TUNUS HALKI BİLE TAHAMMÜL EDEMEDİ; İSYANLARDAYIM!

Günümüz iktidarı, her türlü konforun bulunduğu ortamlarda yaşarken, toplumu Ortaçağ karanlığının zihni dünyasına ve yaşam şartlarına mahkûm etmek istiyor. Kendileri, çoluk-çocuk ve yakınları için en lüks uçaklar, okullar, yalılar, saraylar, villalar ve iktidarın tüm olanakları kullanırken; toplumu, yeşil kart, kömür, bir file ianeye muhtaç ediyor ve adına da “dindarlık” diyor…

Dünyanın, sadece ilkel bölgelerinde geçerli olan tılsımlı sözcükler kullanıyor: din, iman, kader… Bu yüzden “din sektörüne” akıl almaz yatırım yapıyor ve hukuksuzluğu örtmeye çalışıyorlar… Örneğin sabah akşam suçladıkları Yargıtay’ı, eski ve köhne binasında, üç-dört yüksek hâkimi bir odada çalışmaya mahkûm ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı, kendisine tanınan sınırsız bütçe imkânı sonucunda, görenlere parmak ısırtan yeni sarayına taşındı bile…

Hukuk devleti mi, Şer-i devlet mi; işte bir ipucu daha!

Daha ayrıntılı fikir sahibi olmak için bir ufuk turu yapalım: Türkiye’deki okul sayısı 70.000 iken, cami sayısı 95.000, hastane sayısı 1320’dir. Din görevlisi sayısı 105.000 iken,  doktor sayısı 81.000, sağlık ocağı sayısı ise 6300’dür. Bu duruma göre her 60 bin kişiye bir hastane düşerken, Aleviler gibi camiye gitmeyen yurttaşları da çıkardığımızda, her 200 kişiye bir cami düşmektedir. Çok somut görüldüğü gibi, sosyal devlet, evrensel hukuk, çağdaş eğitim, kaliteli sağlık gibi temel gereksinimlerimiz, bilinçli olarak yokluğa mahkûm edilmektedir. Amaç ne olabilir? Dini alanını bir “ticari sektör” haline getirerek, bu alana, dolaylı yatırımlarla birlikte total beş milyar TL bütçe ayırmak, iki de bir de; “siz onu bir de ulemaya sorun” demek, kamuda, okulda, üniversitede türbanı dayatmak, şer-i hukukun medeni hukuka tercih edileceği bir sürece doğru gittiğimiz anlamına gelmez mi?

İktidarlarını sürdürmelerinin tek yolu, toplumun sürü kalması, uyanmaması ve olan-biteni sorgulamamasıdır. Onlar çoban, biz koyun sürüsü; evire çevire güdecek, çalıp-çırpacaklar ama sesimizi çıkarmayacağız. Pir Sultan Abdal’ın deyişiyle; “koyun olduk söz anladık/sürüye saydılar bizi…” Sürü misali güdülmemiz adına her türlü imkân kullanılırken; pozitif eğitim, bilim, demokrasi, laiklik, tolerans, çoğulculuk gibi evrensel kavramlardan uzak tutulmamızın tek nedeni bu. Varsa yoksa üzeri muhafazakârlık türbanıyla kapatılmış, din ticareti…

İşte bu yüzden, bu coğrafyanın ürettiği gelenek, kültür ve din anlayışı olan Alevi-Bektaşiliğe karşı, ülke düzeyinde toplumsal nefret kampanyası yürüten zihniyete; kişinin “soyunu-boyunu” karıştıranlara; Arap ilkelliğine, Hizbullah’a, Hamas’a, El Kaide’ye yakınlık duyanlara, benim Türkmen ruhum isyan ediyor! Tekrar ediyorum: Türkmen’e karşı dönmelerin, Cumhuriyete karşı Osmanlının, Mustafa Kemal’e karşı yedi göbek Ecnebi olan padişahın yanında saf tutanlara, benim Kızılbaş ruhum isyan ediyor ama bunun için ne bağ uygun ne de bağban…  

Alevilik, müfredata girmiş!

İki gün önce “Aleviliğin, okul müfredatına alındığı” haberi, Sn. Nimet Çubukçu tarafından basına yansıtıldığında, kendi kendime şöyle düşündüm: “aklım olmasa, sizi, zihniyetinizi, Aleviliğe bakışınızı bilmesem, bu palavraya-kandırmacaya ben de inanırdım.” Sahi, allayıp-pullayıp dünya âleme ilan ettiğiniz “Alevi açılımından” ne çıktı? Vaatler, beklentiler ve sonra koca bir hiç… Dahasını söyleyeyim; açılım öncesine göre şimdiki durumumuz çok daha kötü; vahim! Başbakanın, “yüksek yargıda Aleviler var” işaretinden sonra, devlet bürokrasisinde zaten çok üst düzeyde uygulanan Alevi karşıtlığı, şimdilerde tam bir cadı avına dönüştü ve kampanya haline getirildi. Osmanlı, kenti yasaklamış, geçit vermez dağları adres göstermişti; bu iktidar ise Emevi-Osmanlı zihniyetinden somut bir uygulama örneğine geri dönüyor ve bize, “mülakat sınavlarıyla” devlet kadrolarını ve kamusal alanı yasaklıyor…

Bu ilkel, bayat ve berbat oyun, şimdi bir kez daha sahneye konuluyor. “Alevilik, 2011-2012 ders yılında müfredata yer alacakmış.” Niye şimdi değil de, önümüzdeki yıl? Madem yazılımı bitti; Talim Terbiye Kurulundan da geçti, o halde ne bekliyorsunuz? Devlet, bir kitabı yeniden basacak bütçeden mi yoksun? Kitapları basın, şubat tatilinden sonra da okullara dağıtın… Ama biliyoruz ki, amaç o değil. Amaç; Alevilere, Kürtlere ve diğer farklılıklara hiçbir hak tanımadan, hatta sahip olduklarını da ellerinden alarak, “demokrat hükümet” algısını sürdürmek, Haziran 2011 genel seçimlerinde “ne kazanırsak kar” hesabıyla, olabildiğince oy toplayıp, “saltanatın ilanına” karar vermek!

Açılımın sorumlusu olan Sn. Bakan Faruk Çelik’e soruyorum?

Biz, bin yıldan buyana hayal kırıklığı yaşıyoruz. Seçim sonuna kadar beklenti içinde kalıp, sonra, bir kez daha hayal kırıklığı yaşamak istemiyoruz. Alevi-Bektaşi kurum temsilcilerinin ve davetli çevrelerin, çalıştaylarda öne sürdükleri çözüm önerilerini, 2010 yılının Mart veya en çeç Nisan ayında kitap halinde yayınlayacağınızı vaat ettiniz. Diyanetin, Avrupa’daki benzerlerinde olduğu gibi, sivil ve özerk bir yapı olarak yeniden inşası, cemevinin ibadethane statüsü, çocuklarımızın zorunlu din dersleri zulmünden kurtarılması, Alevi köylerine devlet baskısıyla cami yapımından vazgeçilmesi, Madımak Oteli’nin müze yapılması, kamuya personel alımında, Hükümetinizin, “Alevi bariyeri” olarak uyguladığı, “sözlü mülakat” ayrımcılığının kaldırılması. Devletin, Aleviliğe karşı yürüttüğü asimilasyon çabalarına son vermesi, vb., sorunların çözümü konusunda sonuç almak üzere çaba sarf edeceğinizi ifade ettiniz.

Çalıştayların bant çözümü olan, dört ciltlik kitap neden yayınlanıp-dağıtılmadı?

Bakanlığınızın hazırladığı rapor, neden yayınlanmadı?

Sn. Bakan; bu istemlerimizin hangisini gerçekleştirdiniz? Vaatleriniz, gazete ve TV.’lerin arşivlerinde duruyor. Örneğin, Alevilik, müfredatta nasıl tanımlandı-yer aldı? Alevi temsilcilerinin önerdikleri tanım mı, yoksa “siz ne anlarsınız inançtan ki, tarif edesiniz bre zındık Kızılbaşlar” diyerekten, bizim tanımlamalarımız bir yana atılıp, “Alevileri, kendi varlığı için bir tehdit unsuru” gören Diyanet ulemasının tanımı mı esas alındı? “Alevilik; Mevlevilik, Kadirilik, Nakşibendîlik gibi bir tariktir. Özel ayinleri ve zikirleri olan cemlerini ise cemevi adını verdikleri mekânlarda yaparlar” mı dediniz?

Anımsarsınız, size; “Alevilik, Hak, Muhammed, Ali yoludur; temel ibadetimiz cem, ibadethanemiz cemevi, Serçeşmemiz Hacı Bektaş, düsturumuz dört kapı-kırk makamdır” demiştik. Tanımlamalarımız, tutanaklara da bu biçimiyle geçmişti. Şayet inanç özgürlüğü kavramını salt “türban sorunu” olarak görmüyor, kendi seçmen tabanınız için istemiyor, herkes için bir hak olduğunu kabul ediyorsanız, o halde, biz Alevi yurttaşların hak, eşitlik ve inançsal taleplerine de yine aynı zaviyeden bakmanızı istememizin, bir yanlışı olmasa gerek.

Umutları kullanmak ayıp değil mi?

Sn. Bakan, madem onlarca talebimizden sadece müfredat değişikliği istemimiz kabul edildi, o halde lütfen çıkın ve değişikliğin içeriğini-kapsamını açıklayın ki, ne olduğunu bilelim ve hariçten gazel okumayalım… Aylarca emek verdik; binlerce insan, hep birlikte, beş yıldızlı otellerde tüyü bitmedik yetimin hakkını yedik. Peki, bunca emeği, zamanı, milletin parasını, pulunu neden harcadık? Ülkenin kangren olmaya yüz tutan bir temel sorununu çözüme kavuşturmak için değil mi? Belki bilirsiniz, Alevi-Bektaşilikte, üzerinde kul hakkı kalan insanın derdine derman bulunmaz. Somut bir çözümümüz olmalı ki, üzerimizdeki kul hakkından kurtulmuş olalım. Neyi çözdük; bu sessizliğinizi, ketumluğunuzu nasıl okumalıyız? Samimi düşüncemi soruyorsanız; Alevi meselesini de, Kürt meselesini de, yoksulluk ve yolsuzluk meselesini de çözmeyeceğiniz, ama çözüyormuş gibi gündemde tutarak, kullanacağınız yönündedir.  AKP liderliğinin, referandum kampanyasındaki Alevilik ve özgürlük karşıtı tavrını, hiç ama hiç unutmayacağız!

Varlığını ve geleceğini, çelişkiler üzerine kurgulayan, fütursuzca kullanan, kaşıyan, kanatan ve derinleşmesi için elinden geleni yapan bir iktidarın, bu sorunu çözmesi, kendi varlığı ve politikalarıyla çelişmesi anlamına gelir. Biz, bu gerçeği geç olsa anladık anlamasına ama umarız ki; Çamuroğlu, Günay, Üskül gibi dönenler ve yetmez ama evet’çi “devrimciler de” anlar da, üzerimize çöken tarihin bu en ağır karabasanından, hep birlikte kurtulmuş oluruz.
Böyle düşünüyorum…

Yanıldığını kabul etmeye dünden hazır Alevi-Kızılbaş bir yurttaş olarak, Sn. Faruk Çelik’ten bir açıklama bekliyoruz.

15 Ocak, 2011

Murtaza Demir
Pir Sultan Abdal, 2 Temmuz Vakfı Bşk.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*