MESLEK YÜKSEK OKULLARI MEYDANLARA İNİYOR

30 Mart Pazar günü saat 13:00´de Kadıköy meydanında yapılacak olan Meslek Yüksek Okulları Büyük mitingi için bütün Meslek Yüksek Okulları Kadıköy´de toplanıyor.

30 Mart Pazar günü saat 13:00’de Kadıköy meydanında yapılacak olan Meslek Yüksek Okulları Büyük mitingi için bütün Meslek Yüksek Okulları Kadıköy’de toplanıyor.

Miting ile ilgili olarak TEKDER Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklama:

“21.01.2008 tarihinde TEKDER Genel Başkanlığı tarafından hazırlanan 2006 kayıtlarına göre Ülkemizde 515 M.Y.O’da 1.226.063 mezun 441.074 Tekniker, Yüksek Tekniker ve Tüm Meslek Yüksek Okulları Mezunlarını kapsayan ve ilgilendiren şu anda meclisimizde bulunan kanun teklifine göre Askerlik indirimi, Yetki, Kadro, SSK indirimi, Sigortalı sayılmak, sınavsız geçişin kaldırılması yönünde verilen kanun teklifinin açıklamaları şu şekildedir.

M.Y.O’ların Kanun Teklifi

1- Şuan 15 ay olan MYO Mezunlarının askerliği bu kanunla MYO mezunlarının askerliği 9 aydır. Bu sürenin barışta önce 1/6, bilahare 2/9 indirilmesine Türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlar kurulunca karar verilebilir.

2- 29-4-92 tarih ve 3795 sayılı kanunun 1. maddesi ünvanları açıklar bunun 6.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Tekniker, Meslek elemanı ünvanlı M.Y.O mezunları idari olarak amir statüsündedir. İşyerlerinde kamu veya özel sektörde ustabaşı, amir, formen, sorumlu, şef statüsünde çalışmak için Üniversitelerin Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölüm diplomasını ibra etmek zorundadırlar. Bunun dışında yetki ve sorumluluklar imzalara ait ilgilli Bakanlıklara ait yönetmelikte hazırlanmıştır.

3- İşveren M.Y.O mezunu çalıştırırsa yüzde 50 personelinin sigorta prim muafiyetinden faydalanacaktır.

4- M.Y.O’da okuyan öğrenci bu madde ile birlikte okula kayıt yaptırdığı anda sigortalı sayılacaktır.

5- Mesleki teknik orta öğretimden mezun olanlar bitirdikleri bölümdeki M.Y.O’ya sınavsız olarak değil, ÖSYM tarafından yapılacak sınavla veya kontenjanla mezun olacak öğrencilerin yüzde10’undan az olmamak kaydı iledir.

Bu kanun teklifi kabul edilirse resmi gazetede yayımlandığı gün diploması olan tüm MYO mezunları için ve 4. maddesi tüm okuyanlar için geçerli olacaktır.”

 

İLETİŞİM:
TEKDER  GENEL  BAŞKANLIĞI
(Teknikerler, Yüksek Teknikerler ve Meslek Yüksek Okulları Mezunları Derneği)
Yüksel  caddesi 36/1  Kızılay / Ankara
Tel: 0 312 431 30 21  
http://www.myoteknikerler.com/
[email protected]

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*