Hz. Ali’nin Faziletleri

Hz Ali söyle buyuruyor:

"Vahyin ve risaletin nurunu görür, nübüvvetinin kokusunu duyardim."
O’na (Hz.Muhammede) vahiy geldigi zaman, seytanin feryadini duydum da “Ya Resulullah! Bu feryat nedir?”dedim. “Bu kendisine kulluk edilmesinden ümidi kesen seytandir. Benim duydugumu duyuyor; gördügümü görüyorsun. Ancak sen nebi deðilsin; vezirsin ve hayir üzeresin” dedi”
“Ben Peygambere bir þey sorunca beni bilgilendiriyordu. Ben sessiz kalinca da O konusmaya basliyordu.”
“Allah’a yemin olsun ki, inen bütün ayetlerin ne hakkinda, nerede ve kimin hakkinda nazil oldugunu biliyorum. Allah bana düsünen, sorgulayan bir kalp ve acik bir dil vermistir.”
“Allah’in Resulü bana her birisinden bin kapi acilan tam bin ilim kapisi ögretti.”
“Bana istediginizi sorunuz, Allah’a and olsun ki kiyamete kadar olacak her neyi sorarsanyz cevaplarim. Bana Allah’in kitabni sorunuz, Allah’a and olsun ki bütün ayetlerin tek-tek, gece mi veya gündüz mü, cölde mi ya da dagda mi nazil oldugunu bilirim.”
Hz Peygamber Söyle buyuruyor:
"Ben ilim sehriyim; Ali ise kapisidyr. Ylmi isteyen kimse kapidan girmelidir."
"Ben hikmet eviyim; Ali ise kapisidir."
"Ey Ali, sen benden sonra ümmetin ihtilafa düsecegi hususlari beyan edecek kimsesin"
"En iyi hüküm vereniniz Ali’dir."
Hendek Savasinda Hz Ali ile Amr Ibni Abdevedin karsi karsiya geldikleri zaman " “Ymanin bütünüyle sirkin bütünü karsi karsiyadir.” demistir Hz Muhammed.
Ve Hz Ali galip geldiginde"“Senin bu zaferin, Muhammed ümmetinin amellerinin tümüyle kyyas edildiðinde, süphesiz senin bu müthis zaferin agyr gelecektir"diyerek Hz Alinin bu zaferinin ne derece önemli oldugunu belirtmistir Hz Muhammed.
Sahabenin Diliyle Hz Ali:
Ikinci Halife Ömer;
"Ycinde Ali’nin olmadygy bir sorunla karsilasmaktan Allah’a siginirim”
“Eger Ali olmasaydi süphesiz ki rezil rüsva olurdum”
“Eger Ali olmasaydi helak olmustum”
Ybn-i Abbas :
“Benim ve ashabin ilminin, Ali (a.s)’yn ilmi karsisindaki konumu bir damlanin yedi deniz karsisindaki konumu gibidir.”
“Allah’a and olsun ki, ilmin onda dokuzu Ali’ye verilmistir. Geri kalan onda biri hususunda da Ali insanlarla ortaktyr.”
Ibni Mesud;
“Ali, Peygamber (s.a.a)’den sonra insanlarin en bilginidir. Onu sürekli akan bir deniz gibi gördüm.”
DeliDivane

Resulullah söyle buyurdu :
"Her kim benim gibi yasamayy, benim gibi ölmeyi ve Allah’in bana vadettigi ebedi cennette olmayy isterse Hz.Ali'nin velayetini kabul etsin, cünkü Ali, sizleri hidayetten cikarmaz ve sapikliga sürüklemez"
"Allah, her peygamberin zürriyetini kendi sulbünden kyldy, benim zürriyetimi ise Ali'nin sulbünden kildi "
"Bu, bana ilk iman eden ve Kiyamet gününde benimle ilk görüsecek olandir. Kendisi en büyük siddik ve bu ümmetin farukudur, bu, dinin üstadydyr, mal ise zalimlerin üstadydyr"
"Her kim hilminden dolayy Ybrahim'e, hikmetinden dolayy Nuh'a ve cemalinden dolayy Yusuf'a bakmayy istiyorsa Ali bin Ebi Talip'e baksyn"
" Ali'yi zikretmek ibadettir "
"Ali benden, ben de Ali'denim, kendisi tüm müminlerin Veli'sidir"
"Ey Ali, sen dünyada ve ahirette kardesimsin"
"Her Peygamberin bir vasisi ve varisi olur, benim vasim ve varisim de Ali'dir"
"Ey Ali, sen benden Harun'un Musa'ya olan mertebesindesin, ancak benden sonra Peygamber yoktur"
"Ali'ye düsmanlyk edene Allah düsmanlyk etsin."
"Ali ve tabileri (yandaslary) Kyyamet gününde kurtulmus olanlardir"
"Dünyada ve ahirette sancagymyn sahibi Ali'dir"
"Ben kimin Mevlasyysam, (önderiysem) Ali de onun Mevlasidir, Allah’im, ona dost olanin dostu ol ve ona düsmanlik edene düsman"
"Ali'nin misali Kabe gibidir, ona bakmak ibadet, onu ziyaretine gitmek farzdyr"
Yine bas edemeyecegim bir ise giristim herhalde.Hz Alinin faziletlerinden bahsedeyim dedim,gücüm yetmedi.Hz Alinin faziletlerini saymanin kolay olmadigini yine en güzel bir sekilde Resulullah söyle belirtmis.
"Sayet agaclar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, cinler hesap etse, insanlar da katip olsalar, Ali bin Ebi Talib'in faziletlerini (erdemini) saymakla bitiremezlerdi"
DeliDivane

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*