Seyyid Ali Sultan Kızıldeli Evlatları

MUSTAFA İYİDOĞAN

ŞİMDİ YAZACAĞIM SECERE, VELİ (VELİYÜDDİN) ÇELEBİNİN SİLSİLESİNİ ANLATMAKTADIR. VELİ ÇELEBİNİN OĞLU, MUSTAFA ÇELEBİ, SİVAS- YILDIZELİ’NİN DOĞANLI KÖYÜNDE YATMAKTA, EVLATLARI OLARAK MEZARINI YAPTIRDIK. BU MUSTAFA ÇELEBİNİN İKİ OĞLU OLMUŞ; VELİ VE ALİ. ALİ DEDENİN İKİ OĞLU OLMUŞ; GAZİ VE MUSTAFA. MUSTAFA DEDENİN OĞLU, YUSUF DEDE (YANİ BABAM)

SECERELER BABADAN OĞULA VERİLİR, BABA KİMİ İSTERSE O EVLADINA VERİR VE BANA VERDİ. VELİ ÇELEBİNİN VE MUSTAFA ÇELEBİNİN SECERELERİNİN ASLI BENDE BULUNMAKTA. DEVRİŞ ALİ HALİFE’NİN VE DİĞER SECERELER İSE AMCA OĞULLARINDA. İSTEYENE GÖSTEREBİLİRİZ. TÜM SECERELERİN FOTOKOPİLERİ BENDE MEVCUT.

AŞAĞIDAKİ DÖRDÜNCÜ SECEREYİ, (MUSTAFA ÇELEBİ’NİN SECERESİ) TÜRKÇEYE ÇEVİREN DURSUN GÜMÜŞOĞLU HOCAM, HİÇBİR ÜCRET ALMADAN ÇEVİRİYİ YAPTI. KENDİSİNE ÇOK TEŞEKÜR EDİYOR, SAYGIYLA ANIYORUM. SECERE İKİ DİLLE YAZILI, DEVAMINDA GÜNÜMÜZÜN TÜRKÇESİNDE YAZILI.

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE ÇEVİRİSİ:

Bu her şeyi bilen ve yüce olan Allahın takdiridir.

1- Yardım Allahtandır ve fetih yakındır, inananlara müjdele.

2- Ey Muhammed, Ey Ali, Ey insanların en hayırlısı.

3- Allahım, selam ve dua Muhammed Mustafanın, Ali Murtazanın,

4- Haticetül Kübranın, Fatıma Zehranın İmamı,

5- Hasan Hulk-ı Rızanın Kerbela Şehidi İmam Hüseyinin,

6- İmam Zeynel Abidinin, İmam Muhammed Bakırın, İmam Cafer Sadıkın,

7- İmam Musa Kâzımın, Horasan Sultanı, Horasan toprağında şehit olan 8- 9-10-11- 12- Musa Rıza oğlu Aliye, İmam Muhammed Takiye, İmam Ali Nakîye, İmam Hasan Askeriye ve zamanın sahibi, tüm zamanların en yüce kişisi İmam Muhammed Mehdiye ve gelmiş geçmiş bütün iyi, temiz ve açık ve gizli olarak Allaha yakın insanların üzerine olsun.

12- Aliden başka genç, Zülfikardan başka kılıç yok.

13- Esirgeyen ve bağışlayan Allahın adıyla başlar ondan yardım dileriz. Âriflerin kalplerini birikmiş bilimlerle dolduran Allaha şükürler olsun. 0 Allah ki buna gücü yetendir.

14- 15- O, bilgiyi insanların seviyelerine göre azar veya çok çok dağıtır. Ve o bilginlerin gözlerini kendilerine şefkat ve yardım olarak ileri görüşlülük boyasının olgunluğu ile sürmeler. Küçük büyük tüm özleyenlerin kulaklarını sevdiklerinin söz ve davranışlarını anlamaya açar. Şunu müjdeleyerek sizi daha önce hiç kimsenin yaratılmadığı bir şekilde yarattı:

16- 17- 18- 19- 0 Allah ki ondan başka ilah yoktur ve görünen ve görünmeyen her şeyi bilen, esirgeyen ve bağışlayan odur.(3) Sırlarla donatılmış kalbi göğüslere koydu. Bir hendese ilmiyle geceleri yol gösterdi. Denizlere dalgalar verdi. Allahtan başka ilah olmadığına ve Muhammed Mustafanın onun peygamberi olduğuna şahadet ederim.

20- 21- 22- 0 peygamber ki Allah onu peygamber olarak göndermiş, peygamber arasında da kudret ve sırlar hazinesi olarak donatmıştır. Selam ona ve onun evlatlarına, arkadaşlarına, hanımlarına olsun. Peygamber efendimiz buyurdu ki "Benim ashabım yıldızlar gibidir hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz." Allah Teala buyurdu ki "Yardım Allahtandır ve fetih yakındır ." Peygamber buyurdu ki "Bir kul müslüman kardeşinin yardımına koştuğu sürece Allahta onun yardımına koşar."

23 Ali b. Ebu Talib şöyle buyurdu: "Büyüklük üç çeşittir; iktidar olunca tevazu göstermek, güç sahibi iken affetmek ve ( varlıklıyken) bağış sahibi olmak" Allaha yakın olanların sultanı,

24 -25-26-27-28- Kutbu’l -aktab Hacı Bektaş Velî Hazretleri buyurdu ki "Az bilgi çok ibadetten daha hayırlıdır". Dünyanın büyüklüğü mal ile, seçkin kişilerin büyüklüğü ameller ile, seçkinlerin seçkini kişilerin büyüklüğü ise, halleri iledir. Sırlarıyla büyüklük sahibi olan özel insanlar öyle bir insandır ki, kendinden başkası için gayret eder, etrafını aydınlatır. Doğru yoldan çıkmaz. Bu yol, Allahın emrine boyun eğmek ve onun yasaklarından çekinmektir. Allah buyurdu ki, Peygamber size ne getirmiş ise onu alın, neyi yasak etmiş ise ondan kaçının ve ona itaat edin.

29 30-31-32- (4) Allahın yüce kudreti ile kalemle yazılan ilk şey, Bismillahirrahmanirrahimdir. Kim başına gelen bir kaza veya belaya karşı sabır göstermezse, bu yeryüzünden çıksın ve kendine Allahtan başka bir ilah bulsun. Şayet kötülüğü ayıplayan nefsini kendini terbiye ederek öldürürse ve nefsi mutmainnesini çile ile diriltirse, yüce derecelere nail olur. Denildi ki, hakların korunması, ruhun gereği gibi çalışmasıyla, aza kanaat etmekle olur. 68

34-35-36- Allah buyurdu ki: "Kadın ve erkeklerden kim iyi işler işlerse o, inanmıştır". (5) Bir kişi iyi bir hayat yaşamak isterse, kanaatkar olsun, açlığa tahammül edip, çok yemeyi bıraksın, iyilik yapıp ibadete devam etsin. Böylece Allah katında kıymeti olanların safına katılmış olur. Fakirlerin hizmetçisi, evliyanın sultanı Hacı Bektaş Velînin yüce tarikatine

37-38 – 39 bağlı Sivas-Yıldızeli-Doğanli Köyü’nde bulunan Seyyid Mustafa,

babası Seyyid Veli (Veliyüddin)

babası Seyyid Derviş Ali

Babası Seyyid Süleyman

Babası Seyyid Yalanuk

babası Seyyid Demir Baba (Romanya deliorman’da Dergahı olan)

babası Seyyid Budak

Babası Seyyid Kara Ali

babası Seyyid Şaban

babası Seyyid Çoban

babası Seyyid Kara Baba

babası Seyid Sersem Ali Baba (16sene Hacı Bektaş Dergahında postinişinlik yapmış, mezarı  Hacı Bektaş Dergahında Kırklar Meydanının girişinde)

babası SEYİT ALİ SULTAN KIZIL DELİ (Dergahı Yunanistan- Dimitoka’da)

40-41-42-43-44-45- Evladlarından Seyyid Velîyeddin oğlu Mustafa Halife-Allah ömrünü uzun etsin ve sırlarını artırsın- icazet vererek, posta oturmasını, farz olan namazları kılıp, zekat verip, gücü yetenleri hacca göndermesini, muharem orucunu tutmasını ve talipleri bu konularda aydınlatmasını, tekkeye gelen ve giden evrak ve yazıların mühürlemesini, tevbe verenlerin tevbesini almasını, hırka giydirmesini ve çerağ yakmasını bu icazetimizle istedik.

46-47-48-49-50-51- Ondan sonra temiz soy sahibi, iyilerin en iyisi, büyüklerin övünç duyduğu zamanının halifesi Hacı Bektaş Hazretlerinin postnişini ve Tekyenişini olan elhâc Turâbî Ali Baba halife -Allah ömrünü uzun etsin-, ondan sonra temiz soy sahibi, zamanının şeyhi, seccade sahibi, manevi ilim sahibi, miskinlerin ve fakirlerin hizmetçisi Babası

52- Es-Seyyis eş-Şeyh Celaleddin-Allah ömrünü uzun etsin-, ondan sonra Babası

53 Şeyh Velîyeddin Efendi-Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin-ondan sonra Babası

54 es Seyyid Şeyh Hamdullah Efendi – Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin-, ondan sonra Babası

55 Es-Seyyid Şeyh Hacı Feyzullah Efendi- Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin ve kabrini nurlandırsın-, ondan sonra Babası

56 Şeyh Abdülâtif Efendi -Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin ve kabrini nurlandırsın-,ondan sonra Babası

57- Şeyh Bektaş Efendi -Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin-,ondan sonra Babası

58 -59- Şeyh elhâc Feyzullah Efendi -Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin-, ondan sonra Babası

60 Şeyh Ali Efendi -Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin- ondan Sonra Babası

61 Şeyh Elvan Efendi Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin- ondan sonra Babası

62 Şeyh Abdülkadir Efendi -Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin ve kabrinirn nurlandırsın-, ondan sonra Babası

63 Şeyh Hüseyin Efendi- Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin-, ondan sonra Babası

64-Şeyh Hacı Zülfikar Efendi-Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin Ondan sonra zehir içen

65- Şeyh Yusuf Efendi-Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin ve kabrini nurlandırsın-, ondan sonra Babası

66- Şeyh Kasım Efendi-Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin -, ondan sonra Babası

67- Şeyh Hasan Efendi -Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin -, ondan sonra Babası

68 Şeyh Bektaş Efendi-Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin-, ondan sonra Babsı

69-Şeyh Kalender Efendi -Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin-,ondan sonra

70 – Şeyh Mürsel Balî Efendi -Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin – ,ondan sonra

71 – Şeyh Resul Efendi-Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin -, ondan sonra

72 – Şeyh Bektaş Efendi -Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin -, ondan sonra

73 – Şeyh Yusuf BaIî Efendi-Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin-, ondan sonra

74 – Şeyh Mahmud Efendi -Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin -, ondan sonra

75 – Şeyh İskender Efendi -Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin-, ondan sonra

76 – Şeyh Genç Kalender Efendi-Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin -,ondan sonra Babası

77 – Şeyh Resul Bâlî Sultan-Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin -,ondan sonra Babası

78 – Zamanın sahibi, abdalların sultanı Allahın büyük sırrı Balım Sultan-Allah sırrını yüceltsin-, ondan sonra Babası

79 – Şeyh Mürsel Baba Sultan -Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin ve kabrini nurlandırsın-, ondan sonra Babası

80 – Şeyh Hızır Lale Sultan -Allah ona geniş rahmetiyle rahmet eylesin,

81 – onun ve ona mensup olanların kabirlerini nurlandırsın-.Babası

82 – Hacı Bektaş Veli Kamillerin Sultanı, âriflerin kutbu, ilm-i ilahi sahibi Hacı Bektaş Velî onun babası

83 – Sultan İbrahim Sani, onun babası

Sultan Musa Sani, onun babası

84 – Sultan İbrahim el-Mükerremül Mucab, İmam Musa Kâzım onun babası

85 – Cafer Sadık onun babası

Muhammed Bakır onun babası

Zeynel Abidin onun babası

86 – İmam Hüseyin onun babası

İmam Ali-Allah onu şereflendirsin- ki

87 – Hacı Bektaş Velî Hazretlerinin tarîkatına giren müritlerine güzel kapılar açmıştır. Bu alevi tarikat yolunu sürdürenler:

88 – Muhammed Hanefi onun torunlarından

89 – Hoca Ahmed Yesevî-Allah rahmet etsin-dir. Hoca Ahmed Yesevî’nin mürşidi İmam Ali oğlu

90 – Musa Rıza, onun mürşidi İmam Musa Kâzım onun mürşidi İmam Cafer Sadık onun mürşidi İmanı Muhammed Bakır onun mürşidi

91 – Zeynel Abidin onun mürşidi İmam Hüseyin onun mürşidi

92 – İmanı Ali -Allah onu şereflendirsin- onun mürşidi kainatın övünç vesilesi ve başlarımızın tacı

93 – Muhammed Mustafa -Selam ve Allahın bereketi hepsinin üzerine olsun- onun mürşidi Cebrail-i Emin ve onun mürşidi de bir ve tek olan âlemlerin rabbi Allah-şanı ve yüksekliği artsın ve onun bağışı herkesi kapsasın-dır.

94 – Bu belge Allah’ın yardımıyla tamam oldu. Bu belgenin yazılış nedeni şudur ki;

95 – Ariflerin, sultanı, ışıkların önderi Sultan Hacı Bektaş Velî-Allah onun gizli ve açık tüm sırlarını yüceltsin Hazretlerinin yüce tarîkatına bağlı

96 – Sivas Yıldızeli Doğanlı köyünde bulunan Seyyid Ali Sultân evlâdlarından

97 – Seyyid Velîyeddin oğlu Mustafa halife evliyanın yolunu kabul edip kendisine

98 – sofra, çerağ, Kılıç taşı ve icazet verilerek halifeliğe layık görüldü.

99 – Müridler kendisine itaat etsin ve ondan faydalansınlar.

100 – Hiçbir tarîkat ereni bu görevinde kendisine engel olmayıp, bu

101 – icazetnamemiz gereğince amel etsinler. Selam Allah’a tabi olanlara olsun.

102 – Bu belge Alemlerin yaratıcısı Yüce Allah’¹n yardımıyla salı günü Rebiulahir ayının 20 sinde [1]271 senesinde tamamlanmıştır (10 Ocak 1855 tarihine denk gelmektedir).  (ORADA HAZIR BULUNANLAR) Hademü’l-fukara Halife Turâbî El-Hacc Ali dede baba post-nişin-i Hacı Bektaş Velî rnHademü’l-fukara Seyyid Türbedâr Mehmed Baba Hazret-i Pîr Hacı Bektaş Velî rnHademü’l-fukara Aşçı İbrâhim Baba Hazret-i Pîr Hacı Bektaş Velî Hadinıul Fukara halife Es-Seyyid İtmetçi Hüseyin Baba Hazret-i Pîr Hacı Bektaş Velî E’d-Dâi Halife Abdulazîz min evlâd-ı Hacı Bektaş Velî E’d-Dâi Es-Seyyid Feyzullah min evlâd-ı Pîr Hacı Bektaş Velî E’d-Dâi İsmâil Çelebi min evlâd-ı Pîr Hacı Bektaş Velî E’d-Dâi Halîl Çelebi min evlâd-ı Pîr Hacı Bektaş Velî E’d-Dâi Ali Çelebi min evlâd-ı Pîr Hacı Bektaş Velî HACI BEKTAŞI VELİNİN EVLADI YOK DİYENLERE CEVAP; DERGAHI’NI DEVRİŞLER ZAPT EDİNCE, "HACI BEKTAŞ-I VELİNİN EVLADI YOK, TEKKEYİ BEKLEYEN ÇORBAYI İÇER, EVLADI BİZİZ" DİYİNCE, HACI BEKTAŞ-I VELİ EVLATLARINDAN ÇELEBİ CEMALETTİN EFENDİ, DEDEM (BABAMIN BABASI;CENİKÖZLÜ MUSTAFA DEDE) DEN BU SECERELERİ ALMIŞ. İSTANBUL’DA ZAMANIN PADIŞAHINA GÖTÜRMÜŞ. HACI BEKTAŞ-I VELİNİN EVLADI OLDUĞUNU BU SECERE İLE İSPAT ETMİŞ. BU SECEREDE ZAMANIN PADIŞAHININ DA TUĞRASI VE İMZASI VAR. PADİŞAH KABUL ETMİŞ, DEVRİŞLERİ DERGAHDAN SÜRDÜRMÜŞ. ÇELEBİ CEMALETTİN EFENDİ POSTUNA OTURMUŞ. VE DEDEME "MUSTAFA DEDE, SECERE ÇOK İŞİME YARADI" DEMİŞ. (SECERELERİ GERİ VERMİŞ) VE İMAM-I ALİ’NİN BİR SÖZÜNÜ SÖYLEMİŞ; "İMAM-I ALİ, BENİ SEVENE BEN YARDIM EDERİM, DEYİNCE, YA ALİ! SEN HANGİ BİRİNE YETİŞECEKSİN Kİ DEMİŞLER. BENİ SEVENLER BİRBİRİNE YARDIM EDERSE O BENİM YARDIMIM OLUR DEMİŞ" VE CEMALETTİN EFENDİM DEDEME ANLATMIŞ; "SARAYDA BİR KATİP BANA ÇOK YARDIMCI OLDU, BİZİM HAKKIMIZDA NE KADAR EVRAK VARSA GETİRDİ, –ÇOK ZAHMET ETTİN, SANA YARDIMDA BULUNAYIM DEDİM, "EFENDİM BEN DE ALEVİYİM, BENİ DUANDAN UNUTMAYIN, BU HZ.ALİ’NİN YARDIMI" DEMİŞ. DEDEM CEMALETTİN EFENDİME 45 SENE ANADOLUDA VEKİLLİK YAPMIŞ. CEMALETTİN EFENDİ CUMHURİYETİN İLK MECLİS BAŞKANIDIR. ESKİ MECLİSTE İSMİ YAZILI VE RESMİ VAR. DEDEM MUSTAFA DEDE, HACI BEKTAŞ’TA İKEN, ATATÜRK DERGAHA GELMİŞ VE CEMALETTİN ÇELEBİ İLE BAŞBAŞA SABAHA KADAR KONUŞMUŞLAR. ATATÜRK "BANA NEKADAR YARDIM EDEBİLİRSİN, ANADOLUDA NÜFUSUN ÇOK" DİYE SORMUŞ. ÇELEBİ DE "TARİK-İ ERKANIYLE BANA BAĞLILAR, DEVLET-İ ERKANI İLE SANA BAĞLI, İSTERSEN FERD OLARAK BEN DE ASKERİM" DİYE CEVAPLAMIŞ. ATATÜRK DE "TEŞEKÜR EDERİM SEN HÜMMET ET" DEMİŞ. BİR ARA DEDEM VE ORADA BULUNAN DİĞER KİŞİLER KENDİ ARALARINDA KONUŞURKEN, ATATÜRK’ÜN DİKATİNİ ÇEKMİŞ, "EFENDİ BUNLAR NE KONUŞUYORLAR" DİYE SORMUŞ? ÇELEBİ DE "KENDİ ARALARINDA KONUŞUYORLAR" DEYİNCE, ATATÜRK İSRAR ETMİŞ, ÇELEBİ DE "PİRİMİZ HACI BEKTAŞ-I VELİ GİBİ KONUŞUYOR YOKSA PİRİMİZ DON’MU DEĞİŞTİRDİ" DİYORLAR, DEYİNCE, ATATÜRK ÇOK MEMNUN OLMUŞ. ATATÜRK GİDERKEN ÇELEBİ’NİN ELİNİ TUTMUŞ, "ECDADIN HACI BEKTAŞ-I VELİ, OSMANLILARA BİR HÜMMET ETTİ, OSMANLI DA 600 SENE YAŞADI, ŞİMDİ VATAN GİTTİ, SEN DE BANA HÜMMET ET" DEMİŞ ÇELEBİ’DE "YOKSULA SADAKA YAKIŞIR YİĞİDE ERZAK, DOĞRUNUN YARDIMCISI HAZRET-İ ALLAH, ALLAH’IN İZNİ İLE VATANI KURTARACAKSIN, CUMHURİYETİ KURACAĞINA SÖZ VERİYOR MUSUN?" DİYE SORMUŞ. ATATÜRK ARAMIZDA KARAR VERİRİZ DEMİŞ VE AYRILMIŞ. BU OLAY DEDEMİN YANINDA OLMUŞ. DEDEM BABAMA ANLATMIŞ, BABAM DA BİZE ANLATTI. ATATÜRK, CEMALETTİN ÇELEBİ’NİN HACI BEKTAŞ-I VELİ’NİN EVLADI OLDUĞUNA İNANIYOR, AMA ALEVİLERİN İRAN ERDEBİL’E BAĞLI OLANLARI KABUL ETMİYOR!! YUKARDA İKİ SECEREDE AÇIKCA YAZMAKTADIR Kİ; BİZ SEYİD ALİ SULTAN KIZILDELİ EVLADI OLARAK, BİZİM PİRİMİZ HAZRET-İ HÜNKAR HACI BEKTAŞ-I VELİ, MÜRŞİDİMİZ ONUN EVLADI, DERGAHDAKİ POSTU-NİŞİ, BİZ DE TALİBİMİZİN RAHBERİ VE HALİFESİYİZ. AŞIK VELİ’YE DERGAHDA HAMDULLAH ÇELEBİ SORMUŞ "PİRİN MÜRŞİDİN, RAHBERİN, HALİFEN KİM?" AŞIK VELİ, KENDİNE GÖRE SAYMIŞ, HAMDULLAH ÇELEBİ, "AŞIK VELİ DEĞİL EŞŞEK VELİ’YMİŞSİN" DEMİŞ. "PİR HAZİRET-İ HÜNKAR, SUSAM YAPRAĞINDA NAMAZ KILAN, MÜRŞİD, ONUN EVLADI OLAN RAHBER VE HALİFE-DEDELERDEN OLUR. DEDEN KİM?" DİYE SORMUŞ, ODA "KIZILDELİ EVLATLARI" DEMİŞ. BUNUN ÜZERİNE HAMDULLAH ÇELEBİ, "TAMAM ONLAR SENİN RAHBERİN VE HALİFEN" DEMİŞ. AŞIK VELİ ONDAN SONRA BİZE ÇOK BAĞLANMIŞ VE ÖLÜRKEN "BENİ DEDEMİN YANINA GÖMÜN" DİYE VASİYET ETMİŞ. ÜÇÜNCÜ SECERENİN SAHİBİ VELİ HALİFE’NİN YANINDA, SİVAS- ŞARKIŞLA- İĞDECİK KÖYÜNDE YATMAKTADIR. ELİMİZDE 3 SECERE DAHA VAR – ASILLARI- MUSTAFA ÇELEBİNİN BABASI OLAN 1- VELİYETTÜN ÇELEBİ’NİN, 2. VE 3. SECERELER- ONUN BABASI OLAN DERVİŞ ALİ’NİN , BUNLAR KERBELA’DAKİ İMAM HÜSEYİN DERGAHINDAN VERİLEN HALİFELİK VB-BERAATI VE DİĞERİ DE DERVİŞ ALİ’NİN YİNE BU DERGAHTAN VERİLEN SOY KÜTÜĞÜ – BU SOY KÜTÜĞÜ AYNI ZAMANDA HACI BEKTAŞ DERGAHINDA DA TASTİKLENMİŞTİR. İSTERSENİZ BUNLARIN TÜRKÇELERİNİ DE SİTENİZE GÖNDEREBİLİRİM. TEŞEKKÜRLER İYİ ÇALIŞMALAR.

MUSTAFA İYİDOĞAN.

Not: Sitemize değerli katkılarından dolayı Mustafa İyidoğan Dede’mize çok teşekkür eder, katkılarının devamını bekleriz. www.kizildelisultan.com

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*