ALEVİ BEKTAŞİ İSLAM İNANCI

İNANÇ, DÜŞÜNCE VE SİYASAL TARİH BAĞLAMINDA HETERODOKS İSLAM: Alevilik

– KAYNAĞI, KÖKLERİ VE GELİŞİMİ- İsmail Kaygusuz BÖLÜM III          -GÜNCELİN TARİHSELLİĞİ- Tarih sadece geçmişi değil, şimdiki zamanı da içine alır. Çünkü, bugün dünün ürünüdür; şimdiki zaman, geçmişin sonuçlarının bütünselliğini oluşturur. Güncelliği yaşarken, geçmişi düşünmedik, konuşmadık ve yaşanmadık an olmaz.  Bu anlayış içinde bakıldığında görülecektir ki, üçüncü bölümdeki yazılar ve söyleşilerimiz güncelin tarihselliği, yani geçmişle şimdinin içiçeliğini verme  denemesidir. Birinci ve ... Devamını Oku »

İNKARCI DİYANETİN TUZAKLARI ve CEMEVİ GERÇELİĞİ

ictengorunus.jpg

İsmail Kaygusuz Diyanet’in Alevilere yeni tuzakları belirginleşiyor Bir süredir Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu Alevilik ve Alevi-Bektaşi toplumuna ilişkin çıkışlarını yardımcısına bırakmış olduğunu gözlemliyoruz. Kendisi bu geleneği bağlı bulunduğu Devlet Bakanı Prof Dr. Mehmet Aydın’dan almıştı. Onun 2002 yılının sonlarında Hürriyet, Milliyet ve Zaman gezetelerinde yayınlanan söyleşi ve demeçlerinde dinsel davranış ve eylemlerde “akıl tutulması” tutulması kavramından sözetmiş; ... Devamını Oku »

ORTA ASYA ve ANADOLU HALKLARININ İNANÇ MOTİFLERİ ve İSLAMİ OLUŞUM

Doç.Dr. Yağmur SAY Hiçbir ulusun veya halkın inancını belirlemede veya gerekli görülen inanç sistemini değiştirmede tek bir etken (ulusların veya halkların gösterdikleri kültürel değişkenlik-giriftlik ve çok renklilik platformunda) rol oynamamıştır. Bu belirlemede karmaşık gibi duran inanç sistemlerinin belirlenmesi, ortak kabule dayalı birçok etkileşimin (hatta zorlayıcıların) bileşimiyle (toplumların düşünsel ve işlevsel inanç motifleri) mümkün olabilmiştir. Bu sistematiğe göre doğal olarak Türk ... Devamını Oku »

ANADOLU’NUN BATINİ ÖĞRETİLERİNDE (ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ)

Prof. Dr. CENGİZ GÜLEÇ ANADOLU’NUN BATINİ ÖĞRETİLERİNDE (ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ) SELF KAVRAMI Alevilik, ansiklopedik anlamıyla, “İslam’da en belirgin özelliği Hz. Muhammed’in Ehl’i Beyt’i ve soyuna, yani Hz. Ali ve soyuna gösterilen sevgi ve yandaşlık olan siyasal ve itikadi grupların genel adıdır. Aynı şekilde Alevi sözcüğü “Ehl-i Beyt yandaşlığı” anlamında kullanıldığı gibi, Hz. Muhammed’in soyundan gelenler için de kullanılmıştır. Hz. Ali ... Devamını Oku »

ALEVİ-BEKTAŞİ TARİH YAZICILIĞINDA YÖNTEM ve ANLAYIŞ PROBLEMLERİ

Doç.Dr. Yağmur SAY Başlarken İnanç sorunlarına, inanç sisteminin içinden bakarak, yani onun bütün kriterlerini, kendi söylemini, olduğu gibi kabul ederek, bir açıklama getirilemeyeceği[1] gibi, o inancın sadık bir inananı olarak da sağlıklı açılımlar yapılamayacağı açıktır. Bunun yanında söz konusu inanç ve yaşam biçimleri o dönemdeki diğer inanç ve yaşam biçimleri ile de karşılaştırılmalıdır. Bu cümleden olarak. Temel figür olan Orta ... Devamını Oku »

İSLAM HUKUK (FIKIH) OKULLARI VE CAFERİ MAZHEBİ

İMAM CAFER SADIK İSLAM HUKUK (FIKIH) OKULLARI VE CAFERİ MAZHEBİ Dr. İsmail Kaygusuz 8.yüzyılın ortalarından 9.yüzyılın ilk yarısını sonunda Ortodoks İslam mezheplerininin Sunnilik adı altında kuruluşları tamamlanmış, yani dört Sünni İslam hukuk anlayışı ortaya çıkmış; artık  bu dört farklı (şer’i) hukuk anlayışlarını kurucularının inanç ve görüşleri doğrultusunda geliştirip değişmez kurallara (dogmalar) bağlayacak olan din bilginlerinin (ulema)  çıkışı dönemi başlamıştır. Buna ... Devamını Oku »

Kırklar Ceminin Tarihsel Gerçekliği

Alevi toplu tapınması Cem'in kökeni olan Kırklar Meclisi ve bağlı olarak Musahipliğin Tarihsel Gerçekliği Dr. İsmail Kaygusuz Bilindiği gibi Görgü Ceminin bir diğer adı da Kırklar Cemi'dir. Alevi inanç geleneği, GörgüCemi 'nin kökenini Muhammed Peygamberin Miraç'tan döndüğünde Kırklar Cemi'ne alınışına bağlamaktadır. Sünni ve Şii geleneğinde Mirac olgusunun , biçimi ve sayısı üzerinde çok sayıda rivayet vardır. Biri Mekke, diğeri Medine'de ... Devamını Oku »