ALEVİ ULULARI

SEYİT GAZİ

(NACOLEİA) SEYİT GAZİ BÖLGESİNDE SOSYAL YAŞAM ve DİNSEL ÖRGÜTLENME Yağmur SAY Türkler Anadolu’ya gelilerinde atlarının sırtlarında ve heybelerinde sadece maddi yaama ait ürünleri değil, aynı zamanda yaam biçimlerini, geleneksel kültürlerini, içine girdikleri veya etkilendikleri inanç yapılanmalarını da getirdiler. Bu oluum içerisinde sosyal yaantı; Gök Tanrı inancı temelli, Budist, Maniheist, Taoist, Hinduist, İbrani, Hırıstiyani inanç ve yaam örneklerinin oluturduğu senkretik bir ... Devamını Oku »

SEYYİD BATTAL GAZİ

ANADOLU İNANÇ ve KÜLTÜR TARİHİNDE SEYYİD BATTAL GAZİ KÜLT KİMLİĞİ Yağmur SAY Emeviler döneminde Anadolu'da Bizans'a karı yapılan savalarda ün kazanmı, Müslümanlar ve özellikle Alevi-Bektai Türkler arasında büyük bir gazi-velî kimliğiyle yüceltilip, destan kahramanı yapılmış "Müslüman Emîr"1, “Gazi-Evliya” olarak adlandırılabilecek Battal Gazi'nin tarihsel kimliğiyle, söylencelere dayanan edebî ve efsanevî kimliği bilimsel çalımalarda dahi birbirine karımıtır. Anadolu'da gerçek tarihî kiiliğine oranla ... Devamını Oku »

SÜCAEDDİN VELİ (SULTAN VARLIĞI)

KALENDERİ, ALEVİ, BEKTAŞİ KÜLTÜNDE ÖNEMLİ BİRKİMLİK: ÜCAEDDİN VELİ (SULTAN VARLIĞI) Yağmur SAY ücaeddin Veli (Sultan Varlığı) Kimliği ve Kültü Kaynaklarda ücaeddin hakkında verilen bilgilerin yetersiz olmasının yanında, yine bu kaynaklar birçok açıdan birbirlerini doğrulamamaktadır. Bu kaynakların en eskilerinden olan akâyık-ı Nu'mâniye1 de, ücâeddîn-i Karamânî adında bir ahıstan bahsedilmektedir. akayık'ın verdiği bilgiye göre ücaüddin-i Karamanî, eyh Hâmid-i Kayserî ile irtibatı olup, ... Devamını Oku »

SİMAVNE KADISIOĞLU ŞEYH BEDREDDİN VE EYLEMİ

Ali Duran GÜLÇİÇEK Yârin yanağından gayri her şeyde, her yerde, hep beraber! Şeyh Bedreddin, 1358/1360’larda Edirne yakınlarında, bugün Yunanistan sınırları içerisinde kalan Dimetoka’nın Simavna kasabasında doğdu. Babası, Simavne kadısı İsrail, annesi ise Melek Hatun’ dur. Bazı kaynaklara göre, Şeyh Bedreddin’in doğum yeri Dimetoka’ daki Simavna değil, Kütahya’ya bağlı Simav kazasıdır. Doğum tarihi ve yeri kesin olmamakla birlikte, Şeyh Bedreddin, babasının ... Devamını Oku »

Seyyid Cemal’in Hayatı

SEYYİD NUR-U DERVİŞ CEMÂL SULTAN  OCAĞI: Seyyid Davut SEVER Seyyid Cemâl Sultan hakkında kaleme aldığım bu satırları yazmama neden olan daha doğrusu bu seyyidi yazmaya zorlayan rahmetli sayın İsmail Onarlı’nın daha önceden kaleme aldığı bir makalesi hakkında görüş bildirmemi istemesi, diğer yandan seyyid Cemâl Sultan ve Ocağı hakkında bir çok hatayla dolu masalımsı makale ve yazılara değişik internet sayfalarında ve ... Devamını Oku »

Aleviliğin Büyük Bilge Ozanı Yunus Emre (1240-1320)

İsmail Kaygusuz 1. Yunus’un Kıblesi Dost Yüzü, Secdesi Dostadır Yunus Emre’den, bizim Yunus’tan, onun evreni kucaklayan hoşgörülü ulu gönlünden dostlara binlerce merhaba diyerek, bir şiiriyle giriş yapalım. Aşk imandır bize gönül selamet Kıblemiz dost yüzü daimdir salat Dost yüzün göricek şirk yağmalandı Anın çün kapıda kaldı şeriat Gönül secde eder dost mihrabına Yüzün yere koyup kılar münacat Münacât için vakt ... Devamını Oku »

Büyük Bilgin, Hukukçu ve Devrimci Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Mahmud

İsmail Kaygusuz Büyük Bilgin, Hukukçu ve Devrimci Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Mahmud: Yaşamı, Görüşleri ve Savaşimı 1. Şeyh Bedreddin'in Yaşamı Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Mahmud'un yaşamına ilişkin en geniş bilgi, torunu Hafız Ali'nin yazmış olduğu manzum Menakıbname-i Şeyh Bedreddin de bulunmaktadır. Ancak bu tür bilgilerin diğer menakıbnamelerde olduğu gibi masalsı yönleri ağır basmakta, ermiş bir veli olarak olağanüstülükler sarmalı içinde ... Devamını Oku »

Faili Meçhul Bir Siyasal Cinayet Kurbanı Şemseddin Tebrizi (1183/4-1247/8)

İsmail Kaygusuz Faili Meçhul Bir Siyasal Cinayet Kurbanı Şemseddin Tebrizi (1183/4-1247/8) – Şems'in Tarihsel, İnançsal ve Siyasal Sorunlarının Çözümü Üzerine Bir Deneme – Şemseddin Tebrizi (1183/4-1247/8) bir batıni İsmailidir. Ancak sıradan bir İsmaili değil; Şems (Güneş), Şems-i Tebriz (Tebriz'in Güneşi), Şemseddin Tebrizi (Tebrizli din güneşi), Şemseddin Muhammed, Şemseddin bin Hasan-i İhtiyar, Pir Şemseddin el-Tabriz vb. farklı adlarla çagrilan, İsmaili İmamları ... Devamını Oku »

Abdullah bin Abbas

Abdullah bin Abbas Sevgili Peygamberimizin ve Şah-ı Velayet’in amcaları Hz. Abbasın oğludur. Annesi Lübabe binti Haris Hilaliyye olup, Halid bin Velidin teyzesidir. Hicretten birkaç sene önce Mekkede doğdu. 687 (H. 68) senesinde Taifte vefat etti. Abdullah bin Abbas doğduğu zaman, Peygamber efendimiz onu kucağına alıp; "Allahım! Onu dinde fakih kıl ve Kitabını ona öğret." diye dua etti. Küçük yaştan itibaren ... Devamını Oku »