HZ.HATİCE-İ KÜBRA’NIN HAYATI

HZ.HATİCE-İ KÜBRA’NIN HAYATI
Gökhan Özer

DOĞUMU; İki Cihan Sultanı Hz.Muhammed Mustafa’nın(saa) sevgili hanımı Hz.Hatice-i Kübra(as) Hicretten 68 yıl(555) önce Mekke’de dünyaya gelmiştir. Babası Kureyş Kabilesi’nin ileri gelenlerinden Hüveylid, annesi Fatıma Bint. Zaide’dir.

EVLİLİKLERİ;
Hz.Hatice(as), Hz.Muhammed(saa) ile evlenmeden önce iki evlilik yapmıştır. İlk evliliğini Ebû Hâle Hind b. (Nebbâş b.) Zürâre et-Temîmî ile yaptı. Bu evliliğinden Hind adında bir oğlu olmuştur. Ebû Hâle’den bir de kız çocuğu olduğu söylenir. İkinci evliliğini Atik İbn-i Abid ile yapmıştır. Bu evliliğinden yine Hind adında bir kız çocuğu olduğu rivayet edilir. Atik İbn-i Abid’in ölümünden sonra da dul kalmıştır.

HZ.MUHAMMED İLE EVLİLİĞİ;
Hz.Hatice(as) ticaret ile uğraşan soylu ve zengin bir kadındı. Ücretli tuttuğu adamlarla Şam’a Ticaret Kervanları gönderir ve bu şekilde işlerini yürütürdü. Hz.Muhammed ise amcası Hz.Ebû Talib ile beraber ticaret ile uğraşmaktaydı. Yirmibeş yaşında, amcasıyla kendisinin idare ettiği bir ticaret kervanı, Hz.Muhammed’i Hz.Hatice ile karşılaştırdı. Hz.Muhammed’in(saa) örnek teşkil eden eşşiz karakteri ve temiz ahlakı Hz.Hatice’yi etkilemiştir. Hz.Hatice, işlerini yürütmesi için Hz.Muhammed’e kendi kervanının başına geçmeyi önermiştir. Hz.Muhammed ise bu teklifi kabul edip, Hz.Hatice’nin kervanını kendi liderliğinde Şam’a götürmüştür. Gittikleri her yerde satacaklarını satıp, alacaklarını aldı ve geri döndüler. Hz.Hatice bu durumdan çok memnun olmuş ve Hz.Muhammed ile beraber gönderdiği kölesi Meysere’yi dinleyince, O’na olan güveni ve sevgisi arttı. Anlaştıkları ücretten daha fazlasını verdikten sonra Hz.Muhammed’e evlenme teklifinde bulundu. Hz.Muhammed(saa) durumu amcası Hz.Ebû Talib’e anlatınca, Hz.Ebû Talib, Hz.Hatice’yi Hz.Muhammed için istedi. İki aile kendi aralarında anlaşıp, örf ve adetlerine göre Hz.Hatice’nin evinde düğün yaptılar. Hz.Ebû Talib ve Hz. Hatice’nin amcası Amr İbn-i Esed birer konuşma yaptılar. Her ikisi de konuşmalarında hikmetli ifadelerde bulundular ve evlenecekler hakkında güzel şeyler söylediler. Hz.Ebû Talib tarafından nikahları kıyıldı ve 500 dirhem altın mehir olarak verildi. Rivayete göre Hz.Muhammed evlendiğinde 25, Hz.Hatice ise 40 yaşındaydı. Hz.Muhammed’in, Hz.Hatice’den Zeyneb, Ümmü Gülsüm, Fatıma(as) ve Rukiyye isimlerinde 4 kızı, Kasım ve Abdullah adında 2 erkek çocuğu olmuştur. ÖLÜMÜ; Hz.Hatice, 65 yaşında Mekke’de vefat etti. Hacun kabristanına defn edilerek ebedi saadetine ulaştı..Hz.Muhammed(saa), Hz.Hatice(as) yaşadığı sürece hiç kimse ile evlenmemiştir. Burda şöyle bir konuya değinmek yerinde olur diye düşünüyorum; Hz.Muhammed’in çok evliliğini bahane ederek, çok evliliği savunan Ehli Sünnet alimlerinin bildikleri halde gizledikleri bir gerçektir ki Hz.Muhammed 52 yaşına kadar Hz.Hatice ile evli kalmıştır. Ve dünyaya gelen 7 çocuğundan 6’sı Hz.Hatice’den doğmuştur. Diğer çocuğu ise Mısırlı Mariye adındaki eşinden dünyaya gelmiştir. Eğer gerçekten Hz.Muhammed çok evlilik yapmışsa neden diğer kadınlardan hiç çocuğu doğmamıştır diye sormak gerekiyor, dini çirkin amelleri için kullananlara(!)

HZ.HATİCE-İ KÜBRA’NIN YERİ VE ÖNEMİ;
Hz.Hatice, Hz.Muhammed’in ilk eşi ve Allah’ın üstün kıldığı dört kadından (İmrân’ın kızı Meryem, Firavun’un karısı Asiye, Huveylid’in kızı Hatice ve Muhammed’in kızı Fâtıma) birisidir. Vefatına kadar Hz.Muhammed’e sonsuz bir sevgi ve bağlılık ile sadık kalıp, her işinde Hz.Muhammed’e destek olmuştur. Hz.Muhammed’e iman eden ilk kadın, Hz.Ali’den sonra ikinci müslümandır. Alevi Ozanları, nefeslerinde Hz.Hatice’ye(as) her zaman yer vermişlerdir. Hz.Muhammed(saa), Hz.Ali(as), Hz.Fatıma(as) ve Oniki İmamlar ile birlikte Alevilerin vazgeçilmez değerlerindendir. Hata ettim Hûda yaktı delili. Muhammed Mustafa yaktı delili. Ol Ali Aba’dan Haydar-ı Kerrâr, Aliyyel Murtaza yaktı delili. Hatice’tül Kübra Fatıma Zehra, Ol Hayrün Nisa yaktı delili. Hasan’ın aşkına girdim meydana, Hüseyn’i Kerbela yaktı delili. İmam Zeynel, İmam Bakır-ı Cafer, Kazım Musa Rıza yaktı delili. Muhammed Taki’den hem Ali Naki, Hasanü’l Askeri yaktı delili. Muhammed Mehdi-i sahib-i zaman, Eşiğinde ayet yaktı delili. Bilirim günahım hadden aşıptır, Hünkar-ı Evliya yaktı delili. On iki İmamlardan bu nur HATAYİ, Şir-i Yezdan Ali yaktı delili. (Şah Hataî) Allah, Hatice’den(as) daha hayırlısını vermedi. Halk küfür içindeyken, beni yalanlarken, O doğruladı, iman getirdi. (Hz.Muhammed)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*