EL

EL
Durak Arslan

Bu el kimin eli ?

Alevi toplumu olarak aramızda bir el dolaşıyor.

Aramızda dolaşan kıvrak, kanlı, kara, kıllı ve kirli bu el kimin eli ?

Kurumlarımız arasındaki dayanışmayı, kaynaşmayı ve yeni bir güce ulaşmayı engelleyerek, karşı karşıya getirmekte başarı arayan o kıvrak elden sözediyorum. 

Alevi toplumu adına sahnede bulunan bazı temsilcileri, ekranlar üzerinden birbirine sataştıran, Alevi toplumunun kafasını karıştıran, aile içi sorunları ulu orta tartıştıran bu hünerli el kimin eli ?

Susuzluktan ölmek üzere olan bir insana ekmek uzatır gibi, varlık-yokluk mücadelesi veren Alevi toplumunu, « içinde mi-dışında mı » tartışmasına çekerek dağıtmak isteyen bu kıllı el kimin eli ?

Hevesli, heyecanlı, kompleksli, hırslı ve sansasyon zaaflı bireylerimizi de alet ederek, Alevileri sokağa dökmeye çalışan, iliklerine kadar kin, şiddetle, yobazlıkla, linç kültürüyle ve her türlü imkanla donatılmış bir Türkiye ortamında, herhangi bir mezhep çatışması durumunda savunmasız olan Alevilerin kökünün kazınmasının ortamını hazırlayan bu kanlı el kimin eli ?

Her seçimde, Alevilerin akıl ve beceri birliğini bir biçimde engelliyerek, Alevi toplumunun demoratik seçme ve seçilme hakkını bir kaç dudak arasına mahkum ederek, demokratik fırsatları bir hüsrana çeviren ak-ipek eldiven içine gizlenerek, karar mekanizmalarımıza kadar uzanan bu kara el kimin eli ? 

Aleviler kendi inancıyla, felesefesiyle, dünyayı ve yaşamı algılama biçimiyle, önce kendi için varolması ve kendini çevreleyen koşulları etkilemesi gerekirken, insan merkezli mücadelelerde sınıfta kalmış çevrelere « Aleviler sizin için iyi bir tutkaldır, alan var mı » diyenlere ilham veren bu itici el, kimin eli ?

Uzun yıllardır, ağır bedeller ödeyerek bu topluma hizmet etmiş onlarca ve hatta yüzlerce ağır başlı insanları, kontrol altına girmiyor diye, hainlikle, çizgisizlikle, haddini bildirmekle… tehdit ederek, yıldırarak, dışlayarak kendilerini vazgeçilmez kılanlara güç veren, onları kendilerini dünyanın merkezine koydurup marjinalleştirerek, ayrı ayrı köşelere iten, Serçeşmemiz Hace Bektaşi Veli şenliklerini dahi, Aleviliğin köküne katık suyu dökmek isteyenlere teslim eden bu karanlık el kimin eli ?

Kurumlarımızın çatısını bozan, duvarlarını delen, işlevsiz kılarak, kurum yöneticilerini birbirine düşman eden, yolumuzun yaşatılması için önemsediğimiz araçları amacından saptırarak, kurumlar üstü yetkilerle donatan, esas kuruluşundanki amacından uzaklara doğru sürükleyen anlayışın tohumlarını içimize eken, bu sinsi el kimin eli ?

Alevi hareketinde, « yeniden yapılanma » ihtiyacı yıllardır tartışılırken, hatta en üst kurum toplantılarımızda kararlar alınırken, « yeniden yapılanma » çalışmalarına inanan, güvenen ve de katkı sunabilecek olanların saf dışı edilmesi için senaryolar öne süren hilekar el, kimin eli ?

İnancından, felsefesinden, insanlık için cazip olan taşıdığı evrensel değerinden ve dinamiklerinden koparmak için, Alevi geçliğini, kadınını, akademisyenini, inanç önderlerini, işverenlerini ve siyasetçilerini bir çatı altında buluşturmayı amaçlayan « yeniden yapılanma » projesini sulandırmak için, vijdanlarımıza kadar uzanmış olan, dinamiklerimizin herbirini ayrı yönlere savurma gayretiyle huzur kaçıran ve sahipsiz görünen bu el kimin eli ?

Emperyalistlerin mi. 

Devlet içindeki güçlerin mi.

Benmerkezci bireylerin mi. 

Yoksa cehaletin mi. 

Bu el kimin eli ?  

Strasbourg, 06.10.2008

[email protected]

Kaynak: FUAF – Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*