Yazar Arşivi: Ali Kaykı

Cibril Var Haber Ver Sultân-ı Enbiyâya

KAZIM PAŞA Cibril Var Haber Ver Sultân-ı Enbiyâya Zâlimler el urup hep şemşîr-i can-rübâya Kasd ettiter serâpâ evlâd-ı Mustafâ’ya Devrân olup müsâid ol kavm-i bî-hayâya İsal olundu bî-dâd ser-hadd-i intihaya Kimler eder tahammül yâ Rab bu ibtilâya Âmâc edip vücudun bin nâvek-d kazaya Düştü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya Cibril var haber ver sultân-ı enbiyâya Cûş eyleyip belâya mânend-i mevc-i tûfân ... Devamını Oku »

Şahım Hüseyn’im

Budak Ali – Şahım Hüseyn’im Kerbela dendimi bağrım yanıyor Rahmanım İmanım orda yatıyor Bindörtyüz senedir yaram kanıyor Hüseyn’im Hüseyn’im Şahım Hüseyn’im Muhammed dinine isyan edenler Münkir münafık birleşip geldiler Onulmaz yaraya neşter çaldılar Hüseyn’im Hüseyn’im Şahım Hüseyn’im Bir dünya bu kadar zalim olur mu İnsanım diyenler Şaha kıyar mı Kana susamışlar cana doyar mı Hüseyn’im Hüseyn’im Şahım Hüseyn’im Bu dava ... Devamını Oku »

Kızıl Feryat

METİN ATAM Kızıl Feryat   Gözyaşları sere serpe uzanmış sahra üstüne Akar yavaşça Fırat’a doğru Hıçkırıklar arasında çocuk sesleri Gün boyu feryat Ölüm üstüne Ve çıplak güneşte yankı sesleri Kılıçlar vurulur kalkan üstüne Bir güruh ki elinde şeytan üçgeni Üç yerden yumulur biri üstüne Diğeri yalnız üç beş kişidir Evinden uzak, yurdundan uzak Öyle bir yer ki, bela türetmiş Zalimden ... Devamını Oku »

Saadete Ermişlerin Bahçesi

  HADİKATÜS SUADA – SAADETE ERMİŞLERİN BAHÇESİ Fuzulî, "Hadikatüssuada" (Saadete Ermişlerin Bahçesi) adlı eserinde Tüm Peygamber ve resûllerin Hakk ve hakikat uğruna çektikleri çileleri ve ödedikleri bedelleri anlatır ve Kerbelâ çölünde susuz ve mecalsiz bırakılıp hunharca şehit edilen Hz. Hüseyin’in çektiği çile ve Hakk yolunda ödediği bedel ile karşılaştırır. Hiçbir Peygamberin ve nebinin bu yolda katlandığı çile ve ödediği bedel, ... Devamını Oku »

Söylerem

Viranî Söylerem Murtazâ’yı sevmeze, bî-had la’net söylerem, Zâlime la’net olupdur, işte âyet söylerem. Murtazâ’yı sevmeyen, kande bulur îmânı u dîn, O Yezîd’in cânına la’neti, bi-gâyet söylerem. Murtazâ’nın düşmânına la’net var, sad hezâr, La’net-i Hak o Yezîd’e, bî-nihâye söylerem. Murtazâ’nın bendesiyem, canla, dilden yakın, Şânına tahkîk idüp, dilde şehâdet söylerem. Murtazâyîdir Vîrânî, bî-şübhe ve bî-nazîr, Şâh-ı Haydar, mâh-ı Haydar uş hidâyet ... Devamını Oku »

Harabi’den Kerbela Mersiyesi

HARABİ‘den Kerbela Mersiyesi Etmeyip Şah-ı Peygamber’den haya Hak’tan hazer Kufiyan-ı bi-vefalar nakz-ı ahd etmiş meğer Kurret’ül ayn-ı Resul’ü eylemişler derbeder Var ise gel hatır-ı Şah-ı Resulullah meğer Ey saba var Kerbela deştinden eyle bir güzer Ver bize lutfet Hüseyin ibn-i Ali’den bir haber Teşnegane kıl nazar bir katre su bulmuş mudur Gülistan-ı Ahmed-i Muhtar’ı gör solmuş mudur Kerbela toprağı hep ... Devamını Oku »

Mersiye-i İmam Hüseyn’i

Fuzulî Mersiye-i İmam Hüseyn’i Mâh-ı Muharrem oldı şafakdan çıkup hilâl Kılmış ‘azâ dutup kad-i ham gark-ı eşk-i âl Evlâd-ı Mustafâya meded kılmamış Fırât Giçürmesün mi yerlere anı bu infi‘âl Çokdur hikâyet-i elem-i Şâh-ı Kerbelâ Elbette çok hikâyet olur mûcib-i melâl Fehm eylesen gam-ı şühedâ şerhin itmege Her sebze Kerbelâda çeküpdür zebân-ı hâl Tecdîd-i mâtem-i şühedâ kıldı rûzgâr Zâr ağla ey ... Devamını Oku »

Makâlât-ı Hacı Bektaş Veli*

H.B.V.Makalat

Kaygusuz’un TÜYAP’ta yaptığı yeni kitabını tanıtım konuşması: MAKÂLÂT-I HACI BEKTAŞ VELİ* İsmail Kaygusuz 1) Makâlât’ın Yazılış Üzerine   Makâlât’ı, Hacı Bektaş’ın bizzat kendisi mi Arapça yazmıştır, yoksa kendisinden edinilen ve öğrenilen bilgiler, biri tarafından mı Arapça kitap haline sokulmuştur? Kesin bilinmemektedir. Zamanın İmamının ve büyük inanç önderlerinin sözlerini, konuşmalarını yaşarken veya ölümünden sonra müritleri-öğrencileri tarafından toplayıp kitaplaştırma geleneği 5.İmam Muhammed ... Devamını Oku »

Makâlât-ı Hacı Bektaş Veli*

H.B.V.Makalat

Kaygusuz’un TÜYAP’ta yaptığı yeni kitabını tanıtım konuşması: MAKÂLÂT-I HACI BEKTAŞ VELİ* İsmail Kaygusuz 1) Makâlât’ın Yazılış Üzerine   Makâlât’ı, Hacı Bektaş’ın bizzat kendisi mi Arapça yazmıştır, yoksa kendisinden edinilen ve öğrenilen bilgiler, biri tarafından mı Arapça kitap haline sokulmuştur? Kesin bilinmemektedir. Zamanın İmamının ve büyük inanç önderlerinin sözlerini, konuşmalarını yaşarken veya ölümünden sonra müritleri-öğrencileri tarafından toplayıp kitaplaştırma geleneği 5.İmam Muhammed ... Devamını Oku »

Bayramınız Kutlu Olsun

Bizim Bayramımız Seyranımızdır. Ol Güzel Sevgili Hayranımızdır Tenler Tercüman Can Kurbanımızdır Ol Şah-ı Velayet Canandır Bize   Sağlıklı, Mutlu Bayramlar Güzelden Yana Her Şey Gönlünüzce Olsun. Aşk ile… Devamını Oku »