Döndün mü benden yüzü dönesi

Döndün mü benden yüzü dönesi
Döndün mü benden yüzü dönesi
Verdiğin ikrara saldım ben seni
İkrarı boynuna kemend olası
Verdiğin ikrara saldım ben seni
İkrar verdim ikrarımı güderim
İkrarsız insanı ya ben niderim
Varır bir ikrarlıya şefaat ederim
Verdiğin ikrara saldım ben seni
Pir Sultan Abdal'ım ahirim aman
Münkirin gönlünden gitmesin güman
Şefaat etmesin oniki imam
Verdiğin ikrara saldım ben seni
 
Kaulu Belada elesti bezminde ilk ikrar verildi.
Allah Adem’i yarattı ve kendini Onda gizledi. Bütün yarattıklarından Adem’e ikrar diledi. İblisin dışında herkes ilk verdiği ikrarda durdu yani Allah’ın “benim bildiğimi siz bilmezsiniz Adem‘e ikrar verin” sözü üzerine ikrar verdiler. İlk lanetlenen iblis oldu. Adem’in Kabil ve Habil adında iki oğlu oldu Kabil ikrarını bozdu kardeşi Habil’i öldürdü. Lanetlendi! Bundan sonra insanlar iyiler – kötüler, gönlü paklar – yüzü karalar olarak yeryüzünde çogaldilar. Tanrı onlara her zaman güzelliği ögretici, onları iyiliğe güzelliğe yöneltici peygamberler gönderdi.
Bu insanlar her dönemin peygamberlerine ikrar Verdiler ama her seferinde az bir zaman sonra çogu verdikleri ikrarlarından döndüler. Lanetlendiler!
Lut Peygambere ikrar verdiler ikrarlarından döndüler. Lanetlendiler! Tanrı tarafından yok edildiler.
Nuh Peygambere ikrar verdiler, ikrarlarından döndüler. Lanetlendiler! Tanrı yeryüzünde Tufan yaratti yok edildiler.
Musa Peygambere ikrar verdiler. Musa Peygamber Kızıldenizi ikiye bölerek onları Firavun’un zulmünden kurtararak onları yeryüzünün en güzel yerine götürerek yurt edindirdi. Musa Peygamber Tanrı ile görüşmek için Tur dağına çikti. İnsanların çogu bütün bu olanlara rağmen ikrarlarından döndü. Lanetlendiler!
İsa Peygambere ikrar verdiler. Sofrasından kalkıp onu ikrarsızlara ihbar ettiler ve çarmiha gerilip çivilenmesine neden oldular. Lanetlendiler!
Hz. Muhammed’e, Eti etim, canı canım, kanı kanım, ben onunla bir nurdanım dediği Ali’ye Gadir-i Hum’da ikrar verdiler. Ahir zaman peygamberi daha hasta yatağında iken ikrarlarından döndüler. Ehlibeytine ve dolayısıyle Peygambere zulmettiler!Lanetlendiler!
Sıffeyn’de, Medine’de, Küfe’de, Kerbela’da, Bağdat’ta, Horasan’da, Anadolu’da hem ikrar verdiler hem verdikleri ikrardan geri döndüler.
Hınzır paşalar dün olduğu gibi bugün de var. Bugün de ikrarlarından dönenler dün gibi lanete uğrayanlar var.
Ben Aleviyim diyen bazı kimseler, Ehlibeyt nesli dedelerin İslamiyeti kötü yola sürükleyip peygambere ihanetle suçlayarak, Alevilerin ibadet yerlerinin cami oldugunu söyleyenler şunu da söylesinler… Peygamberimiz Hz. Muhammed zamanında kaç tane cami vardı ve sevgili Peygamberimiz en çok bunların hangisinde, hangi namazı, nasıl kıldı ya da kıldırdı! Kendini Alevi olarak lanse edip Cami meraklısı zavallılar acaba neden CEM ismini kulanıyorlar ya da bunun ne olduğunu hiç düşünmüşler mi?
Eyy Kaulu Bela’da elesti bezminde Hakk- Muhammed- Ali’ye ikrar verip te devamlı ikrarından dönenler, Muhammed- Ali’ye ve Ehlibeytine ihanet edenler! Hiç düşündünüz mü haliniz nice olur? Peygamberin bile adımını atmayıp yıktırdığı camilerde özüne küfredenler! Hiç düşündünüz mü huzur-u Mahşerde yüzünüz nice kara olur diye… Allahın lanet ettiklerine yoldaş olanlar! Hiç düşündünüz mü sizlere kim sahip çikip şefaat edecek diye…
Ey yoluna, kendine ihanet edenler! Hakk ile Batıl’ı ayırmadıkça, gönlünüzden güman, yüzünüzden kara eksik olmaz sizlerin…
Seçelim yolları gidelim artık
Gerçeğin sırrına erelim dedik
Mürşid-i Kami’e varalım artık
Bir sevda uğruna ölelim dedik
Açmışım gözümü yüzümden sanmam
Sunmuşum özümü çürükten saymam
Vermişim gönlümü serimden caymam
Biraz da narında yanalım dedik
Zulümler artsa da umutlar bitmez
Ölümler alsa da sevdalar gitmez
Baykuşlar konsa da çiçekler solmaz
Dikende gül olup açalım dedik
Erlere Budağım aslımız Ali
Sevene sevdayım neslimiz deli
Rumeli vatanım Pir’imiz Veli
Cemlerde semaha girelim dedik
Budak Ali
Fakiyr
Son sözü de ilk sözü söyleyen Pir Sultan Abdal söylesin:
Koyun beni Hak aşkına yanayım
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan
Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan
Benim pirim gayet ulu kişidir
Yediler ulusu Kırklar eşidir
On İki İmamın server başidır
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan
Kadılar müftüler fetva yazarsa
İşte kemend işte boynum asarsa
İşte hançer işte boynum keserse
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan
Ulu mahşer olur divan kurulur
Suçlu suçsuz gelir anda derilir
Piri olmayanlar anda dirilir
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan
Pir Sultan'ım arşa çikar ünümüz
O da bizim ulumuzdur pirimiz
Hakka teslim olsun garip canımız
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Ali Kaykı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*