PSAKD Kongre Sonuç bildirgesi

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin Yeni Genel Başkanı Fevzi Gümüş

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin 10. Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde, Genel Başkanlığa Fevzi Gümüş seçildi. Yönetim Kurulu, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeliklerine de şu isimler girdi: 

Genel Yönetim Kurulu
   
Fevzi Gümüş, Serdar Doğan, Kemal Bülbül, Kelime Ata, Selfet Yıldız, Elif Kaya, Cuma Gürsoy, Umut Yaşar Göç, Hasan Yağız, Cemal Şahin, Önder Aydın, Fethi Bölügiray, Rıza Aydın, Metin Aslandoğmuş, Hüseyin Yılmaz, Zeynep Yıldırım, Şehri Tuğcular, Hıdır Çam, Atakan Eren, Abbas Durgun

Denetleme Kurulu
 
Bekir Aslan, Oktay Kandemir, İshak Kocabıyık, Mahmut Yıldız, Zülfü Akar

Disiplin Kurulu

Kamil Ateşoğulları, Ali Yıldırım, Yüksel Işık, Ali Yılmaz, Hikmet Yıldırım

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ X. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

PSAKD; Alevilerin yaşadığı sorunların ülkemizde çağdaş anlamda bir demokrasi ve laiklik uygulaması olmadığı için yaşandığı gerçeğinden hareketle; öncelikle kardeş Alevi Bektaşi kurumları ve diğer demokratik kitle örgütleri, siyasal yapılar, sendikalar, odalar ve emekçilerle ortak mücadele etmeyi önemser.

Bu bağlamda;

• 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta katledilen şehitlerimizi o günden bugüne her an için anımsıyor, anıyor ve unutmamaya çalışıyor isek, 2002 yılında Hacı Bektaş Veli etkinlikleri dönüşü trafik kazası sonucu yitirdiğimiz Adanalı canlarımızı da bu yolda can verenler katında anmayı önemser.

• Ülkemizde demokrasiye tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazandırılması, laikliğin gerçek anlamda uygulanması, temel hak ve özgürlüklerin, toplumsal barışın ve insan haklarının geliştirilip yaygınlaştırılması için faaliyetlerini sürdürme kararlılığı ve azmi içindedir.

• Ülkemizde çağdaş, demokratik, laik, bilimsel bir eğitim ve öğretimin eğitim kurumlarında sürdürülmesi gereğinden zorunlu din derslerinin kaldırılması için mücadele eder.

• Dünyanın en büyük misyonerlik kuruluşu haline dönüşen Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), ülkemiz içinde de Aleviliği asimile etmek için tüm olanaklarını seferber etmiştir. PSAKD, ülkedeki irticanın odağı haline gelen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın biran önce lağvedilmesi için mücadelesini sürdürür.

• 72 millete aynı nazarla bakan PSAKD, ülkemizde olduğu gibi dünyada da insanların barış içinde kardeşçe yaşamasını savunur. Bu bağlamda gerek Irak’ta yaşanmakta olan ABD işgalini, gerekse de Kuzey Irak’a yapılan askeri operasyonları, halkların kardeşliğine vurulan bir darbe olarak görür ve bitirilmesi için mücadele eder.

• Büyük Ortadoğu Projesi’ne karşı olan derneğimiz, dünyanın bu konjonktüründen dolayı etkisini daha da arttıran şeriatçı dalganın ülkemizdeki gerçek kuluçkaları olan diyanet İşleri Başkanlığı, zorunlu din dersleri ve İmam Hatip Liseleri’ne karşı olan mücadele kararlılığını sürdürür.

• 12 Eylül askeri darbesinin bir ürünü olan anayasa yerine toplumsal bir uzlaşmayla çağdaş bir anayasa yapılmalıdır. PSAKD, bunun için ülkedeki demokratik kuruluş ve kurumlarla işbirliğini ve birlikte çalışma yapmayı gerekli görür.

• 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın yasallaştırılması için emek örgütleri ile beraber mücadeleyi sürdürmeyi önemser.

• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Nevroz Bayramlarının resmi bayramlar olarak değerlendirilmesi için mücadele eder.

• “Benim Kabem insandır” diye insanlığa karşı yapılan her türlü zorbalığa karşı olan PSAKD, suçlu bile olsa cezaevlerinde yatan mahkumlara uygulanan her türlü insanlık dışı uygulamaya karşı duyarlılığını gösterir.

• PSAKD, vicdanların ve düşüncenin özgür olmasını savunur, bunun önünde bir engel olan 301. maddenin en kısa zamanda kaldırılmasını savunur.

• PSAKD, insanlığın yarısını oluşturan kadınlarla erkeklerin eşitliğini savunduğu gibi bütün insanların da rengine, kültürüne yaşadığı yere bakmaksızın eşit olduğunu savunur.

• İnsana ve doğaya saygılı olan Alevi hareketinin örgütlü gücü olan PSAKD, çevre sorunlarına karşı duyarlı olduğu gibi, en büyük çevre ve doğa tahribatına neden olan nükleer santrallere, barajlara, siyanürlü altın arama çalışmalarına karşı mücadele eder. Kyoto anlaşmasına uyulmasını önemser.

• Alevi tarihi ve kültürünün özellikle genç kuşaklara daha iyi ve doğru biçimde aktarılması için akademisyenler, inanç önderleri, Alevi bilgileri ile çalışmaları sürdürür, bu çalışmaların kalıcı belgeler halinde arşivlere dönüştürülmesi için çaba sarfeder.

• Çağlar boyu çağdaş ve demokrasiden yana olan Alevi öğretisi ve bu öğretinin örgütlü gücü olan PSAKD, önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçimlerde, insan hakları ve demokrasiye saygılı, kadın erkek eşitliğinden yana bir güç birliği için çaba sarfeder.

Alevi Haber Ajansı – 14 Nisan 2008

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*