EZOTERİK – BATINİ  DOKTRİNLER  TARİHİ

EZOTERİK – BATINİ DOKTRİNLER TARİHİ


Aydınlanmak isteyenlerin yoğun ilgisine mazhar olan bu eserin ilk baskısı 1994 yılında okuyucu ile buluşmuş ve bugüne kadar 6. basımı yapılmıştır. Eserin tamamını aslına sadık kalarak aynen yayınlıyor ve bu yolla okuyucunun arayıp da bulamamak sıkıntılarını bir nebze giderdiğimize inanıyoruz. Bizlere bu imkanı "Gönlü" ile tanıyan Sn. Cihangir Gener’e "Gönülden" teşekkürlerimizle…

mu.jpg

EZOTERİK – BATINİ EKOLLER

Başlarken…..
Bu kitabı yazma nedenim, insanlık tarihi kadar ve hatta, bilinen insanlık tarihinden de eski, onu en derinden etkilemiş bir akımı olabildiğince gerilerden ele alıp günümüze getirmek, bu akımın günümüzdeki en önde gelen savunucusu olan Masonluk ile, halen yaşayan veya tarihin derinliklerine gömülmüş olan diğer örgütler arasındaki benzerlik ve ayrılıkları göstermektedir. "Ezoterik" ya da "Batıni" doktrinler adı verilen bu akım varoluşun, ancak sevgi ile algılanılabilecek ve akılcılıkla ortaya konulacak sebeplerini savunan ve yegane hedefi insanın tekamül ederek Kamil İnsan haline dönüşmesi ve böylece Tanrı ile birleşmesi olan bir akımdır. Felsefi alanda "Panteizm", İslami kültür içinde Tasavvuf adını alan Ezoterik doktrinler, Masonluk ile çağdaş dünya üzerindeki en büyük etkisini göstermiş ve günümüz batı uygarlığının oluşumunda büyük rol oynamıştır.

Ezoterik doktrinler ile ilgili binlerce yıldan bu yana pek çok şey söylenmiş, yazılmıştır. Ancak bu öğretiler ve onların kurumları bugüne kadar belli bir kronolojik sıralama ile ele alınmamıştır. Benim yazdıklarımın hiçbirisi yeni değildir. Zaten, eskilerin dediği gibi, "güneş altında, söylenmemiş hiçbir söz yoktur". Benim amacım, felsefi birçok akımın yanısıra pekçok dinin de doğusundaki başlıca unsur olan bu akımı insanlık tarihi içerisinde, tarihin karanlık sayfalarından başlayarak, belli bir düzen içinde günümüze ulaştırmaktır. Bunu yaparken, mümkün olduğunca bir tarihi süreç izlemeye ve Ezoterik inançlı bir topluluğun bir diğerini nasıl etkilediğini göstermeye önem verdim.
Bu kitabın yazılabileceği en mükemmel noktada, Türkiye’de doğmuş olduğum için kendimi şanslı addediyorum. Bu topraklar tüm insanlık tarihinin bir buluşma noktasıdır. İnsanlık tarihinden de Ezoterik doktrinleri soyutlamak mümkün değildir. Bir çok felsefi ekolün yanısıra, tek Tanrılı dinlerin de doğduğu bölgenin ortasında bulunan bu topraklar bana birçok akımı yerinde inceleyebilme fırsatı tanıdı.

Bu kitabı yazarken, dipnotların ve faydalanılan eserlerin sayfanın altında belirtilmesinden, okuyucunun dikkatinin dağılmaması amacıyla özellikle kaçındım. Faydalanılan eserler her bölümün sonunda ayrıca verilmiştir.
Kitabın olgunlaşması için değerli katkılarını esirgemeyen Sayın Prof. Sahir Erman’a, Sayın Can Arpaç’a, Sayın Kaya Güvenç’e, Sayın Prof. Bozkurt Güvenç’e teşekkür borçluyum. Kitabımı, çalışma ortamımı güzelleştiren eşim Seda ve kızlarım Ayşim, Burcu ve Ece’ye ithaf ediyorum.

Dilerim kitabım güncel Ezoterik öğretiye ışık tutmakta başarılı olur ve Yüce Varlığın Nuru bu yönde çalışacakları aydınlatır.

Cihangir Gener
10 Ekim 1993, Ankara

Kaynak: www.historicalsense.com

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*