PSAKD : Hayat TV’nin Karartılması AKP Tipi Faşizmdir

Ülkemizi ortaçağ karanlığına sürüklemeyi rehber edinen, takındığı sahte demokrasi maskesi ile halkı avutmaya çalışan, her türden hak talebini baskıcı yöntemlerle bastıran AKP Faşizminin gerçek yüzü Hayat Tv’nin karartılması ile  bir kez daha açığa çıkmıştır.  

Kurulduğu günden bu yana işçi haklarını savunan, emekçilerin eylemlerine en geniş biçimde yer veren, her alanda demokrasi ve özgürlükleri savunan Hayat Televizyonu, medyada muhalefet odağı olduğu için, ülkemizin çok renkliliğini, çok kimlikliliğini, çok inançlılığını emeğin penceresinden dünyaya ilettiği için karartılmıştır.

HAYAT TELEVİZYONUN KARARTILMASI
AKP FAŞİZMİNİN ÜLKEMİZİ KARATMA ÇABASININ SOMUT TEZAHÜRÜDÜR
Özgür ve tarafsız televizyonculuğu ilke edinerek yayın hayatını sürdüren Hayat televizyonunun yayını Türksat yetkilileri tarafından keyfi biçimde durdurmuştur.  Ülkemizin çok renkliliğini, çok kimlikliliğini, çok inançlılığını ezilenlerin penceresinden “Hayatın Tüm Renkleri” sloganıyla  dünyaya duyuran Hayat Televizyonunun karartılması bir arada yaşama kültürüne, çok seksliliğe, demokrasiye vurulmuş bir darbedir.

Biliyoruz ki eşitliğe özgürlüğe demokrasiye halkların kardeşliğine ve emeğin özgürleşmesine inananlar adına “Hayatın Tüm Renkleri” ni izleyiciye açan Hayat Tv’nin aydınlıktan yana tutumu AKP Hükümeti’nin yandaş medya yaratma, medyayı satın alma ve köşeye sıkıştırma gayretleri ile, Onun taşıdığı gerici ve yobaz zihniye ile elbette uyuşmayacaktı.

Ülkemizi ortaçağ karanlığına sürüklemeyi rehber edinen, takındığı sahte demokrasi maskesi ile halkı avutmaya çalışan, her türden hak talebini baskıcı yöntemlerle bastıran AKP Faşizminin gerçek yüzü Hayat Tv’nin karartılması ile  bir kez daha açığa çıkmıştır.  

Kurulduğu günden bu yana işçi haklarını savunan, emekçilerin eylemlerine en geniş biçimde yer veren, her alanda demokrasi ve özgürlükleri savunan Hayat Televizyonu, medyada muhalefet odağı olduğu için, ülkemizin çok renkliliğini, çok kimlikliliğini, çok inançlılığını emeğin penceresinden dünyaya ilettiği için karartılmıştır.

AKP’nin ikiyüzlü, çifte standartlı bu demokrasi ve özgürlük anlayışı belki Türkiye’nin yer altı ve yerüstü kaynaklarına göz dikmiş emperyalist çevrelerin işine gelebilir ama Türkiye’deki milyonlarca eşitlik, adalet, özgürlük, insanca yaşam talebinde bulunan her kesimin gözünü boyamaya yetmeyecektir.

Bütün bu gelişmeler AKP tipi faşizmin somut bir tezahürüdür…

Artık AKP’nin gerçek yüzü dinci boyası dökülmüştür.

Saflar bellidir. Bir yanda hak, hukuk, özgürlük, demokrasi, iş, emek, bir yanda ise AKP tipi faşizm… Hak tanımaz, hukuk dinlemez, özgürlükleri talan eden iktidar vardır. Bir yanda da devletin demokratikleştirilmesini, bireysel hak ve özgürlüklerin genişletilmesini, sosyal devleti savunanlar vardır…

Gün, AKP faşizmine karşı demokrasiden yana güçleri mücadelede uyanık tutma günüdür. 18.07.2008

Av. Fevzi Gümüş
PSAKD Genel Başkanı

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*