OSMANLI KAYNAKLARINDA HZ. ALI’NIN TÜRBESININ ONARIMI

OSMANLI KAYNAKLARINDA HZ. ALI’NIN TÜRBESININ ONARIMI

HZ. ALİ’NİN MEZARININ ONARIMI
YAZI: Selh (20–29) Cemaziyelahir sene 967 (Şubat 1560) Padişah Kanunî dönemi, o yıl Kaptan–ı Derya Piyale Paşa Cerbe (Akdeniz’de Afrika kıyısında ada– Tunus’ta) de düşman donanmasını bozguna uğrattı.

KİMDEN:
Divân–ı Hümâyûn’dan

KİME:
Bağdad (Irak’ta) Beylerbeyi’ne HÜKÜM

KONU:İmâm–ı Ali Hazretlerinin Merkad–ı Şerîfi (mezarı)nin ferraşleri (döşenmesi) için alınan kaliçe (küçük halı)lar hakkında, düzenlemede özen gösterilip gösterilmediği sorulmaktadır.
BOA–Mühimme Defteri Tasnif, c.3, s. 562

 belge01.jpg

HZ. ALİ’NİN IRAK–NECEF KÜFE’DEKİ TÜRBESİ’NİN ONARILMASI
YAZI: 20 Rebiyü–l–evvel sene 1278 (eylül 1861), Padişah Abdülaziz dönemi Şadrâzam: Mahmut Nedim (Nedimov)Paşa’dır. O yıl 26 Haziran’da Padişah Abdülmecit vefat etti, yerine Abdülaziz Padişah oldu. 1861–1862’de Karadağ isyanı başladı.
Osmanlı Devleti 10 Temmuz İtalya, 10 Ekim’de de Rusya ile ticaret antlaşması imzaladı.
KİMDEN:Meclis–i Vâlây–ı Ahkâm–ı Adliyye (Danıştay)den
KİME: Sadrâzam’a
KONU: İmam–ı Ali’nin Türbesi’ndeki cami minaresi bel verip yıkılma tehlikesi olduğundan acele yapılması için ilgililere emir verilmektedir. (Necef İrak’ta Küfe civarında İmam–ı Ali’nin türbesi bulunmaktadır).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*