Harabi’den Kerbela Mersiyesi

HARABİ‘den

Kerbela Mersiyesi
Etmeyip Şah-ı Peygamber’den haya Hak’tan hazer
Kufiyan-ı bi-vefalar nakz-ı ahd etmiş meğer
Kurret’ül ayn-ı Resul’ü eylemişler derbeder
Var ise gel hatır-ı Şah-ı Resulullah meğer

Ey saba var Kerbela deştinden eyle bir güzer
Ver bize lutfet Hüseyin ibn-i Ali’den bir haber

Teşnegane kıl nazar bir katre su bulmuş mudur
Gülistan-ı Ahmed-i Muhtar’ı gör solmuş mudur
Kerbela toprağı hep al kan ile dolmuş mudur
Bul Hüseyn-i Kerbela’yı bak şehid olmuş mudur

Ey saba var Kerbela deştinden eyle bir güzer
Ver bize lutfet Hüseyin ibn-i Ali’den bir haber

Kırdılar mı Gülbang-i Şah-ı Nebi’nin dalini
Kestiler mi ol Aliyyel Murteza’nın palini
Hiç soran var mı garibanın ahvalini
Eyle tahkik hanedan-ı Ehl-i Beyt’in halini

Ey saba var Kerbela deştinden eyle bir güzer
Ver bize lutfet Hüseyin ibn-i Ali’den bir haber

Gel yetimler haline rahmet Hüda’nın aşkına
Sadık’ul va’dül emin ol Mustafa’nın aşkına
Fatih-i Hayber Aliyyel Murteza’nın aşkına
Kaffe-i ervah-ı pak Enbiya’nın aşkına

Ey saba var Kerbela deştinden eyle bir güzer
Ver bize lutfet Hüseyin ibn-i Ali’den bir haber

Hazret-i Abbas şehid olmuş mu eyle cüst ü cu
Kavm-i Süfyan ordugah-ı Şah’a etmiş mi gülu
Zaptına almış mıdır nehr-i Fırat’ı ol adu
Verdiler mi bak yetimana acep bir katre su

Ey saba var Kerbela deştinden eyle bir güzer
Ver bize lutfet Hüseyin ibn-i Ali’den bir haber

Anda var bak Habib-i Kibriya’nın halini
Saki-i kevser Aliyyel Murteza’nın halini
Eyle tahkik busegah-ı Mustafa’nın halini
Evliya vü Enbiya Hayrünnisa’nın halini

Ey saba var Kerbela deştinden eyle bir güzer
Ver bize lutfet Hüseyin ibn-i Ali’den bir haber

Zulm ile sedd oldu mu rah-ı şehid-i Kerbela
Çıktı mı eflak dek ah-ı şehid-i Kerbela
Bak zevale erdi mi mah-ı şehid-i Kerbela
Hun ile alude mi Şah-ı şehid-i Kerbela

Ey saba var Kerbela deştinden eyle bir güzer
Ver bize lutfet Hüseyin ibn-i Ali’den bir haber

Masuman u mazluman hep anda kurban oldu mu
Damen-i pak-i sekine Zeynep al kan oldu mu
Kasım u Leyla Zeliha hep perişan oldu mu
Ehl-i Beyt’e bak esir-i Al-i Mervan oldu mu

Ey saba var Kerbela deştinden eyle bir güzer
Ver bize lutfet Hüseyin ibn-i Ali’den bir haber

Bir haber yok mu Harabi Şah’dan hasretteyiz
Ağlayup şam u seher ah düzah-ı gurbetteyiz
Hatır-ı naşad etme pür hüzn ü keder uzletteyiz
Biz harabız matem-i cansuz ile mihnetteyiz

Ey saba var Kerbela deştinden eyle bir güzer
Ver bize lutfet Hüseyin ibn-i Ali’den bir haber

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*