Hünkar Hace Bektaş-ı Veliden Özdeyişler

Özünü bilirsen özürden kurtulursun

Ölü, canından habersiz olandır

Aşk meydanı erenlerin ve bilenlerindir

Dinine dizinle değil kalbinle bağlan

Yazının başlangıcı da noktadır, sonu da nokta

İşini aydınlıkta gör, karanlığa bırakma

Doğruluk dost kapısıdır

Marifet nefsi silmek değil, bilmektir

Okunacak en büyük kitap insandır

En yüce servet ilimdir

Doğruluk yüz aklığıdır

Abdal, Hakk’a hayran olandır

Göze nur gönülden gelir

Asalet, duruluk ve doğruluktur

Asıl kör nankördür

Dikkat et! Lokma seni yemesin, sen lokmayı ye

Soframız Hakk sofrası, Lokmamız rıza lokmasıdır

Huzur ve mutluluk teslimiyettedir

En büyük keramet çalışmaktır

Erkân, ahlak-ı Muhammed’i ve edeb-i Ali’dir

Mürşidlik alıcılık değil, vericiliktir

Âlem Âdem, Âdem de âlem içindedir

Turablık teslim-i rıza olmaktır

Hakk Yolunda aşığın ayağı yüzüdür

Gerçek farz Allah’a muhabbettir

İmanın kemali ahlak güzelliğidir

Bizim meclisimizin tarafı yoktur

Bizim semahımız ilâhi bir Aşktır

Ayağa kalkacaksan hizmet için kalk

Adalet her işte Hakk’ı bilmektir

Sadakat gülü koparmak değil, koklamaktır

Kibir bele bağlanmış taşa benzer. Onunla ne denizde yüzebilir, ne de uçablirsin

Aşkın ateşiyle yananlar bir daha yanmazlar

Müminin gönlü Hakk’ın Kabe’sidir. Gönül ile Hakk Teala arasında hicab yoktur

Allah’ı özümüzde, özümüzü Allah’ta bildik

Kibrin aslı şeytan, tevazuun aslı Rahman’dır

İri olalım, diri olalım, bir olalım

Dili, dini, rengi ne olursa olsun; iyiler iyidir

Allah’ta fani olmak, Allah’ta baki olmaktır

Nefsine; eline diline, beline sahip ol

İlim hakimiyete giden yolları aydınlatan bir ışıktır

Kur’an senin içinde olup sen O’nun dışında kalmayasın

Kendisini temizlemeyen, başkasını temizleyemez

Aklı olmayanın imanı, imanı olmayanın aklı yoktur

Dünyada özünü düzelten, ahirette azaptan kurtulur

Meziyet, insanlık hasletlerine sahip olmaktır

İslamın temeli ahlak, ahlakın özü bilgi, bilginin özü akıldır

Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur

Oturduğun yeri pâk et, kazandığın lokmanı hak et

Edeb ve terbiye seni başka asalete muhtaç etmez

Çalışmadan geçinenler bizden değildir

Ahdine sadık talibin tevellası, teberrası Hakk’tır

Marifet ehli arifler hem arı, hem arıtıcıdırlar

Karanlıkta yürüyen yolunu şaşırır

Yola birlikte gidilir

Akıllı insan sabırlı, kanaatlı olan ve utanandır

Hakikatte sevip sevilen Hakk’tır

Akıl başta hakim, gönül sultandır

Müslümanlık Hil’attır

Gönülde hakikat yemişi marifet suyu ile yetişir

İnsanoğlunun en büyük düşmanları: Zalancılık, boğazına düşkünlük, mal ve mevkii hırsı, kog gıybet, edepsizlik, hıyanet ve Hakk’ı inkârdır

Çalışan insan kötülük düşünmez

En büyük ibadet topluma hizmet etmektir

İnsanın tanrı ile bütünleşmesinin yolu, iç zenginliğini sağlamasıdır. Ve bunun yolu da erdemli olmasıdır

İnsana saygı tanrıya saygıdır

Tanrıya korku ile değil, sevgi ile varılır

Bir toplumun kültür düzeyi sanatla ölçülür

İnsan; yüreği ile, kafası ile kendisini halka ve insanlığa adamış insandır

İnsan maddi değerler üstünde, manevi değerler dünyasında yükselebilen insandır

Bilim beşikte başlar mezarda biter

Ahlak daha çok yaşanan mutluluktur

Şan ve şöhret, insanlığa hizmet etmek demektir

Tanrı en yüce biçimde imanda tecelli etmiştir

İnsan, Tanrının en yüce görüntüsü ve belirtisidir

Niye?

Gözü ilerde gönlü geride olan yolda gidemez

Ara bul

İncinsen de incitme

Hiç bir milleti ve insanı ayıplamayınız

Kadınları okutunuz

İnsanın cemali sözünün güzelliğidir

İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır

Senden kurtul sna kaç

Kaynak kişi: Feyzi Halıcı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*