Türbana, Soy ve Boya Dair Zorunlu Bir Yazı

Murtaza DEMİR

Onbeş-yirmi yıl öncesine bakıyorum; türbanın adı bile yoktur. Bu baş bağlama tarzı, Türk toplumunun ve ülkenin kurucu iradesinin çağdaş Türkiye hedefini saptırmak, kardeş kavgalarıyla yormak, güçsüz kılmak ve Ortadoğu çukurunda boğmak üzere, emperyal çevrelerce tasarlandı. Önce ABD yetkililerinin "bizim çocuklar" dediği, gerçekten de onların taşeronluğunu yapan 12 Eylül Cuntası satın alındı. Sonra cuntanın güdümünde öğretim birliği bozuldu, başta imam okulları olmak üzere eğitim kurumlarında "türban inancımızın gereğidir" diyen bir kuşak yetiştirildi ve en son olarak da bu deli gömleği topluma dayatıldı.

Oyunun figüranları bu savı tahkim etmek ve biraz da evrensel boyut katmak adına, türbanla, onun karşıtı olan "özgürlük" kavramını yan yana getirerek; "burası özgür bir ülkeyse, bizim de istediğimiz gibi giyinme özgürlüğümüz olmalıdır, bu bir insan hakkıdır" demeye başladılar. Son zamanlarda arada bir İslami referanslara vurgu yapsalar da, ondan çok "özgürlük" savına tutunuyorlar. İslam’ı kullandıkları ve toplumu "Allah’la aldattıkları" yetmezmiş gibi evrensel kavramları kullanmakta, yozlaştırmakta ve tersyüz edip içini boşaltmakta hiçbir sınır tanımıyorlar.

Türbanlı yargıca, valiye, kaymakama, memura asla güvenemem!

Türk toplum yaşamında-geleneğinde, kültüründe, tarihinde bu ithal ve uyduruk örtünme biçiminin yeri yoktur. Türban denilen bu ayrıştırıcı-karıştırıcı baş bağlama şeklinin "siyasi bir simge" olduğu, ilkel çağrışımlar yaptığı, kadını metalaştırdığı ve Türk Devlet sisteminde önce İslami yasaları yani şeriatı egemen kılmak, sonra da sömürgeleştirmek üzere tasarlandığı ulusal ve ulusal üstü AİHM kararlarıyla ayan-beyan ortada. Tam da bu noktada bu din tacirlerinin Türk geleneğine, kültürüne değil Arap kültürüne öykündüklerini, bizi kendimize yabancılaştırmak istediklerini tespit etmek gerekir. Dolaysıyla bu simge, Arap-İslam şeriatına-hukukuna göre tasarlanmış, "inancımız" yalanıyla ambalajlanmıştır. Fırsat verildiğinde orta vadede üniversite ve kamuda tümüyle egemenlik isteyeceği, devamında da Irak’ta, İran’da, Afganistan’da, Pakistan’da olduğu gibi kıran kırana bir boğazlaşmanın yaşanacağı, "ötekine" asla ve kat-a hayat hakkı tanımayacağı tecrübeyle sabit.

İnancınızın gereği bu simgeyi takıyorsunuz; iyi, güzel. Bu yalana bir an için kandığımızı var sayın; ya sonra… Siz inancınızın gereği türban takın, biz Aleviler de inancımızın gereği başımıza "ya Ali" yazılı bant bağlayalım; Hıristiyanlar haç, ateistler başka bir şey; özetle her öğrenci üniversiteye inancına dair bir simgeyle gelsin… Sormak gerekir: nedir burası tımarhane mi; üniversite mi, ibadethane mi? Bir Alevi yurttaş olarak, türbanlı bir yargıcın, türbanıyla sınav ya da mülakat yapan bir kamu görevlisinin, türbanlı kaymakamın, türbanlı valinin kararına uygulamalarına güvenebilir miyim? Ya da biraz empati yaparak tersini düşünelim; Sünni bir yurttaş, başında "ya Ali" yazılı kırmızı bantla duruşma yapan yargıcın kararından nasıl emin olabilir?

Türban, İslam’ı kullananların son talebi mi?

Nedir türbanın gerekçesi? Öncelikle İslami yaşam… Türbanın üniversitede serbest bırakılmasından sonra İslami yaşama dair talepleriniz sonlanacak mı? Hayır, istemeye devam edeceksiniz. İslami yaşam, türbandan ibaret değil ki. İslam sadece bir inanç değil, bütüncül bir devlet sistemi. Örneğin İslam hukuk sisteminden yani şeriat hukukundan vaz mı geçeceksiniz? Devam edecek. "Mahalle imamlığı" denilen bir uygulama pilot bölgelerden başladı bile… Aileler, kendi semtlerinde "sorumlu imama" bağlanacak ve bireylerin toplumsal sorunlarıyla bu imamlar ilgilenecekmiş! Uygulama üç aşağı beş yukarı böyle. "Herkese günaydın" diyerek ve şu imamlık konusunun altını çizerek ilave edelim: Hanefi Avcı’nın kitabını okuduğumuzda da benzer bir teşkilat şemasına rastlıyoruz: kamu kurumlarından sorumlu imamlar, alt kademe imamları ve baş imam Fetullah… Bu imamlık düşüncesini AKP Fetullah’tan mı aldı, yoksa Fetullah AKP’den mi? Yoksa ABD’nin güdümünde, baş başa verip birlikte mi hazırladılar? 

Toplumumuzda bu oyunun farkında olanlar, bizim gibi korkanlar, gelecekten endişe edenler, Çorum, Maraş, Sivas gibi toplu katliamları anımsayanlar var. Kafası karışık olanlar gibi oyunun farkında olmayan ve kullanılanlar da var. Bunlar; imam okullarından, köy ve kasabalardan, büyük kent varoşlarından yurt, kredi, harçlık, iş olanağı gibi çeşitli araçlarla devşirilerek, oyunun parçası haline getirilen ve kullanılan aileler, kızlarımız ve bir de yoksul bırakılan hatta okuması yazması dahi olmayan yurttaşlarımız… İktidar bu kesimleri acımasızca kullanıyor! İktidarın; fukaralığı, cehaleti, dini, mezhebi kullanmasıyla, PKK’nın "taş atan çocukları" kullanması arasında ne fark var? Türkiye’nin dirliğini, birliğini birlikte dinamitliyorlar. Bu ülkeyi, bu milleti sevmiyor, soyuyorlar! Bu kadar net…

Kim bu Aleviler?

Çeşitli vesilelerle başbakanın ağzından dökülenlere bakarsak, İslami yaşamın kamuda egemenlik kazanması durumunda hayat hakkı tanınmayacak olan "ötekiler", başta başbakanın "ben neden onların başbakanı olayım ki," dediği, Aleviler olmak üzere çağdaş giyinmekte, yaşamakta ve farklılığını korumakta ısrarlı olan tüm kesimler. Kumsaldakiler…

Peki, geleneğini, kültürünü, inancını korumak pahasına kıyım kıyım kıyılan, kendi yurtlarında esaret hayatı yaşayan, İsa’ya da, Musa’ya da yaranamayan, başbakanın yere göğe sığdıramadığı ve rahmetle andığı Ebusuud cellâdının ve baba katili Yavuz’un yüzlerce ölüm fetvası-fermanı verdiği Alevi-Kızılbaşlar kim? Nereden gelmişler? Bu kültürü, geleneği ve Alevliği nereden edinmişler? Devşirme, ne idüğü belirsiz, köksüz ve inkârcıların talan ettiği, itibar ve makam sahibi olduğu ülkemizde, bu ülkenin gerçek sahibi Alevilere ülkenin olanakları neden kapalı? Neden böyle zulüm görüyor, inkâr ediliyor, hem de başbakanlık makamını işgal eden zat tarafından "öteki" ilan ediliyorlar?

Alevilerin soyu da boyu da tertemizdir…

Öncelikle, "soyumuzu-boyumuzu" konu edenlerin, bizi yani Türk milletini sevmediklerini, bu yüzden birbirimizden ayrıştırarak üzerimizde çirkin oyunlar oynamak istediklerini söyleyelim. Ve Alevilerin, Orta Asya’nın Hazar-Maveraünnehir Bölgesinden Anadolu’ya intikal ederek, Anadolu Beyliklerini, Selçukluyu, Osmanlıyı, daha sonra da Türkiye Cumhuriyetini kuran, kuruluşunu büyük bir coşkuyla selamlayan, çoğunlukla Türk-Türkmen olan yurttaşlar olduklarının altını kalın kalın çizelim.  

Bu coğrafyaya devşirme, göçmen veya mübadele yoluyla gelmediler. Sonradan Türk, sonradan yurttaş olmadılar. Ülkeyi, milleti, devleti en aziz varlıkları olarak bildiler. Siz aynaya bakın! Bizler, yeni nesil Türklerden değiliz. Beyaz Türk hiç değiliz. Bu yüzden Türk’ten çok Türk olmaya, iki de bir de kökümüze, soyumuza, boyumuza vurgu yapmaya, öne çıkarıp övünmeye ihtiyaç duymuyoruz. Zira Türklüğümüzü bir üstünlük vesilesi saymıyor, inancımızın gereği olarak yetmişüç milleti aynı nazarla görüyor ve insan olan herkesi kucaklamaya çalışıyoruz.

"Alevi-Sünni" diyerek bölüyorlar!

Alevi-Sünni ayrımcılığını teşvik etmek, bu ülkeye yapılabilecek en büyük suç iken,  başbakan ve ekibi bu akıl almaz suçu işlemekte hiçbir mahzur görmüyor. Bu suç, TC savcılarının gözleri önünde işlenmiş, ancak hukuk dünyamız bu suç karşısında sessiz kalarak, hukukun, aslında egemenlerin hukuku olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Gerçekten yazıktır. Hukuk işlemediğine göre Türk milleti ateşle oynayan AKP’nin Alevi-Sünni çelişkisine dayalı mezhepçi siyaset tuzağına karşı uyanık olmalıdır. Yurttaşlar, Sn. Başbakanın kimi kime karşı hedef gösterdiğini, hangi oyunu oynamak istediğini anlamaya çalışmalı, fitneyi iyi analiz ederek, fitnecilerin suratına çarpmalıdır.

Sn. Başbakanın hangi aidiyete mensup olduğunu bilmiyor, bunu hiç önemsemiyoruz. Aslolan insan olmaktır. İnsan olmak ise çifte standardı reddeder. Türbanın adına "din ve inanç özgürlüğü; insan hakkı" diyor, sıra Alevilerin kadim ibadethanesi olan cemevi statüsünün tanınmasına ve Alevi çocuklarına devlet zoruyla dayatılan Sünni müfredatın kaldırılmasına, kamusal eşitlik sağlanmasına gelince kırk dereden kırk su getiriyor. Hani özgürlüktü; hani insan hakkıydı; hani Avrupa yaşam ve anlayış standartlarıydı? AİHM’sinin zorunlu din dersleriyle ilgili kararını neden uygulamaya koymuyorsunuz?

İlkelliği, dinciliği, ırkçılığı teşvik etmek, halkına karşı sürekli ikiyüzlü politika gütmek, büyük bir insanlık suçudur. Toplum, hem de bütün gücü elinde toplayan iktidarın başı tarafından mezhebi ve dini aidiyetler üzerinden siyasi bir tasnife tutulmak isteniyor ve böyle bir tasnif meşru görülüyorsa, biz de çıkıp aynı ırktan, soydan, kültürden gelen yurttaşlar olarak bir araya gelip, bu fitneye ve ikiyüzlülüğe karşı durmalarını mı isteyelim? Irkçılık tuzağına mı düşelim? Binlerce kez yazdık, söyledik; biraz dürüst olun, en temel haklarımızın önünde dikelmeyin, bizi sokağa çıkmaya zorlamayın!   

Alevi-Sünni Türkler amca çocuklarıdır

Bu ve benzer yazıların yazılma nedeni Sn. Başbakan ve ekibinin Alevilerle ilgili bölücülük dolu pervasız, ölçü tanımayan sözleri ve devlet etme yaklaşımlarıdır. Yazının çağrışımı bir yana, tarihi belgelerle de sabittir ki, biz Aleviler, Sünni kardeşlerimizle amca çocuklarıyız. Başbakan ve ekibinin göz ardı ettiklerinden biri de bu gerçektir. Bu gerçek ve bu sözlerimiz, herkesin kulağında küpe olmalıdır. Aynı dili konuşur, aynı geleneği sürdürürüz. Analarımız, bacılarımız binlerce yıldır başörtüsünü aynı biçimde bağlarlar. Ta ki, varlığımıza ve birliğimize ihanet eden odaklarının siyaset sahnesinde yer almaları ve başörtüsünü "siyasi bir simge" haline getirmelerine kadar. Ecdadımız, Anadolu’ya aynı coğrafyadan, aynı kültür, aynı inanç, aynı boy, aynı soy ve aynı göç katarlarıyla geldi. Aynı kaderi paylaştı, aynı düşmana karşı savaştı.

Meşakkati, yoksulluğu, ekmeği, suyu, kederi, kıvancı, türküyü, halayı bölüştü ve bu coğrafyayı yurt edindi. Bu yüzden bizim kardeşliğimiz, ulusal kurtuluş savaşında İngiliz mandasına rıza göstererek, bizi arkadan vuran Emevi-Arap kardeşliğine tercih edilemez. Buna izin vererek, birliğimize tuzak kuranları sevindirmeyiz. Kardeşliğimiz, binlerce yılın ve ortak yaşamın imbiğinden süzülerek gelmiştir. Akrabalığımız, komşuluğumuz ezeli, ebedi ve sahicidir. Aramızda görülen inanca dair fark, son yüzyıllara aittir. Zaman içinde kimimiz değişip İslam’ın Sünni yorumunda, kimimiz de İslam’ı eski inancımızla harmanlayarak Alevi yorumunda karar kıldık. Bu ülkenin yurttaşları olan Aleviler; saygıyı, özgürlüğü, eşitliği ve temel hakları en az uğruna dokuz şehit verdiğiniz Filistinli kardeşleriniz, Bosnalı kardeşleriniz kadar hak ediyor. Biraz insaf, biraz izan lütfen…  

AKP, ülkemizin âli menfaatlerini teperek, bu farklılıktan beslenmek ve ebediyen iktidarda kalmak istiyor. Örneğin referandum sürecinde "yüksek yargıda Aleviler var" diyerek propaganda yapan ve aynı yarayı kanatan başbakan, Alevi-Sünni çelişkisini zirveye taşımakta beis görmedi. Çevresinde ve yüksek bürokraside bir tek Alevi bırakmadı. Referandum sürecini bu çelişki üzerine bina ederek, aklı ve ilmi değerleri bir yana itti. Oysa bu iddia da diğerleri gibi yalandı; hem de koca bir yalan! Zira gerek cemevleriyle ilgili, gerek zorunlu din dersleriyle ilgili gerekse Alevilere dönük hak ihlalleriyle ilgili açtığımız hiçbir dava, Yargıtay’da kabul görmediği ve tamamı reddedildiği için AİHM’ne götürüldü.

Son söz

Ecdadımız bu ülkeyi sokakta bulmadı. Belki yeterince farkında değilsiniz, Misakı-Milli de kolay kurulmadı. Dedelerimiz kanlarını, canlarını vererek bu toprakları yurt edindiler. Bizi "ötekileştirip" hedef göstermenizi, yok etme istemenizi kabul edip boynumuzu bükmeyeceğiz. Milli birlik geleneğini berhava edip, en geniş Arap-Emevi mezhep birliğini kurmak düşüncesinde olduğunuzu, bu kurgunuz içinde kültüre, çağdaş değerlere, demokrasiye, evrensel insan hak ve hukukuna yer olmadığını biliyoruz.

Öncelikle; ülkemizin, milletimizin ve birliğimizin selameti için bu düşüncenizden vazgeçin. Bütün samimiyetimle söylüyorum: sizi, ekibinizi ve döneminizi büyütecek ve isminizi kalıcılaştıracak olan tek yol budur. Yoksa hem Evren, Çiller, Mesut Yılmaz veya Erbakan’dan farkınız kalmaz, hem de iyiliklerle yâd edilmezsiniz.

Dilinizden düşürmediğiniz, fakat sadece amacınıza ulaşıncaya kadar kullanmak istediğiniz demokrasinin tüm kural ve kurumlarıyla işletilmesi tek çözümdür. "Demokrasi bizim için bir amaç değil, araçtır. Amacımıza ulaşıncaya kadar demokrasiye bağlı kalacağız. Demokrasi bizim için bir tramvaydır. İstediğimiz durağa gelince ineriz."

Geçmişteki düşünceniz budur. Hala aynı düşüncedeyseniz, "yandı gülüm keten helva"…

İyiliklerle ve sağlıcakla kalın.

08.10.2010


Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*