SAHA BAKAR

Üçler beşler ey yediler
Birlik Yolundan geldiler
Kal-ü Belide sordular
Vermiş sözün saha bakar

Onikiler katar katar
Dost cemalin seyre dalar
Özün sezen sırrı anlar
Bulmuş gördüm saha bakar

Yandı ciğerciğim yandı
Ondört masum yavru candı
Kimi gün doğmadan battı
Solmuş gülüm saha bakar

Murteza’nın bahçesinde
Onyedi pâk kemer sardı
Hakk’ın kudret ateşinde
Yakmış közün saha bakar

Hakikatın dergahından
Kırklar gelmiş meydan açar
Muhabbetin tadın alan
Durmuş dârın saha bakar

Yetmişiki can oradan
Kevser içmiş Kerbela’dan
Binbirlere aşk sunmuşlar
Bükmüş boynun saha bakar

Üçyüz altmış altı nurdan
Karanlığa ışık ağar
Himmet cümle evliyadan
Doğmuş günün saha bakar

Elliyedi bin ereni
İrşad etmiş Rumeli’ni
Gözcü olmuş Kızıldeli
Açmış gönlün saha bakar

Yetmiş yedi bin pir gelir
Dost Horasan diyarından
Bütün sırrı onda bilir
Coşmuş özün saha bakar

seyh Yesevi hankahında
Doksan dokuz bin evliya
Hem zahirde hem bâtînda
Dönmüş yüzün saha bakar

Alçaklarda yatanlarım
Yükseklerde uçanlarım
Erenlerim Sultanlarım
Sermiş gücün saha bakar

Budak Ali’m ser-hoş geldin
Cümle evliyana dedin
Aradın sahını buldun
Görmüş gözün saha bakar

Aşk-ı Muhabbetimizle
Budak Ali (Ali Kaykı)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*