif ruhu şeriflerine hediye eyledik. Haberdar eyle Ya. Rabbi.
Ölmüşlerimizi ve cümlemizi peygamberimizin şefaatına nail eyle Ya Rabbi. Bütün Peygamber Efendilerimizin ve bilcümle Evliyaullahın mübarek ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle Ya Rabbi.
Ya Rabbi. Okunan Yâsin-i Şerif’in sevabını bütün ölmüşlerimizin aziz ruhlarına hediye eyledik kabul eyle Ya Rabbi.
Kabirleri Kur’an’ın nuru ile nur olsun. Makamları cennet olsun Ya Rabbi. Kabirlerini cehennem çukuru olmaktan koru Ya Rabbi. Okunan bu Yasin-i Şerif-i ve diğer sure ve dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Bi- hurmeti Tâhâ ve Yâsin, velhamdülillahi Rabbil’alemiyn.
Subhâne Rabbike Rabbil’izzeti ammâ yasifün, ve selâmün alalmurseliyn. Velhamdülillahi Rabbil’aleminel’Fatiha.

YASİN Suresi :

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ya. Sin
2. Vel kur’anil hakiym
3. İnneke le minel murseliyn
4. Ala sıratım müstekıym
5. Tenziylel aziyzir rahıym
6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun
8. İnna cealna fı a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun
11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey’in ahsaynahü fı imamim mübiyn
13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey’in in entüm illa tekzibun
16. Kalu rabbüna ya’lemü inna ileyküm le murselun
17. Ve ma aleyna illel belağul mübın
18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes’a kale ya kavmittebiul murseliyn
21. İttebiu mel la yes’elüküm ecrav vehüm mühtedun
22. Ve ma liye la a’büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey’ev ve la yünkızun
24. İnnı izel le fı dalalim mübın
25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya’lemun
27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba’dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim hla yarciun
32. Ve in küllül lemma cemiy’ul ledeyna muhdarun
33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye’külun
34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a’nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
35. Li ye’külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun
36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya’lemun
37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike katdiyrul aziyzil aliym
39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun.
41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
43. Ve in neşe’ nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn
45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
46. Ve ma te’tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridıyn
47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut’ımü mel lev yeşaüllahü at’amehu in entüm illa fı dalalim mübın
48. Ve yekulune meta hazel va’dü in küntüm sadikıyn
49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te’huzühüm vehüm yehıssımun
50. Fela yestetıy’une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal mursilun.
53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy’ul ledeyna muhdarun
54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey’ev vela tüczevne illa ma küntüm ta’melun
55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym
59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
60. Elem a’hed ileyküm ya benı ademe el la ta’büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn
61. Ve enı’büduni haza sıratum müstekıym
62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta’kılun
63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
66. Velev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya’kılun
69. Ve ma alemnahüş şı’ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur’anüm mübiyn
70. Li yünzira men kane hayyve ve yehıkkal kavlü alel kafirın
71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en’amen fehüm leha malikun
72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye’külun
73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun
74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
75. La yestetıy’une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
76. Fela yahzünke kalühüm inna na’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun
77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım
82. İnnema emruhu iza erade şey’en ey yekule lehu kün fe yekun
83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun.

Türkçe Anlamı :

1. Yâ, Sîn.
2. Ey Muhammed, Kur’an’ı hakime and olsun,
3./4 Ki sen doğru yol üzere, gönderilmiş Peygamberlerdensin,
5./6 Bu Babaları uyarılmadığından, gafil kalmış bir milleti uyarman için güçlü ve merhametli olan Allahın indirdiği Kur’an’dır.
7. And olsun ki, hüküm çoğunu aleyhine gerçekleşmiştir. Artık inanmazlar.
8. Boyunlarına çenelerine kadar varan demir halkalar geçirmişizdir. Bunun için başları kağılar başları yukarı kalkıktır.
9. Önlerine ve arkalarına set çekmişizdir. Gözlerini perdelediğimizden artık göremezler,
10. Ey Muhammed, Onları uyarsan da, uyarmasan da birdir, İnanmazlar.
11. Sen ancak Kur’an’a uyan ve görmediği halde Rahman’dan korkan kimseyi uyarabilirsin. Artık o kimseyi bağışlanma ve cömertce verilecek bir ecirle müjdele!
12. Şüphesiz ölüleri dirilten, işlediklerini ve eserlerini yazan biziz. Her şeyi ap açık bir kitapta saymışızdır.
13. İnsanlara, halkına elçiler gelen kasabaları anlat.
14. Onlara iki elçi göndermiştik, onu yalanladıkları için, üçüncü biriyle desteklemiştik. Onlar, “Biz, size gönderildik demişlerdi!”
15. Kasabalılar ‘’Sizde ancak bizim gibi birer insansınız, Rahman da bir şey indirilmemiştir. Sadece yalan söylüyorsunuz” Demişlerdi.
16./17 Elçiler ” Doğrusu Rabbimiz bizim size gönderildiğimizi bilir. Bize düşen ancak ap açık tebliğdir” demişlerdi.
18. Kasabalılar ‘’ Doğrusu sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık, vazgeçemezsiniz. And olsub ki sizi taşlayacağız. Ve bizden size can yakıcı bir azap dokunacaktır.” Demişlerdi.
19. Elçiler “Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Bu uğursuzluk size öğüt verildiği için mi? Hayır, siz, aşırı giden giden milletsizniz” demişlerdi.
20. Şehirin öbür ucundan koşarak bir adam gelmiş ve şöyle demiştir “Ey milletim, gönderilen elçilere uyun!”
21. Sizden bir ücret istemeyenlere uyun. Onlar doğru yoldadırlar.
22. Ben, beni yaratana ne diye kullluk etmeyeyim? Siz de ona döneceksiniz.
23. Onu bırakıpta Tanrılar edinir miyim? Eğer Rahman olan Allah bir zarar bermek isterse o Tanrıların Şefaatı bana fayda vermesin. Beni kurtaramazlar.
24. Doğrusu o takdirde de ap açık bir sapıklık için de olurum.
25. Şüphesiz ben Rabbinize inandım. Beni dinleyin,
26./ 27. Ona Cennete gir denince ‘’keşke milletim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazar olanlardan kıldığını bilseydi’’ demişti.
28./29. Ondan sonra milleti üzerine gökten bir ordu indirmedik. Zaten indirecekte değildik. Sadece tek bir çığlık o kadar hemen sönüp gittiler.
30. Kullara yazıklar olsun. Kendilerine hangi elçi gelse onu alaya alıyorlardı.
31. Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi onların bir daha kendilerine dönemediklerini görmezler mi?
32. Hepsi huzurumuza getirileceklerdir.
33. İşte onlara bir delil. Ölü yeri diriltir ve oradan taneler çıkarırız da, ondan yerler.
34. Orada hurmalıklar ve üzüm bağları var ederiz. Aralarında pınarlar fışkırtırız.
35. Onun ve elleriyle yaptıklarının ürünlerini yesinler. Şükr etmezler mi?
36. Yerin yetiştirdiklerinden kendilerinden ve daha bilmediklerinden çift çift yaratan Allah münezzehtir.
37. Onlara bir delil de gecedir. Gündüzü ondan sıyırırız da, karanlıkta kalıverir.
38. Güneş te yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu güçlü ve bilgin olan Allahın kanunudur.
39. Ay’a da sonunda ki kuru bir hurma dalına döneceği konaklar tayin etmişizdir.
40. Ay’a erişmek güneşe düşmez. Gece de gündüzü geçemez. Her biri bir yörüngede yürürler.
41./42. Onlara bir delil de soylarını dolu gemi ile teşımamız ve kendileri için bunun gibi daha nice binekler yaratmış olmamızdır.
43. Dilesek, onları suda boğardık, Ne yardımlarına koşan bulunur ve nede kendileri kurtulabilirlerdi.
44. Ama katımızdan bir rahmet ve bir süreye kadar geçinme olarak onları geri bıraktık.
45. Onlara : ‘’ Geçmişinizden ve geleceğinizden sakının. Belki acınırsınız’’ dendiği zaman (yüz çevirirler)
46. Zaten Rabbinin ayetlerinin her hangi biri kendilerine geldiğinde ondan hep yüz çeviregelmişlerdir.
47. Onlara : ‘’ Allahın size verdiği rızkdan sarf edin’’ denince inkâr edenler inanalara : ‘’Allah dilediği takdirde doyurabileceği bir kimseyi biz mi doyuralım?. Doğrusu siz ap açık sapıklıktasınız’’ derler.
48. ‘’ Doğru sözlü iseniz bildirin bu vaad ne zamandır?’’ derler.
49. Çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak bir tek çığlığı beklerler.
50. O zaman, artık ne vasiyet edebilirler, ne de ailelerine dönebilirler.
51. Sür’a üflenince, kabirlerinden Rablerine koşarak çıkarlar.
52. ‘’ Vah halimize! Yattığımız yerden kim kaldırdı?’’ derler. Onlara : ‘’ İşte Rahman olan Allah’ın vadettiği budur, Peygamberler doğru söylemişlerdi’’ denir.
53. Tek bir çığlık kopar, Hepsi, hemen huzurumuza getirilmiş olur.
54. Artık bugün kimseye hiç bir haksızlıkta bulunulmaz. İşlediklerinizden başkasıyla karşılanmazsınız.
55. Doğrusu bugün Cennetlikler eğlenceyle meşguldürler.
56. Onlar ve eşleri gölgeliklerde, Tahtlar üzerine yaslanmışlardır.
57. Orada meyveler ve her istedikleri onlarındır.
58. Merhametli olan Rab katından onlara selam vardır.
59-61. Allah şöyle buyurur. ‘’ Ey suçlular! Bu gün müminlerden ayrılın. Ey insanoğulları! Ben size, Şeytana tapmayın, O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin, bu doğru yoldur bildirmedim mi?’’
62. And olsun ki, o sizden nice nesilleri saptırmıştı. Akletmez miydiniz?
63. İşte bu, size söz verilen cehennemdir.
64. Bugün, inkârcılığınıza karşılık oraya girin.
65. İşte o gün ağızlarını mühürleriz. Bizimle elleri elleri konuşur, ayakları da yaptıklarına şahidlik eder.
66. Dilesek gözlerini kör ederdik de yol bulmağa çalışırlardı. Nasıl görebilirlerdi?
67. Dilesek onları oldukları yerde dondururduk da, ne ileri gidebilirler, ve ne de geri dönebilirlerdi.
68. Uzun ömürlü yaptığımızın hilkatini tersine çevirmişizdir (Genç iken ihtiyarlamış, güçlü iken zayıflamış, dim dik iken beli bükülmüştür). Akletmezler mi?
69. Biz Muhammed’e şiir öğretmedik, zaten ona gerekmezdi. Bu bir öğüt ve apaçık Kur’an’dır.
70. Diri olan kimseyi uyarsın ve verilen söz de inkârcıların aleyhine çıksın.
71. Kudretimizle kendileri için hayvanlar yarattığımızı görmezler mi? Onlara sahip olmaktadır.
72. Onları kendilerinin buyruğuna verdik. Bindikleri de, etini yedikleri de vardır…
73. Onlarda daha nice faydalar, içecekler vardır. ‘’ Şükretmezler mi?’’
74. Allah’ı bırakıp kendilerine yardımı dokunur diye, başka İlahlar edindiler.
75. Oysa onlar kendilerine yardım edemezler, ancak kendileri o mabutlara koruyuculuk için nöbet beklerler.
76. Ey Muhammed! Bunların sözü seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da şüphesiz biliriz.
77./78. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki. Hemen apaçık bir hasım kesilir ve kendi yaratılışını unutur da: ‘’ Çürümüş kemikleri kim yaratacak?’’ diyerek, bize misal vermeye kalkar.
79. Ey Muhammed! De ki ‘’ Onları ilk defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir.’’
80. Yaş ağaçtan size ateş çıkarandır. Ondan ateş yakarsınız.
81. Gökleri ve yeri yaratan, kendilerinin benzerini yaratmaya kadir olmaz mı? Elbette olur. Çünkü O, yaratan ve bilendir.
82. Bir şeyi dilediği zaman, O’nun buyruğu sadece O şeye ‘’Ol’’ demektir. Hemen olur.
83. Her şeyin hükümdarlığı elinde olan ve sizin de kendinize döneceğiniz Allah yücedir.

MÜLK ( TEBAREKE) SURESİ :

Bismillahirrahmanirrahim

1. Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun.
2. Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu ‘amelen ve huvel’aziyzulğafuru.
3. Elleziy haleka seb’a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci’ılbasare hel tera min futurin.
4. Summerci’ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.
5. Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce’alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a’tedna lehum ‘azabesse’ıyri.
6. Ve lilleziyne keferu birabbihim ‘azabu cehenneme ve bi’selmasıyru.
7. İza ulku fiyha semi’u leha şehiykan ve hiye tefuru.
8. Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet’kum neziyrun.
9. Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey’in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.
10. Ve kalu lev kunna nesme’u ev na’kılu ma kunna fiy ashabisse’ıyri.
11. Fa’teref’u bizenbihim fesuhkan liashabisse’ıyri.
12. İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.
13. Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu ‘aliymun bizatissuduri.
14. Ela ya’lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.
15. Huvelleziy ce’ale lekumul’arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.
16. Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul’arda feiza hiye temuru.
17. Em emintum men fiyssemai en yursile ‘aleykum hasıben feseta’lemune keyfe neziyri.
18. Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.
19. Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey’in basıyrun.
20. Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.
21. Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy ‘utuvvin ve nufurin.
22. Efemen yemşiy mukibben ‘ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen ‘ala sıratın mustekıymin.
23. Kul huvelleziy enşeekum ve ce’ale lekumussem’a vel’ebsare vel’ef’idete kaliylen ma teşkurune.
24. Kul huvelleziy zereekum fiyl’ardı ve ileyhi tuhşerune.
25. Ve yekulune meta hazelva’du in kuntum sadikıyne.
26. Kul innemel’ılmu ‘ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.
27. Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde’une.
28. Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me’ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min ‘azabin eliymin.
29. Kul huverrahmanu amenna bihi ve ‘aleyhi tevekkelna feseta’lemune men huve fiy dalalin mubiynin.
30. Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye’tiykum bimain me’ıynin.
Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

TÜRKÇE ANLAMI :

Rahman ve Rahim olan Allahın adı ile.

1. Hükümranlık elinde olan Allah ne yücedir! Ve O, her şeye Kadîr’dir.
2. Hanginizin daha iyi iş işlediğini belirtmek için ölümü ve diri mi yaratan O’dur. O güçlüdür. Bağışlayıcıdır.
3. Gökleri yedi kat üzerine yaratan O’dur. Rahman’ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak. Bir çatlak görebilir misin?
4. Bir aksaklık bulmak için gözünü teker teker çevir bak. Amma göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer.
5. And olsun ki, yakın göğü kandillerle donattık. Onlarla şeytanların taşlanmasını sağladık. Ve şeytanlara çılgın alev azabını hazırladık.
6. Rablerini inkâr eden kimseler için cehennem azabı vardır. O ne kötü bir dönüş yeridir.
7. Oraya atıldıkları zaman, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler.
8. Neredeyse öfkesinden paralanacak, içine her bir topluluğun atılmasında bekçileri onlara “Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?” diye soraralar.
9. Onlar.’’ Evet Doğrusu bize bir uyarıcı geldi. Fakat biz yalanladık. Ve: ‘Allah hiç bir şey indirmemiştir, siz büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik’’ derler.
10. “Eğer kulak vermiş veya akletmiş olsaydık, çılgın alevli cehennemlikler içinde olmazdık.” Derler.
11. Böylece günahlarını itiraf ederler. Çılgın alevli cehennemlikler yok olsunlar.
12. Doğrusu görünmedikleri halde Rablerinden korkanlara, onlara bağışlanma ve büyük bir ecir vardır.
13. Sizler ister sözlerinizi gizleyin, ister açıklayın; ‘’Da birdir’’ O, kalplerde olanı bilir.
14. Yaratan bilmez mi? O? Latîf’tir, haberdardır.
15. Yer yüzünü size boyun eğdiren O’dur. Öyleyse yerin sırtlarında dolaşın. Allah’ın verdiği rızıkdan yiyin. Sonunda dönüş O’nadır.
16. Gök’te olanın, sizi yerin dibine geçirmesinden güvende misiniz? O zaman yer sarsıldıkça, sarsılır.
17. Gök’te olanın başınıza taş yağdırmasından güvende misiniz? Benim uyarmamın nasıl olduğunu yakında bileceksiniz.
18. And olsun ki! Bunlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Beni inkar etmek nasılmış?
19. Üzerlerinde, kanat çırpan dizi dizi kuşları görmezler mi? Onları havada Rahman olan Allat’tan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi görendir.
20. Yahut Rahman olan Allah’ın dışında size yardımda bulunabilecek taraftarlarınız kimdir? İnkârcılar sadece aldanmaktadırlar.
21. Allahın size verdiği rızkı kesiverirse size rızık verecek başka kim vardır? Hayır, onlar azgınlık ve nefrete direnmektedirler.
22. Yüzükoyun sürünen mi? Yoksa doğru yolda düpedüz yürüyen mi daha doğru yoldadır?
23. Ya Muhammed De ki: “Sizi yaratan, sizin için kulaklar, gözler ve kalpler var eden O’dur. Ne az şükrediyorsunuz!”
24. Sizi, yerde yaratıp yayan O’dur. Ve O’nun huzurunda toplanacaksınız.
25. Doğru sözlü iseniz bildirin. Bu azap sözü ne zamandır? derler.
26. Ya Muhammed De ki: “O’nu bilmek ancak Allaha mahsustur. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.
27. Azabı yaklaşırken gördükleri zaman inkâr edenlerin yüzleri çirkinleşip kararır. “Onlara sizin arayıp durduğunuz işte budur.” Denir.
28. Ya Muhammed De ki: ” Allah beni ve benimle beraber bulunanları isterse yok eder.Yeya isterse merhamet eder. Söyleyin bu takdirde inkârcıları can yakıcı azaptan kim alıkoyabilir?’’.
29. Ya Muhammed De ki: Bizim inandığımız ve kendisine güvendiğimiz Rahman olan Allah’tır. Kimin apaçık bir sapıklıkta olduğunu yakında bileceksiniz.
30. Ya Muhammed De ki: “Suyunuz yere batarsa söyleyin, size kim temiz bir su kaynağı getirebilir?’’

MATEM DUASI :

Bismillahirrahmanirrahim.

Essalatü vesselamü alâ Seyyidina Muhammed’in ve ala Ali Seyyidine Muhammed’in ve ala Ali etbai Muhammed’in ve elhamdülillahirabilial illel alemin. Ya Rabbi.’’
Sen bizlerin gönüllerini Resulü Ekram Nebiy’yi Mükerrem Muhammed Mustafa’nın ve onun tathir Ehl-i Beyt’inin sevgisi ile aydınlat Ya Rabbi.
Bu sevgi ile gönüllerimiz ve cümle Ehl-i İmanın gönüllerini süsle Ya Rabbi.
O Yüce sevgiyi bizlere yol göstericimiz yap Allahım. Hz. Muhammed ve onun Ehl-i Beyt’i temiz soyu ile onlar uğruna canlarını feda eden serdar şehitleri bizlerden hoşnut eyle Ya Rabbi.
Allahım. Cümlemizi yakıcı ahiret gününde şehitler serdarı İmam Hüseyin ve onun uğruna canlarını feda edenlerin şefaatına nail eyle Ya Rabbi.
Allahım. Cümle muhibbi hanedanı Ehl-i Beyt bendelerini Kemali Kereminden, gufrani Rahmaniyyenden Cennet mekân eyle Ya Rabbi.
Lutfi inayetinle arsai Mahşerde yüzlerini nurlu ve amellerini gürlü eyle Ya Rabbi. Eşrefi maluk, Hatemi Enbiya, Muhammed Mustafa Hazretlerini onun temiz soyu için matem tutan ve gönülden sevenlerden haberdar eyle Ya Rabbi.

Vesselatü vesselamü alâ enbiyai mürseliyn.

Cümle enbiya ve mürselin ve onların soyuna salât ve selam olsun.
Ehl-i Beyti Muhammed’i bizlerden razı ve hoşnut eyle Ya Rabbi.
Bizleri Katarı 12 İmam’dan, Dar’ı Pir’andan ayırma Ya Rabbi.
14 Masumu Pakın, 17 Kemerbestin ve 17 Kemerbesti hanedan efendilerimizin himmeti aliyyelerine şefati Ruhaniyelerine nail eyle Ya Rabbi.
Kerbelâ sahrasının, o yüce şehitlerinin Şefaatlarini üzerimizden eksik etme Ya Rabbi.
Şehitler serdarı Resli kibriyanın iftiharı, Şahı evliyanın ve Fatime-tül Zehranın gözünün nuru, gönüllerinin sürürü, Hasan’ül Müştebanın yarı, Kerbelâ sahrasının sultanı İmam Hüseyin Aleyhisselâmı cümlemizden ve cümle Ehli Muhibbandan razı ve hoşnut eyle Ya Rabbi.
Arsai mahşerde şefaatçımız ve sığınağımız eyle Ya Rabbi. El Fatiha.

İHLAS SURESİ :

Bismillahirrahmanirrahim.

1. Kul hüvallahü ehad.
2. Allahüs samed.
3. Lem yelid ve lem yuled.
4. Ve lem yekün lehu küfüven ehad.

Türkçe Anlamı :

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile.
1. Ya Muhammed De ki: Allah bir tektir!
2 . Allah her şeyden müstağni ve her şey ona muhtaçtır.
3. O doğurmamış ve doğrulmamıştır!
4. Hiç bir şey ona denk değildir.
FELEK SURESİ :

Bismillahirrahmanirrahim

1. Kul e’uzü birabbilfelak.
2. Minşerri ma halak
3. Ve min şerri ğasikın iza vekab
4. Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad
5. Ve min şerri hasidin iza hased

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile

Ya Muhammed De ki: “Yaratılanların yere bastığı zaman, karanlığın düğümlere üfürenlerin haset ettiğinde, Hasetçilerin şerrinden, Sabahın Rabbine sığınırım.

NAS SURESİ :

Bismillahirrahmanirrahim

1. Kul euzü bi rabbi’n-nasi.
2. Meliki’n-nasi,
3. İlahi’n-nasi,
4. Min şerri’l-vesvâsi’- hannas,
5. Ellezi y yüvesvisü fi y sudüri’n-nasi
6. Mine’l-cenneti ve’nnas.

Türkçe Anlamı :

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile.

Ya Muhammed De ki : ‘’ Sığınırım bütün insanların Rabbine, bütün insanların hükümdarına, bütün insanların İlahına; o sinsi vesvesecinin şerrinden, ki, o vesveseler verir insanların içine. (Gerek cin’den, gerek insden)

RABBENA ATİNA DUASI :

Allahümme Rabbena âtina fiddünya haseneten ve filâhıreti haseneten vekına azâben nar. Birahmetika ya erhamerrahimin.

Türkçe Anlamı :

Ey Allahım. Rabbimiz bize dünyada iyilik ve ahirette de iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru. Rahmeti bol ey Rahim. Senin rahmetine sığınırız.

BAKARA Suresi ilk 5 Ayet :

Bismillahirrahmanirrahim

1. Elif lam mim,
2. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn
3. Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
4. Velelzıne yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun
5. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun.

Türkçe Anlamı :

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile

1. Elif, Lâm, Mîm.
2 . İşte sana o Kitap! Kuşku/ çelişme/ tutarsızlık yok onda. Bir kılavuzdur, o korunup, sakınanlar için .
3 . Ki onlar, gayba inananlar, ibadet kılanlardır. Ve kendilerine rızık olarak sunduklarımızdan, başkalarına pay çıkaranlardır.
4 . Hem sana vahyedilene, hem de senden önce vahyedilene inananlardır onlar. Âhireti gereğince kavrayıp anlayanlar da onlardır.
5. İşte bunlardır Rablerinden bir hidayet üzere olanlar, işte bunlardır gerçek anlamda kurtuluşu bulanlar.

Dualar çok uzun olduğu için Hatim Dua’sının anlaşılır öz ve kısa terimlerini alıyoruz.
HATiM DUASI :
Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümme rabbenâ yâ rabbenâ tekabbel minnâ inneke entessemiul alim. Ve tüb aleynâ yâ mevlâna inneke enttevvâbür rahim. Vehdinâ ve veffıknâ ilel hakkı ve ilâ sıratın müstekıym. Bi bereketi hatmil kur’anil azim. Va’fü annâ yâ kerim. Vağ fir lenâ zünübenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel ekramin ve yâ erhamerrahimin.

Anlaşılır Türkçe Anlamı :

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile

Ey Yüce Allahım : Dualarımızı kabul buyur. Şüphesiz sen, herşeyi işiten ve bilensin.
Bize hak ve doğru yolu göster. Ona muvaffak olmayı nasib eyle ya Rabbi…
Hidayet verdikten sonra bir daha şaşırtma, doğru yoldan ayırma bizleri ya Rabbi…
Ey Allahım. Bize gönderdiklerin bütün Peygamber ve Nebi’leri, bu dünyada rehber, kabirde arkadaş, kıyamette şefaatçı, sırat köprüsü üzerinde nur, cehenneme karşı engel ve bütün iyilikler için yol göstericimiz yap ya Rabbi…
Ey Yüce Allahım : Kalplerimizi temizle, ayıplarımızı ört, hastalarımıza şifa ver, borçlarımızı ödettir, yüzlerimizi ak çıkart, derecelerimizi yükselt, din ve dünyamızı ıslah eyle ya Rabbi…
Ey Yüce Allahım : Okunan hatemi şerifi dergahı izzetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz, dünya ve ahiret rehberimiz Hz. Muhammed efendimizin mübarek ruhlarına bağışlıyoruz, şefaatını bekliyoruz. Kabul eyle ya Rabbi.
Bilcümle Peygamberlerin, sahabilerin, evliyaların, salihlerin, mazlumların şefaatını, üzerimizde eksik etme ya Rabbi.
Okunan dualarımızı rahmete kavuşanların ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle Ya Rabbi.
Bilhassa niyyetine göre okunmuş olan kardeşimizin bütün geçmişlerinin ruhlarına bağışladık. Sen vasıl eyle ya Rabbi…
Hasıl olan sevap hürmetine cümlesinin günahlarını affeyle ya Rabbi…
Ey Rabbimiz! Bizleri kabir azabından halas, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle ya Rabbi…
Bizleri ve nesillerimizi insanlığın yolundan ayırma ya Rabbi… Din ve iman düşmanlarına, kitabına dil uzatanlara fırsat verme ya Rabbi… Azıp delalette kalmaktan, birbirimize zararlı olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi.
Hayırlı işleri yapmaya, dua ve ibadetleri edaya cümlemizi muvaffak eyle ya Rabbi…
Kardeşlik bağlarımıza kastedenleri, bizi içten yıkmak isteyenleri, huzurumuzu bozanları perişan eyle ya Rabbi.
Ellerimizi kazadan, dillerimizi hatadan, başımızı beladan muhafaza eyle Yarabbi.
Veselemün alel mürseline velhamdü lillehi Rabbilalemin….AMİN!

Ölmüşlerimizden azabın defi için, Milletimizin bekası ve selameti için, kötülüklerin ıslahı, ıslah olmayanların kahr olup yok olması için, iyilerin iyiliklerini arttırması için, kazancımızın bereketli olması için, eş, çoluk, çocuk ve aile yuvamızın huzur ve saadeti için, Allah rızası için El Fatiha.

Burada hep birlikte ‘’ Fatiha Suresi okunur ve Amin’’ denir ve Def’in işlemleri sona ermiş olur.

6. ÖLEN MEVTAYA VERİLECEK TELKİN
Bu telkin işi aslında Hakka yürüyene değil, bir Mürşid-i Kamil tarafından diriye verilir. Yani ELİNE, BELİNE ve DİLİNE sahip (EDEP) olan kimseler telkin almıştır. Ama asırlardır adet haline gelen telkinin ölüye faydası olmadığı gibi, zararı da yoktur. Onun için ölüye de telkin duası verilebilir.

Cenaze toprağa verildikten sonra herkes dağılır. Telkini veren İmam veya bilen kişi Kabrin Kıble tarafında döner. Ölünün yüzüne karşı durur. Annesinin ismi ile ( örneğin Hakka yürüyen kişinin annesinin adı Fatma, Kendi ismi de Hasan olduğunu kabul edelim) ‘’Ya Hasan ibnu Fatma’’ diyerek 3 sefer hitap eder.

Sonra Telkin duasını okur.

TELKİN DUASI :

Uzkur ma künte aleyhi min şehadeti en lailahe illallah ve enne Muhammed’en Resulullah ve enne’l cennete hakkun ve’n nara hakkun ve enne’l ba, se hakkun ennes saate atiyetun la raybe fiha ve ennellahe yeb asu men fi’l kubür. Ve enneke radite billahi rabben ve bi’l İslami dinen ve bi Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem. Nebiyen ve bi’l Kur’ani imamen ve bi’l Kabeti Kıbleten ve bi’l mu’mimine ihvane. Rabbiyellah lailahe illa hü aleyhi tefekkeltu ve huve rabbu’l arşi’l azim. (3 kere) Ya Abdellah kul la ilahe illallah. ( 3 kere de) Kul Rabbiyellah ve dini’l İslam ve Nabiyyi Muhammed aleyhi’s salatu ve’s salam. Rabbi la tezerhu ferden ve ente hayru’l varisin.

Türkçe Anlamı :

Ey falan oğlu falan. Dünyada iken Allahtan başka Tanrı yoktur. Muhammed Allahın elçisidir. Cennet haktır. İşlenen suçlara karşı Cehennem de haktır. Öldüken sonra dirilma haktır. Allah kabirlerde olanları diriltecektir diye yaptığın şahitliği hatırla. Yine hatırla ki sen Tanrının Allah dininin İslam, Peygamberinin Muhammed (S. A. V.), önderinin Kur’an, Kıble’nin Kâbe, Müslümanların da kardeşlerin olmasına razı olmuştun. Ey Allahın kulu. Allahtan başka Tanrı yoktur de. Rabbim Allah’tır, dinim İslam’dır, Peygamberim Muhammed’dir (salat ve selam ona) de. Ya Rabbi onu yalnız bırakma. Sen mülk verenlerin en iyisisin.

Böylece bu hizmetin işlemi de sona ermiş olur.

7 . TAZİYE VERME

Taziye mezarın başında verilebileceği gibi, Hakka yürüyen kişinin evinde de verilebilir. Taziye de Besmele, Bakara Suresinin 153. Ayetinden 157. Ayetine kadar olan Ayetlerinin dışında Rabbena Atina Duası, Yasin Şerif Suresinin kısaltılmış duası, Bakara Suresi ilk 5 Ayeti veya kitapçıkta yazılı bulunan tüm dualardan istenen dualar seçilir ve okunur.

BAKARA SURESİ’nin ilgili Ayetleri :

153. Ya eyyühellezıne amenüsteıynu bis sabri ves salah* innellahe meas sabirın
154. Ve la tekulu li mey yuktelü fı sebılillahi emvat* bel ahyaüv ve lakil la teş’urun
155. Ve le neblüvenneküm bi şey’im minel havfi vel cuı ve naksım minel emvali vel enfüsi ves semerat* ve beşşiris sabirın
156. Ellezıne iza esabethüm müsıybetün kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun
157. Ülaike alayhim salevatüm mir rabbihim ve rahmetüv ve ülaike hümül mühtedun

Türkçe Anlamları :

153. Ey iman Edenler. Sabır ve dua ile Allahtan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.
154. Hak yolunda canını feda edenlere “ölüler” demeyin. Hayır onlar dirilerdir. Siz onların farkında değilsiniz.
155. And olsun ki, sizi korku, açlık; mallardan- canlardan- ürünlerden eksiltme gibi şeylerle deneriz. Sabredenleri müjdele.
156. O sabredenler kendilerine bir bela geldiği zaman, “Biz Allahın kullarıyız ve O’na döneceğiz ” derler.
157. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlarındır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır.

Bu arada Matem Duası da okunabilir.

40. ve 52. GÜNLERİNDE OKUNAN DUA :

Bu dua Mevlit, Hatim, 40. Gün, 52. Gece, Yasin, Tebereke ve diğer Dualardan sonra okunur.

Elhamdüllilahi Rabbil Alemin. Vesselâtü vesselâmü alâ Resûlina Muhammedin ve alâ Alihi ve sahbihi ecmain. Vel akibetu lilmüttekin velâ üdvane illâ alezzalimin. Allahümmestur uyübena, veşrah sudûrena, ve nevvir kulûbena vahfez imanena ve keffir annâ seyyiâtina ve teveffenâ meal ebrâr.
Rabbenâ âtina fi’d- dünyâ haseneten ve fi’l âhirati haseneten ve gınâ azâbe’n-nâr. Rabbena ğfirli ve li-vâlideyye ve li’l Mü’minine yevme yegümü’l-hisâb.

GENİŞLETİLMİŞ TÜRKÇESİ :

Ey bizleri yoktan var eden, bize nimet veren Ulu Allah’ım.
Kapına geldik, dergâhına sığınıyoruz. Bizleri af eyle. Dualarımızı kabul eyle.
Biliyoruz. Sana kaldıracak elimiz, Sana bakacak yüzümüz yoktur. Biz’ler (kulluk görevlerimizi yerine getirmede) kusurluyuz. Çok hatalar ve kusurlar işledik.
Ama sen Rahim’sin ve Rahman’sın. Affedicisin. Senin her şeye gücün yeter. Bizleri affedip huzuruna lâyık eyle.
Ya Rabbi. Okuduğumuz ayetler hürmetine, Yasin ve Tebâreke hürmetine, Alemlere en büyük rahmet olarak gönderdiğin son elçin Hz. Muhammed hürmetine. senin için canını ortaya koyan şehitler hürmetine, aldığımız tekbirler hürmetine, sana yakaran temiz gönüller hürmetine, Sana açılan ellerimizi boş çevirme.
Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Okuduğumuz ayet-i celle ve getirdiğimiz selavât-i şerifelerden hasıl olan sevabı önce Adem Seyfiyullahtan itibaren enbiyanın Hülasa-i Kâinat efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallahü Aleyhi vessellemin aziz ruhlarına hediye eyledik.
Ulaştır Ya Rabbi.
Ey yüce Allahım. Doğuda ve batıda sana inanmış mü’min kardeşlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Ulaştır Ya Rabbi.
Ey yüce Allahım. Ölmüşlerimizin, Atalarımızın, bizi yetiştirmede az veya çok hizmeti geçenlerin, bütün geçmişlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Ulaştır Ya Rabbi.
Ey yüce Allahım. Ana ve babamız bize küçüklüğümüzde nasıl bakmışlar, merhamet etmişlerse, sen de onlara her iki dünyada öyle bak ve merhamet et Ya Rabbi.
Ey yüce Allahım. Bizi ve bizim soyumuzdan gelenleri, sana itaat edenlerden eyle.
Yüzlerimizi kara, gönüllerimizi yara etme Ya Rabbi.
Mümin kardeşlerimizi darda, tüccarlarımızı zararda, alın teri ile geçinen el ve kafa işçilerinden olan ve çoluk çocuğunu geçindirmek ve helâl rızık için çabalayan kardeşlerimizi zorda bırakma Ya Rabbi.
Ey Yüce Allahım. Sıkıntıda bulunanlara hayırlı kapılar aç.
Hastalara şifa, dostlara vefa, huzursuz gönüllere safa eyle Ya Rabbi.
Borçlulara kısa zamanda eda nasip eyle Ya Rabbi.
Ey Yüce Allahım. Kusurlarımıza bakma. Bizi ateşinde yakma. Kalbimize isyan ve hainlik sokma.
Bizleri ve ölmüşlerimizi kabir azabından koru.
Güzel insanları dünya işlerinde başarılı kıl.
Ey Yüce Allahım. Bizleri görünür, görünmez kazalardan, belalardan, güç yetmez, takat erişmez, akla hayale gelmez kötülüklerden, musibetlerden cümlemizi koru Ya Rabbi.
Bizleri son nefesimizde iman ve Kur’an-ı Mübin nasip eyle Ya Rabbi.
Dualarımızı bütün ihlasımızla sana yönelmiş, nurunla hemhal olmuş imanlı kalpler hürmetine, sana teslimiyetimizin artışı hürmetine kabul eyle Ya Rabbi.
Sübhaneke Rabbike Rabbi’l-İzzeti ammâ yasifun ve Selâmun alel Mürselin. Vel-hamdü Lillâhi Rabbi’l Alemin.
Ölmüşlerimizden azabın def’i için, milletimizin bekası ve selâmeti için, kötülerin ıslahı, ıslah olmayanların kahrolup yok olması için, iyilerin iyiliklerini artırması için, kazancımızın bereketli olması için, eş, çoluk, çocuk ve aile yuvamızın huzuru için, Allah rızası için el Fatiha.

( Burada eller dua için kaldırılır ve Fatiha Suresi okunur)

SOFRA DUASI :

Bismi Şah. Allah Allah.
Elhemdü lillah. Elhemdü lillah. Elhemdü lillah.

Nimeti Celil, Bereketi İbrahm-i Halil, Şefaati Resul, İnayeti Ali, Hizmeti Veli ola.
Göçenlerimize Allah rahmet ve mağrifet eyleye.
İki Cihanda yüzlerimiz ak, İmanlarımız pak ola.
Yolumuz yolsuza, Nur’suza, Pir’size düşmeye,
12 İmam’lar, 14 Masum’u Pak’lar, 17 Kemerbest’lerin şefaati üzerimizde hazır ve nazır ola.
Cümlemizi ve cümle bende’i Ehl-i Beyt’i hanedanı cehennem Nar’ından, Zalim’in zulmünden, Kabir azabından ve Naşi’lerin şerrinden koru Ya Rabbi.
Dertlerimize derman, Hastalarımıza şifa, Borçlarımıza eda, Yaşlılarımızı döşek esiri etme Ya Rabbi.
Bütün geçmişlerimizin ruhları Şad olsun. Sizlerin de bu hizmetleriniz kabul olsun. Hak Muhammed Ali yardımcınız olsun.

Not : Hakka yürüyen kişi için verilen yemekte okunduğu zaman, Hakka yürüyen kişinin ismi okunduktan sonra ‘’Allah Rahmet eylesin’’ denir ve sonra eller Dua’ya kaldırılarak Fatiha Suresi okunur. Fatiha Suresi okunduktan sonra Dua sona erer.

NİKÂH DUASI ve ALLAH’IN EMRİ ;

Bir Canımız Allahın Emri ile başka bir kişinin evine gidip oğluna kız istediği zaman, eğer kızın babası tarafından kabul görürse ve evlenecek olan gençlerin de düğünleri geç tarihlere bırakılırsa, Nikâh Dua’sından önce Allahın Emri anılır. Ve anılması :

Bismillahirrahmanirrahim.
Elhemdüllilahi Rabbil Alemin. Vessalatü vesslâmü alâ seyyidine Muhammedin ve alâ alihi ve sahibihi ecmeıyn.
Bi hakkı bi hürmeti nuru cemali Muhammed Mustafa’nın, Hatice’yi Kibri’yenin ve Fatime-tül Zöhre’nin yüzü suyu hürmetine bağışla Ya Rabbi.
Bi hakkı bi hürmeti nuru cemali Ali el Murteza ve Hasan Hulki Rıza’nın yüzü suyu hürmetine bağışla Ya Rabbi.
Bi hakkı bi hürmeti nuru cemali Hüseyin’i deşte Kerbela’nın ve İmam Zeynel Abidin’in yüzü suyu hürmetine bağışla Ya Rabbi.
Bi hakkı bi hürmeti nuru cemali İmam Muhammed Bakır’ın ve İmam Cafer Sadık’ın yüzü suyu hürmetine bağışla Ya Rabbi.
Bi hakkı bi hürmeti nuru cemali İmam Musa-i Kâzım ve İmam Ali Musa Rıza’nın yüzü suyu hürmetine bağışla Ya Rabbi.
Bi hakkı bi hürmeti nuru cemali İmam Taki’nin ve Ali el Naki’nin yüzü suyu hürmetine bağışla Ya Rabbi.
Bi hakkı bi hürmeti nuru cemali İmam Hasan-ül Askeri’nin ve İmam Muhammed Mehdi Liba’nın yüzü suyu hürmetine bağışla Ya Rabbi.
Ya İllahi. Saymış olduğumuz Ehl-i Beyt-i Resül’ün hürmetine dualarımızı kabul buyur. Yolumuzu Yolsuza, Nur’suza, Pir’size düşürme Ya Rabbi.
Evliyaların ve Enbiya’ların Şefaatını üzerimizde eksik etme Ya Rabbi. Bu Allahın emrini kabul ve makbul eyle.

Not : Allahın emri nikâh duasında belirtilen şekilde anılır..

Nikâh Duası evlenecek olan çiftin rızalığı (onayı) alınarak okunur. Ayrıca Kız babası ve oğlan babasına vekil tayin edilerek de okunur.

Nikâhın kıyılış şekli :

Nikâhı kılan İmam tarafından önce Besmele ( Bismillahirrahmanirrahim : Türkçesi : Esirgeyici ve Bağışlayıcı Yüce Allahın adı ile) okunur.
Nikâhı kılacak olan İmam ‘’Allahın emri ile, Peygamber’in kavli ile, hazır cemmatin tanıklığı ile, Ehl-i Beyt’in ve İmam Caferi Sadık’ın mezhebi iştadı ile ( burada kızın babasına dönerek kızın babasının ve kızın isimleri ile oğlan babasının ve oğlanın isimleri okunur. Örneğin –Mehmet kızı Fatime’yi, Hasan oğlu İsmail’e– ) …………… kızı ……………., …………….. oğlu ………… Allahın emri ile, Binbir Mühürü mecalle eş olarak verdin mi?’’ diye 3 defa sorar.

Kızın Babası her sorudan sonra ‘’ Allahın emri ile Verdim’’ diye cevap verir.

İmam daha sonra kızın babasına dönerek …………… kızı ……………., …………….. oğlu ………… Allahın emri ile, Binbir Mühürü mecalle eş olarak aldın mı?’’ diye 3 defa sorar.

Oğlan Babası her sorudan sonra ‘’ Allahın emri ile Aldım’’ diye cevap verir.

Nikâhlarda bazen de Kız veya oğlan Babası vekilleri bulunur. Bunlar kızın veya oğlanın babasını temsilen orada oturarak hazır bulunurlar.

Uygulama aynı olmakla birlikte küçük farklılıklar arz eder.
Bu uygulama da şöyle yapılır.

Nikâhı kılacak olan İmam, kızın babasına vekâleten oturan Baba vekiline dönerek ‘’ …………… kızı ……………., …………….. oğlu ………… Binbir Mühürü mecalle Allahın emri ile vekâleten eş olarak verdin mi?’’ diye 3 defa sorar.

Kızın ‘’vekil’’ Babası her sorudan sonra ‘’Verdim’’ diye cevap verir.

İmam bu sefer de orada oturan oğlan babası vekiline dönerek …………… kızı ……………., …………….. oğlu ………… Allahın emri ile Binbir Mühürü mecalle vekâleten eş olarak aldın mı?’’ diye 3 defa sorar. Oğlan Babası vekili her sorudan sonra ‘’Aldım’’ diye cevap verir.

Daha sonra tekrar Besmele çekilerek
‘’Hak Erenler bu birleşmeyi mübarek eylesin. Bu nikâhı kutlu kılsın. Eşleri ömür boyu mutlu kılsın. Ömürlerini uzun, rızıklarını bereketli, evlâtlarını hayırlı ve merhametli eylesin. Nikâh Hz. Muhammed’in sünneti’dir, Mübarek olsun.
Allah Allah. Dünya Ahiret isteklerinize kavuşasınız. Aranızda sevgi ve yakınlık daim olsun. Aranıza fitne ve ayrılık girmesin. Her ikinizin de arasında ki yakınlığı Ali ile Fatima- tül Zehra’nın, Adem ile Havva’nın yakınlığı gibi olsun. Hayırlı evlâtlar ile sevinip mutlu olasınız. Soyunuz yer yüzünde daim kala. Allah size uzun ömürler ihsan eylesin. Sizleri ve bu mecliste bulunan kardeşlerimizi iki Cihanda Aziz eylesin. Cenabı Hak bizlere ve bütün dünya insanlarına hayırlı ve faydalı işler nasip eylesin’’ denir.

Bu işlemlerden sonra RABBENA ATİNA DUASI okunur :

Allahümme Rabbena âtina fiddünya haseneten ve filâhıreti haseneten vekına azâben nar. Birahmetika ya erhamerrahimin.

Türkçe Anlamı : Ey Allahım. Rabbimiz bize dünyada iyilik ve ahirette de iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru. Rahmeti bol ey Rahim. Senin rahmetine sığınırız.

Daha sonra da El Fatiha suresi okunur. Fatiha’ dan sonra ‘’Allah Mübarek etsin’’ denir. Böylece Nikâh kıyma işlemi tamamlanmış olur.

Bakara Suresi’nin 285 ve 286. Ayetleri, Fatiah Suresi gibi Kabirlerde de okunabilir.

Bakara Suresi 285 ve 286 Ayetleri :

285. Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü’minun* küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih* la nüferriku beyne ehadim mir rusülih* ve kalu semı’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr

286. La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tüahızna in nesına ev ahta’na* rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina* rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih* va’fü anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın.

Türkçe Anlamı :

285. Ya Muhammed, Rabbinden kendisine indirilene inanmıştır; Müminler de. Hepsi; Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, Resullerine inanmışlardır. Allah’ın Resullerinden hiç birini ötekinden ayırmayız. Şöyle demişlerdir: “Dinledik, boyun eğdik. Affet bizi, ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır.”

286. Allah hiç bir benliğe, yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez/teklifte bulunmaz. Her benliğin yaptığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük kendi aleyhinedir. Kişinin hem kendisi hem başkaları için kazandığı onun lehine, yalnız kendi nefsi için kazandığı onun lehinedir. Kişinin kendi emeği ile kazandığı lehine, başkalarının sırtından kazandığı aleyhinedir. “Ey Rabbimiz! Unutur yahut hata edersek bizi hesaba çekme. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize, güç yetiremeyeceğimiz şeyleri de yükleme. Affet bizi, bağışla bizi, acı bize. Sen bizim Mevlâ’mızsın. Küfre sapanlar topluluğuna karşı yardım et bize.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*