Pir Sultan Abdal, 2 Temmuz Kültür VE Eğitim Vakfı Kamuoyuna Basın Açıklaması


Devlet Bakanı Sn. Faruk Çelik’in başkanlığında sürdürülen ve kamuoyunda “ALEVİ ÇALIŞTAYI” olarak bilinen sürece, Bakanlığın çağrısı üzerine kurumsal kimliğimizle müdahil olduk.

Katıldığımız toplantıların her aşamasında, Alevi-Bektaşilerin temel istemleri olan;

1-    Madımak Oteli’nin kamulaştırılarak, aydınlarımızın anısını anıtlaştırmak, katliamın unutulmamasını, aynı acı ve utancın bir daha yaşanmamasını sağlamak üzere, her çağdaş ülkede olduğu gibi müze olarak düzenlemesini,
2-    Çocuklarımızı Alevi-Sünni olarak bölen, ayrıştıran, ders notu ortalamasını etkileyerek geleceklerini karartan, masa ve sıralar üzerinde uygulamalı din eğitimi yaptırılan ve bütün bu nedenlerle de çelişkileri derinleştiren Zorunlu Din ve Ahlak Bilgisi Derslerinin kaldırılmasını,
3-    Cemevlerimize ibadethane statüsü verilmesini, kentli Alevi-Bektaşinin ibadet ihtiyacının ve bu ihtiyaca dair altyapı gereksiniminin devlet tarafından karşılanarak, sivil ve özerk bir kurumsallığın oluşması bakımından gereken yasal değişikliklerin yapılmasını, 
4-    Kamu personeli sınavlarında karşılaştığımız kasıtlı, bölücü ve ayırımcı mülakat uygulamasına son verilmesini, eşit yurttaşlık haklarımızın önündeki tüm yasal ve gayri yasal engellerin-keyfi uygulamanın kaldırılmasını istedik. Her aşamada söz alarak savunduk, raporlar hazırladık. Bunları büyük bir titizlik ve saygı çerçevesinde Sn. Bakana sunduk.

Sn. Bakan Faruk Çelik, 20.03.2010 tarihinde Ankara’da yapılan son toplantıda, biz Alevi-Bektaşi kurumlarının bunca istem, çaba, emek ve raporlarını görmezden gelerek, çalıştaylar sürecini, hükümete, aşağıdaki doğrultuda rapor edeceğini ve nihai raporun da komisyon çalışmaları sonucuna göre, ancak bu çerçevede sonlandırılacağını ifade etmiştir.

Bu sonuçlara göre;
1-    MADIMAK OTELİ: Sn. Bakan; “Madımak Oteli’nin kamulaştırma işleminin başlatıldığını” ifade ederek; Sivas’ta yapılan toplantıda “Sivaslıların huzur içinde oldukları, otelin müze yapılması halinde Sivas’ın huzurunun yeniden bozulacağını” söylediklerini, bu nedenle de “müze değil, kütüphane ve benzer amaçlı bir kültür merkezi şeklinde düzenlenmesini” istediklerini;
Sn. Bakan, kendi görüşünün de bu doğrultuda olduğunu ifade etmiştir.   

2-    ZORUNLU DİN VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ: Mevcut ders olduğu gibi bırakılacak, ancak dersin içeriği farklı din ve mezheplere mensup bilim adamlarından oluşan komisyon aracılığıyla, farklılıkları da kapsayacak şekilde yeniden yazılacaktır.
Ayrıca, ikinci bir din eğitimi dersi konularak, bu derslerde öğrencilere, mensubu olduğu dinin-mezhebin uygulamalı eğitimi yaptırılacaktır.
Ayrıca, hükümet, çalıştaylardan bağımsız olarak “küçük yaşta yoğun din eğitimi” talebinin karşılanması için bir başka çalışmayı daha yürütmektedir. Bu nedenle de AKP tabanının istemini karşılamak üzere, Zorunlu Din Ve Ahlak Bilgisi Derslerini 4. sınıftan itibaren başlatan mevcut uygulamayı değiştirmek istemekte ve 1. sınıftan başlatmayı öngörmektedir. 

3-    CEMEVLERİ: Cemevlerimize ibadethane statüsü verilmesinin hali hazır yasalarımız ve İslam’ın ibadethanesi olarak kabul edilen camiye alternatif olması ihtimali bakımından, sorunlar yaratacağı ifade edilmiştir. Bu nedenle, ibadethane olarak statü verilmesi yerine örneğin sadece “cemevi” denilebileceği ve bu çerçevede çözüm bulunması gerektiği, bundan hareketle, bir komisyon kurulması kararı verilmiştir. Alevi-Bektaşilerin ortak taleplerinden olan; merkezi, sivil ve özerk kurumlaşma istemimiz ise dikkate alınmamıştır.

GELİNEN AŞAMADA:
Hükümetin temel taleplerimizi karşılaması bir yana, rahatsız olduğumuz koşulları daha çok ağırlaştıracağı ortaya çıkmıştır. Anlaşılan odur ki, AKP tabanının talepleri doğrultusunda din eğitimi kapsamının genişletilmesi ve okullarımızı medreseye çevirme planlarını, Aleviler üzerinden gerçekleştirmek istemektedir. 

Bu nedenlerle; bu koşullarda çalıştay sürecine verdiğimiz kurumsal desteğimizi geri çektiğimizi, bu niyetlere alet olmayacağımızı ve bundan böyle toplantılara katılmayacağımızı Alevi-Bektaşi kurumlarının, basınımızın ve kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
25.032010
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu adına,
Murtaza DEMİR
Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Bşk.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*