Kurban Bayramı

Kurban Bayramı, tarihsel olarak Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i Tanrı’ya kurban kesmek isterken gökten, bir koçun kurban edilmesi için indiği günün yıldönümüdür.

Diğer dinlerde olduğu gibi Alevilik’te de kurban kesme geleneği vardır. Kurban kesme geleneğinin, kaynağı Hz. İbrahim ile ilgili anlatılan bir söylenceye dayanır. Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerine oğlu İsmail’i Allah’a kurban edeceğine söz verir. Allah’a verdiği bu sözü yerine getirirken Cebrail kanalı ile kendisine gökyüzünden bir koç iner. O zaman Hz. İbrahim oğlu İsmail’i kurban etmekten vazgeçer, koçu kurban eder. Alevi geleneğinde de insanların canına malına bir kötülük gelmemesi için kanı akıtılması gereğine inanılır. Bu nedenle Kurban Bayramı dahil kutsal günlerde koç kurban edilir.

İslamiyet, ekonomik durumu kurban kesmeyi yeterli olanlar için kurban kesme adeti koymuştur. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanın eti kesen tarafından tek başına yenmez. Kurban tüm komşulara toplumsal bir paylaşmayı örnek olacak şekilde dağıtılır. Kurban kesilen hayvanın dişi olmaması şartlardan biridir. Koç ve erkek sığır kurban olarak tercih edilen hayvanlar arasındadır.
www.karacaahmet.com

Kurban Bayramı Cemi

BAYRAM CEMİNE BAŞLARKEN

 • Dede bayram Cemi ile ilgili sohbetini yapar.
 • Cem halkının rızalığını alır ve ceme başlar,
 • Ayağa kalkarak , Dar duasını verir,
 • Salevat getirilir,
 • İhlas, Fatiha süreleri okunur, On iki İmamlar zikredilir ve tekbir getirilir.
 • Secde
 • Tevbe erkanı
 • Secde
 • Nadi Ali Erkânı
 • Secde
 • Duvazimam
 • Secde
 • Tevhid
 • Secde
 • Tevhid
 • Secde
 • Münâcat duası ve Fatiha okunarak cem bitirilir.

BAYRAM CEMİNDE EDEB, ERKÂN

Razılık:
Bireye mahsustur, arınmaktır. Gönül kırdıysa özür dileyici olup, kırdığı gönlü onarmak, ağlattığını güldürmek, zarar verdiklerinin zararlarını, kısaca kul hakkını ödemektir. Razı etmiş ve edilir.

Kur’an buyurur ki: “Şu bir gerçektir ki, müminler sadece kardeştirler. O halde kardeşleriniz arasında barışı sağlayın…”(Hucurat Suresi, 10)

Tekbir:
Allah’ın varlığına O’nun tek ve bir olduğuna iman etmek, hamd etmek, Allah’ın vasıflarını ve sayısız hikmetlerini düşünerek O’nun kudretini övmektir.

Secde:
Secde kulluğun en güzel göstergesi ve ibadettin simgesidir. Teslimiyetin en güzel ifadesidir. Tevhid dininde ibadettin omurgasıdır. “Secde et ve yaklaş”[1] Secde, bir üst varlığa boyun büküşün ifadesidir.

Tevbe:
İnsan yaratıcı karşısında sürekli bir biçimde noksanlığını görmeli ve ondan yeterince olgunlaşamadığından af dilemelidir. Allah’tan af dilemek demek, günah işlemek demek değildir. Sürekli boyut değiştiren ve yükselen benlik bir önceki halinde eksiklik görüp ve ona tevbe etmesidir. Kur’an da; “Allah’tan af dileyin” diye buyurmaktadır.

Nadi Ali:
Kur’an-ı Kerim’in, Ahzab Sûresi,33-56 -Şûra Sûresi 23. âyetleri, Ehlibeyt’i sevmek ve onları selamlamak, onların faziletlerini, yüceliklerini anmak farz ve de ibadettir.

Düvazimam:
Hazreti Muhammed ve soyu olan Ehli Beyti’ne (Temiz soyuna) yapılan övgü dolu nefeslerin Türkçe olarak zakirin saz eşliğinde zikretmesidir.

Tevhid:
Allah’ın varlığına, tekliğine (ahad) başlangıçsız ve sonsuz olduğuna, tüm evreni yarattığına, yaratmaya devam ettiğine, tüm âlemin ilahi nizamını sağladığına, dinin sahibinin o olduğuna inanmaktır.

Kur’an buyurur ki; “Söyle ki gündüz gece, Tanrı tek, Tanrı yücedir.”[2]

BAYRAM CEMİ

RIZALIK VE NİYAZ

Canlar! Yüce Kitabımız buyurur ki; “ Ey can; razı etmiş ve edilmiş olarak (sevgiyle) dön Rabbine” Bizler de birbirimizden razı olursak Allah da bizden razı olur. Biz de sizi, sizin özünüze ve özünüzde ki Hakk’a teslim ederek soruyoruz;

– Canlar birbirinizden razı mısınız?

– Birbirinize haklarınızı helal ediyor musunuz? (üç kez tekrarlanır.) “EDEB ERKÂN, SÜKUTU LİSAN, MÜMİNE NİŞAN”

(Ayağa kalkılır ve dara –kıyama- durulur)
DAR DUASI

Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, çağırdığınız pirden şefâat göresiniz.

Darlarınız, divanlarınız kabul ola. Muratlarınız hasıl ola.

Dergah-ı izzetine yazılmış ola.

Darına durduk Ya Allah……Ya Allah….Ya Allah…

Divanına durduk Ya MUHAMMED…. Ya MUHAMMED….Ya MUHAMMED..

Keremine sığındık Ya ALİ … Ya ALİ…..Ya ALİ…….

İnayet eyleyin Ya On iki İmamlar. Yol gösterin Ya Ondört Masum-u pâklar.

Yardım eyleyin yâ Onyedi Kemerbestler.

Bağışlanma senin yüzü suyu hürmetine olsun Ya Pirim Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli.

Ceminize alın Ya Kırklar.

Darlarımızı, divanlarımızı dergah-ı izzzetinde kabul eyle.

Gerçeğe Hû…..

(Edep-erkan oturulur ve cemaatla birlikte salevat getirilir.)

FAHR-İ KÂİNAT,

ÂLEMLERE RAHMET,

VERELİM MUHAMMED MUSTAFÂ’YA VE EHL-İ BEYTİ’NE

SALEVAT….

“Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed’İn ve alâ Âl-i Muhammed”

İHLAS SÛRESİ

Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla

Söyle ki gündüz gece

Tanrı tek Tanrı yüce

O doğmaz,doğurmaz, kimse ona denk olmaz.

FATİHA SÛRESİ

Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla

Hamd evrenler sahibi yüce Allah içindir.

Allah ki acıyandır, koruyandır, sevendir.

Günü gelince ancak

Odur hesap soracak.

Tek sana tapan, senden medet umanlarız biz.

Sapıtmışlar yoluna düşmekten koru bizi.

Doğru yoldan ayırma bizi. Aman Rabbi’miz.

Salevat ve Selamlama

Essalâtü Vesselamü Aleyke Yâ Resulallah.

Essâlâtü Vesselamü Aleyke Yâ Aliyyen Veliyullah.

Essâlâtü Vesselamü Aleyke Yâ Hatice-i Kübra, Fatima-i Zehra.

Essâlâtü Vesselamü Aleyke Yâ İmam Hasan-ı Mücteba.

Essâlâtü Vesselamü Aleyke Yâ İmam Hüseyn-i Deşt-i Kerbela.

Essâlâtü Vesselamü Aleyke Yâ İmam Zeynel Âba.

Essâlâtü Vesselamü Aleyke Yâ İmam Muhammed Bakır-ı Bekâ.

Essâlâtü Vesselamü Aleyke Yâ İmam Cafer-i Sıtk-ı Sefâ.

Essâlâtü Vesselamü Aleyke Yâ İmam Musâ-i Kâzım-ı Cism-i Pâk.

Essâlâtü Vesselamü Aleyke Yâ İmam Ali Rıza Şâh-ı Horasan.

Essâlâtü Vesselamü Aleyke Yâ İmam Muhammed Taki.

Essâlâtü Vesselamü Aleyke Yâ İmam Şah Ali’yyün Naki.

Essâlâtü Vesselamü Aleyke Yâ İmam Hasan Askeri Gazi.

Essâlâtü Vesselamü Aleyke Yâ İmam Mehdi-i Sâhib Zaman

“Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâhil Ali’yyil Aziym.

Sadakallah-ül Aliyy-ül Aziym.”

(Evirip çeviren, kuvvet, kudret sahibi olan ancak Allah’dır.) “Hadis”

TEKBİR

Birlikte tekbir getirilir (3 kere tekrar edilir)

Allahü Ekber… Allahü Ekber… .

Lâ İlâhe İllallahü Vallahü Ekber. Allahü Ekber Velillah-il Hamd.

Allahü Ekber… Allahü Ekber…

Lâ İlâhe İllâllâhü Vallâhü Ekber. Allahü Ekber Velillah-il Hamd.

Allahü Ekber… Allahü Ekber …

Lâ İlâhe İllâllâhü Vallâhü Ekber. Allahü Ekber Velillah-il Hamd.

Secde ve Duası:

Bismi şah Allah Allah

Vakitleriniz hayır ola, hayırlarınız feth ola. Şerler def ola. Meydanlarınız pak ola. Secdelerimizi ve niyazlarımızı yüce Allah kabul eyleye.

Hak Muhammed Ali gözcünüz, bekçiniz yardımcınız ola. On iki İmam efendilerimizin, Ondört Masum-u Paklar’ın keşf-i kerametleri üzerimizde hazır ve nazır ola. İbadet ve niyazlarımız Hakk’ın dergah-ı izzetine yazılmış ola.

Cenab-ı Allah, cümlemizi her türlü kazalardan, belalardan saklayıp bekleye. Duası bizden, kabulü Allah’tan ola.

Gerçeğe Hû…..

TEVBE

Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın Adıyla. ,

“Ey iman edenler! etkili öğüt veren bir tövbe İle Allah’a Yönelin. Umulur ki Rabbiniz, çirkinliklerinizi ve Günahlarınızı örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirir.

O gün Allah, peygamberi ve onunla birlikte inananları utandırmayacaktır. Onların ışığı önlerinden ve sağ yanlarından koşup gelir. Şöyle derler; “Ey Rabbimiz! ışığımızı tamamla ve bizi bağışla! Sen her şeye kadirsin. her şeye gücün yeter.”[3]

Eksikliklerimize tövbeler olsun; Tövbe Günahlarımıza Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah.

Allahümme Yarabbi! Benlikten, yaramazlıktan, kibri hasetten, gönlümüzle, gözümüzle, kalbimizle, dilimizle, cemi azalarımızla yapmış olduğumuz günahların cümlesine tövbe günahlarımıza estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah.

Tövbe ettik, pişman olduk, döndük senin ululuğuna, yüceliğine, rahmetine ve birliğine sığındık. Her türlü kazayı, belayı, acıyı, afeti, tufanı, gamı, kasveti def etmeye, günahları affetmeye kadirsin. Aff eyle ey Yüce Allah’ım.

Merhametin’in sonsuzluğuna sığınarak, kul beşerdir hata işler, sultan olan da bağışlar niyetiyle, özümüzü dara çekip, tövbe edip sana yalvarıyoruz.

Tövbe günahlarımıza estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah.

Ey Yüce Allah’ım! vebâllerimizi Muhammed – Ali dergâhında, Sırrı Kerbela Hakk’ı için bağışla.

Bismişah Allah Allah

Gece gündüz hata etmektir işimiz

Tövbe günahlarımıza estağfirullah

Muhammed Ali’ye bağlıdır başımız

Tövbe günahlarımıza estağfirullah

Hasan Hüseyin nur içinde nur ise

İmam Zeynel sır içinde sır ise

Özümüzde benlik kibir var ise

Tövbe günahlarımıza estağfirullah

Muhammed Bakır’ın izinden çıkma

Yükün Cafer’den tut gayriye bakma

Hatıra değip de gönüller yıkma

Tövbe günahlarımıza estağfirullah

Benin sevdiceğim Musa’yı Kâzım

İmam-ı Rıza’ya bağlıdır özüm

Eksiklik noksanlık hep kusur bizim

Tövbe günahlarımıza estağfirullah

Muhammed Taki ile varalım şaha

Ali Naki emeklerimizi ermeye zaya

Ettiğimiz kem işlere bed huya

Tövbe günahlarımıza estağfirullah

Hasan Askeri’nin gülleri bite

Mehdi gönlümüzün gamını ata

Ettiğimiz yalan gova gıybete

Tövbe günahlarımıza estağfirullah

Şah Hatayim eder Bağdat- Basra

Kaldık zamaneye böyle asıra

Ya Ali kerem kânisin kalma kusura

Tövbe günahlarımıza estağfirullah

Secde

Bismi şah Allah Allah!

İlahi yârabbi! Seni andık, sana inandık, senin huzurunda secdeye vardık. Elimiz erde, yüzümüz yerde, özümüz darda, alnımız secdede, evliyalarını ve enbiyalarını vesile kılarak sana yalvarıyoruz. Şu anda Allah Allah diyen dilleri, senin aşkınla coşan gönülleri, Ehlibeyt sevgisinden ve muhabbetinden mahrum eyleme Yarabbi!

İki cihan serveri Muhammed Mustafa ve O’nun temiz / pak Ehlibeyti’ni vesile kılarak tövbe edip bağışlanmayı diledik, bağışla bizi Yarabbi!…

Dualarımız, niyazlarımız, secdelerimiz, tüm ibadet ve taatlarımız senin içindir kabul eyle Yarabbi!…

Gerçeğe Hû…

NÂDİ ALİ (Hadis)

Bismillahirrahmanirrahim..

Nadi Ali’yyen mazharul acaib

teciduhu avnen leke fin nevaib

li külli hemmin ve gammın seyrenceli

Ve Bi nuri azametike Yâ Allah..Yâ Allah..Yâ Allah..

Ve Bi nuri nübüvvetike

Yâ Muhammed… Yâ Muhammed.. Yâ Muhammed..

Ve bi nuri velâyetike Yâ Ali.. Yâ Ali.. Yâ Ali..

Edrikni Yâ Fatima.. Yâ Fatıma.. Yâ Fatıma

Edrikni Yâ Hasan.. Yâ Hasan.. Yâ Hasan..

Edrikni Yâ Hüseyin.. Yâ Hüseyin.. Yâ Hüseyin..

Edrikni.. Edrikni.. Edrikni..

Lâ feta illâ Ali. Lâ seyfe illâ Zülfikar..

Lâ gaza illâ gaza, el Murtaza bil iktidar

Her gaza ve bela nerden gelirse defeyle yâ Perverdigâr.

Münkirin boynundan gitmesin tığ ile teber.

Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikar..

Lâ havle velâ kuvvete illa billahil Ali’yyil azim

(Evirip çeviren, kuvvet, kudret sahibi olan ancak Allah’tır)

Secde

BİSMİŞAH ALLAH ALLAH

İlahi Yarrabi!

Sevgileri ve yücelikleri üzerimize vacip olan Muhammed ve Ali hürmetine cümle insanlığa yardım eyle…

İlahi Yarabbi!

Bu okunan Nâd-i Ali duasının azameti, fazileti, mucizatı, kerameti, hikmeti ve hürmeti hakkı için; şu anda başını secdeye koymuş ve teslim olmuş canların, dualarını kabul eyle.

Bizlerin de gönüllerimizi ve düşüncelerimizi nurlandırıp, aydınlatarak ilahi nurundan feyz almamızı nasip eyle.

Zor ve sıkıntılı anlarımızda, o olağanüstü hallerin sahibi ve hakk’ın kudret sırrı, İmam Ali’nin Velayeti hakkı hürmeti için bayramlarımızı mübarek eyle yârabbi.

Gerçeğe Hû…

Düvaz-imam

Muhammed Mustafa Ey Şahı Merdan

Ali’yyel Murtaza sana sığındım.

Hatice, Fatıma, Hasan Mücteba

Hüseyin’i Kerbela sana sığındım.

İmam Zeynel İle Muhammed Bakır

Cennet Bahçesinde Bülbüller Şakır

Cafer-i Sadık-a Erdik Çok Şükür

Kâzım, Musa, Rıza Sana Sığındım.

Muhammed Taki’ye Ver Bir Salevat

Ali’yyel Naki’den Umarız İmdat

Hasan El Askeri Elaman Mürvet

Mehdi Sahip Liva Sana Sığındım.

On Dört Masumu Pak Güruh-u Naci

On Yedi Kemerbest derdim İlacı

Pirim Hacı Bektaş Serimin Tacı

Hünkâr’ı Evliya Sana Sığındım.

Virdi Derviş Senin Kulun Kurbanın

Yarın Arasatda Ulu Divanın

Senin Mücrimlere Çoktur İhsanın

Pirim Şüca Baba Sana Sığındım.

Secde

BİSMİ ŞAH ALLAH ALLAH

Ey İlahi!

Ey Rahman ve Rahim!

Ey evvellerin evveli, âhirlerin âhiri!

İlahi Yâ Rabbi! İlah sensin, mabut sensin, Aliyy sensin.

Cömertlerin cömerdi, yücelerin yücesi, azimsin, kerimsin.

Senden başka tapılacak mabut yoktur. Binbir ismin yüzü suyu hürmeti hakkı için yardımlarını bizlerden esirgeme yarabbi!

Bedbahtlıklara yol açan hatalarımızı iyiliğe çevir yarabbi!

Bereket ve nimetlerinle bizleri ödüllendir yarabbi!

Dualarımız ve ibadetlerimizi tüm insanlığın huzuru, mutluluğu ve esenliği için vesile kıldık kabul eyle yarabbi!

Cümle alemi bizlerle cem eylemeyi nasip eyle yarabbi!

Duası bizden kabulü Allah’tan ola.

Gerçeğe Hû…

TEVHİD

Medet Ey Allah’ım medet

Gel dertlere derman eyle

Yetiş Yâ Ali Muhammed

Gel dertlere derman eyle.

Allah Allah, Allah Allah!

Allah Allah, Allah Allah!

Hasan, Hüseyin aşkına

Yardım ederler düşküne

İmam Zeynel’in aşkına

Gel dertlere derman eyle.

Allah Allah, Allah Allah!

Allah Allah, Allah Allah!

İmam Bakır’ın katına

Cafer’in ilmi zatına

Musa, Rıza hürmetine

Gel dertlere derman eyle.

Allah Allah, Allah Allah!

Allah Allah, Allah Allah!

Şah Taki’nin hem Naki’nin

İmam Hasan-ül Askeri’nin

Yarlıgamak senin şanın

Gel dertlere derman eyle.

Allah Allah, Allah Allah!

Allah Allah, Allah Allah!

Gelip Hak’tan dilek dile

Mehdi sahip zaman gele

Dedemoğlu secde kıla

Gel dertlere derman eyle.

Secde

Bismi Şah Allah Allah

Ey İlahi!

Eli erde, yüzü yerde, Hakkın huzurunda, secdeye eğilmiş canların istek ve dualarını dergah-ı izzetinde kabul eyle. Bizleri Ehlibeytin katarından, didarından ayırma.

Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, gönüllerimize iman, nefsimize sabır ihsan eyle. Yerden bereketini, gökten hayırlı rahmetini kesme, ailemize dirlik, düzen, sağlık nasip eyle. Kazançlarımıza bereket ihsan eyle. Borçlarımıza ödeme kolaylığı ve çocuklarımıza ilim yapmayı, iş üretmeyi nasip eyle ya Rab!

Gerçeğe Hû…

TEVHİD

Şu Âleme Nur Doğdu / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed Doğduğu Gece / Lâ İlâhe İllâllah

Yeşil Kandilden Nur İndi / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed Doğduğu Gece / Lâ İlâhe İllâllah

Hak Lâ İlâhe İllâllah

İllâllâh Şah İllâllah

Lâ İlâhe İllâllah

İllâllah Şah İllâllah

Sen Ali’msin Güzel Şah

Şahım Eyvallah Eyvallah.

Huri kızların hepisi / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed dinin tapusu / Lâ İlâhe İllâllah

Açıldı cennet kapısı / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah

Nakarat

Muhammed anadan düştü / Lâ İlâhe İllâllah

Kafirlerin aklı şaştı / Lâ İlâhe İllâllah

Bin bir putlar yere geçti / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah

Nakarat

Huri kızları geldiler / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed dinin sordular / Lâ İlâhe İllâllah

Nurdan kundağa sardılar / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah

Nakarat

Muhammed kalktı oturdu / Lâ İlâhe İllâllah

Alemi nura batırdı / Lâ İlâhe İllâllah

Yer gök salevat getirdi / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah

Nakarat

Şah Hatayi’m ey kardaşlar / Lâ İlâhe İllâllah

Güzel olur hep bu işler / Lâ İlâhe İllâllah

Secdeye indi hep başlar / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah

Secde

İlahi Yarabbi!

Varlığın, birliğin, Kadirliğin, Kadimliğin, Lütfun ve Keremin hürmeti hakkı için secdeye başını koymuş varlığını varlığında yok etmiş canların, dildeki dileklerine, gönüldeki muratlarına vasıl eyle.

İlahi Yarabbi!

Peygamberlerin evveli, Adem (A.S) ve keremler sahibi Hz. Muhammed Mustafa arasında geçen cümle peygamberlerin, nebilerin, Velilerin, Şehidi Şühedaların yüzü suyu hürmetine dualarımız kabul eyle.

Gerçeğe Hû…

MÜNÂCAT DUASI – (EL AÇARAK)

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla

Ey yüce Allah’ım!

Ellerimizi açtık, boynumuz büktük sana yalvarıyoruz. Dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Sana açılan ellerimizi boş çevirme.

Ey yüce Allah’ım!

Sana hamd olsun ki, bizleri sana kul, Habibin Muhammed Mustafa’ya ümmet, Veli ve vasi olan Aliyyül Mürteza’ya talip ve soyuna taraf kıldın Yarabbi.

Hatice-i Kübra ve Cennet Seyyidesi Fatıma-i Zehra’nın hürmeti hakkı için, rahmetini bizlerden esirgeme yarabbi.

Rahman ve Rahim olan adın yüzü suyu hürmetine, İmam Hasan ve Şehitler Şahı İmam Hüseyin’in sevgisi ile gönüllerimizi nurlandır Yarabbi.

Yerin, göğün sahibi olan ey yüce Allah’ım.

Yakınlarım deyip, salatı ve sevmeyi bizlere farz kıldığın Ehlibeyt ve On iki İmamların yüzü suyu hürmetine yardımlarını bizlerden esirgeme Yarabbi.

Ey yüce Rabbim!

Esma-i Hüsnaların yüzü suyu hürmetine sana sığınanları her türlü kazalardan, kederlerden, görünür görünmez afetlerden ve felaketlerden emin eyle Yarabbi.

Ey Yüce Rabbim!

Merhametinin sonsuzluğuna sığınarak “kul beşerdir hata işler, Sultan olan da bağışlar” niyetiyle özümüzü dara çekip, tövbe edip sana yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul, günahlarımızı affeyle Yarabbi,

Ey Yüce Rabbim!

Sen evvelsin, âhirsin, Zâhir ve bâtınsın, dua edenin duasını kabul edensin. Alemlere rahmet olarak yarattığın Muhammed Mustafa’nın masum ve pak olduğuna şahadet ettiğin Ehlibeyt’in yüzü suyu hürmeti hakkı için yurdumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyle.

Kahraman ordularımızın sözünü üstün, kılıcını keskin eyle.

Ülkemizin Ulusal Kurtuluş Savaşının büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize rahmetini esirgeme yarabbi.

Aramızda olmayıp da gönülleri ile aramızda olanların da dualarını ve niyetlerini kabul eyle.

Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Sıratel müstakim yoluna ilet bizleri Yarabbi.

Maddi ve Manevi hak yolundaki emeklerimizin kabul edileceğini müjdeleyen âyetin gösterdiği yolda gitmemiz için şefaatınıza sığınırız Ya Muhammed, Ya Ali!

Şu anda Cem evlerinde el açıp sana yalvarıyoruz. Tüm canların mübarek bayramlarını mutluluk ve esenlik içinde kutlamasını nasip eyle Yarabbi.

Bu bayramın tüm insanlık alemine, ülkemize ve ulusumuza, birlik, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini nasip eyle. Duası bizden kabulü Allah’tan ola.

Sadakallahül Ali’lyyül azim.

Sübhane rabbike rabb-il izzeti emma yasifûn ve selamün alel mürselin velhamdü-lillahi rabbil alemin.

Allah rızasına el Fatiha ………

KURBAN

Kurban; Allah’ın rızasını yakınlığını kazanmak için, kendisine özgü bazı şartları ve merasimi yerine getirerek kesilen hayvandır.

Arapça kökenli bir kelimedir. “Kurb” sözcüğünden gelmedir. Türkçe anlamı yakınlıktır. Allah’ın yakınlığını kazanmaktır. Allah’a manevi anlamda yaklaşmaktır.

Kurbanı öncelikle Allah’ın sevgisini kazanmak, gazabından emin olmak, beka aleminde şefaatine nail olmak için keseriz. Allah’a manevi anlamda yakınlaşmaktır. Dileklerimizin kabulü için keseriz.

En büyük amaç da yoksulları doyurmak için bir insanlık görevi anlayışıyla kurban keser ve paylaşırız.

Özetlersek;

• Allah’ın yakınlığını, sevgisini kazanmak için,

• Allah’a sığınarak felaketten, kazadan, beladan kurtulmak için,

• Meşru bir dileğimizin kabulü ve ilahi bir yardımı sağlamak için,

• Sevincimizden ötürü Allah’a şükretmek için,

• Elimizde olmayarak yaptığımız bir yanlışın affı için,

• Sosyal bir yardım için

kurban keseriz?

Diğer bir anlamı da kurbanla birlikte kötü duygularımızdan arınmak gereklidir. Kötü alışkanlıklardan, kötü niyetlerden arınmaktır kurban.

Kısaca elinden, belinden, dilinden gelecek kötülüklere son vermektir kurban.

ALLAH kitabında;

“Kestiğiniz kurbanlar Hakk katına yükselmez ama yoksulları doyurduğunuz için Allah’ın gönlüne hoşnut gelir” diye buyuruyor.

Burada sosyal bir dayanışma ön plana çıkıyor. Yoksulu doyurmak, onunla paylaşmaktır ki, önemli olan da budur.

KURBANLIK HAYVANLAR

Deve, sığır, koyun, keçi gibi geviş getiren hayvanlar kurban kesilir. Deve beş yaşını, sığır iki yaşını, koyun ve keçi de bir yaşını doldurmuş olmalıdır. Ekonomik gücü yetmiyorsa horoz kesebilir mi? Kesebilir. Alevi geleneğinde yüz yıllardır kesilmektedir.

Yavrusu olan gebe hayvanlar kesinlikle kurban kesilmemelidir. Erkek hayvan tercih edilmelidir.

Çünkü; hayvan neslinin çoğalmasına katkı sunmuş olursunuz.

Kesilecek kurbanlarda aranılan vasıflar:

• Kesilen kurban sağlıklı olmalı ve vücutta özür olmamalı.

• Kurban kesilmeden önce niyet edilmelidir.

• Kurbanın sağ ayağı kulak hizasına kadar kaldırılarak dara durulmalıdır.

• Dede kurbana tekbir ve dua vermelidir.

• Kurban tuz ve su verilerek, işin ehli olan bilen kişilerce zahmetsizce kesilmelidir. Hatta çağdaş ülkelerdeki gibi hayvanları bayıltarak kesilmesi daha uygundur, çünkü hayvan zahmet çekmemektedir.

KURBAN TEKBİRİ
Kurban, cem bittikten sonra duası verilerek kesilmelidir.
Bismillahi Allah-u Ekber.
Tekbir Allah-u tekbir Allah-u Ekber.
Tekbir Allah-u tekbir Allah-u Ekber.
Kurbanı Halil
Fermanı celil
Canı İsmail
Peyigi Cebrail.
Allahü Ekber… Allahü Ekber… .
Lâ İlâhe İllallahü Vallahü Ekber. Allahü Ekber Velillah-il Hamd.
Lâ Feta illâ Ali Lâ seyfe illâ Zülfikar.

“Nasrün min Allahi ve fethün karibün beşşiril mü’miniyne” ya Muhammed, ya Ali…”

Türkçesi: “Maddi ve manevi Hakk yolunda ki emeklerimizin kabul edileceğini müjdeleyen ayetin gösterdiği yolda gitmemiz için sizin himmetinize sığınırız ya Muhammed, ya Ali…”

Kurbanlarınız kabul, muratlar hasıl ola.

Dergah-ı izzetine yazılmış ola.

Dildeki dileklerinize, gönüldeki muratlarınıza vasıl ola.

Kurbanlarınız kazaya kalkan, belaya bekçi ola.

Duası bizden, kabulü de Allah’tan ola.

Gerçeğe Hû…..

Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı

Kaynak: http://www.alevileriz.org/archive/index.php/t-11360.html

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*