Hz. İMAM ALİ-EL MÜRTEZA

HUTBETÜ’L BEYAN

Emir’ül Müminin Hz.Ali Bin Ebi Talib aleyhisselam kendini tanıtan bir hutbesinde şöyle buyurdu: “Bende Gayb ilminin anahtarları vardır ki onları Resülullah’tan sonra benden başkası bilemez. Benim ilk suhufta zikredilen Zülkarneyn; ben Süleyman’ın yüzüğünün sahibiyim; ben güzel işlerin velisiyim; ben sırat ve durulacak yerin sahibiyim; ben Rabbimin emriyle Cennet ve Cehennemi bölenim; ben ilk Adem’im; ben ilk Nuh’um; ben Cabbar’ın ayetiyim; ... Devamını Oku »

MEVLANANIN DİLİNDEN HZ. ALİ (NAAT-I ALİ)

“O açıklayıcı imam, o Tanrı velisi safa ehlinin vücut güneşidir. Yerde, gökte, mekanda, zamanda Hak’la duran o imamın zatı, iç ve dış temizliği ile vasıflanmak vaciptir. Çünkü küfürden, ikiyüzlülükten kurtulmuştur, temizdir… Onun toprağı birlik alemidir. O, insanın hakikati ve canı gibiydi. Herşey fanidir, fakat can yaşar, ölmez. Onun hareketi kendinden diri olan ezeli varlıktandır. Beka çevresinde döner dolaşır, yaratıkları yaratanın ... Devamını Oku »

Hz. ALİ’NİN HAYATI

imamali.jpg

Hz. Ali, milâdi takvime göre 21 mart 598’de doğmuştur. 24. 01. 661 tarihinde ise, İbn Mülcem adlı hain tarafından zehirli bir kılıçla şehit edilmiştir. Hz. Ali, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in amcasının oğludur. Hz. peygamberin yanında, onun eğitimi ile büyümüştür. ilk İslamiyet’i kabul eden kişidir. Ayrıca Hz. Peygamberin damadıdır da, dolaysıyla Peygamber soyunun sürdürücüsüdür. Hz. Ali, Müslümanlığı ilk kabul eden kişi ... Devamını Oku »