Kızıldeli Sultan Dergahı Hakkında Tarihi Belgelerden Bir Örnek

Kızıldeli Sultan Dergahı Hakkında Tarihi Belgelerden Bir Örnek

KIZILDELİ SULTAN DERGAHI’NI ZİYARET EDEN İRAN
ELÇİSİ VE GURUBUNA YARDIM EDİLMESİ

YAZI: 28 Ramazan sene 975 (Şubat 1568), Padişah 2. Selim (Sarı Selim) dönemi, o yıl Lehistan (Polonya) ile yapılan BARIŞ’ın yenilenmesi, Avusturyalılarla yapılan 8 yıllık BARIŞ’ın yenilenmesi.

KİMDEN:
Divân–ı Hümâyûn’dan

KİME:
Hasköy, Dimetoka, Baba–Eski, Edirne, Bergos (Lüle–Burgaz) Hahrabolu, Karıştıran, Malkara, Çorlu, Podosçuk (Tekirdağ), Ergene, Silivri, Hâslar (Küçük–Çekmece ve Büyük–Çekmece) Kadılarına HÜKÜM:
KONU: İran elçisi yanındakilerle Dimetoka (Yunanistanda) Ve Seyyid Ali Sultan (Kızıl Deli)nın tekkesinin bulunduğu kasaba olup belgede bunu belirtmektedir) ziyarete gidip dönünce yollarının üzerinde veya çevredeki kadılara kafilenin gereksinmelerini karışlamaları onlara hizmette kesinlikle kusur, birhangi olumsuz harekete meydan vermemeleri buyurulmaktadır.

clip_image001.jpg

 

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*