‘Cumhurbaşkanlığı forsuna Kızılbaş Türkler de eklensin’

‘Cumhurbaşkanlığı forsuna Kızılbaş Türkler de eklensin’

Prof. Dr. Onat: Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen 16 Türk devletine Kızılbaş Türklerin kurduğu Şii Safeviler de eklenebilir
cbf.jpg
ANKARA – Ankara Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Onat, Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen 16 Türk devletine Şii Safeviler’in de eklenmesini önererek, “Böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuşatıcılığı ve kucaklayıcılığı sembolik olarak ifade edilmiş olur” dedi.

Prof. Onat, geçmişte yaşananların geleceği şekillendirmede ve algılamada önemli rol oynadığını belirterek, ataların başarılarıyla gurur duyulduğunu, acılarının da miras olarak üstlenildiğini söyledi.

Toplumsal bellekte iz bırakan bazı acıların, “seçilmiş travma” haline dönüşerek asırlar sonra bile can yakmaya devam ettiğini vurgulayan Onat, bunun da geçmişin, geleceğin belirlenmesinde ne kadar etkin olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Kerbela olayının, bütün Türkler için “seçilmiş ve transfer edilmiş travma” niteliği taşıdığını ifade eden Onat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu millet yaklaşık 1200 senedir Kerbela’ya ağlamaktadır. Seçilmiş travma olarak Çaldıran da Kerbela’nın zemininde filizlenme imkanı bulmuştur. Osmanlı’nın Kızılbaşlara yönelik politikaları sayesinde Kızılbaş Türkler, Çaldıran’ı büyüterek günümüze kadar taşımışlardır.

Kızılbaş Türkler, Çaldıran’da yaşananları onur kırıcı olarak değerlendirmişler ve günümüze kadar bu acıyı getirmişlerdir. Bugün kızılbaşlıkla ilgili onur zedeleyici her söylem istemeden sarf edilmiş dahi olsa büyük bir infialle karşılanmaktadır.”

Alevilerin onore edilmesi ve geçmişteki yanlışların telafi edilmesi gerektiğini belirten Onat, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 Türk devletini temsilen 16 yıldız bulunuyor. Bunlara Kızılbaş Türkler tarafından bir Türk devleti olarak kurulan ve daha sonra Şiiliği resmi mezhep benimseyip, bölgeyi de Şiileştiren Safevi Devleti’ni temsilen bir yıldız daha eklenebilir.

Böylece hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuşatıcılığı ve kucaklayıcılığı sembolik olarak ifade edilmiş olur, hem de seçilmiş travmaların çözümlenmesinin yolu açılarak, geleceği olumsuz yönde etkilemesi önlenir. Kökü derinlerde olan sorunlar, ancak köklerine inilerek çözüme kavuşturulabilir.”

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDAKİ DEVLETLER
Safeviler, 1501 ve 1736 yılları arasında bugünkü Azerbaycan, İran, Ermenistan, Irak, Afganistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin doğu kesiminde varlığını sürdürmüş, tarihte ilk kez Şii Onikiciliğini resmi mezhep olarak kabul etmişlerdir.

Kökeninde Türkmen, Kürt, Rum ve Gürcü unsurlar bulunan devlet, Safevi tarikatının lideri İsmail tarafından Kızılbaş ordusunun yardımıyla kuruldu. Safevi Devleti’nin kuruluşuna Şamlı, Afşar, Kaçar, Tekeli, Humuslu, Ustaclu, Dulkadir, Varsaklar gibi Türkmen boyları destek verdi.

Bu arada, Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan yıldızlar şu Türk devletlerini temsil ediyor: Büyük Hun, Batı Hun, Avrupa Hun, Ak Hun, Göktürk, Avar, Hazar, Uygur, Karahanlılar, Büyük Selçuklu, Gazneliler, Harzemşahlar, Altınordu Devleti, Büyük Timur, Babür ve Osmanlı İmparatorluğu. (aa)

Kaynak: www.radikal.com.tr

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*